20 maj 2013

Varför tolerera religion

Jag rekommenderar Brian Leiters bok Why tolerate religion?, vilken bloggen tidigare uppmärksammat i och med Carl Rudbecks recession av den i SvD. Rekommendationen går framför att till de som anser att staten skall vara generellt intolerant mot religion eller religiösa personer och till de som anser att religion/religiösa skall positivt särbehandlas av staten.

Leiter, professor i juridik och filosofi, resonemang handlar huvudsakligen om hur staten skall hantera tanke-/samvetsfrihet och om religiösa samveten skall särbehandlas positivt eller negativt. Religiösa samveten definierar Leiter som kategoriska trosuppfattningar som är skyddade från rationellt tänkande och evidens, vilka bidrar till att ge existentiell tröst.

Leiter analyserar tolerans av religion utifrån moraliskt perspektiv (både utilitaristiskt och kantiansk etik), samt kunskapsmässigt, och han finner inga goda skäl till att särbehandla religiös samvetsfrihet. Religion tillför inga värden, som inte även sekulära samveten kan ge, och religion kan inte heller ses som något generellt skadligt som inte skall tolereras av staten.

I boken ges goda argument för att Frankrikes förbud mot att bära religiösa plagg i offentliga miljöer är en otillbörlig inskränkning av samvetsfriheten och därmed intolerant. Samtidigt ges hållbara argument för att inte religiösa plagg och sedvänjor skall särbehandlas positivt, som idag är fallet i svensk diskrimineringslagstiftning. Inte heller kan

Boken är ett kort, knappt 200 sidor, kondenserat filosofiskt resonerande, som ibland kräver viss förförståelse i ämnet, och ger en god grund att stå på när religionens roll i samhället diskuteras.

I avslutningen av Rudbecks recension gör Rudbeck en poäng av att Leiter till skillnad från andra inte är religionsfientlig:
Om jag ovan givit intrycket av att ”Why tolerate religion?” skulle vara en religionsfientlig bok så har jag varit orättvis. Här finns inget av den ofta lite barnsliga glädje att fritt få häda kristendomen och smäda de troende som kännetecknat flera på sistone hyllade författare.
Detta är en väl religionsvänlig beskrivning av Leiters bok. Leiter är ytterst tydlig med att religioner i stort sätt helt saknar stöd för sina centrala sanningsanspråk. Han citerar Alex Byrne om de filosofiska argumenten för guds existens:
... it is fair to say that the arguments have left the philosophical community underwhelmed. The classic contemporary work is J. L. Mackie’s The Miracle of Theism, whose ironic title summarizes Mackie’s conclusion: the persistence of belief in God is a kind of miracle because it is so unsupported by reason and evidence.
Leiter avfärdar också den reformerta kunskapsteorin som framlagts av bland annat Alvin Plantinga och William Alston:
I am going to assume - uncontroversially among most philosophers but controversially among reformed epistemologists - that 'reformed epistemology' is nothing more than an effort to insulate religious faith from ordinary standards of reason and evidence ... and thus religious belief is a culpable form of unwarranted belief given these ordinary epistemic standards.
Dessa två stycken finner i alla fall jag viss barnslig glädje i.

Brian Leiter talade nyligen vid ett seminarium som anordnandes av CFI i Washington (kan ses här).

6 kommentarer:

Patrik N sa...

Låter intressant. Liknar min egen uppfattning, ingen särbehandling av religiösa påståenden kontra andra påståenden. Samma regler för den som vill stå i ett torn och uttrycka att gud är stor, att Hitler var en juste kille eller att barnbidraget borde höjas.

All särbehandling av religiösa anspråk och påståenden är problematiska, vare sig de är positiva eller negativa.

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

Vi är intolerant mot din kommentar på denna blogg. Inte för att du inte skall få framföra den, för det har du gjort flera gånger hittills. Anledningen är att du inte är mottaglig för argument emot din åsikt. Den kan sägas vara kategorisk och isolerad från rationellt tänkande och evidens. Du behöver komma med belägg/argument för att just religiösa människor kategoriskt skall särbehandlad negativt, för att det skall vara intressant att diskutera denna åsikt igen.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2013-05-20 12:31

Inser du vad du skriver? Det betyder att om någon har en åsikt relevant för inlägget så får den inte framföras eftersom vederbörande är konsekvent och inte tidigare ändrat åsikt trots mothugg!

Mr Ulf. Är du medveten om att före många anställningar och utnämningar både här och utomlands görs personundersökningar om den sökande är lämplig för uppgiften?

Jag vill ha en utvidgning av den pesonlighetskontrollen så att organiserade och självbekännande personer till något hittepå "större" än våra demokratiska institutioner ifrågasätts till att inneha befattningar som innebär utbildning och föredöme för våra barn. That's all!

Att jag då och då repeterar denna åsikt beror bara på att ni administratörer i inlägg repeterar era åsikter som är motsatta mina. Jag sluter gärna borgfred i ämnet men först när ni slutar att gång efter gång anför era från mig avvikande åsikter.

Som det är nu är er refusering ohederlig. Jag skrotar den gamla kommenteren. Men publicera den här!Jag har läst era "kommentatorregler" och jag kan inte finna att min refuserade kommentar strider mot någon punkt

Björn Bäckström sa...

Tack vår ängel! ;-)

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

Jag modererade utifrån den varning du fick här.
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/05/humanistbloggen-infor-forhandsmoderering.html?showComment=1368161777376#c6792657556085179994
Nästa gång kommer jag inte bry mig om att kommentera modereringen.

Ändå glad att du i din senate kommentar ändrat åsikt. Då du nu endast vill ifrågasätta lärare som inte ställer upp på demokratiska premisser. Det sker redan idag utgår jag ifrån. (Kanske enstaka militanta veganer är lärare, men om de propagerar för våldsmedel i skolan hoppas jag de åker ut.)

Ps. Om vi på bloggen skulle sluta framföra avvikande åsikter med dig skullle det inte vara Humanistbloggen längre.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2013-05-20 16:48

Bäste Ulf G! Just for the record!

Jag har INTE ändrat åsikt! Ifrågasättande är början på en process som slutar med icke-anställning om skäl finns. Mina skäl är ju kända och behöver inte utsättas för moderering i den här kommentaren!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se