2 maj 2013

Till yttrandefrihetens försvar i Bangladesh

Rätten att uttrycka sin åsikt, att utbyta åsikter, är en grundbult i en demokrati. När denna rättighet begränsas, genom lagliga ingripanden eller genom våldshandlingar eller hot, är demokratin i fara. I Bangladesh pågår just nu en kamp mellan de som vill förvandla landet till en teokrati och de som vill försvara och stärka den sekulära demokratin.

Den 15:e februari mördades Rajib Haider brutalt med hjälp av machetes utanför sitt hem i Dhaka. Haider hade på nätet skrivit negativt om islamisk fundamentalism och islamistgrupper. Han hade också varit engagerad i  Shahbag-rörelsen, vilken kräver landets strängaste straff för krigsförbrytare från befrielsekriget. Dessa är idag ledare för islamistpartiet Jamaat-e-Islami, vilket stödde Pakistan under kriget 1971. Av denna anledning vill även aktivisterna förbjuda detta parti. Fem personer arresterades för mordet och de uppgav att det utförts på order av en ledare för partiets studentorganisation.

Ingen människa är ofelbar. Ingen människa har privilegiet att äga tillgång till en absolut sanning. Yttrandefrihet är nödvändigt för att vi skall få reda på när vi har fel, men även i de fall då våra åsikter eller vetenskapliga fakta ligger nära sanningen spelar yttrandefriheten en stor roll. När en idé gång på gång ifrågasätts förhindras den från att förvandlas till en dogm. Religioner har historiskt sätt en oöverträffad förmåga att skapa och bibehålla dogmer.

Kintu är alias för en svensk medborgare som på daglig basis opinionsbildar på bloggar i sitt tidigare hemland Bangladesh. En av frågorna han drivit är att stat och religion skall hållas åtskilda. Han är ateist, men utan att göra en stor sak av det. Under flera år har Kintu, tillsammans med andra bloggare, propagerat för att de som är ansvariga för folkmordet på minst en miljon människor i samband med Bangladeshs befrielsekrig, skall ställas inför rätta. Fram till i mars skedde detta utan problem, men när Kintus alias dök upp på en lista med 84 "ateist"-bloggare stängdes hans blogg ner. Listan var sammanställd av en islamistgrupp, vilken anklagade bloggarna för blasfemi mot islam.

Yttrandefrihet är avgörande för att människor skall kunna leva ett gott liv. Ett gott liv innebär att man har möjlighet att göra autonoma livsval, och dessa val måste vara välinformerade. Fritt utbyte av idéer är därför nödvändigt. Vissa idésystem försöker begränsa människors tankefrihet - deras möjlighet att utbyte åsikter, söka kunskap och göra välinformerade livsval.

I början av april arresterades fyra av "ateist"-bloggarna: Asif Mohiuddin, Subrata Adhikari Shuvo, Mashiur Rahman Biplob och Rasel Parvez. De fyra hade på bloggar och i andra sociala media kritiserat islamisk fundamentalism, samt politiker och press som sanktionerat islamistiska tankar och ideologier i ett land som enligt konstitutionen skall vara sekulärt. De arresterades för "förtal av religion". En polischef i Dhaka uppgav att de:
"skadat religiösa känslor hos folket genom att i skrift kritisera olika religioner och deras profeter och grundare, inkluderande profeten Muhammed."
Blasfemi eller hädelse innebär att något heligt kränks - en gud, en gudom, en profet eller en religiös företrädare. I en tid när glada gudar ansågs ge god skörd, kunde en skändad gud hämnas med missväxt. Detta kunde självklart skada ett helt samhälle. Frågan är dock om detta är orsaken till hädelseanklagelser idag. Anklagelserna har nog oftare syftet att tysta religionskritiker, ifrågasättandet av dogmer eller av det heliga, och de kommer allt som oftast från makthavare som saknar bärkraftiga argument för sin maktposition.

Ahmed Nadir befann sig på resa i Europa när han anklagades för att vara en islamhatande ateist. Han har tidigare i vår hotats och misshandlats i Bangladesh, eftersom han engagerat sig i Shahbag-rörelsen. När islamisterna svarade med våldsamma motdemonstrationer, skrev han på Facebook: "Om detta är islam, så skulle jag vara stolt att kallas ateist". Både Nadirs och Kintus familjer har trakasserats och hotats i Bangladesh. De har släktingar som tagit avstånd från dem för att slippa förföljelse. Ahmed befinner sig tillfälligt i Sverige och vågar inte resa tillbaka hem, risken är stor att han arresteras omedelbart. Islamisterna som skapat listan, kräver dödsstraff för blasfemi.

Idag anordnar IHEU, CFI och andra sekulära organisationer demonstrationer i flera amerikanska och europeiska städer till stöd för de ateister, sekularister och fritänkare som fängslats och hotats till livet i Bangladesh. Förhoppningsvis leder den internationella uppmärksamheten till att tanke- och yttrandefrihet stärks och att de som opinionsbildar för en tydligare sekulär demokrati kan fortsätta göra detta.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se