11 maj 2013

Humanisternas nya idéprogram, del I: Behovet av humanism i samhället


Centrala värden i humanismen är respekt för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld.

I dagens värld märks tydliga tendenser till extremism, ofta motiverad av religiös eller politisk fundamentalism, samtidigt som pseudovetenskap frodas. Fattigdom och politiska diktaturer legitimeras ibland med dogmatiska och/eller religiösa argument. Kvinnor, sexuella minoriteter och barn är i delar av världen närmast rättslösa. En repressiv sexualmoral leder till utstötning, förföljelse och våld mot individer, som inte följer traditionella normer.
Även i Sverige finns individer som förnekas sina mänskliga rättigheter, som i praktiken inte har rätt till sin egen kropp, inte har möjligheter att studera och arbeta, inte har rätt att leva med den de vill, inte har rätt att gå ut ensamma eller klä sig som de vill, på grund av att religiösa eller kulturella föreställningar tillåts stå över individens vilja.
Det förekommer att offentliga verksamheter stöder metoder som saknar vetenskapligt stöd eller strider mot vetenskapliga resultat, t ex program för missbruksvård. Religiösa organisationer ges rättigheter och en plats i samhället som i står konflikt med principen om likvärdig behandling av företrädare för olika livsåskådningar. Även i Sverige återstår mycket innan vi har en stat som lever upp till sekulära principer.

Viktiga definitioner:

Sekulär stat
All myndighetsutövning liksom alla offentliga beslut och verksamheter är livs­åskåd­nings­neutrala. En sekulär och demokratisk stat är en förutsättning för livs­åskåd­ningsfrihet för alla.

Sekulärt samhälle
Ett samhälle där
- Alla medborgare har rätt att utöva sin livsåskådning, ensamma eller i grupp, under förutsättning att detta inte kommer i konflikt med andras rättigheter.
- Ingen medborgare tvingas följa eller tillhöra en viss kulturell sedvänja eller livs­åskåd­ning.
Ett sekulärt, öppet och demokratiskt samhälle är en förutsättning för livsåskåd­ningsfrihet för alla.

Sekulär humanism
En naturalistisk livsåskådning som utgår från människan. Den handlar om människors förhållande till varandra och till den värld vi lever i. Den framhäver individens själv­ständighet, värde och ansvar. Humanismen bygger på människan som förnuftsvarelse och hennes förmåga att söka kunskap och lära av erfarenheter.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se