23 aug. 2013

Är Svenska Kyrkan är en totalitär organisation?

Tre ting har bubblat upp de senaste dagarna, den första kände jag till sedan tidigare.

1. Svenska Kyrkan förväntar sig att deras anställda ska dela deras värderingar och deras tro. Alltså, inte bara organisationens värderingar utan även organisationens vidskepliga föreställningar.

2. Som uttryck för detta, har en anställd på Svenska Kyrkans förskola fått uppmaningen att gå mer i kyrkan när hon bad om utökad anställning på förskolan.

3. En person som i veckan ville gå ur kyrkan, möttes med ett resonemang om att det är bäst att vara med ifall nu Gud verkligen finns. Alltså, Pascals vad - ett klassiskt uttryck för emotionell utpressning.

Går jag för långt om jag påstår att Svenska Kyrkan är en totalitär organisation?

18 kommentarer:

Erik M sa...

Meriam Webster definierar totalitarianism:

1 : centralized control by an autocratic authority 2 : the political concept that the citizen should be totally subject to an absolute state authority.

Jo, jag skulle nog säga att det är orimligt att kalla SvK totalitär. Det krävs mycket värre saker än de exempel du radade upp här, och med tanke på att SvK styrs av valda kyrkopolitiker känns det mest absurt att kalla den totalitär.

StaffanG sa...

Det är rimligt att människor anställda av en icke-statlig kyrka tror på dess fundament, däremot kräver de numera inte av medborgare i allmänhet att underkasta sig (även om det är på gränsen ibland).

Märkligt nog finns det t o m präster som säger att de struntar i Bibeln och i fall Jesus var en historisk person, jag vet åtminstone ett par av dem som själva erkänt sig vara ateister(!) Dessa borde väl avskedas, om någon. Man använder uppenbart kristendomen, kyrkan och traditionen som en plattform för att verka, samtidigt som man hanterar denna precis hur som helst efter egna syften.

Enligt förre ärkebiskopen ställer ju kyrkan inga krav alls på sina medlemmar, så kristendom är vad folk tycker att den är, utan tillstymmelse till minsta möjliga kriterium. Ändå kommer man med sina förmaningar ibland.

Anders Hesselbom sa...

Att det finns interna konflikter förvånar mig inte.

Svante sa...

Är man medlem i en organisation, och ännu mer om man är anställd av organisationen i fråga, så är det väl rimligt att kräva att man ”tror på” det som organisationen står för.

Det är direkt oförskämt att en livsåskådningsorganisations representanter kommer med övertalningsförsök till en medlem som tar kontakt just för att lämna organisationen i fråga. Jag mötte själv inga som helst frågor eller övertalningsförsök när jag gick ur SvKyrkan för drygt 20 år sedan; jag ringde upp det lokala kansliet och fick besked om att det bara var att komma dit, jag gick dit och fick papper på att jag inte var medlem längre.

Patrik Lindenfors sa...

Med tanke på Erik Ms kommentar kan vi svara nej på titelns fråga. Så var det klart.

Kristian Grönqvist sa...

Min nuvarande sambo fick ett på gränsen till obehagligt brev för några år sedan då hon ville lämna kyrkan. Så kontroversiellt att jag skrev tillbaka. Har inte hört från dem sen dess.
Själv upplevde jag inget sådant för drygt fyrtio år sen i Finland.

Visst förekommer det påtryckningar och visst finns det gott om "kakepräster" (präster som gillar lönen men inte övertygelsen).
Kyrkoherde tex i Sveg 54 000/mån.

Lennart W sa...

Anders, två enskilda fall med konstigheter, utan referenser av något slag så man själv kan kolla upp vad som faktiskt har hänt, i en organisation med miljontals medlemmar och mer än 20 tusen anställda, utan att man får reda på hur vanligt eller sällsynt liknande incidenter är, eller vad organisationen faktiskt har för policy i sådana här fall, och inget om hur ansvariga på högre nivå reagerar på sånt här, och från det ska man förstå att det är rimligt att fråga om organisationen är totalitär?

Måste bara fråga om det här är vad du kallar vetenskaplig skepsis? I så fall tydligen utan vare sig så mycket vetenskap eller skepsis, iaf inte till de egna uppslagen. Det här borde du nog helt enkelt inte ha publicerat i det här skicket.

Lokatt sa...

Inför att mitt fjärde barn skulle döpas - härtill var jag nödd och tvungen- ringde prästen upp mig och frågade om jag var troende. Jag blev överraskad, detta hade inte hänt förut trots att jag aldrig går i kyrkan. Jag fick halvljuga och slingra mig på det mest obehagliga vis, usch jag glömmer det aldrig. Det var en rakryggad präst, jag högaktar honom för att han ifrågasatte familjens "tro".
Men jag har kommit i kontakt med en hel del präster som jag uppfattar som skrymtare, falska bedragare. Jag kan berätta om den skamlöst flirtande (gifte)prosten eller vad det var han var, med guldlänk på solbränd bringa, om den "charmigt" svärande sjukhusprästen med tjusarlock som närmast skröt om sin brist på tro i ett föredrag inför bedårade damer, om prästen som kränkande ointresserad halvsov sig igenom min väninnas begravning. Jag gissar att bara präst nummer ett i min beskrivning verkligen är (var) troende
54 tusen i månaden i Sveg för att lura tanter? Fy fan.

Anders Hesselbom sa...

Möjligtvis beskriver Erik M en totalitär stat, men jag är också benägen att svara nej. Problemet jag ser, vilket formellt sätt SvK har rätt att kräva, har alltså inte med organisationens värderingar att göra, utan organisationens alternativa verklighetsuppfattning att göra.

Anders Hesselbom sa...

Lennart, jag betraktar inte detta som en vetenskaplig text. Men jag dubbelkollade givetvis SvK's krav och valde exempel som passade in i dessa. Men du har rätt i att detta inte är vetenskap, det är politik.

Ulf Gustafsson sa...

Självklart är inte Sv kyrkan som organisation totalitär, även om enstaka personer i organisationen kan uppföra sig maktfullkomligt.

Punkt 1 är dock intressant och man kan undra hur Diskrimineringsomsmannen skulle hantera ett ärende sär en anställd i kyrkan konverterar till islam och sedan uppmanas sluta. Eller att muslim med bättre meriter för jobbet i fråga, förbigås vid en anställning. Det finns många jobb inom kyrkan där inte den religiösa tro kan anses vara ett relevant krav för jobbet.

Anders Hesselbom sa...

Ulf, jag funderar på vilket brott jag begår om jag jobbar inom SvK och slutar tro på Gud. Då delar jag inte "deras tro", men kanske fortsättningsvis gör ett bra jobb. Tankebrott?

Ulf Gustafsson sa...

Anders, det behöver kanske inte betecknas som ett brott. Kanske en norvavvikelse eller tankefel.

Anders Hesselbom sa...

Jo, förmodligen är det viktigt att man uppger att man besitter föreställningarna som krävs vid anställningstillfället. Som medlem får du dock tro (eller inte tro) på vad du vill. Ateister välkomnas.

StaffanG sa...

Jo, Svk är kanske den livsåskådningsorganisation i världens med största antalet ateister - de har garanterat fler icke-troende medlemmar än Humanisterna i alla fall.

Det finns många fall bakåt i tiden att jämföra med. För c:a tio år sedan minns jag två omtalade fall, ett i Sverige och ett i Norge. SvK hade vid en församling i Borås en städare anställd, som var muslim. Jag vill minnas att det blev ett rättsfall, där man ville avskeda honom, men facket ställde upp på hans sida. Det kan dock kännas olustigt för en religiös eller politisk organisation att släppa in folk i sina lokaler, utanför kontorstid, som inte alls delar ens åsikter och kan vara direkta motståndare. Jag skulle ha full förståelse om SvK inte ville anställa mig t ex, även om tjänsten var s a s "opolitisk". Ska SAP eller LO inte kunna sparka en person som visar vara nynazist, för att ta ett drastiskt exempel? Någonstans går gränsen.

I Bergen tvingades en präst bort efter att han flyttat ihop med sin manliga partner. Norska kyrkan där kunde inte bejaka homosexuell samlevnad. Om man har religionsfrihet måste ett trossamfund själv kunna avgöra vilka man vill ha som medlemmar resp. anställda - och diskriminera utefter detta. Problemet uppkommer om kyrkan (som i detta norska fall) samtidigt är statlig myndighet och som sådan inte bör diskriminera.

Det är vanligt att ideella, religiösa etc organisationer har formuleringar som "vi förutsätter att du delar våra grundvärderingar" och det är väl eg. inget konstigt med det, så länge dessa är välkända.

Anders Hesselbom sa...

Ja, genom att tänka på en trosföreställning som om det vore en värdering, blir det hela mindre problematiskt. Kravet på delade värderingar fick mig inte att reagera.

Anders Hesselbom sa...

Kravet att dela tro verkar inte gälla för präster. Tobias Alvaeus påvisade detta för mig.

StaffanG sa...

Så här skriver SvK om att jobba inom kyrkan:

"Att arbeta i Svenska kyrkan är att ta ansvar för att dela kyrkans tro och värderingar i olika uttrycksformer."

Denna tro definieras i sin tur som:

"Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv... I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek"

Kanske räcker det här att se Jesus som en profet och inte Messias?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se