25 maj 2013

Panelsamtal om Humanisternas manual om rasism och intolerans

Humanisterna har under hösten 2012 och våren 2013 drivit ett projekt om rasism och intolerans med fokus på mänskliga rättigheter. Projektet bygger på samtal med gymnasieelever och lärare om främlingsfientlighet och intolerans och under hösten har projektledare Emilia Ericson varit ute i skolor och pratat med lärare och elever kring dessa ämnen. Syftet har varit att engagera ungdomar och få dem att diskutera och tänka kring främlingsfientlighet och intolerans på ett sätt som utmanar och öppnar upp för nya tankesätt och perspektiv.

Projektet har varit finansierat av Ungdomsstyrelsen. Slutprodukten av projektet är en manual som är tänkt att fungera som ett stöd för att föra samtal med elever om dessa ämnen, men utifrån nya spännande perspektiv och problematiseringar. Manualen består av fyra teman: Kulturrelativism, gränsdragningar, grupp-/individperspektiv och tolerans/intolerans. Skolpersonal kan kostnadsfritt beställa manualen på Utbudet.se.

Den 21 maj genomfördes ett panelsamtal på ABF-huset i Stockholm med bland andra Ola Mattson (Rädda barnen), Annika Borg (teologie doktorn och författaren), Rossana Dinamarca (Vänsterpartiet), Veronica Palm (Socialdemokraterna), och Ann-Charlotte Ericsson (vice ordförande på Lärarförbundet).

Seminariet kan ses nedan (tyvärr är ljudet inte så bra).

1 kommentar:

Ulf Gustafsson sa...

Skolpersonal kan kostnadsfritt beställa manualen på Utbudet.se.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se