6 maj 2013

Island erkänner humanismen som livsåskådningDen 3 maj blev en historisk dag för humanismen på Island. Humanistföreningen Sidmennt blev då formellt registrerad som landets första ickereligiösa livsåskådning. Därmed har de fått samma juridiska status som religiösa livsåskådningar. Praktiskt innebär det bland annat att Sidmennt får del av den så kallade kyrkoskatten och att deras humanistiska vigslar blir juridiskt giltiga. Ett par som vigts i en humanistisk eller en sekulär ceremoni behöver alltså inte besöka rådhuset för att formalisera sitt äktenskap.

Resan dit har varit lång. Sidmennt har i tio år arbetat för en lagändring så att sekulära livsåskådningar ska likställas med religiösa. Lagändringen antogs av isländska parlamentet Althing i januari i år.

“Humanisterna i Sverige vill varmt gratulera vår isländska systerorganisation till denna historiska framgång“, säger Magnus Timmerby i Förbundet Humanisterna. “Den isländska humanistföreningen Sidmennt har med sitt målmedvetna och uthålliga arbete visat att en jämställd lagstiftning är möjlig att få. I Sverige har Humanisterna i flera år drivit en liknande linje för livsåskådningsneutral lagstiftning. Kanske kan Islands exempel nu inspirera Sveriges regering att avskaffa religiös särbehandling?”

På Island åtnjuter dock den evangelisk-lutherska statskyrkan ännu många juridiska och ekonomiska privilegier som varken humanisterna eller någon annan livsåskådningsorganisation i landet får ta del av. Lagändringen och dagens erkännande av Sidmennt är emellertid två viktiga steg i arbetet för likvärdighetsprincipen på Island.

Sidmennt har arrangerat sekulära konfirmationer i 25 år och humanistiska barnvälkomnanden, vigslar och begravningar i fem år.

Mer information:
http://iheu.org/story/sidmennt-becomes-first-registered-secular-life-stance-organization-iceland
http://iheu.org/story/humanists-welcome-new-life-stance-equality-iceland

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se