13 maj 2013

Humanisternas nya idéprogram, del 2: Kultur och värderingar


Människan har förmåga att i hög grad inse konsekvenserna av sina handlingar. Därför har hon ett ansvar att inte bara för sina handlingar utan också för konsekvenserna av dessa, i dag och i morgon. Vi humanister ansvarar för att våra handlingar står i överensstämmelse med de etiska principer vi företräder.
Konst och kultur har stort inflytande på den mänskliga utvecklingen. Där gestaltas både individuella och allmänna erfarenheter och upplevelser. Människors förmåga att fantisera och skapa framtidsbilder är i kombination med förnuftet, en förutsättning för att kunna lösa problem och finna nya vägar i livet.
En vanlig missuppfattning är att moral kan härledas ur religion. Även bland dem som inte tror på någon övernaturlig kraft bortom människan är uppfattningen vanlig att religionerna spelar en viktig roll för samhällsmoralen. De moralregler som återfinns runt om i världen knyts ofta till tradition och religion. Inte sällan kräver förespråkarna för dessa att även olik­tänkande ska tvingas följa dem. Om det sker riskerar det att leda till konformism, auktoritetstro, rädsla och avvisande av nya kunskaper och insikter.

Därför tycker vi så här

·     Människor ska använda sitt förnuft och sin kunskap som grund för moraliskt hand­lande på ett sätt som tar hänsyn till konsekvenserna både i dag och i framtiden.
·     Det är viktigt att sprida kunskap om att moral inte behöver ha sitt ursprung i religion.
·     De intressen och målkonflikter som finns i ett samhälle kan bäst balanseras i ett demokratiskt och livsåskådningsneutralt system.
·     Ansvaret att kritiskt granska och vidareutveckla etiken är en viktig uppgift som vilar på oss människor. Det bör ske i öppen dialog och leda fram till samförstånd eller demokratiska beslut.

1 kommentar:

Gunnar Lindholm sa...

Om det sker riskerar det att leda till konformism, auktoritetstro, rädsla och avvisande av nya kunskaper och insikter.

Jag anser att "godtycke" saknas i den meningen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se