2 aug. 2013

Dags att skrota religionsundervisningen som fristående ämne?

Riksdagsledamot Peter Persson (S) har i sommar ställt en skriftlig fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Persson tycker det är lämpligt (mer vetenskapligt) om de kunskaper som förmedlas under religionsundervisningen istället införlivades i andra skolämnen, såsom historia, samhällskunskap och filosofi.
Genom den så kallade Higgspartikeln har ännu ett avgörande steg tagits mot ett vetenskapligt bevis på att Gud inte existerar och har skapat universum. Likaså får det väl ändå anses vetenskapligt bevisat att människan inte har någon osynlig ”själ” och att det inte finns något liv efter detta.
Religiös tro handlar alltså numera bara om att tron är en utgångspunkt för moraluppfattningar och social gemenskap. I sak är de religiösa skrifterna som Bibeln och Koranen berättelser utan något som helst förklaringsvärde i fråga om vetenskapliga företeelser. 
Kyrkan har historiskt kontrollerat undervisningen för att upprätthålla sina ovetenskapliga trosföreställningar och dogmer. Sekulariseringen bör nu slutföras, och samhället och skolan bör bli fullständigt neutrala i förhållande till individernas trosuppfattningar.
Det som behandlas under ämnet religionskunskap bör överföras till andra ämnen, till exempel historia och samhällskunskap samt på gymnasienivå filosofi. De timmar som på så sätt frigörs bör tillföras naturvetenskapliga ämnen. 
Genom vilka åtgärder och insatser vill statsrådet krympa ”Gudsundervisningen” i skolan till förmån för ”Higgsundervisning”?
Det är kloka synpunkter från Persson (förutom att vetenskapen i strikt filosofisk mening inte bevisar något). Frågan är dock om det är bra att minska (tidsmässigt) lärandet om religioner, men kanske skulle det vara mer effektivt om religion på ett smidigt sätt införlivades i andra ämnen. Då skulle det också bli tydligare att religion är intimt sammanlänkat med politik, filosofi och konst genom historien.

Ett annat alternativ är att byta namn på ämnet till livsåskådningskunskap och att det på ett objektivt sätt förmedlar kunskap om både sekulära och religiösa livsåskådningar. Detta är Humanisternas officiella ståndpunkt.

Jnytt har intervjuat Person:
- Jag vill väl testa Björklund lite, han brukar med stort eftertryck hävda att utbildning ska baseras på fakta, fakta som inte kan beläggas kallar han för flum. Nu är det ju rätt intressant att nya upptäckter inom fysikens värld visar att gud inte har skapat världen och med nya fakta tycker jag att frågan om vi verkligen ska lära ut den typen av saker är viktig. [...] Det ska bli spännande att se vad han svarar.
Det är bara att hålla med om att det skall bli intressant att läsa Björklunds svar.

32 kommentarer:

Unknown sa...

"Higgsundervisning" eller "Gudsundervisning" känns som en falsk dikotomi. Det ska bli intressant att se om andra medier än lokala Jönköpingsmedier tar upp frågan.

Patrik Lindenfors sa...

Om jag vore Björklund skulle jag svara att Person behöver läsa på lite mer om både vetenskap och filosofi.

Varför lägga ner religionsundervisningen när så många människor formar sina liv utifrån religiösa föreställningar. De flesta verkar ju inte begripa att man kan offra livet för sin religion. Men visst, en mer neutral livåskådningskunskap vore välkommen.

Lokatt sa...

Utan att ha hunnit läsa igenom allt här ovan är min spontana reaktion att det Naturligtvis måste finnas religionsundervisning i skolan!
Religioner styr människors liv på ett makabert sätt, åtgärden mot detta är undervisning, kunskap. Självklart!

Både från muslimer och kristna har jag fått höra att min ateistiska hållning beror på att jag är "okunnig", hade jag bara läst de heliga skrifterna så hade jag förstått hur fel jag har..
Låt inte de vidskepliga få rätt i att människor inte vet och känner till vad de heliga farliga lärorna står för. Den som vet vad som egentligen står i Bibeln, med motsägelser, anakronism och allt, den som har tröskat sig igenom Koranen faller knappast i religionsfällan.

Lars N sa...

Att hävda att upptäckten av Higgspartikeln på något sätt skulle motbevisa gudars existens och därigenom göra religionsundervisning onödig var ett sällsamt dåligt argument. Persson verkar nog ha missförstått varför upptäckten av Higgspartikel var så viktig och spännande.

Grundtanken att föra över mycket av det som lärs ut på religionsundervisningen till historia och samhällskunskap låter däremot som en bra idé. Men samtidigt skall man då såklart byta namn på religionsundervisningen och kalla den livsåskådningskunskap, där livsåskådning diskuteras ur både religiösa, sekulära och filosofiska perspektiv.

Vi behöver mer undervisning i religion och livsåskådningsfrågor. Inte mindre.

Biggles sa...

Patrik: Varför lägga ner religionsundervisningen när så många människor formar sina liv utifrån religiösa föreställningar.

Det finns rätt många som lägger ner sin själ i ett ämne, men det betyder inte att de får ett eget skolämne för det. Frågan är varför religion ska ha en särställning?

Själv skulle jag hellre sett ett livsåskådingsämne som inbegriper moral, etik och filosofi. Ett ämne som handlar om att tänka själv och forma åsikter.

Lennart W sa...

Mer fysikundervisning låter iofs bra, om man nu ska säga något positivt. Då kan nog även plats beredas för Peter Persson själv, så han möjligen får lite mer koll på vad man egentligen kan säga om verklighetens beskaffenhet utifrån empiri och falsierbara teorier.

Kristian Grönqvist sa...

Det handlar aldrig någonsin om vad som undervisas, utan om hur det undervisas...

Limpan sa...

Kristian:
Tycker du oftast har glasklara (om än kategoriska) saker att säga men nu är du fan ute och cyklar. Visst, bra undervisad religion är bättre än askass undervisad fysik men det senare är utan tvekan ett viktigare ämne. Viktigare kunskap. Vad är dina argument mot det?

Unknown sa...

Herregud ... -.-;
Higgspartikelns existens bevis ingenting om gud, den här snubben har kanske som det brukar heta "hjärtat på rätt ställe" när han vill slutföra sekulariseringen av skolan men han har knappast hjärnan på rätt ställe. Hoppas nu att Björklund inte köper hans dumheter som att det är bevisat att det inte finns någon själ. Jag vill iallfall inte att vetenskapen ska vinna på ovetenskapliga och irrationella argument.

Dessutom är ju religionskunskap oerhört viktig för att få insikt om hur andra samhällen fungerar där religionen har mycket större betydelse än i Sverige. Kan inte uttrycka hur mycket jag har problem med i hans text.

Pyrrhus sa...

Med tanke på hur inflytelserika religionerna är globalt både idag och historiskt så är det av stor vikt att man undervisar i dem. Fast man bör även undervisa om utdöda* religioner som de man trodde på i antikens Grekland och Norden under vikingatiden. Utöver det bör man även undervisa om religionskritiker genom tidsåldrarna (Carvaka, Lukretius, Omar Khayyam etc). En skola som den Dawkins föreslår vore passande: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/7849563/Richard-Dawkins-interested-in-setting-up-atheist-free-school.html

*Ja, utdöda. Nyhedningar praktiserar ett modernt hopkok med visserligen starka inslag av historiska idéer, men det är ingen kontinuerlig religiös tradition man praktiserar.

Per Ewert sa...

Jag måste förstås hålla med i kritiken. En generande låg nivå av en riksdagsledamot. (Ja, det hade det varit även om en kristen skrivit motsvarande fast med motsatt ståndpunkt)
Kommenterar lite längre hemma hos mej:
http://perewert.se/?p=617

Limpan sa...

Lokatt:
Jag tycker inte att betydelsen av att läsa de religiösa skrifterna ska överdrivas. Jag har ännu bara tvingat mig igenom GT och det var mest för att få klarhet i om det var viktigt eller inte. Visst är det en trygghet i att själv ha läst hur tydligt grymheterna och dumheterna beskrivs och beordras. Det är om man ska få det till att det betyder något annat som man måste anstränga sig och tolka saker in absurdum. Vilket också känns igen när man hör någon religiös försöka bortförklara våldtäkterna, folkmorden, incesterna, racismen, förföljandet av homosexuella, nedtryckandet av alla kvinnor, etc, etc.. Det räcker långt att få intressanta stycken citerade av andra. Man kan ju alltid dubbelkolla att de inte är tagna ur sitt sammanhang.

Biggles:
Jag håller helt med dig. Den vanligaste åsikten just här och nu, baserat på kommentarerna ovan, verkar vara att religionsundervisningen är jätteviktig och att skälet är att så många människor påverkas av religioner runt om i världen. Det känns inte rätt. Jag tror att ni andra är helt fel ute. Att ge religioner så stort utrymme som ett eget skolämne ger det alldeles för stor validitet. Astrologi, Homeopati, Jordplatthet, etc. - det är inte kunskapsämnen som för vår civilisation framåt.

Pyrrhus sa...

"Astrologi, Homeopati, Jordplatthet, etc. - det är inte kunskapsämnen som för vår civilisation framåt."

Dessa fenomen har relativt liten påverkan och har inte alls påverkat kulturer och historien på samma sätt som religion.

Limpan sa...

Av all slags tro på övernaturliga ting, väsen, etc, är säkerligen det vi kallar religion överst på listan. Sen tror jag inte påverkan från astrologi, tron på livet efter detta/återfödelse, tron på andar/spöken, alternativmedicin, historiskt tron på häxor, troll.. ok tillåt mig använda samlingsbegreppet "flum"!.. kommer så långt efter. I vårt land skulle jag inte förvånas om religion har mindre påverkan än dessa sistnämnda.
Egentligen spelar det inte så stor roll. Min poäng är att kunskap om hela flumområdet inte gör oss som samhälle och medborgare så stor nytta. Liten ROI så att säga.

Lokatt sa...

Limpan
Jag menade inte att eleverna ska tvingas läsa hela Bibeln eller Koranen. Vad jag menade var att religioner måste diskuteras ingående, med exempel, varför inte ur häftet "Välj själv". Man kunde även utgå från Evil Bible, slå upp de berörda verserna i Bibeln och diskutera. Naturligtvis måste även andra religioner än islam och kristendom diskuteras, hur är det med själavandring, är det rimligt att tro på den? I så fall varför? Osv.
Viktigt är att eleverna får kännedom om alla andra religioner som funnits och finns - vad är det som säger att just Din gud är den enda rätta?
En hel del svenskar tror idag på många av Bibelns berättelser samtidigt som de säger att de "inte tror på Gud". Att Jesus sa att man ska vända andra kinden till "vet ju alla", utan att fundera över om den här Jesus överhuvudtaget existerat, och hur någon, tidigast trettio år efter hans påstådda död och uppståndelse, visste vad han hade sagt.. Utbildning, är vad som fattas. På schemat.

Kristian Grönqvist sa...

Limpan

Klart du förtjänar ett svar.

Om tex ämnet huslig ekonomi (matlagning i huvudsak) domineras av att det viktigaste vid alla måltider är en bordsbön så är det kass undervisning om matlagning. Om däremot lärarens ansträngningar inriktar sig på hur man åstadkommer god och billig mat, är undervisningen relevant.

Om undervisningen i religion inriktar sig på den historiska irrelevansen på hittepålivsåskådningar runtom i världen är den relevant, om den däremot inriktar sig på att alla religioner faktiskt är med sanningen överensstämmande så är det kass religionsundervisning.

Ämnet blir alltså vad läraren ifråga framställer det som, oavsett rekommendationer. Men tack för komplimangen. Den värmde.

Kristian Grönqvist sa...

Bra Lokatt

Det finns fortfarande gott om oinförstådda pappskallar. Jag träffade häromdagen en högkyrklig koryfe, som hävdade att Jesu citat i Bibeln faktiskt var äkta. Hur han hade kommit fram till den kunskapen, hade han ingen aning om...
Ibland baxnar man bara.

Kristian Grönqvist sa...

PS Limpan

Kategorisk kommer jag alltid att vara. Annars retar det väl ingen. Och då är det väl ingen nytta med att säga något alls...Eller hur?

Limpan sa...

Lokatt
Jag tror trots allt att det inte är ngt missförstånd mellan oss. Visst skulle religionsundervisningen kunna vara som du (et al) beskriver och det vore super och skitbra. Definitivt bättre än dagens dito. Jag tycker givetvis att kampen för kunskap, eget tänkande, skepticism och mot blind tro och dumheter är jätteviktig. Jag tror att en annorlunda (mkt) religionsundervisning skulle hjälpa i kampen. Var jag och Biggles tycker annorlunda är att skolan och tiden vi investerar i våra framtida medborgare ska ägnas åt riktiga och viktiga ämnen, inte åt att tillrättavisa, "lappa och laga" och förebygga sådana dumheter som ännu mindre upplysta däggdjur hittade på för 2000 år sedan.

Kristian
Ja, jag förstår vad du menar. Jag antar att du inte skulle vilja byta NO, matte, svenska etc mot knyppling, etikettlära och limerickskrivning bara det lärdes ut väldigt bra?
Helt rätt med att det måste få bli lite provocerande ibland, bara man har något att backa upp det med. Vilket är fallet. Givetvis.

Lokatt sa...

Limpan
Tyvärr vet jag inte hur religionsundervisningen går till idag. Kanske är den bara ett inhamrande av fakta typ "I Indien är de flesta hinduer, deras gudar heter si och så, några har många armar och nån har en snabel. Den som kan räkna upp alla gudarna samt förklara varför tibetanerna snurrar på sina bönesnurror får VG på provet".
Jag vill att undervisningen ska peka på orimligheten i att överhuvudtaget tro på gudar, genom att ge eleverna möjlighet att tänka själva.
Eftersom religioner orsakar katastrofer och död ser jag ämnet som mycket viktigt. Det som "ännu mindre upplysta däggdjur hittade på för 2000 år sedan" gäller ju med full kraft än idag, titta på en hysterisk domedagspredikande katolsk gudstjänst, med ångerfullt gråtande församling och hotfullt rytande präst).
Vi tröga däggdjur måste upplysas, med början i skolan.

Per Ewert sa...

Lokatt: Så du menar ungefär att den som kan "peka på orimligheten i att överhuvudtaget tro på gudar" får VG (ja, eller motsvarande med nya betygssystemet) på provet? Blir inte det en mycket märklig indoktrinering till förmån för en viss trosåskådning - i det här fallet ateismen?

Eric Wadenius sa...

Per Ewert,

-"Blir inte det en mycket märklig indoktrinering till förmån för en viss trosåskådning - i det här fallet ateismen?"

Trosåskådning? Vad är det för ett ord? Har du äntligen insett det felaktiga i att kalla ateism för en livsåskådning men vill inte gå hela vägen och göra det korrekta genom att kalla det (i bästa fall, men inte nödvändigtvis) en trosföreställning och väljer därav att hitta på ditt eget ord: "trosåskådning"?

Du kan redan alla argumenten, Per. Ateism är lika lite ett trossystem som icke-tro på Loch-Ness odjuret är ett trossystem (eller trosåskådnning).

Lennart W sa...

Lokatt: "en hysterisk domedagspredikande katolsk gudstjänst, med ångerfullt gråtande församling och hotfullt rytande präst"???

Nu hittar du ju bara på. Är allt du säger av samma låga kvalitet?

Även dåren anses vis om han tiger och klok så länge han håller mun.
Ords 17:28

Lennart W sa...

Eric, nu hakar du upp dig på ETT ord, för att trolla bort uppmärksamheten från Pers högst relevanta fråga.

Lokatt sa...

Lennart W
På Öppna Kanalen på kanalplats 450, som sänds utan extra kostnad med mitt Comhemabonnemang sänds alla möjliga amatörprogram, det kan handla om elallergi, prostatacancer, bilparad med raggarbilar. Man sänder nästan dagligen något religiöst program, till exempel talar Stanley Sjöberg övertygande och rutinerat om Jesus. Linda Bergling talar i tungor ibland, men oftast bara vanlig svenska. En hel del religiösa program sänds otextade på främmande språk, ofta olika afrikanska som till exempel tigrinja eller amarinja.
Jag kan inte låta bli att fascineras av predikningarna, mycket för att jag varit helt förskonad från sånt här under min uppväxt, jag har aldrig varit i ett Filadelfiatält eller liknande.
Minst två gånger har jag gapande glott på en svavelosande överviktig flott klädd äldre pastor som lutad mot en utsirad predikstol rytande och med hotfullt pekande finger ropar om helvetet, satan, synd och skuld. Allt på spanska, som jag förstår på turistparlörnivå.
Den månghövdade publiken ser ut att vara sydamerikansk med indianskt ursprung. De gråter,snyftar, sträcker armarna i luften och vaggar i vad som tycks vara ångest och sorg alltmedan predikanten pekar i sin Bibel och mullrar på.Titta själv Lennart!

Jag blev rent förbannad när jag läste ditt oförskämda strunt om "dåren" som ska "hålla mun". Det är så här Lennart, att bara för att du inte känner till en företeelse betyder inte det att den inte finns. Fundera över det.
Och "hittar på" gör jag aldrig. Men predikanterna gör det.

Eric Wadenius sa...

LennartW,

-"Eric, nu hakar du upp dig på ETT ord, för att trolla bort uppmärksamheten från Pers högst relevanta fråga."

Jag avser inte att kapa någon tråd, därav trollar jag inte. Sådant lämnar jag till experterna. Per försökte ta en felaktig poäng genom att använda ett, vad jag skulle beskriva som, oärligt språkbruk.

Hans fråga består men sådana "trick" låter jag inte basera obesvarade.

Lokatt sa...

2013-08-04 23:21

Per Ewert
Jag tror du förstår att det inte var ateistisk indoktrinering som jag menade. Eleverna måste få lära sig att tänka fritt, att ifrågasätta. Genom kunskap, studier, kommer man till slut fram till någorlunda egna slutsatser. Att likt en automat kunna rabbla Abrahams 12 söner Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Assar, Issaskar, Sebulon, Josef och Benjamin anser jag är (relativt) värdelöst vetande, det säger ingenting om min förmåga att tänka kritiskt, att undra, och fråga Varför? och Hur vet man det?
Det är inte för intet som Jehovas vittnen hindrar sina ungdomar från att studera (Läs till exempel Tomas Olssons "Församlingen"). Jehovasfarbröderna känner till faran med att börja använda huvudet till annat än att banka in bibelcitat och att försöka komma ihåg vilket som är det senaste absolut säkra datumet för jordens undergång.
Skolbarnen ska inte indoktrineras till att lära sig "ateismen". Eleverna ska lära sig att ifrågasätta och jämföra, det kan de bara göra om de har studerat det förföriska och potentiellt livsfarliga fenomenet religion.

Det heter inte "VG" längre, jag vet. Måste plugga in vad det heter. På min pappas tid i Finland hette det "Laudatur", det tycker jag låter så fint.

Lennart W sa...

Lokatt, jag har gått på tusentals katolska mässor i snart 25 år, i fem olika länder, och aldrig varit med om något som ens vagt påminner om det du beskriver från ett amatörprogram på ett språk du knappt förstår. Har nog iofs sett folk gråta - men bara på begravningar. Är du ens säker på att det är en katolsk mässa det handlar om? Visst kan jag kolla själv, men då får du nog allt vara lite mer specifik om programmets namn och tid.

"Bara för att du inte känner till en företeelse.." kanske handlar om Gud för din egen del? Något är det ju som verkar dra i dig. Är du rädd för att något ska hända om du själv går till någon kyrka? Lĺ

Kristian Grönqvist sa...

Lennart W

När man använder lånade citat annanstansifrån skulle det vara både vetenskapligt och värdefullt om man kontrollerade att citatet har någon relevans alls.
Nu råkade både Din tanke(trots vitsord i fysik) och citatet sakna all relevans i sammanhanget.
Bättre kan Du...
Det blev lite svavelosande predikant över Dig själv faktiskt.:-)

Lokatt sa...

Lennart W
Hihih, den var kul! Att jag skulle vara rädd för att gå i kyrkan, menar jag.
Att en gudstjänst är amatörmässigt filmad med enkel kamera betyder inte att den inte finns. Den jag talar om är med ganska stor säkert filmad i Sydamerika och jag utgår från att den är katolsk. Jag gissar att man i Sverige och de mer upplysta länder där du besökt mässor inte vill eller vågar vara så teatralisk och dundrande skrämmande som den här predikanten är, det tror jag är förklaringen till att du aldrig har upplevt något liknande.
Beträffande programmets namn och tid så kan jag bara hänvisa till kanalens programtidning som man ibland gör reklam för, den heter förmodligen "Öppna Kanalen". Samma program sänds i repriser, men jag har aldrig varit med från början i denna predikan, därför vet jag inte vad just detta kallas. Men det bör inte vara svårt att lista ut, "Se upp för Guds straffdom ni elända syndare" eller något liknande bör det heta. På spanska då förstås.
Min fascination inför de här spektaklen tror jag också på något sätt hänger samman med en lust att se något häpnadsväckande, en, ursäkta, freak show, liksom. Andra åker berg-och dalbana och hemska skräckturer i spökhus på Gröna Lund, jag tittar på gudstjänster!
Om att jag skulle känna en sorts dragning till Gud.. "Gud" är ett mänskligt påhitt, en konstruktion, en fantasi. Egentligen en alldeles ointressant entitet, om det inte vore för alla tillbedjare och vad deras tro kan ställa till med.
En stark anledning till att jag tittar relativt mycket på sånt här är att jag vill försöka Förstå. Men det gör jag inte, hur jag än försöker.Jo jag förstår att värnlösa indiander som kanske inte ens är läskunniga lockas med i religionsrus med straffdom och evigt liv. Men alla de andra... jag tycks sakna den gen eller vad det kan vara som förklarar varför man bör kyssa påvens ring.
Du får gärna förklara det här för mig Lennart, jag ska försöka bortse från att du vill se mig som en listigt manipulerande dumbom.

Lokatt sa...

Värnlösa indianer, skulle det förstås vara, här ovan.

Lokatt sa...

En ordningsfråga
som jag skulle velat ställa på rätt ställe, var det nu är.
Alltså: Om (när) jag skriver något som redaktörerna finner olämpligt och därför inte inför här på bloggen - vet jag det då? Jag gissar att ens inlägg bara är försvunnet - det känns inte schysst. Jag vill att symbolen ska stå kvar, i mitt fall en lokatt, med texten: "Inlägget borttaget av administratören". Då vet man.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se