23 maj 2013

Gästinlägg: Vi kristna bör ta Sturmarks analys av kyrkan på djupaste allvar

Idag har vi ett gästinlägg av Per Ewert.
______________________________

Vi kristna bör ta Sturmarks analys av kyrkan på djupaste allvar

I sin bok Tro och Vetande 2.0 förklarar Humanisternas ordförande Christer Sturmark: "Religionen spelar inte så stor roll i vårt samhälle, jämfört med många andra länder i världen. Många menar att den ateistiska humanismen inte har någon riktig motkraft i vårt land. Den svenska kyrkan är så otydlig och liberal, att ingen bryr sig om den längre."

Sturmarks analys borde förfära vilken samfundsstrateg som helst. I min nya bok Guldet blev till sand (mer info på perewert.se) försöker jag sätta fingret på en rad inslag i vår samtidskultur där livets verkliga värden smulats sönder samtidigt som vi dras till lättvunnet glitter med förfärande kort halveringstid. I den samtidsanalysen tar jag även in Sturmarks kritik av kyrkan. För jag tror att han har helt rätt. Många västerländska kyrkor har devalverat sig själva till oförargliga inslag som varken retar eller attraherar. Men det innebär förstås samtidigt att jag vill peka på en annan väg för kyrkan.

Kristna som lyssnar till Sturmarks synpunkter har åtminstone tre strategier att välja som bemötande. Den första är att avfärda analysen som osaklig och helt ignorera den. Problemet är att den i flera avseenden verkar vara helt korrekt, det inser även de som är allra mest ”otydliga och liberala”, för att använda Sturmarks egen vokabulär. Martin Luther King riktade i sitt välkända fängelsebrev skarp kritik till de kyrkor som klivit av sitt uppdrag att förändra samhället, för att istället bara återspeglar temperaturen i det omkringliggande samhället. Och det är just där som flera av dagens västerländska kyrkor befinner sig.

Den andra strategin är att ta in synpunkterna, men därefter fokusera på symptomen istället för problemet. Kyrkor av det slaget noterar symptomet att färre människor bryr sig om dem, och i fruktan för ytterligare tapp reagerar de reflexmässigt - men kontraproduktivt - genom att bli ännu mer liberala och otydliga. Det tycks dock uppenbart att sådana kyrkor snarare slagit in på en väg där man långsamt stryper sig själv. Statistiken talar sitt tydliga språk: kyrkor som valt att sudda ut varje tydligt anspråk, hyvla ner varje tröskel och anpassa sig till varje vindpust i omvärlden gör sig också samtidsmässigt irrelevanta och går förklarligt nog också medlemsmässig kräftgång. För varför skulle någon vilja ansluta sig till en rörelse som mest tycks vilja göra och tycka som alla andra, bara något försiktigare, och något senare?

Men det finns hopp. Det finns kyrkor, det finns organisationer, det finns många individuella kristna som valt den tredje vägen - att falla ner på sina ansikten och omvända sig från den otydlighet som reducerat alltför många kyrkor till något långt mindre än de är kallade att vara. Den tredje vägen är när kyrkan väljer att vara en tydlig motkraft. Istället för att vara en termometer som bara återger temperaturen i resten av samhället blir de en termostat som förändrar temperaturen i den omgivande kulturen. Det skedde genom Martin Luther Kings uthålliga arbete mot rasismen, det skedde när kristendomen kom till Sverige och fick ett slut på människooffer och träldom, och det sker idag bland kristna som frimodigt väljer att stå fast vid sin bekännelse trots att de förföljs och dödas för sin tro i länder där mänskliga rättigheter undertrycks.

Samtidigt är det kanske just för att vi västerländska kristna idag inte riskerar den typen av förföljelse som så många väljer att ligga lågt och inte störa någon med sin tro. Men Jesus kom inte för att stryka mänskligheten medhårs, han kom för att omvända oss från en egoistisk livsstil och istället vända den till en kärleksfull och utgivande livsföring, till gemenskap med Skapare och varandra. Det är en mer svårtillgänglig väg. Men jag är övertygad om att den också leder till det verkliga guldet.

Har individer, kyrkor och samhälle mod och kraft att gå den vägen? Personligen tycker jag det vore fantastiskt om alla svenska kyrkor tog Christer Sturmarks kritik på djupaste allvar och valde en väg så att han om några år istället kunde skriva ”Den svenska kyrkan är numera en så tydlig motkraft mot en gudsfrånvänd samtidskultur, så ständigt utmanande mot individer och samhälle att ingen längre kan ignorera den.” Det vore väl något?

12 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Två inlägg som ser ut som en tanke...

Först Franciskus från en värld där kristendomen verkligen finns och som indirekt medger att Gud och Kyrkan är onödig, sedan Per Ewert i en värld där Kyrkan "inte finns" och som hävdar att den behövs för att hitta "guld".

Sannerligen, sannerligen, säger jag, outgrundliga äro de troendes taktik att befrämja sin existens!Men mina sympatier ligger definitivt hos påven i hans bedömning!

Anonym sa...

Om alla svenska kyrkor väljer Per Ewerts medicin skulle det helt marginalisera kristendomen i Sverige och också helt lämna den utan väsentligt inflytande. Att "Den svenska kyrkan är så otydlig och liberal, att ingen bryr sig om den längre" är ingen slump. Det beror på att de konservativa värderingar som kyrkan och kristendomen traditionellt står för inte längre attraherar svenskarna. Allt fler, generation för generation, växer upp i ett samhälle där omsorg om varandra och kärlek till nästan inte längre kräver en tro på högre makter. Allt som krävs är rationellt tänkande människor och en tro på livet och samtalet människor emellan. Gud är inte relevant, Gud behövs inte, Gud med sitt kompromisslösa tankegods gör bara det mänskliga samtalet svårare. Detta förstår svenskarna och det är därför som vi bara intresserar oss för kyrkan när vi vill delta i gamla ritualer som bröllop, dop och begravningar, helst utan alltför mycket referenser till gudomen själv. Ritualer som kyrkan för tillfället i praktiken har monopol på.

Så, Per Ewert. Till slut kommer sanningen ikapp. Kejsaren kan spatsera omkring bara så länge utan kläder, till slut ser folket att han är det han alltid varit, naken. Det hjälper inte att skrika högre, det hjälper inte att hävda att hans kläder har starkare färger eller följer en mer konservativ stil. Den moderna människan är inte lika lättlurad som vi var för ett par tusen år sedan. När vi möter kejsaren idag ser vi honom för vad han är. En naken man vars konturer är så otydliga att vi förstår att det inte bara är kläderna som saknas. Det finns ingenting att hänga de saknade kläderna på. Kejsaren finns inte, det förstår vi nu, allt fler och fler av oss.

Vi behöver inte gud, vi behöver varandra.

Patrik Lindenfors sa...

Jag måste säga att jag verkligen gillar det här gästinlägget. Vem får inte rysningar av den här framtidsvisionen? "Den svenska kyrkan är numera en så tydlig motkraft mot en gudsfrånvänd samtidskultur, så ständigt utmanande mot individer och samhälle att ingen längre kan ignorera den." Får vi den typen av motståndarkyrka mot samtiden kommer kyrkan att självdö.

tuttarolf sa...

Kan bara hålla med Måns och Patrik. Kristendomen har fastnat i en återvändsgränd.

Camilla Grepe sa...

The place of no return

Per Ewert sa...

Kommenterar kort hemma hos mig.
http://perewert.se/?p=503

Mårten Wetterstrand sa...

Är det viktigt att det finns en motvikt till ett i somliga fall alltför ”glättigt” samhälle med kortsiktiga materiella mål? Ja, det tror jag också.

Är svenska kyrkan, kristendomen eller religion denna motvikt? Nej, det tror jag inte. Den kan säkert vara det men problemet är att den bygger på villfarelsen om en omnipotent, transcendent varelse. Sådana irrationella trosföreställningar om hur världen och verkligheten är beskaffad kan leda till potentiellt skadliga handlingar.

Man ska också vara helt klar över att kristnandet av Sverige på inga sätt var en frälsning från människooffer och träldom. Den processen var både blodig och våldsam och tar vi även upp den senare häxprocessen blir det riktigt otäckt.

Lokatt sa...

Det finns många utmärkta sätt att göra livet meningsfullt och "icke-glättigt" utan religion. Man kan kämpa för att rädda jorden och rädda världen. För detta behövs inga religioner alls, tvärtom. Utan katolicismen skulle de troende inte "veta" att de själva som Guds avbilder är satta att styra över alla andra varelser, nu är det för dem legitimt att prygla åsnor eller cirkusbjörnar, dessa lägre stående undersåtar.
Utan Islams löfte om paradiset med sina jungfrur och porlande vatten skulle förmodligen inte särskilt många anmäla sig som självmordsbombare.

Lokatt sa...

Religiösa människor vill väldigt gärna ställa tro och gudsdyrkan som motsats till icke troendes materialism och tomt och innehållslöst irrande runt på stormarknader. Det är bara ljug. Som ateist vet man att detta livet är det enda livet, det blir inte mer sen, därför gäller att inte slarva bort det på strunt.
Man kan bli väldigt duktig på att hitta guldkornen i tillvaron när man vet att man själv måste leta rätt på dem, utan hjälp av en jättesnäll farbror som tyvärr alltid verkar bortrest.

Björn Bäckström sa...

Lokatt 2013-05-25 12:14

"Utan Islams löfte om paradiset med sina jungfrur och porlande vatten skulle förmodligen inte särskilt många anmäla sig som självmordsbombare."

Så är det nog. Fast politiska motiv – som US support för Israel – angavs som motiv efter 9/11 är det väl knappast troligt att någon dödar sig själv för ”saken” om inte övertygelsen om personlig vinning är vid handen. ”Gud är stor” brukar vara det sista som meddelas av självmordsbombaren innan detonationen.

Därför är det viktigt ätt bekämpa ett religionsklimat vars yttersta uttryck är självmordsbombare med oskyldiga som offer. Stämma i bäcken. Det är för sent när det smäller.

Ulf Gustafsson sa...

Vissa av de som rekryterar självmordsbombare lovar dock att ta hand om bombaren familj i detta liv. Detta är förmodligen en drivkraft för vissa.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2013-05-25 15:56

"Vissa av de som rekryterar självmordsbombare lovar dock att ta hand om bombaren familj i detta liv. Detta är förmodligen en drivkraft för vissa."

Avstår här att bidra med personligt skvaller i frågan; var annars i KSA September 11. Men det är känt att israelerna raserar självmordsbombarnas familjehus just för att "off-sätta" belöningarna. Saddam lär ha varit en av bidragsgivarna, nu anklagas Ahmadinejad.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se