4 aug. 2013

”Alla måste föra kampen för hbtq-personers rättigheter”

Peter Rimsby, ordförande för Stockholm Pride, skriver i DN idag.
Pride betyder stolthet och vi ska vara stolta över vad vi i Sverige gemensamt har åstadkommit. Nu är det dags att vi fortsätter kampen för hbtq-personers mänskliga rättigheter i andra länder. Våra representanter på den politiska, religiösa och idrottsliga arenan måste ta ställning och agera för hbtq-personer som lever under förtryck.
Enligt den svenska regeringens hemsida om mänskliga rättigheter står det uttryckligen att Sverige verkar aktivt för att alla länder ska avkriminalisera sexuella kontakter mellan samkönade och verka för att ett skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet införs. Det går alltså inte längre att bortse från det faktum att man som representant för Sverige i internationella sammanhang måste stödja och försvara hbtq-personers mänskliga rättigheter.
[...]
Vi uppmanar de svenska representanterna i Internationella olympiska kommittén, IOK, däribland Gunilla Lindberg, Pernilla Wiberg och Stefan Holm samt Svenska olympiska kommittén, SOK, att man agerar för att ta ställning mot det accelererande hotfulla förhållnings­sättet mot hbtq-personer i Ryssland. Med dagens situation riskerar SOK och IOK att homosexuella OS-deltagare och -besökare blir arresterade på grund av sin läggning.
Vi uppmanar även de svenska trosamfunden som verkar i Afrika att, i samtal med sina afrikanska kolleger och trosamfundens medlemmar, arbeta för att alla människor ska behandlas som lika mycket värda.
Religion har en stor och problematisk roll i förföljelsen i både Ryssland och Afrika. Vad är poängen med att be svenska medlemmar i till exempel evangeliska eller ortodoxa kyrkor prata med sina trosfränder när de tycker samma sak här som där? Den enda skillnaden är att vi i Sverige numera inte tillåter att en grupp har inverkan på en annan grupps grundläggande rättigheter. Skilj religion och stat åt, och garantera alla människors lika rättigheter - det är framgångsreceptet. I slutändan handlar allt om mänskliga rättigheter.

42 kommentarer:

Gunnar Lindholm sa...

Enligt DN så kommer de göra ett undantag under just OS.

Hoppas det blir mycket HBTQ manifestationer från idrottarnas sida.

Kristian Grönqvist sa...

Det är ganska intressant hur minoriteter alltid vill att ALLA skall föra deras kamp. Baskernas, IRA:s, Cendero Luminosos, talibanernas, Homosexuellas, Transornas, frimärksamlarnas, pedofilernas, vegetarianernas, köttätarnas, LCHF:arnas, fruktarianernas, för att inte tala om alla sekter.

Det finns alltid en generell förståelse för en minoritets strävan, men sällan en passionerad vilja. Men i dagens värld är det nästan som om minoritetens sak är större än majoritetens sak. Jag undrar om det handlar om profilering, dövande av samvete eller för att rikta vårt intresse från det, som egentligen är allmänintresse. Det kanske inte finns intresse för ett sådant filosofiskt spörsmål, men jag slänger upp stenen i alla fall för att se var den landar...

Lennart W sa...

"Vad är poängen med att be svenska medlemmar i till exempel evangeliska eller ortodoxa kyrkor prata med sina trosfränder när de tycker samma sak här som där."

Tror inte Tyler Durden (fight club) sa något om just medlemsskap i kyrkor, men OM han hade gjort det skulle han nog ha sagt "you are not your church". Iaf, skilj på individ och hans grupptillhörighet. Ofta är man ju inte 100 % överens inom gruppen, så ibland är nog ganska osannolika allianser faktiskt fullt möjliga. Humanisterna vet ju förstås bäst och är starkast och vackrast osv, men allt kan de ju inte gärna göra helt själva.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

HBTQ-personers kamp (vilket detta inlägg handlar om) handlar om att inte diskrimineras (lagligt och genom normer) pga av sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck. Många (utanför HBTQ-gruppen) ser inte detta som minoriteternas kamp, utan en gemensam kamp om likvärdiga rättigheter/friheter.

Denna artikel är en uppmaning till att uppmärksamma dessa likvärdiga rättigheter/friheter och göra det till en gemensam kamp för alla människor.

Självklart finns det de som inte vill tillskriva HBTQ-personer de möjligheter de rättigheter/friheter de själva har. Då ingår de i en grupp som inte vill att alla människor skall behandlas likvärdigt (i denna fråga). I vissa länder är den gruppen i majoritet. I Sverige är den gruppen i minoritet.

Anonym sa...

Ulf G. Visst. Mänskliga rättigheter är bra. Men om det nu finns de som inte tycker att just detta ex överensstämmer med deras tro/vetande ,(trots att de satt sig in i all "fakta"), så skall de inte få tycka vad DOM vill? OK. I så fall kalla dig inte demokrat. I ett demokratiskt samhälle skyddas de icke demokratiska av det demokratiska.

Ulf Gustafsson sa...

K R,

Läs artikeln i DN. Rubriksättningens "alla" finns inte i texten.

"Våra [Sveriges] representanter på den politiska, religiösa och idrottsliga arenan måste ta ställning och agera för hbtq-personer som lever under förtryck."

Självklar får människor tycka vad de vill. Men en demokrati behöver skydda sig mot odemokratiska krafter, det är inte odemokatiskt.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf G

Nu hade jag skrivit ALLA med kapitäler just för att det förekom i rubriken här. DN skiter jag högaktningsfullt i. Det är en ytlig och dogmatisk blaska med självcensur. Och jag påtalar till yttermera visso en tendens i samhället, som är mycket tydlig, där tex Humanisterna med sina (Dina) åsikter tex bara vänder sig till djupingarna, vilka De nu råkar vara och helt är ointresserade vad den breda (dumma?) massan möjligen kan tycka.
Det här är inte bara synligt i etablerade partier utan också i allehanda föreningar för inbördes beundran, där toleransen, i ren allmänhet, är på ett försvinnande stadium. Om detta ställde jag en alldeles ordinär fråga och undrade om någon hade synpunkter.
Om just HBTQ-personer tycker jag ungefär lika som om frimärkssamlare. Vem de har sex med är lika intressant som vem Olle Andersson (om han skulle råka finnas) i Bromölla har sex med, vilket är oerhört demokratiskt...och på intet sätt klandervärt.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf G

"...Men en demokrati behöver skydda sig mot odemokratiska krafter."

Jag kan tycka att Du använder ordet demokrati lika slarvigt som tex din egen tolkning på orden Religion eller Helig. Du kan inte göra så, Ulf, Du kan inte relativisera ords betydelse ur egen fatabur, för att Du tycker att det passar Dig.
Minoriteter existerar inte pga demokrati, utan pga majoritetens hygglighet. Det är faktiskt en avsevärd skillnad.

Lennart W sa...

Enligt KG räcker det nog om bara Usain Bolt tävlar i sina grenar eftersom han ju är snabbast. Fast hur vet man det då egentligen om inte andra har fått utmana honom på lika villkor?

Hur vet vad man vad som är i majoritet om inte minoriteterna har samma chans att göra sig gällande som de man tror är i majoritet? Minoriteternas rättigheter är nog faktiskt t o m själva förutsättningen för demokrati. S k majoritetsförtryck är oförenligt med demokrati.

Nils sa...

Kristian,

"Men i dagens värld är det nästan som om minoritetens sak är större än majoritetens sak."

Precis, i dag TOTALDOMINERAS debatt och nyhetsflöde av HBTQ-frågor. Varenda populistisk och oppurtunistisk vänsterpolitiker passar på att profilera sig i dessa frågor.

Klart att de ska ha rättigheter och inte bli förföljda, men problemets uppmärksamhet är bortom alla proportioner.

Ulf Gustafsson sa...

Bra, Lennart!

Kristian G,

Och om demokrati bara betydde majoritetsstyre hade det väl räckt med det senare ordet. Nu är inte så fallet.
Lena Andersson skrev om det i förra veckan. Men du läser ju inte DN, så jag borde ha skrivit om det här.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/det-demokratiska-i-att-inte-rosta/

Sedan är jag, å bloggens vägnar, ledsen för att DNs undermåliga rubriksättning återgavs, vilket lurade dig.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Uppmärksamheten av HBTQ-frågor beror på avsaknad av rättigheter och förföljelse. (Ryssland är det aktuella exemplet.)
Vilka andra frågor skulle du vilja uppmärksamma mera (där människor saknar rättigheter och förföljs)?

Kristian Grönqvist sa...

Egentligen slår Du in öppna dörrar Lennart. Tävlar gör man i allt möjligt om vem som är bäst för dagen.
Inte om vad som är sant. Där gäller plötsligt bevisvärde, inte vad man TROR.
Tro kan man göra på tekannan...eller inte. Om man inte har fattat vad tekannan handlar om.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Istället för Nils...
Talibanernas, pedofilernas, hustrumisshandlarnas, nazisternas, knivskärar-Edits, för att nu nämna några minoriteter som redan nämnts.
Skillnaden mellan MR och demokrati handlar om ljusår. Läs in definitionen.

Demokrati ÄR demokrati, även om besluten blir onda, rasistiska, mot mänskliga rättigheter eller Gud. Har ordförståelsen i Sverige helt tappat koncepterna?

Lennart W sa...

God dag yxskaft. Min kommentar var svar på

"Minoriteter existerar inte pga demokrati, utan pga majoritetens hygglighet. Det är faktiskt en avsevärd skillnad."

Vilket ju är helt fel. Får inte minoriteter existera så är det inte en demokrati.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Hare Du fallit och slagit Dig?
Om en riksdag demokratiskt besluter att alla homosexuella skall dö, så är beslutet demokratiskt. Punkt slut.
Att Du personligen inte gillar det beslutet, förstår jag, men beslutet är demokratiskt ändå. Det handlar demokrati om.
Inte om huruvida en elit bedömer ifall det är bra etik eller inte.
Det är just det problemet vi har i Sverige idag och man kan må illa av argumentationen
Kallas elitokrati ifall nu någon har missat det.
Djupingarna som bara vill tala djupingska med varandra och bestämma åt de där dumma enklingarna.
Djupingarna får lära sig att förklara det fina i kråksången åt enklingarna, så att de många enklingarna kan ta beslut som passar djupingarna. Så fungerar demokrati, Lennart.

Patrik Lindenfors sa...

Kristian,
Innan du gräver ner dig djupare i ditt okunskapsträsk kan jag föreslå dig att läsa på lite på exempelvis Wikipedia. Demokrati och majoritetsbeslut är inte synonymer. Som tur är.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Ursäkta att jag publicerade Kristian G:s förolämpning av dig. Tycker hans kommentar var värd att publicera som ett kvitto på hur hans tankevärd ser ut och att den är bortom påverkan av rationella argument.

Kristian Grönqvist sa...

Naturligtvis har jag läst både Wikipedias och grekiskans definitioner plus en del andra, Patrik.
Och funderat på skillnaden mellan etik och demokrati.
En demokratiskt vald församling och en konstkommitte av tyckare är faktiskt olika saker i verkligheten också.
En demokratiskt vald församling av skitstövlar är en demokratiskt vald församling av ett folk av skitstövlar, Du måste inte ha etisk värderingar där. Det förutsätter demokratin inte. Vem skulle i så fall definiera skitstövlarna...? Någons godtycke?

Sen får Du gärna ha synpunkter på det lämpliga/olämpliga jag säger, det är Du i din fulla rätt, men har inget med demokrati att göra...
Mer med yttrandefrihet. Och det har vi demokratiskt bestämt att vi skall ha.

Nils sa...

Ulf,

"Vilka andra frågor skulle du vilja uppmärksamma mera"

Mot bakgrund av alla andra gigantiska problem världen och inte minst Ryssland har saknar uppmärksamheten i Svenska medier alla proportioner.

Problemet är att de inte nöjer sig med rättigheter utan kräver normändring, att heteronormen ska bannlysas.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Du hade inga konkreta exempel. Men tydligen är det hetronormen du månar om och är rädd skall försvinna.

Erik M sa...

Nils,

Mot bakgrund av alla andra gigantiska problem världen och inte minst Ryssland har saknar uppmärksamheten i Svenska medier alla proportioner.

Ah, jag ser att du har dragit fram ett av de gamla klassiska felsluten, "appeal to worse problems", åsikten att man av någon anledning inte kan bry sig om ett "litet" problem samtidigt som man bryr sig om ett "större" problem. Fast med tanke på hur det homofoba våldet och diskrimineringen i Ryssland och många andra delar av världen ser ut så vore det rätt smaklöst att kalla homofobi för ett "litet" problem.

Om du frågar mig så är det faktum att ett totalt offerlöst icke-brott aktivt förföljs i så många länder och att så många, både privatpersoner, organisationer och myndigheterär beredda att spendera så mycket tid och energi på att göra oskyldiga människors liv till ett helvete på grund av detta icke-brott en extremt viktig MR-fråga, förmodligen en av de viktigaste i vår tid.

Fast som Ulf redan frågat: om du fick bestämma Nils, vad skulle ett "proportionellt" uppmärksammande av detta problem vara i media?


Problemet är att de inte nöjer sig med rättigheter utan kräver normändring, att heteronormen ska bannlysas.

Verkligen? När har någon krävt något annat än rättigheter? Och vad menar du med "heteronormen"? Om man med "hetreronorm" bara menar att "en majoritet av mänskligheten är heterosexuell", då är den naturligtvis sann. Fast ganska ointressant.

Men om man med "hereronorm" menar att homosexualitet på något sätt är fel, onaturligt eller inte förtjänar samma respekt eller hänsyn som heterosexualitet så är den falsk och skadlig. Det enda rätta i så fall är att jobba för att slänga den på historiens sophög tillsammans med andra falska och destruktiva idéer som marxism-leninismen, flogistonteorin och Matrix-uppföljarna.

Håkan W sa...

"Vad är poängen med att be svenska medlemmar i till exempel evangeliska eller ortodoxa kyrkor prata med sina trosfränder när de tycker samma sak här som där? Den enda skillnaden är att vi i Sverige numera inte tillåter att en grupp har inverkan på en annan grupps grundläggande rättigheter."

Exakt, i Sverige handlar det mkt om att vara "politiskt korrekt", också från konservativkristnas håll, hbtq-personer "måste" skyddas juridiskt från förtryck o djävulskap.

Att man sedan tror (hoppas?) att de tids nog kommer att drabbas av ett evigt helvetiskt förtryckt talar man tystare om.

Varför inte se sanningen i vitögat: Mycket av det förtryck (inte allt!) som hbtq-personer utsätts för, både fysiskt och mentalt, bottnar i religiösa vanföreställningar. Föreställning som i vissa kretsar florerar även här i Sverige.

Jag berör ämnet i en kommentar till en krönika av Elisabet Sandlund på Dagen.se.

http://hakans-blogg.blogspot.se/2013/08/har-kan-man-snacka-paradox.html

Lokatt sa...

Vad jag inte begriper är varför många är så hatiska mot hbtq-personer. Alla kan ju inte älska alla här i världen, men varför ska bögar knackas ihjäl av somliga män? Frågan är allvarligt menad, kan någon svara? Varför detta rödglödgade raseri, på sina håll? Jag fattar inte riktigt.
Det vilar en gravad hund här, det måste det göra.
Jag tror inte alls att man enbart kan skylla religionerna för somligas brinnande önskan att få slå ihjäl bögar (jag såg nyss att det är officiellt godkänt att använda det uttrycket). De tuffa grabbar som hoppar på några bögar i Pridetåget har knappast en Bibel i bakfickan och går nog aldrig i kyrkan, så tror i alla fall jag.
Det är något lurt med det här.

Jag umgås sporadiskt och ytligt med tre lesbiska kvinnor. Vi har inte mycket gemensamt, nej. Men att jag skulle få för mig att hoppa på dem och Slå dem..! Vilken helt vansinnigt sinnessjuk tanke! Varför skulle jag vilja det?
Så, vad är det för fel med män? Somliga män menar jag såklart, men förbluffande många ändå, tycks det. Vad är det de är så arga för?

Lennart W sa...

Helt rätt, Lokatt. Från början till slut.

Ett försök till rationalisering som har luftats här med ibland, är att homofobi skulle ha en evolutionär förklaring. På något sätt skulle det då alltså gynna de egna arvsanlagens spridning om man "knackade bög". Frågan är bara hur?? Annars verkar det ju mer rimligt att tro att det är fördel för t.ex. mina arvsanlags spridning, ju fler det är av mina manliga konkurrenter som bara är intresserade av varandra.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Självfallet publicerade Du inte mitt svar där jag återigen fick rätta Din rättelse av mig. Det börjar bli symptomatiskt och jag tycker att det borde skaka om Dig mer än mig.

Jag sade nämligen inget någonstans om majoritetsstyre i någon kommentar, vilket Ni alla tycks påstå...

Det enda om majoriteter jag nämnde vara att alla minoriteter lever på majoritetens allmänna hygglighet, vilket är helt med verkligheten överensstämmande.

Ni får gärna ogilla det jag säger, det rör mig inte alls, men påstår Ni mig säga sånt jag inte säger, så är Ni bara lumpet oärliga.

Sådan hantering ger mig ett enormt övertag om Er.

Nils sa...

Kristian ringade in grundproblemet bra, att minoriteter kräver att alla ska ta sig an deras sak. Det andra problemet är medieagendan och mediebilden. Man visste det naturligtvis även förr men med de alternativa mediernas framväxt har det blivit övertydligt att medierna är notoriskt opålitliga – ger aldrig hela bilden - för att inte säga lögnare i frågor av den här typen.

Erik M hänvisar till en länk till ett bestialiskt dåd, men hur fel och meningslöst det än är det ett fall och enbart refererat i media. Här på bloggen brukar ni vara maniska med påpekandet att man kan inte dra för långtgående slutsatser av enstaka fall – åtminstone när det gäller saker begångna av muslimer.

Liksom med muslimer gäller för hbtq att vi matas med att de är förföljda men överallt, i alla medier, av alla politiker får de ett massivt stöd. Offerkoftan och hyperkänslighet gör att allt, den oskyldigaste kommentar eller fråga görs till förföljelse. Och allt de råkar ut för beror just på att de är homosexuella eller icke vita. Det blir en självuppfyllande mytbildning med snöbollseffekt.

Parallellerna med den påstådda rasismen är påtagliga. En myt vi hört flera gånger och som jag först hörde av en svensk, att när han går in i en butik blir han direkt förföljd av en anställd. Verkligen, varje gång? Butiker har alltså såna resurser så att varje gång det kommer in en invandrare i en butik har de en kader av personal tillgänglig för personlig övervakning.

Till och med Obama hävdade i sitt famösa tal efter Florida-skjutningen att han utsatts för detta. Det kan säkert ha hänt någon men utvecklats till en omhuldad modern vandringsmyt.

Hela sommaren har alla medier varit fyllda med hbtq-nyheter från Sverige och hela världen. Man skulle kunna tro att det är en kampanj finansierad av Mona Sahlin. Det är en fråga där denna föredetting tror sig ha nåt att säga och eftersom frågan varit högst på medieagendan gick de direkt fram till henne i prideparaden och hon har varit med i varenda tv-soffa under sommaren.

Groteskt oproportionerlig rapportering.

ergonaut sa...

Lokatt,

Jag tror dessvärre att Pride rörelsen själv bidrar till den kritik som den utsätts för. En stor grupp känner sig ifrågasatta och ser det de anser viktigt attackeras av Pride rörelsen. Äktenskapet, adoptioner, etc.

Många gånger kräver Pride rörelsen sådana rättigheter som om de fördes fram av andra grupper skulle anses konstigt.
Om två män skulle vilja adoptera ett barn eller gifta sig utan att vara homo så skulle reaktionen förmodligen inte bli lika positiv.

Att hävda att det inte är jämlikt att homosexuella inte hade rätt att gifta sig stämmer inte, då de även tidigare hade den rätten, bara inte med en av samma kön. Samma regler gällde för alla.

Sedan krävde Pride gruppen undantag från de reglerna. "De som hade en sexuell dragning till varandra skulle ha rätt att gifta sig oavsett kön".
En speciell rättighet för homosexuella alltså.
Dessutom en rättighet som kränkte många människors trosuppfattning.

När Pride rörelsen hela tiden trycker tillbaka och utmanar normsamhället och de som vågar ifrågasätta detta kallas för sinnessjuka (Homofoba) så knyter många näven i byxfickan och somliga kan ta ut sin frustration på vilken företrädare för gay samhället som helst.

Tyvärr verkar det som att varje framgång för Pride rörelsen leder till mer frustration och våldet mot gay gruppen har ökat markant med de ”vinster” man gjort.

Det finns dessutom annan betydelse av Pride och det är Högmod, och vi vet alla vad som följer på det.

Man skulle till och med kunna säga att Pride rörelsen är sin egen värsta fiende.

Och dessvärre drabbar det alla som har en homosexuell läggning även de som inte delar den konfrontativa inställning som finns inom Pride.
För Pride företräder faktiskt inte alla homosexuella, frågan är om de ens företräder en majoritet. Men de som har en avvikande uppfattning gör nog bäst i att inte ventilera den bland sina Pride vänner.

Anonym sa...

"De tuffa grabbar som hoppar på några bögar i Pridetåget".

Har det hänt EN gång under 10+ år?

Patrik Lindenfors sa...

Att få gifta sig med vem man vill (som är samtyckande vuxen) är ingen speciell rättighet, utan en allmän rättighet. Den här rättigheten har homosexuella fått bara för några år sedan - i Sverige. I världen är det mycket sämre ställt på den fronten. Att påstå att den här bristande rättigheten är för mycket i fokus är att inte förstå vad mänskliga rättigheter är för något. Blir man förnekad att leva ut sin kärlek, att skaffa barn och dessutom riskerar att bli misshandlad för den man är, då är man förföljd. Förföljda människor står man upp för. Så enkelt är det.

Lokatt sa...

KR
Eh... jag är dåligt uppdaterad och har faktiskt bara sett tåget en gång. Då hände ingenting vad jag vet. Men En gång har jag läst och sett bild på hårda typer som boxade på några män i paraden. - Det kanske bara var den gången. Vi är ju faktiskt i Sverige - inte t ex Ryssland.
Men att vissa män tycks njuta av att puckla på en viss typ av andra män är väl ganska klart? Se bildsviten på denna blogg, leendena på poliserna.
Anar vi en liten pervers böjelse där..?

Nils sa...

Patrik L,

"Förföljda människor står man upp för. Så enkelt är det."

Självklart kan jag resa mig upp från min stol och säga att hbtq-are inte ska förföljas, men det är ju bara en självklarhet.

Däremot kommer jag aldrig att sätta min fot i Pridetåg därför att där hamnar jag i ett "åsiktskollektiv" som står för så mycket mer än bara förföljelse av hbtq-personer.

Lokatt sa...

ergonaut
Det jag specifikt pekande på var det här i mina ögon märkliga våldet, lusten och längtan hos vissa män att kasta sig över homosexuella män och slå dem blodiga.
Tomas Tengby påstod i ett morgonpassprogram för mycket länge sen att man utfört experiment med homofoba respektive "vanliga" heterosexuella män.
Manlig sexuell upphetsning går ju ofta att mäta med t ex måttband, och Tengby påstod att de män som reagerat upphetsat på manliga homosexuella pornografiska bilder var - de män som kraftigt avskydde homosexualitet. Kanske skojade Tengby - inte vet jag. Men det var en intressant tanke, som skulle kunna förklara en del.
_ Så, ni hårda bögknackande grabbar, sluta slåss och kom ut ur garderoberna ni också, vetja!

Erik M sa...

Nils,

"Parallellerna med den påstådda rasismen är påtagliga. En myt vi hört flera gånger och som jag först hörde av en svensk, att när han går in i en butik blir han direkt förföljd av en anställd. Verkligen, varje gång? Butiker har alltså såna resurser så att varje gång det kommer in en invandrare i en butik har de en kader av personal tillgänglig för personlig övervakning."

Sade personen i fråga verkligen att detta *alltid* hände, utan undantag? Och även om det bara händer någon enstaka gång så är det väll ändå något dåligt som man bör klaga på?

"Här på bloggen brukar ni vara maniska med påpekandet att man kan inte dra för långtgående slutsatser av enstaka fall – åtminstone när det gäller saker begångna av muslimer."

Man skall självklart inte dra för stora slutsatser av enskilda fall. Fast när vi snackar homofobi talar vi om väldigt många fall eller som i Rysslands fall, hela samhällssystem.

"Liksom med muslimer gäller för hbtq att vi matas med att de är förföljda men överallt, i alla medier, av alla politiker får de ett massivt stöd. "

I nutidens Sverige är det hyffsat sant med några undantag. I stora delar av resten av världen? Där är det snarast det omvända.

"Offerkoftan och hyperkänslighet gör att allt, den oskyldigaste kommentar eller fråga görs till förföljelse. Och allt de råkar ut för beror just på att de är homosexuella eller icke vita. Det blir en självuppfyllande mytbildning med snöbollseffekt."

Om en grupp faktiskt faktiskt är offer för förföljelse så är det fegt och oärligt att låssas som om de inte är offer. Visst, många människor vill utmåla sig som offer, men vissa människor är faktiskt offer, och vad är då problemet med att de bär offerkoftor? Kan känsligheten gå till överdrift? Absolut. Men det kan likgiltigheten också göra. Och i större delen av världen är likgiltighet ett enormt mycket större problem än överkänslighet.

"Till och med Obama hävdade i sitt famösa tal efter Florida-skjutningen att han utsatts för detta. "

Åh nej Obama påstår sig vid några tillfällen ha blivit illa bemött pga sin hudfärg! hur vågar han?! fast med tanke på hur hysteriskt överkänslig högermedia är i Amerikatt när det kommer till allt som ens antyder att det kanske finns rasism kvar så var det rakt ut modigt av honom att ta upp det.

"Det kan säkert ha hänt någon men utvecklats till en omhuldad modern vandringsmyt."

Exakt vad är det som "kan ha hänt någon gång"?

"Hela sommaren har alla medier varit fyllda med hbtq-nyheter från Sverige och hela världen."

Ja, visst är det förfärligt när massmedia rapporterar om aktuella, relevanta människorättsfrågor?! De verkar tro det är deras jobb eller nått! Hur tänkte de nu få tid att rapportera om kändisskvaller och melodifestivalen? Jag bara frågar!

Erik M sa...

ergonaut,

"Att hävda att det inte är jämlikt att homosexuella inte hade rätt att gifta sig stämmer inte, då de även tidigare hade den rätten, bara inte med en av samma kön. Samma regler gällde för alla. Sedan krävde Pride gruppen undantag från de reglerna. "De som hade en sexuell dragning till varandra skulle ha rätt att gifta sig oavsett kön". En speciell rättighet för homosexuella alltså."

Det där stämmer inte ens enligt din egen logik. Du säger att tidigare fick alla gifta sig med personer av motsatt kön, så samma regler gällde för alla och det var ingen diskriminering. Ok. Men sedan säger du att homosexuella fick speciella rättigheter. Men... det är ju inte bara homosexuella som får gifta sig samkönat, *alla* tillåts göra det, oavsett läggning. Vi har med andra ord gått från ett system där alla som ville fick gifta sig med någon av motsatt kön till ett system där alla som vill får gifta sig med någon oavsett kön. Så jag ser inte hur någon fått särskilda rättigheter, enligt din egen logik har istället *alla* fått *fler* rättigheter.


"Dessutom en rättighet som kränkte många människors trosuppfattning."

På samma sätt som att Sverige tillåter försäljning av fläskkött (kränker många judar och muslimers trosuppfattning), kokött (kränker många hinduers trosuppfattning), alkoholförsäljning (kränker många muslimers och vissa kristnas trosuppfattning), kondomer (kränker många katolikers trosuppfattning), köttätande (kränker många jainisters och vissa buddhisters, hinduers och sjundedagsadventisters trosuppfattning), rakning av hår (kränker många shikers trosuppfattning) eller äktenskap mellan folk från olika religioner (kränker vissa grupper inom judendom, kristendoms och islams trosuppfattning) eller skilsmässa (kränker många katolikers trosuppfattning) antar jag? Så förfärligt!

Sen har vi ju problemet att samkönade äktenskap är fullt förenligt med mångas trosuppfattningar och att de skulle känna sig kränkta av förbud. Så jag är rädd att vi inte kommer så mycket längre med detta resonemang.

Erik M sa...

ergonaut,

"Det finns dessutom annan betydelse av Pride och det är Högmod, och vi vet alla vad som följer på det."

Oj då, någon kanske borde informera människorna i denna artikel om vilken destruktiv väg deras känslor fått dem att slå in på.

Erik M sa...

Nils,

"Man skulle kunna tro att det är en kampanj finansierad av Mona Sahlin. Det är en fråga där denna föredetting tror sig ha nåt att säga och eftersom frågan varit högst på medieagendan gick de direkt fram till henne i prideparaden och hon har varit med i varenda tv-soffa under sommaren."

Ja, patetiskt eller hur?! Hon borde inte spendera sin tid, sina kontakter och sin mediavana till att försöka hjälpa folk eller göra världen bättre! Varför slösa tid på sådant när man som jag och Nils kan göra något konstruktivt, typ, sitta och skriva långa kommentarer på ett blogginlägg?!

Lokatt sa...

Jag läser igenom det jag skrivit här och inser att jag lätt kan ha blivit missförstådd, trots försök till klargöranden.
Min ståndpunkt är tyvärr inte alls politiskt korrekt och jag räknar med en riktigt hård smäll på nosen.
Men så här är det: Att jag tycker att det är helsjukt, grymt och galet att bemöta homosexuella med våld och blod betyder inte att jag tycker att homosexualitet är eftertraktansvärt. Och jag har förståelse för dem som vänder sig ifrån spektakel som Paraden.
Man ska få älska (med) vilken (vuxen) person man vill, naturligtvis!
Det jag tror stör gemene man som annars ofta är välvillig, accepterande och altruistisk är att just explicit homosexuell sexualitet får ta så mycket plats.
Som jag ser det - och jag sätter mitt huvud i pant på att inte många av er som läser detta har levt så länge och så nära tillsammans med så många homosexuella pojkar och män som jag har - är det det starka fokuserandet på sexualitet något som ovillkorligen hänger samman med fenomenet homosexualitet. Att vilja demonstrera den, att ingående vilja visa upp den och prata om den är essentiellt för många homosexuella. Detta skrämmer Medelsvensson, och det förstår jag.
Den som tycker att jag är en homofobisk och okunnig strunttant kan läsa "Försvar för det annorlunda", skriven av den Nya Zeelandfödda franska psykoanalytikern Joyce McDougall, utgiven 1978. Till exempel.

Kristian Grönqvist sa...

Lokatt

I vanlig ordning en saklig kommentar till ett problem som "pojkarna2 här är så nära, att de inte ens ser det...

Nils sa...

Erik M,

Vi ser helt enkelt världen från olika håll. Du representerar mainstream och ser med stor naivitet på vad som driver fd politiker som Mona och andra att kliva in i mediernas strålkastarljus.

Mona är mediernas gunstling för att hennes åsikter så väl stämmer överens med mediekollektivet. Politikerna vågar inte säga något annat. Ta t ex det här med om ramadan är en svensk tradition. 96 procent av tillfrågade riksdagspolitiker svarade ja, men en enkät bland vanligt folk gav svaret 3 procent.

Mediernas makt skrämmer skiten ur politikerna som inte vågar svara annat än vad de vet förväntas av dem. De blåljuger hellre. De vet vad som förväntas och därför blir det hela ett ömsesidigt bekräftande journalister och politiker emellan.

Eftersom enbart en åsikt är tillåten får frågan en sådan enorm slagsida.

”Om en grupp faktiskt är offer för förföljelse så är det fegt och oärligt att låssas som om de inte är offer”

De som har rätt att kalla sig offer i dagens Sverige är Malmös judar och påstådda ”högerextremister”, allt påhejat av vänstermedia. I går hörde vi om vänsterfascistiska Revolutionära fronten som slagit sönder lägenheten för en ur svenskarnas parti. En anonym representant för RF hymlade inte med att målet var att misshandla lägenhetsinnehavaren.
Det politiska våldet utövas idag av vänsterextremister. Det högerextremistiska står islamisterna för.

Åjo, i den nyhetssändning jag såg sade Obama att han i sin ungdom fick en anställd efter sig när han gick in i en butik.

När det gäller Florida-skjutningen har vi återigen ett exempel på mediernas extremt tendentiösa rapportering.

Ove sa...

"Fascisternas älsklingsmyt om att vara folkliga offer för centralmaktens eliter är lika framgångsrik i Sverige 2013 som i Tyskland 1932"

-Henrik Arnstad

Lokatt sa...

Angående att bevakas i affärer så blir jag det rätt ofta när jag strosar omkring och provar parfymer på Åhléns eller PUB. Rätt irriterande faktiskt. Nästa gång tror jag att jag ska vända och gå fram till den unge vakten och vänligt säga att jag har förstått att han dras till äldre kvinnor, inget att skämmas för, kanske drömmer han om en dejt.?
Jag ser ut som en vanlig svensk tant. Det syns inte alls att min pappa kom från Finland, så det kan inte vara det som spökar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se