21 maj 2013

Inte rasist, men andlig

"Vidare bör dock enligt tingsrättens mening även beaktas vad X berättat om sina upplevelser att en andlighet styr honom. Det framstå som om detta var en orsak till att han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta bör därför med tillämpning av 29 kap 3 § första stycket 2 brottsbalken i förmildrande riktning beaktas vid bedömningen av straffvärdet ".
Så skriver Umeå tingsrätten i dom mot en 65-årig man som åtalats för att ha uttalat grova rasistiska tillmälen mot människor som invandrat till Sverige, till en granne och människor på en buss. Mannen sa i förhör att han "sedan 12-14 år tillbaka har känt andliga störningar. Andligheten kan tala genom honom. Det är hans röst men de får honom att säga saker genom hans strupe". Och utifrån detta har tingsrätten beslutet att ge mannen strafflindring. [Dagens Juridik]

Vi får väl utgå ifrån att mannen är kristen. Om andarna som talat genom honom är goda eller onda framgår inte av historien. Det beror väl på vilken tolkning av sin religion ha bekänner sig till, för jag tror inte tingsrätten har kompetens till att teologiskt bedöma detta.

Det hade varit rimligare att döma mannen till rättspsykriatisk vård, än att ge honom böter på 5500 kr. Uppenbarligen är mannen besatt av främlingsfientlighet.

15 kommentarer:

Patrik N sa...

Mannen har fått strafflindring då han lider av en psykisk störning vilken skapar hans beteende:

Brottsbalkens 29 kapitel (jag tar bara med p. 2 som var den som var aktuell i mannens fall):

3 § Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas
[…]
2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,
[…]

Rättspsykiatrisk vård innebär tvångsvård för en psykisk störning. I Sverige tvångsvårdas man, lyckligtvis, inte för att man lider av en störning som bara gör att man säger elaka saker till folk. SKulle vi göra det skulle det vara trångt på de psykiatriska tvångsvårdsavdelningarna.

Om mannen är kristen eller inte bryr sig domstolen inte om. Strafflindringen sker pga den psykiska störningen. Samma beteende, utan en psykisk störning, ger inte strafflindring.

Uppsats om lagparagrafen ifråga: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25533/1/gupea_2077_25533_1.pdf

Wikipedia om rättspsykiatrisk vård: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rättspsykiatrisk_vård

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Att personen ifråga förmodligen är kristen tror jag inte heller har påverkat domen, men att han ingår i en religiös kontext (kristen) med dualistiska idéer påverkar tolkningen av lagen.

Andar bedöms som en förmildrande omständighet, men kraftig främlingsfientlighet. Detta anser jag är en ovetenskaplig gränsdragning.

Jag borde förmodligen inte ha skrivit "rättspsykiatrisk vård", eftersom jag inte avsåg den form den bedrivs i idag.

Jag anser det vore rimligt om vi dömde till "öppen psykiatrisk vård" (några timmars psykoterapi), ihop med böter. Tror det har större effekt på det skadliga beteendet.

Patrik N sa...

Det är den psykiska störningen som ger strafflindringen, inte att störningen i just det här fallet ger upphov till tankar på andar. Främlingsfientligheten, den som uttrycks av mannen, tycks bara vara en följd av den störning som mannen lider av. Följden hade kunnat vara vilken som helst, exempelvis sexuellt ofredande av kvinnor, det hade givit samma strafflindring. Tanken är att människor som är sjuka inte ska dömas till straff alls och de som är "lätt sjuka" men som ändå förstår vad de gör, ska få strafflindring. Som i det här fallet. Saken handlar vare sig om andar eller om främlingsfientlighet, utan om psykiskt sjuka människor som begår brott och hur samhället ska bemöta dessa.

Mårten Wetterstrand sa...

Men vilken är den psykiska störningen i detta fall?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Om andar fanns och kunde påverka hur vi handlade skulle det vara relevant att andar gav strafflindring. Det skulle t.o.m. vara intressant att vetaomdet var en god ellerond ande. Ty en god ande borde väl inte kunnaorsaka ett brott (?).

Nu finns vad vi vet inte andar som kan påverka oss och rättsystemet bör inte tahänsyn till dem. Pyskiska störningar, andar och främlingsfientlighet är allt produkter av vår hjärnaktivitet.

Hur avgör du eller tingsrätten att det är andar som orsakat främligsfientligheten?
Kan det inte vara det omvända kausala sambandet eller inget kausalt samband alls?
Varför är det okej att andar i hjärnan klassas som en psykisk störning, men inte grav främlingsfientlighet?

Patrik N sa...

Ulf,

Det är förmodligen inte så att förekomsten av andar i huvudet räcker för att man ska anses lida av en psykisk störning. Andarna i huvudet är i sig irrelevanta. Främlingsfientlighet kan säkert ibland vara uttryck för en psykisk störning. Det är dock ointressant. Har man en psykisk störning kan man få strafflindring (exakt hur den kom till uttryck är inte viktigt, att den gjorde det är viktigt).

Grav främlingsfientlighet som leder tex till hets mot folkgrupp kan säkert ges strafflindring på samma sätt.

Patrik N sa...

...eller kortversionen: "Varför är det okej att andar i hjärnan klassas som en psykisk störning, men inte grav främlingsfientlighet?"

Svar: Bägge kan vara uttryck för en psykisk störning (men måste förstås inte vara det).

Björn Bäckström sa...

Ulf G och Patrik N

Era kommentarer 2013-05-21 13:20, 2013-05-21 18:08, 2013-05-21 18:09
är beklämmande svammel. Och så censureras Lokatt av Erik W! Och övermoderatorn är i djup sömn; Vart är ni på väg? Man skulle kunna travestera: När (Lo)katten är borta dansar råttorna på bordet!

Patrik N sa...

Björn,

Kan du inte beskriva vad i kommentarerna som du tycker är svammel?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

I domen står det: "...en andlighet styr honom. Det framstås som om detta var en orsak till att han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta bör därför [...] beaktas vid bedömningen av straffvärdet "

Mannen har uppgett att det var andar som styrde honom. Jag tolkar citatet som att rätten ansett att hans utsaga är trovärdig och därför givit strafflindring. Kanske finns det annat som inte jag känner till.

Ställer mig dock mycket tveksam till att mannen fått strafflindring om han sagt att han under 12-14 år känt ett starkt hat mot invandrare, vilket styrde honom och orsakade det han åtalades för.

Patrik N sa...

Ulf,

Jag tror att du tolker domen felaktigt. Det finns inga regler som ger strafflindring för den som verkligen styrts av andar, men det finns regler som ger strafflindring för den som har psykiska problem. Domstolen har lämnat strafflindring med hänvisning till reglerna gällande de som lyder av psykiska problem. Därför ska du nog utgå från att det är grunden för domstolens beslut. Utgå inte från att de lämnat strafflindring för att mannen i realiteten varit styrd av andar.

Patrik N sa...

Ulf,

Du kapar citatet olyckligt ser jag nu dessutom. Domstolen talar om hans *upplevelse* av att han är styrd av andar, de skriver inte att han *är* styrd av andar.

"Vidare bör dock enligt tingsrättens mening även beaktas vad X berättat om sina upplevelser att en andlighet styr honom. Det framstå som om detta var en orsak till att han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta bör därför med tillämpning av 29 kap 3 § första stycket 2 brottsbalken i förmildrande riktning beaktas vid bedömningen av straffvärdet ".

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Min kapning av citatet var inte för att missleda.

Min tolkning byggde jag på meningen efter: "Det framstå som om detta var en orsak till att han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande."
Rätten verkar vara intresserade av och lägga vikt vid orsaken till de psykiska problemen. Därför är även jag det.

Men visst, rätten kan ha gjort en egen bedömning och kommit fram till att mannen har psykiska problem (oberoende av mannens upplevelse).

Patrik Lindenfors sa...

Björn,
Om du vill diskutera moderering så gör det i tråden "Humanistbloggen inför förhandsmoderering". Men sluta klaga, vi gör så gott vi kan.

Anonym sa...

Om man tror på andar eller osynliga väsen i största allmänhet och följer de instruktioner man får av dessa anses man ha en psykisk störning endast om instruktionerna är elaka tydligen. Är inte det lite konstigt? Är man inte lika psykiskt störd om man tror på snälla väsen, alternativt elaka väsen vars ondsinta instruktioner man ignorerar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se