4 maj 2013

Islam

13 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

"Some guy claimed god spoke to him".

Och titta vad övertygande det fortfarande måste låta!

Och denna galenskap kräver vår acceptans och hänsyn? Bah!

Patrik N sa...

Om man är för människors fulla frihet att gå runt stenar så måste man acceptera att en del vill göra det.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Skall de få kriga för den rättigheten...?
Skall de få ljuga och bedra(tagiya)för sin tros skull?alltså: "Ändamålet Helgar medlen".
Skall De få döda människor för att de vill avvika från religionen?
Skall de få omskära barn eller tvinga kvinnor att gå i tält?
Skall de få åberopa speciella rättigheter för att de vill gå runt en sten. Semester tex.
Frågorna äör många, men svaren brukar bli: Jaså?

Patrik N sa...

Jag ser ingen på bilden som krigar, dödar och lemlästar. Jag ser människor som fredligt går runt en sten.

Ulf Gustafsson sa...

Det finns dock ett problem inrymt i denna bild. Uppdelningen mellan män och kvinnor. Den är skadlig.

Patrik Lindenfors sa...

Jag är FÖR människors fulla frihet att gå runt stenar. Jag är MOT att man inte ska få kritisera dem för att de gör det. Det är två helt skilda frågor, om de (1) får göra det och om de (2) har rätt att slippa kritik för att de gör det. Att du blandar ihop dessa två frågor tycker jag är problematiskt, min käre namne.

Sen kidnappas förstås tråden direkt av någon som måste kalla det "galenskap" och inte vill visa hänsyn. Vilket inte är alls samma sak som ursprungsinlägget hävdade. Att du blandar ihop dessa frågor tycker jag är för djävligt, Björn. Bara denna första kommentar gör all självcensur vi har här på bloggen berättigad. Nej, du är inte ensam, men du är värst.

Patrik N sa...

Patrik L,

Jag är också väldigt mycket för att man ska få kritisera dem (eller vadhelst annat som helst). Jag är bara emot att just vi (i den mån vi ses som företrädare för Förbundet oavsett om vi vill det eller inte) ska kritisera människor som går runt stenar. Skälet är att vi ska vara de som med trovärdighet garanterar alla att bli saliga på sin fason (så länge tron inte ger skadeverkningar).

Vår strategi bör alltså vara att inte kritisera företeelser som inte ger skadeverkningar (som schackspel tex) men vi ska kritisera sådant som ger skadeverkningar (som religiöst våld tex).

Jag blandar inte ihop de två frågorna, jag försöker bara se var vi som förbund ska vara och var vi inte ska vara. Gärna antiteism när teismen skadar men annars inte. Då är snarare antiteismen i sig det som är skadligt eftersom den begränsar människors frihet.

Patrik Lindenfors sa...

Jag tycker alla fantasier som betraktas som verklighet är skadliga. Sådana fantasier är skadliga redan från början helt enkelt för att de är fantasier som hålls för att vara sanna. Det är ett dåligt sätt att skaffa sig kunskap på, det går emot allt vad upplysning heter. Själva försanthållandet av en fantasi är en skadeverkning i sig självt.

Björn Bäckström sa...

Patrik 2013-05-04 15:57

"Själva försanthållandet av en fantasi är en skadeverkning i sig självt."

Bravo. Vad jag alltid har hävdat.

Fråga: Hur kan till exempel en förskolelärare tillåtas operera och samtidigt försanthålla en fantasi som är "en skadeverkning i sig"? Du kan väl inte mena att den bara är skadlig för förskloeläraren; det kan väl kvitta och väl vara en mänsklig rättighet?

Du måste väl mena att skadeverkningen är på omgivningen? I det här fallet de små barnen?

Du verkar resonera rätt. Fega inte ur konsekvenserna bara!

Patrik N sa...

Patrik L,

Tro behöver inte vara försanthållna fantasier. Tro kan vara just - tro. "Jag tror att gud finns (men jag vet inte säkert)" kan vara ett alternativ. Utgör en sådan tro alltid också någonting skadligt för dig? I så fall är jag lika nyfiken som Björn på svaret på hans frågor.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2013-05-04 16:28

"Tro behöver inte vara försanthållna fantasier. Tro kan vara just - tro."

Slingra dig inte. Hur förhåller du dig till tro som ÄR försanthållande av fantasier? "Skadeverkning i sig själv" eller inte?

Drabbar den i så fall enbart de som tror på vidskepelser eller också omgivningen?

Patrik Lindenfors sa...

Jag är forskare. Jag har fel hela tiden. När jag får reda på att jag har fel rättar jag mig dock. Jag tror det här gäller i princip alla människor. Alla har fel om någonting hela tiden. Så ska det bli ett kriterium för skadlighet kan ingen av oss jobba med barn. Ingen ska därför censureras, det går inte att ställa upp något sådant kriterium.

En förutsättning för att man ska kunna rätta sina fel är dock det öppna samtalet och den ständiga kritiken av alla saker man håller för sant. Att kväsa det här samtalet är tvärsemot allt humanismen står för. Så jag ser inte varför vi inte ständigt ska kritisera religiösa trosföreställningar och andra antivetenskapliga uppfattningar konstant och kontinuerligt. Däremot ska vi försöka göra det med intelligens och finess, annars förfelas hela syftet.

För att parafrasera ett långt stycke av Augustinus: försök att inte framstå som en idiot, för då lyssnar ingen.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L

Jag förstår väl Din vinkel i sammanhanget, men Patrik N verkar inte vilja inse att han har galet fel och resonerar på ett bakvänt sätt.
Han vill heller inte lyssna till varken mjuk eller hård kritik, utan försöker om och om igen ursäkta en ståndpunkt, som han med sig vet, att är fel.
Det hjälper inte med nya förklaringar, när de alla är de samma felaktiga.
Viss stringens kan man vänta sig även mot människor vars åsikter man inte gillar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se