14 maj 2013

Tisdagslektion

55 kommentarer:

Lennart Widlund sa...

Gäller det även om normen är Humanism och den vetenskapliga metoden?

Funderade ett tag på att skriva s.k. "vetenskaplig skepsis", men då är ju svaret uppenbarligen ja, dvs en sådan norm är det fördel att avvika från. För om man verkligen bara tro på sådant som man har väldigt goda evidens för kan man nära på inte tro på någonting alls, och då blir ju framsteg av något slag ganska svårt. Ibland måste man faktiskt våga hoppa ut i det okända, även inom vetenskap. Om nu t.ex. strängteori visar sig vara rätt spår inom fysik och man lyckas komma någon vart inom det, så beror det helt och hållet på att väldigt många fysiker har trott så mycket på teorin att de har satsat hela sina karriärer på det!

Den vetenskapliga metoden hindrar INTE att man tror på något. Det den snarare dikterar är att man måste vara beredd att ompröva det man tror på när man har nya evidens. Det jag tänker på här är då i första hand Kuhns teori om paradigm och paradigmskiften.

Unknown sa...

Vetenskapliga metoder och resultat är väl krångliga att säga emot, men vikten av dem kan väl ändras. Vem bryr sig om att Big bang stämmer eller ej, egentligen? Mjölken blir inte billigare och barnen lydigare eller kärleken bättre och lönen högre av att man är övertygad om Big bang och evolution. Så varför hetsa upp sig? Och what if halva USA tror att Gud skapat universum? Sanningen ändras ju inte beroende på oss, inte heller de vetenskapliga resultaten. Låt folk tro saker som verkar irrationella om de vill.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ulf Gustafsson sa...

Lennert W,

Ja, även om normen är Humanism och den vetenskapliga metoden. Du skulle vara med på våra möten. Det mest ifrågasätts och skulle något inte ifrågasättas, så ifrågasätts avsaknandet av ifrågasättande.

Gorel G,

Det är bra om människor har en tillförlitlig metod att komma fram till kunskap (och använder den). Mycket tyder på att ett välutvecklat rationellt tänkande bland människor leder till mindre våld i samhället. (Detta är ett av de skäl Steven Pinker för fram till att våldet minskat i världen.)

Gunnar Lindholm sa...

Gorel,

Varför skulle någon vilja ändra vikten av den vetenskapliga metoden?
Anser du att godtyckligt tyckande och hörsägen ska väga lika tungt som en välgjord studie? Det låter som om du inte är främmande för att gå den vägen.

Jag tror personligen att ganska mycket blir bättre om man tar till sig vetenskapliga förklaringar snarare än religiösa. Det har ju t.ex. bråkats ganska friskt (med dödsoffer) om vilken Gud som har skapat universum.

Bara för att kommentera ditt påstående om mjölkpriset. Med kunskap om evolutionen så tror jag du är bättre rustad för att komma på sätt att få fram billigare mjölk på, än om du har föreställningen: min gud skapade världen perfekt och jag får inte förändra den.

Unknown sa...

En fördom om vetenskap är ju att forskare tänker på ett annat sätt. Så är det ju inte. Vetenskap är ju bara ett strukturerat och tydligt sätt att svara på frågor. Vid vissa frågor krävs vissa belägg hos andra inte. Har man inte svarat bra nog, håller inte svaret, och man får skylla sig själv. Rätt metod till rätt fråga.

Att klaga på en forskares metod för att man inte gillar svaret är fånigt, ex skapelseberättelsen versus evolutionen. Självklart stämmer evolutionen, skapelseberättelsen är lyrik.

Men samtidigt ska man inte uppförstora ett resultat så att man knäppförklarar folk som inte bryr sig om ett visst resultat.

Mänskligheten överlever även om de flesta struntar i debatten om skapelseberättelse versus evolution. Om man påstår att kreationister inte bör inneha politikertjänster eller lärartjänster så går man för långt.

Men okej Är det vetenskapliga bevis som gäller så finns det inte tillräckligt många belägg som visar att omskärelse skulle vara skadligt nog att förbjudas. Dessutom är den danska undersökningen ohållbar eftersom den inte avslöjar vilka pojkar den undersöker.

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,


"Mänskligheten överlever även om de flesta struntar i debatten om skapelseberättelse versus evolution."

Överlever, ja. Dock har kunskap om evolutionen minskat svälten, minskat sjukdomar etc. Bidragit till ett bättre liv, även för dem som förkastar evolutionen till förmån för skapelseberättelsen. Den bibliska skapelseberättelsen har absolut inte haft samma nytta eller glädje för oss som ser den som endast poesi. Det är en form av bristande solidaritet hos de skapelsetroende.

Unknown sa...

Bristande solidaritet.... känns något långsökt.

Men om vi var hjälparbetare och en cancersjuk person bad oss att använda hennes sista pengar till att offra en höna som tackbön till skaparguden, för att den guden kanske skulle bota sjukdomen skulle vi göra det då?

Vad betyder då mest: att förklara att evolutionen har vunnit över skapelseberättelsen, och att böner inte botar sjukdom eller medmänsklighet?

Skulle du/ni offra hönan och be?

Gunnar Lindholm sa...

Gorel,

Men samtidigt ska man inte uppförstora ett resultat så att man knäppförklarar folk som inte bryr sig om ett visst resultat.

Det är skillnad på att inte bry sig om och att förneka.


Har du och din skapelseberättelse har retirerat till att nu endast fylla någon funktion vid en persons dödsbädd?
Men även där är det väl att det finns en medmänniska där som är viktig?
Sedan finns det ju olika sätt att trösta och stödja en person i den situationen.

Unknown sa...

De flesta kristna bryr sig inte om skapelseberättelsen, och bryr sig inte heller om evolutionen, utan tänker sig nog att evolutionen och skapelseberättelsen kan funka ihop.
an bryr sig inte.

För mig är skapelseberättelsen viktig men inte som lektion i naturhistoria.

Visst finns det olika sätt att stödja personer, men om du som hjälp arbetare blir ombedd av "din patient" att utföra en religiös handling i den personens ställe, skulle du då göra det. Jag hoppas att du vågar svara.

Själv skulle jag göra det även om vi tillhörde olika religioner. För mig skulle det vara att trampa på den personens religionsfrihet, värdighet samt autonomi och förväntning på insats från mig som hjälparbetare om jag inte offrade den där hönan, och samtidigt skulle jag förmodligen agera mot hjälporganisationens regler om jag vägrade ställa upp, så frågan är vilken överträdelse som är värst:

att jag handlar mot min egen vilja och blir en smula religiös för att ge en döende människa en bättre sista refräng, eller att jag handlar mot den personens vilja, värdighet och behov för att slippa offra min egen konsekvens?

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Om den skapelsetroende håller denna tro personlig och inte låter den påverka sina demokratiska handlingar, såsom agera för att kreationism jämställs med evolutionen i skolundervisningen, då är negativa påverkan på samhället liten. Men det var inte dessa skapelsetroende jag syftade på i min kommentar om bristande solidaritet.

Jo, jag skulle kunna tänka mig att låtsas be för en döende, för att lindra döendet för någon annan. (Men om det innebar att måste avstå från något annat som verkligen kunde hjälpa till att bota sjukdomen, skulle jag inte göra det.)

Unknown sa...

Tack Ulf!

Just för att slippa problemet med behandling lät jag personen var döende. Men om vi gör så här:

Personen du nyss bad för berättar att han vet att han är döende och beskriver också sin sjukdom med god kunskap och avslöjar att allt snart är över. Nu berättar han att vill vara snäll mot en vän som rekommenderar ett homeopatiskt preparat som du kan hämta (betalt och allt) från affären i huset bredvid. Skulle du hämta detoch pröva det med honom?

Patrik N sa...

Görel,

Du offrar en höna i en religiös rit för din vän som snart ska dö. Skulle du offra två hönor om han bad om det? 22 hönor? En hund? Två hundar? 22 hundar?

Din son?

Var går din gräns och varför drar du den just där du drar den?

Gunnar Lindholm sa...

Gorel,

Skulle du konvertera till en annan religion (d.v.s. lämna din nuvarande, gå med i nytt samfund och genomgå alla nödvändiga ritualer som krävs) om din döende vän bad dig göra det?

Björn Bäckström sa...

Patrik N och Gunnar L

Måste försvara Görel här!

Ni ställer hypotetiska frågor utan bäring i frågan. Ändra inte reglerna under pågående spel!

Patrik N sa...

Björn,

Hur tänkte du nu? Våra frågor gäller ju den hypotetiska situation som Görel själv beskrivit gällande den cancersjuke vännen.

Björn Bäckström sa...

Att offra (slakta)en höna å den dödssjukes vägnar kan väl vara OK, lite lagom så att säga? Hönan kan ju sedan plockas och ätas. Varför dra in hundar och söner? Och - om patienten inte vill se offergesten kan man ge honom en lögn och låta hönan leva.

Att hyckla lite för att för att underlätta döendet för någon; vita lögner är väl OK?

Om en patient kräver omfattande ändringar både fysiska och intellektuella av en vårdare för att kunna dö utan ångest kan man vägra och i stället ge honom fingret! Då är han knappast medmänsklig och "förtjänar" att dö utan "lindring".

Patrik N sa...

Björn,

Mina frågor till Görel gäller just var hennes gräns går. Ungefär som du själv i ditt resonemang försöker fastställa var din egen gräns går. Och Görel gör ju precis samma sak i sina frågor till Ulf. Inte sant? Så jag vill protestera mot din tidigare kommentar:

"Ni ställer hypotetiska frågor utan bäring i frågan. Ändra inte reglerna under pågående spel!"

Det är ju precis det som den här övningen går ut på, hypotetiska frågor som får människor att fundera på vad de skulle kunna göra trots att de vet att det de gör inte har någon praktisk effekt, bara känslomässig, och trots att de vet att det de gör skadar andra (hönor, hundar eller kanske söner).

Björn Bäckström sa...

Kanske har jag missuppfattat Görel lite här.

Den döende vill ju glädja en vän genom att ta vännens preparat trots att den döende vet att det är verkningslöst. Den döende kan då dö lyckligare medveten om att han gjort sin vän lycklig med en vit lögn. När han väl har dött inser ju den kvarvarande vännen att preparatet var verkningslöst. Förargad blir han nu en aktiv Voffare!
Detta förutsåg den döende som i själva verket var en god ateist! ;-)

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2013-05-18 08:49

OK Patrik jag hade lite fel här. Har redan postat en bättre (tror jag) kommentar. Men pga moderering blir det i otakt med dina ;-(

Patrik N sa...

Ja, du har missuppfattat Görels hypotetiska situation.

Patrik N sa...

Görel vill offra en höna för den döende vännen. Då undrar jag om Görel kan tänka sig att offra två hönor också (det kan hon förmodligen). Men en hund då? Två hundar? Tjugotvå? En son?

Någonstans kanske Görels gräns går och jag är nyfiken på var den går.

Björn Bäckström sa...

Och naturligtvis måste en Humanistisk vårdare medverka till den döendes väns övergivande av vidskepelser. Maskopin innefattar användande av homeopatmedicinen. Slutet gått allting gott! Alla lyckliga utom den döde som varken är det ena eller andla. Bara död.

Patrik N sa...

…men jag kanske inte får något svar. När det gäller hypotetiska situationer brukar de flesta bara vara intresserade av att diskutera de lättbesvarade (dvs när det gäller en (1) höna).

Implicit i resonemanget (mitt) ligger att det om det är rätt att offra en höna så är det förmodligen rätt att offra två. Och varför då inte 22? Och om det är rätt är det väl rätt att offra en liten hund. Eller kanske 22 eller 2 222 hundar.

Unknown sa...

Patrik N. Nu börjar det hända något! :-) Du har en bra fråga och tyvärr har jag inget svar.

Någonstans går ju gränsen, men jag vet inte var. 22 hönor låter lättare än en hund. Min son? Glöm! Den döendes son? Nixpix!

Jag har inget svar och det är det som är det spännande kan jag överleva utan det svaret eller ej? Jo jag överlever och det enda jag vet att jag i alla fall skulle offra en (1) höna.

Ja björn, Om jag var homeopat, skulle jag t o m hjälpa en döende VoF:are. Och tack för ditt stöd!

Nej, Gunnar Jag skulle inte konvertera, men inte ha något besvär med att utöva några enstaka ceremonier från en annan religon eller göra något som i vanliga fall går emot mitt samvete eller förnuft.

Patrik N sa...

Görel,

Det viktiga är ju heller inte exakt var du drar gränsen, det som är viktigt är din insikt om att det är du som drar gränsen och ingen annan. Skulle någon annan tillåtas dra gränsen så skulle man kunna argumentera för att det vore rätt att offra sin son.

Unknown sa...

Patri
Men det är väl inget konstigt? Vem har förnekat att man väljer själv även om man får alternativen från Gud.

Min poäng är att vi:
1) måste låta andras ideal ibland köra över våra egna (även om vi har gränser) samt att vi ibland
2) (hypotetiskt) ställs inför två eländiga alternativ som lär oss se varför vi väljer som vi gör.

Väljer vi ex alltid bort det religiöst betingade svaret (eller sekularistiska) även om det är mindre ont i sina konsekvenser så har man klara "issues".

Tyvärr ser jag ibland dessa issues på denna blogg.

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Ja, det skulle jag. (Men jag skulle nog skriva en bloggpost om riskerna med homeopatin efteråt)

Min gräns går innan 500 kr (eller några timmars arbete), mer än det satsar jag inte på något vars syfte bara är att gjädja en vän, en kortare stund.

Unknown sa...

Patrik. Förlåt mitt slarvfel!

Ulf: Varför skulle du skriva denna varningsbloggpost: För din skull eller andras? Speciellt om det vore på denna blogg som kanske inte så många homeopater läser.
Är det som en "syndabekännelse äver att du var pro-homeopat" eller som en besvärjelse... eller?

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Det är inte en nödvändighet, bara en möjlighet. Syftet var att visa på att jag inte är tvingad att agera konsekvent i en fråga. Jag kan vara emot homeopati, men ändå gynna en homeopat vid enskilda tillfällen.

Unknown sa...

Ulf.

Frågan är om inte rädslan för inkonsekvens kan ställa till bekymmer så fort det gäller religion. Vissa människor är rädda att bli sedda som inkonsekventa, vilket ju inte är så farligt. Ibland måste man frångå sina principer och kan man det inte, bör man fundera på varför: vad är det man vill säga eller undvika och varför.

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

Visst kan det vara så. Jag är dock övertygad om att i världen i stort är det ett mycket större problem att människor är inkonsekventa och accepterar företeelser som betecknas som religion, och de inte skulle acceptera om de inte klassades som religion.

Unknown sa...

Jag är inte helt säker på att man kan se företeelser så enkelt som religiösa eller ickereligiösa. Oftast har människor flera grunder för samma handling.

Att arbeta mot homosexualitet kanske inte alls handlar om bibeln även om det verkar som det, utan om rädsla för egen sexualitet.

kritiken mot religion kanske inte alls handlar om bristande belägg för guds existens utan rädslan för att tappa kontrollen över sitt jag och alla ens egna tankar, och handlingar. Vilket inte är fallet eftersom religiösa väljer lika mycket sina handlingar som icke religiösa. (vilket inte hindrar att argumentet om bristande belägg kan vara användbart för den personen, precis som bibeltexter om sex för den andra.)

Lokatt sa...

Jag måste gratulera dig Görel till regnet av kommentarer som tillägnas dig!

Jag skulle göra ganska mycket för den döende om han bad mig, jag skulle kunna tänka mig att ljuga till exempel. Och visst skulle jag säga att jag skulle offra hönan, och att jag skulle be för vännen efter hans död.
Men jag skulle knappast utföra handlingarna. Vännen är död och kan varken bli glad eller ledsen för vad jag gör eller inte gör.

Jag skulle naturligtvis göra allt jag kunde för att han skulle känna sig så lugn och trygg och smärtfri som det var möjligt på dödsbädden. Ville han att vi skulle be en bön tillsammans skulle jag göra det, det skulle inte kosta mig någonting alls.

Lokatt sa...

Görel, igen
Jag lyssnade på radio och kom att tänka på dig, angående den oerhört tvingande påverkan föräldrar har på sina barn.

Kulturchefen på Sydsvenskan Rakel Chukri berättade att hon nu slutat att vara ateist, och återvänt till sin gamla religion, en form av ortodox kristendom.
Som delskäl angav hon alla fina upplevelser hon haft under sin uppväxt, hur hon tillsammans med sin djupt troende mor rest runt till olika kloster, hon mindes atmosfären där, riterna, mystiken.
Men sen blev hon kulturchef i Malmö, och ateist.
Nu är hon åter ortodox kristen, och känner att det är rätt och bra.
Jag tror att hon precis hela tiden varit troende.
(Här hade jag velat skriva något om "opportunism", men det avstår jag taktiskt från).

Det tråkiga var hennes andra argument för trosbytet. Hon hade synpunkter på hur kalla och trista ateister "är" och framförallt hade hon tröttnat på "den låga nivån på diskussionen", med mera nedsättande om icke-troende, som att Richard Dawkins är vår "profet".

Hur som helst Görel, min poäng här är att hennes religiösa övertygelse hade en gång permanentats, och där satt den, omöjlig att rubba.

Patrik N sa...

Görel,

"Att arbeta mot homosexualitet kanske inte alls handlar om bibeln även om det verkar som det, utan om rädsla för egen sexualitet."

Det tror jag också. Sedan hittar man stöd på olika sätt för sin uppfattning. Exempelvis i Bibeln.

Ulf Gustafsson sa...

Gorel G,

"Frågan är om inte rädslan för inkonsekvens kan ställa till bekymmer så fort det gäller religion."

"Jag är inte helt säker på att man kan se företeelser så enkelt som religiösa eller ickereligiösa. Oftast har människor flera grunder för samma handling."

Inkonsekvensen kan också bestå i att ena stunden tala om religion som något speciellt, för att en timme senare hävda att det inte är så enkelt att religion är något speciellt.

Unknown sa...

Lokatt:

Jag blir lite förvånad över din snabba dom över Rakel. Det är en välutbildad kvinna med många viktiga arbetsuppgifter som knappast lämnat henne utan att ha hunnit lära sig tänka efter och tänka själv och tänka rationellt.

Om hon väljer att inte längre vara ateist så kan jag inte tänka mig annat än att det finns goda grunder.

däremot är hon ensam lite för tunn som statistisk grund. Flera fd ateister behövs för en bra slutsats

1) Att hon längtar tillbaka till barndomens syrianska kultur, kan också ha att göra med situationen i Syrien och känslor av att inte kunna åka tillbaka dit och helt enkelt att relationen med personerna hon umgicks med var så viktig, oavsett det religiösa. Det ger heller inte annan grund än att barndomens föreningsliv kan vara viktigt oavsett det är kyrkan, unga humanister, unga örnar, fältbiologerna, scouterna eller CUF. Dessutom om hon bara nämner sociala och psykologiska vinster i religionen så måste vi ju igen gå utanför tanken på religion som bara tro. Religion är sociala kontakter. Alltså har kanske Grutzky fel: Det finns religiösa barn, men om det ligger i så mycket runt omkring, så blir det väldigt svårt att tala om barn och religiösa uppfostran: Igen: Skall inte religiösa föräldrar få ha barn om deras barn riskerar att genom fria val, likt Rakel Chukry, välja att bli religiösa som vuxna.

Det skulle innebära att man önskar förbjuda religion överhuvudtaget, vilket inte är någon bra demokratisk idé.

2) Att hon tycker ateister är kalla och trista kan ju helt enkelt bero på att debatten kanske är kall och trist, men om man känner ateister så vet man att de är lika kalla trista som andra, och även varma och medkännande. Om hon anser att debatten mot kristna är nesättande, så kanske den är det, och då är det kanske värt att se över debatten. Det räcker att göra det i den här bloggen för att få underlag.Lokatt sa...

Görel
Att någon är "välutbildad" imponerar inte särskilt på mig.
Jag hänger som vanligt inte riktigt med i dina resonemang. Jag uppfattar det som så att du menar att din religion är att likställa med vilken sportklubb eller syförening som helst?
"Religion är sociala kontakter" skriver du.
Jo det är klart..
Men övertygelsen då?
Och Jesus? Livet efter detta, undren och miraklen? Den allsmäktige guden? Uppståndelsen, himlen och helvetet? Skapelsen, Adams revben, den talande ormen och allt det där?
Du tycker att det är som att vara med i Unga Örnar eller fältbiologerna..
Jag börjar misstänka att inte du heller tror på frälsning och sånt, men att kyrkkaffet är gott...

Patrik N sa...

Lokatt,

"Men övertygelsen då?
Och Jesus? Livet efter detta, undren och miraklen? Den allsmäktige guden? Uppståndelsen, himlen och helvetet? Skapelsen, Adams revben, den talande ormen och allt det där?
Du tycker att det är som att vara med i Unga Örnar eller fältbiologerna..
Jag börjar misstänka att inte du heller tror på frälsning och sånt, men att kyrkkaffet är gott…"

Det är goda insikter du gör nu. Alla kristna är tydligen inte som din bild av dem vill ge sken av.

Unknown sa...

Religion är så mycket mer än tro på dogmer. Bla kyrkkaffe och frälsningsvisshet och eftersom dina exempel om Rakel mer passade ihop med Unga Örnar och CUF eller fältisarna så tog jag upp dem.

Självklart tror jag på rubbet, men inte alltid bokstavligen. Jag tror inte att Eva var ett revben, utan bilden säger att "så nära som varandras revben står vi varann" dvs vi är samma "kött" med den tolkningen är man och kvinna lika värda.

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...

Helt okej att du tycker så, men o du kollar alla judiska tolkningar av samma bibelställe så kommer du att hitta ännu fler. Det du tycker är Pastor Jansson är inget annat än olika tolkningstraditioner och kan du inte se det så finns de där ändå. Men det är så klart: Du får det svårare att slåss mot 30 judiska lärde som säger olika saker om revbenet plus ett antal kristna tolkningar: Face it: Det är så bibeln funkar. Att varje text bara skulle betyda en sak är modernt.

Att det är nedlåtande kan jag hålla med om på bokstavsnivå, men då läser du/vi in en modern tolkning i en gammal text - igen.

Björn Bäckström sa...

Lokatt 2013-05-18 20:59

Bra kommentar; som alltid! Dessutom daterad 1 minut före eurovisionsångfestivalens början. Bra timing av en sekulär tjej medan andra visar nonchalans mot världen här och nu ;-)


Görel G 2013-05-18 22:15

”Jag tror inte att Eva var ett revben, utan bilden säger att "så nära som varandras revben står vi varann" dvs vi är samma "kött" med den tolkningen är man och kvinna lika värda.”

Med tolkningar och russinplockning verkar alla kristna i Svedala numera vara som Alfredssons Pastor Janson. Allt för att inte sticka ut i vårt moderna samhälle. Men ändå ha ingredienserna i läran intakt redo för nya tolkningar skulle ett ”verkligt mirakel” få himlen att verka rimlig! Liknar nästan vetenskaplig metod …;-)

Att det räckte med bara en mans revben för att få till kvinnan tycker jag visar på en enorm nedlåtenhet av skaparen mot det ”svaga” könet. Och sekvensen; mannen först som insåg att samlagspartner fattades och begärde sådan. Typisk sexistiskt krav som skaparen kvickt tillfredställde?

Björn Bäckström sa...

Görel 2013-05-19 08:55

OK; det är klart att man kan förklara bort galenskaper och otydligheter i en text genom att skriva om texten och försöka behålla en slags tolkad andemening (pun intended!). Frågan blir då vilket värde ursprungsformuleringarna har annat som fotnot från vad som de nya texterna gör avstånd från.

Din "andemening" blir då att Gud finns och att han skapade världen genom big bang eller på annat sätt och att han fortfarande ingriper då och då utan att förlita sig på sina i begynnelsen medskickade naturlagar och konstanter? Om det är din övertygelse ser jag det lika galet och ogrundat som revbenshistorien!

Unknown sa...

Ursprungstexterna är språngbrädor.
Det är väl heller inget problem med att man tvingas tolka. Den enda som har svårt med det, är väl den som kräver livet ständigt formaterat i fyrkanter.

Vi har alltså ständigt levt enligt Frank Zappa. ;-) men alla gillar inte Zappa.

Ja, jag anser att Gud och hela kånkarongen finns, och vill du se det som galet och ogrundat, så varsågod. Så har man sagt i 2000 år och vi har ännu inte tagit slut eller ens lyssnat eftersom vi vet att Gud finns utan att kunna bevisa det på det sätt ni önskar.

Patrik Lindenfors sa...

Görel,
Ni har aldrig levt enligt Zappa. Dra inte hans namn i smutsen, han var en sann fritänkare. Han skulle exempelvis aldrig anföra en läras ålder som någon sorts kvalitetskriterium. I så fall vinner för övrigt hinduerna.

Mårten Wetterstrand sa...

Görel

Ja, jag anser att Gud och hela kånkarongen finns, och vill du se det som galet och ogrundat, så varsågod. Så har man sagt i 2000 år och vi har ännu inte tagit slut eller ens lyssnat eftersom vi vet att Gud finns utan att kunna bevisa det på det sätt ni önskar.

Det beror på att utrymmet för troende ständigt minskar i takt med att vår förståelse för hur verkligheten är beskaffad ökar. Varje gång vetenskap och förnuft tar ett steg framåt gör man en ny tolkning för att "passa in".

Hur har du bevisat för dig själv att gud existerar? Vilken är din definition av gud i det sammanhanget?

Unknown sa...

Så?

Vet du vad jag har för relation till Zappa?

Jag kommer fortsätta att hävda att många religiösa "lever enligt Zappa" och andra inte.

Många religiösa lever för att få ompröva och utveckla samhället, men jag vet att den tanken inte alltid är omtyckt bland vissa religiösa eller religionskritiker, eftersom den hindrar en mer fyrkantigt förutsägbar överblick över religion.

Dessutom är Zappa väldigt populär även bland kristna.

Unknown sa...

Mårten.

Tyvärr är "mitt" sätt att tolka verkligheten och bibeln/tron inte alls så nytt, utan runt två tusen år, och något som finns i flera kulturer runt texter, berättelser om gudarna och drömmar. Även din kommentar att man undan för undan förklarar verkligheten på ett sätt som gör det omöjligt för troende är också en urgammal åsikt som vi religiösa hört förr och vi har bara blivit fler.

Jag bekräftar min Guds existens genom att de upplevelser jag har är samma som andra religiösa, sen är det ett stort mått av kultur. Hade jag varit född i Damaskus hade jag kanske varit kristen kanske muslim.

Min definition av Gud blir väldigt omfattande och grov och svår.

Mitt sätt att leva som kristen kommer alltid att vara enligt Zappas devis ovan.

Lokatt sa...

Herrar administratörer!
Nu ser jag att ytterligare ett av mina inlägg tagits bort/försvunnit. Men utan kommentar, det är bara borta.
Är det alltså så ni jobbar? Ingen kommentar, t ex "Inlägget är borttaget därför att vi kände oss kränkta och en av oss spillde kaffe på kavajen när han läste".
Mitt inlägg måste ha efterhandsmodererats, jag minns vad jag skrev och jag har läst det här på bloggen. Ursäkta att jag är frågvis och näsvis, men jag vill veta om man inte borde ha rätt att se att "Här fanns ett inlägg som vi inte fann lämpligt".
Om inte, så känns det ... Har någon läst Kafka? "Slottet", kanske? Eller "Processen"? Så känns det.

Patrik Lindenfors sa...

Lokatt,
Jag hittar ingen kommentar från dig bland de modererade kommentarerna, så jag vet inte vilken du kan tänkas mena?

Ulf Gustafsson sa...

Lokatt,

Det verkar inte finnas någon kommentar som har tagits bort. Jag vet inte vad som hänt här. Det varo tacksamt om du framöver slitade raljera över oss som modererar kommentarerna. Det känns inte alls bra att utsättas för ditt misstänkliggörande.

Lokatt sa...

Patrik L och Ulf G

Sorry!
Ursäkta,hemskt mycket ursäkta! Jag har hittat inlägget. Måste ha blivit en aning paranoid.
Men jag undrar fortfarande: Om man skriver något som inte införs, står det då något om att här har något modererats? Eller måste man vänta och undra?
Jag fick tidigare en kommentar med motivering till att mitt inlägg modererats, men jag uppfattade av någon anledning detta som ett undantag.

Patrik Lindenfors sa...

Det är lugnt, Lokatt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se