6 maj 2013

Ryms etnocentrism verkligen inom Socialdemokratin?

I mötesmaterial utgett av Socialdemokrater för tro och solidaritet (före detta Broderskaparna) för att motarbeta främlingsfientlighet förekommer rent rasistiska tankegångar. Så här står det i inledningen till arbetsmaterialet (se även samma tankegångar i förkortad form i bildannonsen).
Klicka på bilden för större format.
Antisemitism och islamofobi kan bäst beskrivas som olika former av fientlighet mot judar och muslimer för att dessa människor är just judar eller muslimer. De som utsätts för antisemitism och islamofobi kan ha olika etnisk tillhörighet. Den outtalade antisemiten eller islamofoben, det vill säga den som vi tycker bör ändra uppfattning, är en etniskt svensk kristen. Problemet i fokus är därmed inte juden eller muslimen, eller de seder och den verksamhet som judar och muslimer ut-vecklat under århundradenas gång. Problemet i fokus är alltså beteenden och tankestrukturer hos etniska svenska kristna.
För att komma tillrätta med antisemitismen och islamofobin ska man alltså bortse ifrån alla uttryck av dessa fenomen som kommer från människor som inte är "etniska svenska kristna" - man definierar bort problem på grund av förövarens etnicitet? Och detta hos Socialdemokraterna - ett part som säger sig värna alla människors lika värde och lika rättigheter??

Hur länge ska Socialdemokrater för tro och solidaritet få fortsätta vara en black om foten för Socialdemokraterna? När ska Stefan Löfven sätta ner foten och säga "NOG med dessa etnocentriska tongångar!"? När ska man ta konsekvensen av ha avtackat Omar Mustafa och avtacka även Peter Weiderud? Weiderud har upprepade gånger gjort sig skyldig till värre försyndelser än de Mustafa fick gå för. Får Weiderud stanna för att han är en etniskt svensk kristen? Det vore i alla fall konsekvent mot "den nya Broderskaparnas" egna läror - men ryms sådan här etnocentrism verkligen inom Socialdemokraterna?

11 kommentarer:

Nils sa...

Tänk att definiera de egna som problemet. Förstår att det är av taktiska skäl man klumpar ihop antisemitism och islamofobi. Men vilka är antisemiter i Sverige idag förutom invandrade från Mellanöstern i Malmöregionen?

Patrik Lindenfors sa...

Svenskarnas parti.

Patrik Lindenfors sa...

Weiderud i mail: "Hej Ralph
Tack för din mail. Noterar din poäng och ska kontakta kansliet och föreslå att detta uttrycks tydligare. Självklart finns det antisemitism och islamofobi i alla grupper. Detta är ett material utarbetat för interna studier och den målgruppen var det som avsågs. En hjälp avv se rasismen hos oss själva. Men jag ska gärna prata med dem som arbetat fram materialet och försöka se till att detta inte missförstås. Tack för din uppmärksamhet."

Patrik Lindenfors sa...

Weiderud har dock en hel del kvar att pudla för. http://www.dn.se/debatt/weiderud-sitter-sakert-medan-mustafa-far-ga

Nils sa...

Patrik L,

jag känner inte till något om svenskarnas parti, men vad jag vet är det inte de som förföljer judarna i Malmö.

Och det kan knappast vara en marginell grupp som Svenskarnas parti som Weiderud och co riktar sig till när de talar om etniskt svenska kristna.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, det var inte så jag menade. Weideruds klubb är säkerligen ute efter att ge sig på oss islamkritiker i största allmänhet, jag bara svarade på din direkta fråga. De verkar försöka vandra den svåra balansgången att kritisera jobbiga yttringar inom sina religioner utan att det ska snudda vid religionskritik.

Nils sa...

Förutom att det är ett klassiskt guilt by association-resonemang att klumpa ihop antisemitism och islamofobi, så utnyttjar han naturligtvis omskärelsediskussionen där inte minst Humanisterna tagit berömvärd ställning.

Kristian Grönqvist sa...

Broderskaparna har samma proiblem som många inom förbundet Humanisterna. Etisk teori hamnar i konflikt med pragmatik. Man vill så väl, att de egna blir ens fiender. Och i den konflikten blir man stelbent teoretisk.
Och ser till slut inte de praktiska problemen som problem överhuvudtaget. Kartan blir viktigare än verkligheten. Skenet om verkligheten mer väsentligt än själva tinget.
Apologeternas fria marknad.'
Kivik...

Kristian Grönqvist sa...

PS

Ett problem i de flesta teoriälskande förbund.

Nils sa...

En artikel på Newsmill behandlar också frågan.

Eric Wadenius sa...

Såklart! Socialdemokraternas nya slogan får bli "Allt ska med";)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se