2 aug. 2013

"Staten måste sluta sponsra homofobi"

Johannes Forssberg har skrivit en intressant artikel i Expressen.
"Vi har inga homosexuella i vår församling." Så löd det ständiga svaret när journalisten Peter Letmark ringde runt till islamiska samfund för att tala med homosexuella muslimer.
Det starka motståndet fick honom att påbörja en artikelserie, som de senaste veckorna har gått i DN.
Berättelserna om hur svårt eller rentav farligt livet som homosexuell kan vara i muslimska miljöer är skakande. Det handlar om fientliga familjer, internaliserad skam och inte minst total osynlighet.
Inga islamiska församlingar i Sverige har sagt sig välkomna homosexuella muslimer och samkönade äktenskap har aldrig ens diskuterats.
När reporten Niklas Orrenius, då på Sydsvenskan, 2009 frågade vigselförrättaren Ayoub Chibli vad som skulle hända den imam som förklarade sig redo att viga samkönade fick han ett skratt till svar:
"Jag vet inte hur mycket stryk den personen skulle få. Han skulle få löpa gatlopp", sa Chibli.
Och då anses ändå Malmömoskén, där han arbetade, vara en moderat inrättning.

8 kommentarer:

Unknown sa...

Medvetet om muslimernas fruktansvärda syn på homosexualitet tillåter det svenska samhället införandet av böneutrop. Det är att acceptera muslimernas homofoba inställning.
Obegripligt att Humanisterna stöder detta, köper inte argumentet om yttrandefrihet.

Nils sa...

Mot bakgrund av Jonas Gardells twitter-skämt tänkte jag droppa en syrlig kommentar om varför det skulle vara mindre islamofobiskt eller att inte "slå mot redan utsatta" (maktlösa) när man kritiserar islamiska församlingar.

Nu ser jag att statsvetaren Peter Santesson utvecklar det hela mycket bättre på sin blogg.

http://inslag.se/journal/2013/8/2/homosexualitet-trossamfund-och-maktanalysen.html

Eric Wadenius sa...

Jan,

-"Obegripligt att Humanisterna stöder detta, köper inte argumentet om yttrandefrihet"

Det handlar inte om yttrandefrihet utan om likabehandling, primärt. Vi kan inte ha specialregler för just moskéer som inte skulle gälla kyrkor, glassbilen eller politiska partier och organisationer.

Däremot tycker jag att det är viktigt att vi för en diskussion om var gränsen faktiskt går. Är det rimligt om Ung Vänster monterar högtalare på utsidan av deras lokaler och spelar "Internationalen" 24 om dygnet, alla dagar i veckan? Nej, det skulle vi aldrig acceptera. Men hur ofta får de spela, hur högt och vad får budskapet innehålla? Därtill, är ett kommersiellt budskap att jämställa med ett ideologiskt osv? Det kanske kommer en dag då böneutrop, tillika all annan ideologisk marknadsföring som personer (i sina hem, om de har fönstret öppet) inte kan undgå att ta del utav, kommer att förbjudas. Men tills den dagen är likabehandling den viktigaste principen att lyfta fram, vilket Humanisterna gjort.

StaffanG sa...

I Norge var det samma visa, när man försökte vaska fram homosexuella muslimer. Först hävdade islamsk råd att några sådana inte fanns och sedan att det möjligen fanns en handfull. Faktum är det ännu knappt är en handfull troende muslimer som vågat träda fram i Norge. En har nu ingått äktenskap med sin kristne man. Behöver man tilläga att vigseln ej skedde i moskén?

Ang. böneutrop - och klockringning, som ligger i samma kategori: Denna form av överdimensionerade, otidsenliga och urskillningslösa metoder att kalla de troende till bön och gudstjänst m.m. härrör ju från tider med mer eller mindre totalitär teokratisk religionsutövning, där alla medborgare var enl. lag tvingade att delta och folk inte hade egna armbandsur. I ett modernt, sekulariserat och mångfaldigt samhälle med helt annan teknologi tillgänglig saknas alla motiv och all legitimitet för denna praxis, som ofta ganska kraftigt kan störa andra än dem som är berörda. Det är enbart av traditionella skäl för att markera religionens inflytande och makt detta görs.

En sekulär organisation borde kanske inte gå religiösas ärenden här, utan i stället vädja till alla om återhållsamhet och påpeka att man själv gärna föregår med gott exempel genom att inte involvera andra än dem som faktiskt är målgruppen i våra egna aktiviteter och sammankomster. Annars riskerar man att normera den religiösa traditionens makt över människors själar, samtidigt som vi själva inte är - eller ens vill - vara på banan i detta fall.

Hur hårt man ska driva frågan är en bedömningssak, men till varje pris bör man undvika att uppfattas så att man aktivt stödjer eländet.

Svante sa...

Flera av de religiösa samfunden går i otakt med samhället i övrigt när det gäller synen på homosexuella. Att ha negativ inställning till homosexuella är inte att ”stärka och upprätthålla de grundläggande värderingar samhället vilar på”. Nu tycker jag väl att det är ytterst tveksamt om livssynsorganisationer ska ha statsbidrag alls, men nu när det finns så ska det väl bara utgå om de följer reglerna för att få bidrag. Vill några människor organisera ett gudstroende samfund där det ingår att man inte accepterar homosexualitet, okej varsågoda, men då ska de inte ha statsbidrag. Men nu tycks det vara viktigare att livssynsorganisationer följer reglerna om att hålla gudstjänst, en gudsklausul för att få bidrag.

Angående böneutrop/klockringning så ska det ju vara lika behandling av bägge företeelserna. Må så vara att man som infödd etnisk svensk inte reagerar lika mycket på klockringning som böneutrop, men man kan inte särbehandla. Man kan diskutera om böneutrop ska ske med en levande böneutropare eller högtalare, ljudnivå, tider på dygnet, hur ofta m.m.. Jag vill inte bara rakt av tillåta eller förbjuda böneutrop, man får se till detaljerna i det enskilda fallet. Sen kan jag väl inte säga att jag längtar efter en utökning av böneutrop, som Staffan G skriver så är det ju otidsenligt. Jag gillar det inte (böneutrop o klockringning) men det ska inte vara förbjudet, jag tolererar det under vissa förutsättningar.

Var det inte i Norge som Hedning-samfundet sökte och fick igenom om att sätta upp högtalare med utrop i stil med ”Det finns ingen gud, kom till möte”? Ganska coolt agerande :)

StaffanG sa...

De norska hedningarna gjorde så ja, från ett hustak, men poängen var faktiskt att de snabbt slutade med denna praxis och just vädjade till alla andra att följa deras goda exempel och upphöra med liknande störande inslag i sin religionsutövning.

Jag tror inte man kan likställa religiösa ritualer med reklam eller information i allmänhet. Kallelse till bön och högmässa, själaringning etc har inget allmänintresse och man kan inte kräva att involvera andra, som inte kan välja eller värja sig, i sin utövning av den egna livsåskådningens ritualer.

Jag har själv bott vid kyrkor ett par perioder i mitt liv och det kan vara fruktansvärt störande - inte minst söndagsmorgnar då man kanske har velat sova ut. Kristna borde lära sig den gyllene regeln...

Mårten Wetterstrand sa...

Islam är en öppet homofob organisation. Skulle en öppet rasistisk organisation åtnjuta lika behandling i ett helt annat sammanhang. Det är ju faktiskt det vi gör i fallet med böneutrop, eller?

Svante sa...

Mårten W, 6/8 kl 19.34;

Islam kan väl inte kallas för en organisation. Nog för att det finns en hel del att jobba med när det gäller synen på homosexuella bland muslimer. I just böneutropen sägs det väl inget mer än att man ska komma till bön, möjligen någon kort variant av trosbekännelsen. Jag har aldrig hört talas om ett böneutrop som överhuvudtaget berör homosexualitet eller ens sexualitet över huvud taget. Jag är väl måttligt förtjust i böneutrop, men vill inte förbjuda det.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se