19 maj 2013

Humanisternas nya idéprogram, del 4: Vetenskap, förnuft och kritiskt tänkande


Det är viktigt att eftersträva en så korrekt bild av verkligheten som möjligt, inte minst när man vill komma till rätta med de många och komplexa problem som mänskligheten står inför. Exempel på sådana problem är fattigdom, miljö- och klimathot, globala konflikter och diskriminering av olika slag.
Empiriska studier, logiskt tänkande, kritisk analys och öppen argumentation är metoder för att få fram en så saklig och objektiv verklighetsbeskrivning som möjligt.  Enighet bland forskare innebär inte någon garanti för att beskrivningen av verkligheten är korrekt, men inom vetenskapen finns metoder för att med tiden komma till rätta med missuppfattningar.
Det går inte att förklara allt med hjälp av dagens vetenskapliga metoder, men med hjälp av mänskligt förnuft och kunskapssökande kan människan förstå mer och mer av den värld hon lever i. Hennes fattningsförmåga har dock sina gränser och kanske kan hon aldrig förstå allt.
Kritiskt tänkande ska inte bara appliceras på frågor som kan ges vetenskapliga svar och vid tillämpning av vetenskapliga rön, utan också på samhällets normbildning. Kollektiva ideal, sedvänjor och sociala överenskommelser är föränderliga och måste omprövas i ljuset av ny kunskap, nya erfarenheter och diskussion i moraliska frågor.
Pseudovetenskapliga påståenden används inte sällan i kommersiella samman­hang. Det förekommer en utbredd affärsverksamhet kring en mängd förete­elser utan vetenskaplig grund såsom alternativmedicin, nyandliga hälsokurer, seanser med spiritistiska medier, horoskop och tarotkortsläsning.

Därför tycker vi så här

·      Effekten av olika samhälleliga interventioner (mediciner, sociala insatser mm) ska undersökas med vetenskapliga metoder.
·      Offentliga beslut och verksamheter ska så långt möjligt bygga på veten­skap och beprövad erfarenhet. De ska inte stödja sådant som vetenskap­en avfärdat som felaktigt eller icke fungerande.
·      Det ska inte vara tillåtet att marknadsföra varor och tjänster med löften om resultat som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller t ex metoder som homeopati, astrologi och healing.
·      Så kallad alternativmedicin bör inte undantas från de kvalitetskrav som ställs på sjukvården i övrigt. Om alternativmedicinen fungerar så är den inte längre alternativ.
·      Kvacksalveribestämmelsen i patientsäkerhetslagen ska utvidgas till att omfatta all hälso- och sjukvård

6 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

"Det ska inte vara tillåtet att marknadsföra varor och tjänster med löften om resultat som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller t ex metoder som homeopati, astrologi och healing."

Men Humanisterna anser det ska vara tillåtet att lova och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att man med vissa levnadssätt förmedlade och beskrivna av till exempel SVT:s gudstjänster antingen kommer till himlen eller till helvetet?

Gunnar Lindholm sa...

Björn,

Det är en viss skillnad. Notera "varor och tjänster" och det är väl resultat som förväntas ske här och nu?

Björn Bäckström sa...

Gunnar L 2013-05-20 07:37

Ingen skillnad. Löftena ges här och nu och effektuerar mottagaren här och nu. Att leveransen sker senare är ovidkommande; tidtabellen är ju f.ö. angiven.
Jag tror Humanisterna har övertänkta taktiska skäl för sin inkonsekvens.

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

Det kanske är så att vid tv-gudstjänsten ingen vara eller tjänst matknadsförs. Den är helt enkelt en teaterföreställning.

Något helvetet var länge sedan (om någonsin) en präst i tv sålde och himmelen är numera något så luddigt, att få svenska präster vet var det är. Så något löfte om himmelen brukar de undvika att ge.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2013-05-20 08:53

Likställ utdelande av oblaten legalt med homeopatisk medicinering så kanske riten blir SÅ luddig att den försvinner helt.

Liknelsen är inte så oäven som kan tyckas i förstone. Det går visst att statistiskt bevisa att vi andas några av samma luftmolekyler som Sokrates. Vad hindrar att oblaten innehåller någon atom från Jesus kropp? Men så lite att det kan jämföras med aktiva ingrediensen i homeopatmediciner och allså "straffbar" nivå. Långsökt? Inte alls, i jämförelse med annat i religionernas sällsamma värld.

Anonym sa...

Jag håller nog med Björn här. Det löfte som ges om evigt liv i bland annat kristendomen tycker jag visst är att jämföra med marknadsföring av en tjänst. Påminner lite om en vanlig tjänstepension. Betala nu och njut efter 65. Men, precis som men de flesta tjänstepensioner är avgifterna höga och i slutändan blir man blåst på konfekten.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se