8 maj 2013

Heligheten är problemet, inte tolkningen

Anna Karin Hammar skriver med välvilja i Dagens Seglora om att HBQT-personer kan ha större glädje av världens religioner än vad de har idag. Hon hänvisar till ny forskning som skulle förändra tolkningen av händelserna i Sodom, vilka återfinns i alla abrahamitiska religioner.

Nyare forskning har visat att det i den rabbinska litteraturen inte finns någon sammankoppling mellan Sodom och sex med personer av samma kön förrän omkring år tusen vår tideräkning. [...] Om det nu kan visas genom studiet av tolkningshistorien att denna sammankoppling är en senare konstruktion, så uppstår en glipa i fördömelsen som med nutida kunskap kan vidgas till en frihetszon för HBT också inom islam. Dock kvarstår det förfärliga könsförtrycket i berättelsen.
För det första är det bra att hon är medveten och inte hymlar om den stora skada religionernas heliga texter åsamkar homosexuella personer. Sedan är det bra att det finns religiösa som pekar på alternativa tolkningar som rimmar med mänskliga rättigheter.

Eller är det? Tänk om den nya forskningen inte riktigt visar det Hammar hoppas på. Om de nya rönen inte blir allmänt accepterade. Då är vi kvar där vi är idag. Och även den nya forskningen slår igenom kvarstår den hemska behandlingen av kvinnor i berättelsen. En berättelse vara "helighet" Hammar i och med sin text sanktionerar.

Om man verkligen vill att alla människor skall ha samma mänskliga rättigheter, då finns det en väg. Det är att inte ge berättelserna som bland annat återfinns i Gamla testamentet statusen heliga. Att sätta mänskliga rättigheter före dessa texter.

6 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Hennes resonemang är konstigt och på ett sätt, vilket du också påpekar, att göra självmål.

Det påminner mig om de religiösa ledare som gång på gång, när media söker upp dem för en kommentar efter att något fruktansvärt har gjorts i deras religions namn, säger saker som att "detta är oförenligt med Islam" eller "Bibeln säger faktiskt inte att...". Vad är det dessa personer egentligen vill säga? Vill de verkligen säga att om vad som inträffat hade varit förenligt med deras religion så hade det inte varit moraliskt fel.

Vad hade Hammar sagt om det visade sig att detta inte var en senare konstruktion utan precis vad författarna avsåg? Hade det då inte funnits utrymme för HBT-personer inom kristendomen och islam?

Detta blottar det första och största problemet med religiös moral som utgår ifrån "heliga" skrifter; den existerar inte. Frågor om rätt och fel degraderas till frågor om texttolkning och "moral" blir ett ointressant begrepp.

Carl Gustaf Olofsson sa...

Det avslutande stycket är lysande! Just precis så!

Björn Bäckström sa...

Bra påpekande Eric W!

Det är egentligen fantastiskt att som Hammar någon diskuterar på allvar vilken betydelse några gamla religiösa skrifter har i dagens frågor.
Att de HAR betydelse är ju uppenart eftersom de sysselsätter människor som Hammar men att därifrån tycka att de har verklig betydelse i kraft av sitt innehåll är så befängt att man måste ta sig för pannan. Vad återstår annat än "mock & ridicule" sådana dårskaper?

Håkan W sa...

Ulf G, mycket bra inlägg.

Jag reagerar ofta på just den här typen av resonemang, där man UTGÅR ifrån att Bibeln är helig, ofelbar och given av Gud, för att därefter – i god liberalteologisk och människorättsvänlig anda (!) – tvingas slå knut på sig själv i sin iver att försöka bortförklara eller ”omtolka” texter vars ”sanningar” man har svårt att acceptera och bejaka.

Varför inte - helt enkelt - kapitulera inför det faktum att Bibeln INTE är ofelbar? Och därför få ett mer avslappnat – alternativt obefintligt (!) - förhållande till den?

http://hakans-blogg.blogspot.se/2013/01/varfor-inte-helt-enkelt-kapitulera.html

Björn Bäckström sa...

Håkan W 2013-05-09 08:45

"Varför inte - helt enkelt - kapitulera inför det faktum att Bibeln INTE är ofelbar?"

Bra kommentar. Men för mycket är investerat i konceptet av de religiösa för att vara realistiskt. De måste ges förlorade; bara hoppas att "mock & ridicule" och andra taktiker har inflytande på nyare generationer.

Håkan W sa...

”Men för mycket är investerat i konceptet av de religiösa för att vara realistiskt. De måste ges förlorade…”

Björn, jag är benägen att hålla med Dig, så länge vi bara pratar svart eller vitt. Din beskrivning gäller för… många.

Min erfarenhet är att dock att verkligheten är något mer nyanserad, gråskalan finns – även bland de ”religiösa”.

Om än sällan på den offentliga arenan. Tyvärr.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se