8 aug. 2013

Ett FN-dokument mot kulturrelativism


Notera ordet "universal" - det innebär att överenskommelsen gäller alla.

Är det här en form av postkolonial imperialism? Det är förstås ett sätt att se på saken. Varför ska en överenskommelse om allas lika rättigheter gälla folk som inte varit delaktiga i att besluta om de här rättigheterna? Samma sak går för övrigt att hävda även för individer. Varför ska en överenskommelse om lag gälla människor som inte har varit delaktiga i att besluta om dessa lagar?

Laglöshet, det är frihet det - frihet för alla att uppföra sig enligt sina egna autonoma regler. Kulturrelativism är samma frihet på folk-nivån. För alla människor tillhör väl "folk", med egna rättigheter och lagar? Eller börjar det lukta unket nu?

Universella mänskliga rättigheter. Smaka på den formuleringen. Som om alla människor vore lika mycket värda. Som om alla människor borde ha lika rättigheter. Som om alla människor skulle ha rätt till beskydd. Vilken utopi. Vilken postkolonial imperialistisk utopi.

Läs gärna Amnesty Internationals rapport om hedersmord.

14 kommentarer:

Patrik N sa...

Jag tror inte det minsta på universella rättigheter ur filosofisk synvinkel. Det finns inga rättigheter som är universella (och därmed "objektivt sanna"). De enda "rättigheter" som finns är de som människor frivilligt och medvetet tilldelar varandra. Vi människor har inte fler rättigheter än de som lejonen på savannen har. Skillnaden på oss och lejonen är bara att vi frivilligt, efter överenskommelse, har tilldelat varandra rättigheter (och måhända kanske lejonen ibland också gör så).

De som tror på universella rättigheter gör det nog förmodligen bara så länge som rättigheterna är "bra rättigheter". Eller hade någon stått upp för av FN meddelade universella mänskliga rättigheter om de istället utfärdats av Katolska Kyrkan och utgjorts av katekesen? Nehej, inte det? Så vad är skillnaden då, att FN omfattar fler människor och har ett större mandat? Då är det en form av demokrati som resonemanget stöds på och inte universella rättigheter. Och demokrati är väl intrång i de enas "rättigheter" till fromma för de andra.

Inget av det ovan sagda ska tolkas som att jag menar att diktatorer i tredje världen har en rättighet att plåga sina medborgare. Någon sådan rätt finns lika lite som "vi" har en rätt att stoppa dem från att göra det. Min egen uppfattning är att vi ska stoppa dem, med våld om det behövs, i syfte att "rädda" medborgarna ur diktatorernas klor. Men vi ska inte tro att vi "har rätt" att göra det, vi *tar* oss rätt att göra det. Och det tycker jag att vi ska göra.

Patrik Lindenfors sa...

Nu blev du lite obegriplig, Patrik N. Det finns ingenting i begreppet "universella rättigheter" som säger att de existerar utanför människors begreppsvärld och på så sätt är objektivt sanna. Så din kritik missar målet. Självklart handlar det om en överenskommelse, det är ju hela poängen med att länder måste skriva under deklarationen.

Patrik N sa...

Aha, jag trodde du menade att överenskommelsen om mänskliga rättigheter är universell i den meningen att den gäller alla människor oavsett sådana omständigheter.

Patrik N sa...

…alltså så som FN själva ser dem (hämtat från det svenska FN-förbundet):

"De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation."

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/

Nils sa...

Här håller jag med Patrik N, rättigheter hit och rättigheter dit har blivit ett liberalt mantra. Rättigheterna har blivit allt flera, alla har rättigheter till allt vilket innebär rättighetsinflation.

Som Patrik N skriver är de kopplade till vem som formulerar dem. Skulle de muslimska länderna hamna i majoritet i FN kommer rättigheterna att se helt annorlunda ut.

Dessutom finns en stark koppling till ekonomin och med allt fler rättigheter blir det snart rättigheter på någon annans bekostnad.

Patrik Lindenfors sa...

Om vi är överrens om att den gäller alla människor så gör den det. Som en lagbok ungefär. Det kan ju inte vara kulturimperialism om det är en objektiv sanning.

Patrik N sa...

Objektiva sanningar tror ju varken du eller jag på så kulturimperialism kan det fortfarande vara. Och det är det väl också. Bara det att vi är överens om att det är bra med kulturimperialism på det här sättet och att vi, fortfarande överens med varandra gissar jag, vill sprida den imperialismen just för att den innehåller vad du och jag menar är "goda värden".

Jag menar bara att vi inte ska luta oss mot vad som kallas "universella mänskliga rättigheter". I sådana kan vi inte hämta vår "rätt". Vi får agera utan rätt istället.

"Kulrurimperialist, javisst!"

Patrik Lindenfors sa...

Som goda kulturimperialister anser vi väl att det är en bra idé att FN formulerat universella mänskliga rättigheter? Det är det jag vill säga med inlägget - kolla vad vi har, det är faktiskt en bra överenskommelse.

Kristian Grönqvist sa...

Nu är ju detta faktiskt ett intressant problem.

Den första reaktionen hos alla blir naturligtvis att det här är otänkbart. "Vi i vårt land VET ju vad som är rätt och fel"...
"Alla andra vet ju inte"...

Med FN blir det naturligtvis annorlunda. FN vill i första hand att samma grundläggande regler gäller i hela världen så småningom.
Det gör de inte i dag.
Sharia i Södertälje, Svensk lag i innerstockholm. (ironi).

För att komma till målet måste man börja någonstans. Man brukar börja med en högtidlig deklaration, som man sedan, trots allas motvilja försöker implementera. GDSGD ( Går det så går det).

Någon har satt på sig tänkarmössan äntligen i FN.
Tanken är vacker....Får se hur det går med genomförandet.

Lennart W sa...

Patrik L och Kristian:
Patrik, Antar att den här bloggposten är en fortsättning på polemiken mot Seglora. Fast "allmän" betyder väl i så fall även att den också omfattar kvinnor som "bara" misshandlas och dödas av sina män? Måste väl kunna gå att tala om både det och om hedersmord, och faktiskt kanske även peka på någon ev. parallell, utan att det ska kallas för relativism? Förstår inte ens själva tanken med det egentligen. Menar du verkligen att det på något sätt skulle förminska hedersmordproblematiken om man jämför det med hustrumord? Jag tror tvärtom att både du och han tycker att båda företeelserna är förskräckliga och måste motarbetas med alla klutar. Det ena är inte en ursäkt för att strunta i det andra, tvärtom.

Kristian, den där tänkarmössan sattes (äntligen) på 1948, och genomförandet har nog trots allt varit på ganska god väg sedan dess, trots kvarvarande problem och en del bakslag. Btw är din ironiska "humor" som direkt hämtad från Avpixlat.

Nils sa...

Lennart,

”Menar du verkligen att det på något sätt skulle förminska hedersmordproblematiken om man jämför det med hustrumord?”

Var Irving är ute efter är naturligtvis att få tyst på kritiken mot islam och hedersmord. Plantera skuld hos alla, för vem är du att kritisera andra om du är lika skyldig själv? Du vet, den som är utan skuld kastar första stenen.

”Btw är din ironiska "humor" som direkt hämtad från Avpixlat.”

Så du läser regelbundet Avpixlat?

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Jag har för länge sedan insett att min humor är av omvärlden formad och icke en skänk från Gud. Man får det man får, ser Du. Min härstamning består av vetenskapsfolk i flera generationer, när de inte består av industriägare. Så visst är jag miljöskadad. Allvarligt. Och har svårt för relevanslösa tyckare. Mitt fel...inte Ditt.

När vi kommer till sakfrågan, så är en av FN:s viktigaste uppgifter att hitta gemensamma SAKLIGA plattformar för formandet av framtidens samhälle. Och dit hör inte religionskrig eller beteenden burna av vidskepelse.
Alltså beteenden som ditt.

För att världen skall kunna samsas måste man åtminstone kunna bortskaffa alla de oegentligheter som orsakas av vidskepelse, alltså blind tro. Det finns tillräckligt med saker att bråka om ändå utan att man skall behöva "hittepåmörda"
Jag håller din envisa, men relevanslösa religionstro som en av de allra största mördarna i världen och att visa respekt för den skulle jag finna oerhört dumt för att inte säga intelligensbefriat.
Men det är bara min personliga åsikt om tex Katolicismen...

Kristian Grönqvist sa...

Lokatt

Btw kan tolkas som snobbens "By The Way", en slags låtsasintellektuell eftersläng av lägsta sort.
I det här fallet, som hos Lennart, ett försök till relevanslös nedskrivning av någon man inte gillar.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L

Som Du förstår av ovanstående, så är jag inte alls imponerad av humanisternas "Religionstolerans". Det betyder för mig i praktiken att man tillåter all slags lögn i samhället, istället för att sträva mot att begränsa lögners omfattande inverkan på samhällsstrukturen. Men man kan som sagt tänka olika och lustigt nog alltid hitta godtagbara argument för det mesta skräpet...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se