17 maj 2013

Fredagstips: Spela Jenga

Regler:

Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.

Uppenbarelseboken 22:18-19

Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni får ta det i besittning. Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något. Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er.Femte Moseboken 4:1-2

1 kommentar:

Unknown sa...

Skämtet bygger ju på ett perspektivfel: Kyrkan står och faller inte med bibeln, även om bibeln är viktig och helig.

Om man vill att skämtteckningen fortfarande ska hålla men bli lite mer "sann" så skulle det vara bättre med kyrkan innanför en mur, med folk som lyfter i olika stenar av flera anledningar och folk som flyr ut i det "farliga", av rädsla över att "det farliga" skall tränga in. Den skulle också ha flera möjligheter till andra positiva tolkningar.

Bilden som den är nu bygger bara (på) onödiga fördomar om kristna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se