30 sep. 2013

"Naam" och blasfemi

Den 17 september 2007 publicerades satirteckningen "Naam" (Namn) i den bangladeshiska tidningen Prothom Alo. Teckningen var gjord av den då 23-årige Arifur Rahman.

Konversationen i bilderna går som följer:
- Pojk, vad heter du?
- Mitt namn är Babu.
 
- Det är en sedvänja att nämna Muhammed före namnet. 
- Vad heter din far?
- Muhammed Abu
 
- Vad har du i ditt knä?
- Muhammed katt
Dagen efter genomförde islamister i Bangladesh ett flertal demonstrationer med flera hundra deltagare. Demonstranterna krävde att tidningens utgivare skulle avrättas.

Myndigheterna förbjöd utgivning av det aktuella numret, beslagtog alla tryckta kopior och arresterade Arifur Raman. Raman fick sitta sex månader i fängelse för att ha "skadat religiösa känslor".

Efter att han frigivits ville ingen tidning längre publicera Ramans skämtteckningar. Han misshandlades och dödshotades. 2010 fick Raman hjälp att fly till Norge. Där han fick asyl och numera bor.

Idag driver Arifur Raman tecknarsiten tOOns MaG, vars syfte är att etablera yttrandefrihet genom satirteckningar.

Idag, den 30 september, är det den årliga Blasfemidagen.


Wikipedia, intervju med Raman

Jesus eller Muhammed?

I mitten av oktober skall en ny ärkebiskop för Svenska kyrkan utses. Kyrkans tidning har ställt några frågor till fem kandidater. Storfavoriten, Lunds biskop Antje Jackelén, svarar följande på en av frågorna: "Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?"
– Det är en märklig fråga. Man kan inte reducera hela religionsteologin till en ja- och nej-fråga. Men en bild som jag använder mig av ibland är den av ett förälskat par. Om du är förälskad och säger om din man att han är vackrast och bäst i hela världen, är det ingen som tolkar det som att du tycker att alla andra män är fula och dåliga. Som kristna kan vi därför uttrycka vår kärlek till Jesus Kristus helt och fullt.
Det är ett bra svar. Att Jesus är bättre än Muhammed är endast en subjektiv åsikt Jackelén har. Och att hon kan hävda att Jesus är bäst, utan att någon tolkar det som att hon anser någon annan livsåskådning är sämre, beror på att alla vet det endast är hennes personliga åsikt.

Man kan undra om Jackelén skulle ge ett liknande svar på frågan: Ger kristendomen en sannare bild av verkligheten än sekulärhumanismen?

Människan 2.0

Människan 2.0 är titeln på det senaste samtalet i seminarieserien "Pi-samtalen", vilka arrangeras av Fri tanke  och Kungliga Vetenskapsakademien.
Robotarmar vi styr med tanken, designade foster och droger som gör oss intelligentare eller mer empatiska. Det är inte längre lika fantasifullt som det låter, utan en fullt tänkbar framtid. Men bör vi göra allt som vi kan göra i framtiden? Ett samtal om gränsen mellan människa och teknik. Med Karim Jebari, forskare i filosofi, Sofia Jeppsson, forskare i praktisk filosofi och Helena Granström, författare med bakgrund inom fysik och matematik.

PI-samtalen: Människan 2.0 from Fri Tanke on Vimeo.

Ateism - Teism - Agnosticism - Gnosticism - så funkar det (kanske)


Gnostiker betyder något helt annat i min inbyggda ordbok. Vad tycker ni?

29 sep. 2013

Personliga påhopp istället för rimlig kritik

Inom Svenska Kyrkan finns en retorik som används när man förhåller sin tro mot naturalisters icke-tro eller mot andra troende. Man kan få höra att andra troende är "fundamentalister" och att naturalister bara bemöter fundamentalister. Men själv är man som svenskkyrklig bortom filosofiskt grundad kritik, eftersom man står mittemellan "fundamentalisterna" och naturalisterna - på en plats som anses vara neutral, som varken sticker ut åt religiöst håll eller åt icke-religiöst håll.

När jag samtalar med t.ex. fria evangelister och baptister, finns ett samförstånd i att vi representerar olika livsåskådningar, vilket är en utmärkt grund för att representera varandras åsikter och belysa skillnaderna i varandras uppfattning. Inom frikyrkorna finns en självsäkerhet i tron. Det betyder absolut inte att inte frikyrkliga människor aldrig någonsin tvivlar på sin tro, men det finns ofta en uttalad bild av vad man faktiskt tror på, så när tvivlet uttrycks så vet jag vad som tvivlas på.

Jag själv tvivlar aldrig på min icke-tro på Gud. Aldrig någonsin. Detta kan vara ett uttryck för att jag är naturalistisk fundamentalist - en anklagelse som riktats mot mig många gånger. Men jag själv ser ingen anledning att tvivla på just Guds existens. Det finns så oerhört många övernaturliga väsen och fenomen att inte tro på, och för mig har inte den monoteistiska idén vunnit någon särskild seger som gör att det är just den jag ska tvivla på. (Den "monoteistiska idén" är egentligen en uppsättning av idéer, från den mest extrema föreställningen att Gud är ett väsen som hade en jordisk son och besitter en tortyrkammare till sina avfällingar, till tanken att Gud är namnet på den subtila kraft som är naturvetenskapens saknade pusselbit i en universell teori om allting.)

Inom Svenska Kyrkan finns inte denna trygghet. Alla föreställningar är välkomna, ingen föreställning är påbjuden. Svenska Kyrkan är alltså en dålig röst i debatten för den som vill diskutera teologi - det finns ingen svenskkyrklig teologi!

I morse uppmärksammades Richard Dawkins i Godmorgon Världen i P1. Det journalistiska kravet på balans gäller inte bara för olika åsiktsinriktningar, utan även för olika syn på kunskap, därför fick den svenskkyrkliga prästen Annika Borg uttala sig också. Kritiken mot Dawkins från Borg handlar givetvis om att Dawkins kritiserar det som ändå ingen tror på - utom fundamentalisterna då. Jesus kunde inte gå på vatten. Ingen med förståndet i behåll tror det, alltså ska inte detta kritiseras. Endast fundamentalisterna tror att Jesus kunde hela de sjuka. Bara extrema kristna tror att Maria var jungfru. Och så vidare. Reportern påstår att en av Dawkins svagheter enligt Borg är att han avkräver av troende ska vara bokstavstoende fundamentalister för att passa in i kritiken, och ordagrant om Dawkins säger Borg: "Tror du att Jesus gick på vattnet, exakt på det här sättet?"

Jag anser bestämt att de anspråk som görs, inte bara får bemötas utan måste bemötas. Det listiga i kråksången är att om unison tro är ett krav för kritik, så finns ingen legitim kritik. Detta är givetvis helt orimligt! Att kritisera anspråk som görs, är en skyldighet! Vårt kunskapssamhälle bygger på skepticism! Många som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, tror på Gud. Många som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, tror på "något" - alltså en gudalik men diffus kraft. Det finns till och med människor som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, som är konspirationsteoretiker. Ingen människa är felfri, och ingen människa är perfekt. Jag blir ständigt recenserad och vet därför att jag är en god kandidat till den minst perfekta människan. Folk vill bli bekräftade i sina föreställningar och blir extremt nedlåtande när inte det inträffar. Alternativet, att försöka släppa sina vidskepliga föreställningar, vill man inte höra talas om.

Om man tar sina bröder och systrar i Kristus på allvar, kan man inte avfärda föreställningen om Jesus som Guds son som något bara extremister och fundamentalister tror på. Eller föreställningen att Jesus kunde gå på vatten och bota sjuka. Det är snarare så att om en viss troende inte tror på Jesus, är kritik mot tron på Jesus inte kritik mot den specifika troende. Anspråk som görs, måste få bemötas även om det inte är konsensus. Och vad är konsensus? Inom Svenska Kyrkan ryms gudstro som menar att Gud satte en mänsklig son på jorden, och gudtro i form av en subtilt väsen som inte hör bön. Vad du personligen tror eller inte tror, är irrelevant i frågan om vad som får kritiseras, och kritik mot religion måste vara mer sofistikerad än personliga påhopp - "fundamentalist!" - på den som tror annorlunda. 

Perspektiv på fri vilja

Sofia Jeppsson, filosof vid Stockholm Universitet, argumenterar för att vi trots allt har en typ av frihet som är moraliskt relevant. I denna föreläsning i Humanisternas regi beskriver Jeppsson i korthet den historiska filosofiska debatten om fri vilja och olika positioner som finns idag. Den definition av fri vilja som Jeppsson intresserar sig för är att man är "fri när man fattar beslut (utifrån skäl)". Detta är en form av fri vilja som hon anser är moralisk relevant.

Föreläsningen berör också om hjärnforskningen kan avgöra om vi har fri vilja eller inte. Detta beror på vilken form av fri vilja vi talar om. I senaste numret av SANS magasin (nr 4 2013) uttrycker Jeppsson detta tydligare än i föreläsningen.
Om fri vilja handlar om att göra det man verkligen vill, så finns den uppenbart. Om fri vilja däremot kräver att våra beslut varken är determinerade eller slumpmässiga, och ett tredje alternativ vid sidan om determinism och slump är otänkbart (vilket många argumenterar för), finns fri vilja uppenbart inte. Men om fri vilja är oförenligt med determinerande orsaker bakom våra beslut, men förenligt med rent sannolikhetsgörande orsaker - då blir den eventuella existensen av fri vilja en fråga för hjärnforskningen att avgöra.

Illusionen om självetFinns "du" eller är du en illusion? Vetenskapen lutar remarkabelt nog åt det senare. Beroende på vad man menar med "du" och "illusion". (Nej, det här är inte samma typ av resonemang som när KG Hammar pratar om Gud -likheterna är bara ytliga.) Det här handlar om att exakt försöka fastslå var upplevelsen av ett "jag" kommer ifrån.

28 sep. 2013

Kampanjdag för säker och laglig abort

Europeiska humanistfederationen (EHF) tar ställning för säker och laglig abort och delar i kampanjen 28 september. Bakom kampanjen står Women’s Global Network for Reproductive Rights.

EHF kritiserar Ryssland

Vid årets OSCE:s konferens (Human Dimension Implementation Meeting) i Warszawa talade, som representant för Europeiska humanistfederationen (EHF), Hans Christian Cars. Cars uttalande den 26 september tar upp avsaknaden av HBTQ-rättigheter och yttrandefrihet i Ryssland.
_________________________________________________________________________________

According to a recent study by the EU Fundamental Rights Agency, almost half of all lesbian women, gay men, bi-sexual or transgender people were exposed to harassment or discrimination in Europe during the past year.

You may wonder, what this has got to do with Freedom of Religion and Belief.

Well, there is ample evidence of homophobia in the Bible and many Muslim leaders and their followers regard homosexuality as a crime, even so severe that such people deserve to get killed.

This is also a matter of beliefs. Humanists believe that “gay is OK” meaning that every human being is entitled to live his or her life according to his/her sexual orientation. Homosexuality is not a disease, it is not anything for which one should be punished or badly treated, nor something from which one needs to be cured.

The FRA study does not cover the Russian Federation, but the situation for LGBT persons is becoming more and more critical in Russia, partly due to the growing influence of the Orthodox Church. Russia has recently adopted a law forbidding propaganda of nontraditional sexual relations to minors. It is not difficult to imagine the kind of signals that this is sending. Incidents of discrimination and violence have already become more frequent.

As the propagation amongst minors of non-traditional sexual relations has now become illegal in Russia, pride parades may not be allowed in this country. As a matter of fact, such events have been banned already in connection with next year’s Olympic Games in Sochi. This is, indeed, a serious curtailment of one of the most basic human rights, the freedom of expression and perhaps also in violation of the Russian constitution.

The new anti-gay legislation must have pleased the Orthodox Church as did, indeed, the imprisonment of members of the Pussy Riot group, who uninvited gave a humoristic, satirical and political performance in an orthodox cathedral in Moscow on 21 February 2012.

In this connection, I would like to make three points:

1. We would wish that President Putin would cease to embrace - politically and otherwise - Patriarch Kirill, previously accused of having links with the KGB, now leader of the Russian Orthodox Church.

2. We demand that the two members of Pussy Riot who were charged with blasphemy be released and compensated for the injustice they have suffered for having criticised the close political links between the Russian Orthodox Church and President Putin.

3. Finally, we call on President Putin to take steps to achieve the abolishment of the recently adopted law forbidding homosexual people to show their love for same sex partners in the presence of young people.

Det är omöjligt att leva i nuetDet du tror händer är inte det som händer utan hjärnans berättelse (för "dig") om vad som händer. Du lever in en illusion. (Är "du" en illusion? Det är ämnet för imorgon.)

"Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter"

Lagstiftningen gällande omskärelse av pojkar måste förändras, skriver Barnombudsmannen och företrädare för flera vårdorganisationer på DN Debatt idag: "Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter"
Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall ingreppet inte är medicinskt motiverat. Ingreppet är smärtsamt, oåterkalleligt och kan medföra allvarliga komplikationer. Att omskära ett barn utan medicinsk grund och utan att barnet har samtyckt bryter enligt vår mening mot barnets mänskliga rättigheter och mot grundläggande medicinsk-etiska principer.
Enligt lagen om omskärelse av pojkar från 2001 ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Ingreppet får inte ske mot barnets vilja. I praktiken saknar dock dessa formuleringar i lagen betydelse. Merparten av de barn i Sverige som blir omskurna blir det som spädbarn eller i så låg ålder att barnet inte kan påverka beslutet.
[...]
International NGO council on violence against children – en rådgivargrupp åt FN – lyfter i en rapport från oktober i fjol fram att omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund och utan samtycke innebär en grov kränkning av barnets rättigheter. Det handlar bland annat om rätten till fysisk integritet och rätten till skydd mot fysiskt och psykiskt våld.
[...]
De medicinska riskerna vid en omskärelse elimineras inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har allvarliga komplikationer inträffat och ett barn har dött trots att ingreppen utförts av läkare. I Norge dog ett barn så sent som i fjol efter att ha blivit omskuren av läkare. I augusti i år publicerade Danish Medical Journal en uppföljning som Rigshospitalet i Köpenhamn låtit utföra av pojkar som blivit omskurna (utan medicinsk grund) av kirurger på sjukhuset mellan 1996 och 2003. Uppföljningen visar att var tjugonde pojke drabbats av signifikanta komplikationer.
Ett stort antal ledande barnläkare och barnkirurger har i facktidskriften Pediatrics (april 2013) tillbakavisat de fördelar som ibland hävdas och tydliggjort ingreppets potentiella skadeverkningar.
Av artikeln i Pediatrics framgår också att det råder oenighet om i vilken grad omskärelse kan skydda vuxna mot könssjukdomar som herpes och hiv vid sexuell kontakt i länder med dålig tillgång till preventivmedel. Det råder under alla omständigheter inga tvivel om att detta är sjukdomar som hör till vuxenlivet. Argumentet saknar helt relevans för att omskära spädbarn. Beslut om att utföra omskärelse av denna anledning kan vänta tills barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv ta ställning.
Vi anser att omskärelse av pojkar utan barnets samtycke är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Vi anser också att det strider mot artikel 24(3) som innebär att barn ska skyddas mot traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.
Lagstiftningen behöver förändras för att överensstämma med barnets mänskliga rättigheter och medicinsk etik. Enligt vår mening så ska omskärelse utan medicinsk grund endast få utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen samtycker till ingreppet.
 

27 sep. 2013

Kaffekantaten

Johann Sebastian Bach nämns ofta som exempel på superb religiöst inspirerad konst, vilken även icke-religiösa kan uppskatta. Senast läste jag om detta i Eskil Francks Giv mig, min son, ditt hjärta. Franck skriver om hur han lämnat den kristna tron, men musiken har han kvar:
Bachs koraler följer mig nästan dagligen. Vilken karaktär denna musikupplevelse har kan jag inte riktigt avgöra och bryr mig heller om att försöka utröna. Jag bara njuter av känslan att bli upplyft, vemodig, upprymd och väl till mods.
Nu komponerade även Bach några sekulära stycken, vilka kan passa den mest militante ateisten. En av dessa är 'Kaffekantaten'. Kantaten inleds med att en far är mäkta ilsk på sin dotter för att hon dricker kaffe. I avslutningen, som presentera nedan, kommer det avgörande argumentet:
En katt kan inte sluta fånga möss, och pigorna är trofasta sitt kaffe. Modern håller kaffet kärt och farmor drack det också, vem kan då tillrättavisa döttrarna!

IHEU protesterar mot domslut att förstöra Koranen

En lokal domstol i Ryssland har beordrat att en översättning av Koranen skall förstöras på grund av textens "extremism". International Humanist and Ethical Union (IHEU) kritiserat domslutet och säger att det nuvarande ryska praktiken att svartlista böcker kan jämföras med bokbränning.
"We absolutely believe that the Qu'ran should be discussed, debated and that even the most severe criticism of a religious text should be lawful. Banning the book in no way helps this cause. - Sonja Eggerickx, IHEUs president
Läs mer

Flynneffekten förklarad av Flynn

James Flynn har namngivit Flynneffekten, fenomenet att resultaten från intelligenstester blir bättre och bättre över tiden. I denna TED-föreläsningen ger han sin förklaring till detta och resonerar om hur det påverkar människors moraliska tänkande.

Rädd efter skräckfilmen? "Hjälp" finnes


Om de börjar erbjuda att trösta barnen efter läskiga barnfilmer bör man nog gå snabbt åt andra hållet...

Ex-påven bryter sin tystnad för att förneka mörkläggning av sexuella övergrepp och kalla Själviska genen för "Science Fiction"

Säga vad man vill om påve Franciskus, men han har inte riktigt samma förmåga som sin företrädare, påve Benedictus XVI, att klanta till det. Den förre påven har nu äntligen gjort en sorts come-back och brutit sin tystnad i ett svars-brev till den Italienske matematikern och filosofen Piergiorgio Odifreddi, som 2011 publicerade en bok med titeln "Dear Pope, I'm Writing to You".

Benedictus brev är noterbart av två anledningar. Dels fortsätter Benedictus förneka mörkläggningen av alla sexuella övergrepp som uppdagades under hans regim.
"As far as you mentioning the moral abuse of minors by priests, I can only, as you know, acknowledge it with profound consternation. But I never tried to cover up these things."
Offren själva menar motsatsen. I ett uttalande till Reuters skriver Survivors Network of those Abused by Priests följande.
"In the Church’s entire history, no one knew more but did less to protect kids than Benedict, [...] As head of CDF [Congregation for the Doctrine of the Faith - det som förut hette Inkvisitionen], thousands of cases of predator priests crossed his desk. Did he choose to warn families or call police about even one of those dangerous clerics? No. That, by definition, is a cover up,"
Men det roligaste i Benedicts brev är att han kallar Richard Dawkins "Den själviska genen" för Science Fiction. Han uttalar sig alltså inte om "The God Delusion," utan makalöst nog just om "Själviska genen". Detta genom att citera någon annan...
There is, moreover, science fiction in a big way just even within the theory of evolution. The Selfish Gene by Richard Dawkins is a classic example of science fiction. 
The great Jacques Monod wrote the sentences that he has inserted in his work certainly just as science fiction. I quote: ‘The emergence of tetrapod vertebrates … draws its origin from the fact that a primitive fish’ chose ‘to go and explore the land, on which, however, was unable to move except jumping clumsily and thus creating, as a result of a modification of behaviour, the selective pressure due to which would have developed the sturdy limbs of tetrapods’.
Och här går man och tror att Katolska kyrkan har en vetenskaplig förståelse av evolutionsteorin...

Om jag förstår det rätt hakar påven upp sig på att en beteendeförändring skulle komma före en morfologisk förändring. (Det är i alla fall så jag förstår Monod-citatet.) Hur kan en fisk "välja" att gå upp på land innan den har anpassningar för att kunna göra det?

Fast fiskar "valde" förstås aldrig att gå upp på land i ett enda gigantiskt steg, utan det handlade om långsam anpassning till strandzoner där varje mutation som gav en liten fördel bevarades av det naturliga urvalet. Ex-påven behöver bara gå till ett akvarium och titta på slamkrypare så kan han se hur sådana här mellanformer kan ha sett ut.

Att ge sig på Richard Dawkins bok "Den själviska genen" är felinformerat på flera plan. Boken är fortfarande ett mästerverk. Dels sammanfattar den vikten av ett gen-perspektiv för att förstå evolutionen på ett sätt som har öppnat ögonen på många läsare. Den enda invändningen är egentligen att metaforen är så stark att den lett till en del missförstånd. (Gener är själviska - alltså är människor själviska! Fel.) Dels lanserade Dawkins begreppet "mem" som fortsatt orsakar oreda i den kulturevolutionära forskningen, ett begrepp som har fått stor populärkulturell betydelse.

Det är inte utan att man saknar den gamle Benedictus XVI.

Läs mer hos Reuters, the Independent eller National Catholic Reporter.

26 sep. 2013

Humor: Jim Jefferies om religion

Tillfälligt byte av medium

.

Gud af gapen

Secular Sounds

Lägesuppdatering gällande projektet Secular Sounds inför lördagens möte. Här är vad vi har:
 • Artister som är intresserade att ställa upp. Vissa är väldigt stora namn. De som inte är riktigt stora namn har i vissa fall sagt att de kan ställa upp pro bono.
 • Ett uttalat stöd och många kontakter inom humaniströrelsen.
 • En domän.
 • En fantastisk grupp människor som vill se detta bli verklighet.
Här är vad vi inte har:
 • En lokal att hyra för konserten. Den ursprungliga planen var att planera för ~2000 personer. 
Och därmed:
 • Inget kostnadsförslag -> Ingen budget -> Ingenting att presentera för eventuella finansiella intressenter
 • Inget datum -> inga artistbokningar
 • Ingenting konkret att presentera för omvärlden i termer av hemsidecontent, marknadsföring etc. på grund utav de två ovanstående punkterna.
Därför:
Vi behöver folk som tar tag i att leta antingen inomhuslokaler och ta reda på kostnadsförslag alternativt uppsöka strategiska utomhusplatser för ev. Open Air-konsert och se om det går att få polistillstånd att arrangera fest där.
Så fort detta är klart så har vi någonting väldigt trevligt i rullning! Då kan vi börja planera på riktigt och se till att nå ut ordentligt på sociala och traditionella medier med vårt budskap. 
Kom på lördag! Om du inte kan komma men ändå vill hjälpa till, maila Patrice på nous25@hushmail.com

25 sep. 2013

Dawkins hos Stewart

Richard Dawkins är i USA och säljer sin nya memoarbok Nyfikenhet och förundran - så formades en vetenskapsman. I en 22 minutersintervju med Jon Stewart diskuteras blanda annat vad som kommer ända mänskligheten, religion eller vetenskap.

Del 1, del 2, del 3

En efterlysning från Radio Houdi

Vi fick en fråga till Radio Houdi om hur man diskuterar gudstro med en gudstroende, och därför har vi nu en efterlysning. Vi presenterar vårt mest effektiva argument till naturalistens försvar i samtal med troende, och undrar om du har något bättre? Kontakta oss!

Människovärdering


Vems värdering är det egentligen som bestämmer ett människovärde?

SECULAR SOUNDS - Pubträff


SECULAR SOUNDS - Pubträff på lördag den 28:e september klockan 19:00 på Pet Sounds Bar, Södermalm, Stockholm.

Dags för musikprojektet Secular Sounds att tas ut ur frysen efter några månaders kryovila. Känner du ett engagemang för vårt unika idékoncept så sväng gärna förbi och mingla med oss över ett glas valfritt. Dina tankar och idéer behöves i utvecklingen av denna konsert.

Humanistvänner och musikpassionerade, känn er varmt välkomna!

För mer info: https://www.facebook.com/groups/Humkonserten/

24 sep. 2013

Fräls oss från bidrag till religiösa samfund

Eric Erfors i Expressen:
Vad få bryr sig om är att staten subventionerar bokstavskristna som inte vill ha kvinnor i kyrkans styrelse, pingstvänner som vill att homosexuella ska leva i celibat och imamer som anser att kvinnan är underställd mannen. 
Det är Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, som delar ut ungefär 50 miljoner kronor per år. Eller mer korrekt: Det är representanter från olika bidragsmottagare som gör upp om hur skattepengarna ska delas upp. Ansvarig bidragsminister - och tillika pingstvän! - Stefan Attefall var mycket nöjd med en "satsning" på ytterligare tio miljoner kronor för en treårsperiod. 
Förra året fick Pingströrelsen åtta miljoner kronor i statsbidrag.

"Religionen i sig har inte skapat gärningsmännen, däremot offren"

Under rubriken Tre huvud på samma hydra skriver Erik Helmerson på DNs ledarsida om helgens tre bestialiska terrordåd.
De hänger ihop, helgens terrordåd, trots att det är långt mellan Bagdad, Peshawar i Pakistan och Kenyas huvudstad Nairobi. Ändå handlar det om tre huvuden på samma hydra – den våldsdyrkande, extrema islamismen. [...] 
Och i alla tre har gudstron en roll. Religionen i sig har inte skapat gärningsmännen, däremot offren. [...] 
Det pågående är dock ingen konflikt mellan kristendom och islam. Oftast, som i Irak, är det muslimer själva som drabbas av den våldsfetischistiska minoriteten. Frontlinjen går mellan de få som anser det riktigt att tillgripa våld för sin tro och de många som förkastar det. [...] 
Med det sagt finns ingen anledning att sväva på målet. Den våldsbejakande islamismen är en av vår tids stora farsoter.

Demonutdrivning i Colombia


Demoner kräver lite speciell övertalning för att ge sig av. Se hela fotoreportaget hos Mail Online.

Nytt avsnitt av podcasten Radio Houdi: #53 – Radio Houdi och guldskivan till kaffet
Tisdag och dags igen för ett nytt avsnitt av Radio Houdi med John Houdi och Anders Hesselbom!

John har varit i Paris och bland annat bråkat med gatuskojare (se video nedan) där tre skivor kastas runt och du ska följa den med vita Apple logon. Voyager lämnar solsystemet och John och Anders diskuterar om de är intelligenta nog att förstå vad som står på guldskivan som följer med.

Anders svarar Sigge Eklund på frågan om argument då man som ateist diskuterar med religiösa. Förutom vilken skiva/låt som skulle följa med Voyager diskuteras Apples iOS7, Växjös storhet, Star Wars, Star Trek, tokigt heligt ord och mycket mer.
VARNING: Spoilervarning för att slutet i Star Trek The Motion Picture avslöjas.

"Jag festar hellre med bögarna i helvetet"

Karl-Johan Karlsson skriver det som måste skrivas, i Expressen.
Jag ställer frågan igen: vilka är dessa fina människor som känner sig orättvist angripna när medierna uppmärksammar Elisabeth Svantessons frikyrkliga engagemang?
Det är människor som förlöjligar svårt sjuka personer med falska löften om mirakel.
Det är människor som anser att homosexuella kommer få betala dyrt till Satan för sina smutsiga synder.
Det är människor som vill förvägra kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten att göra abort.
Sedan kräver de min respekt och kallar mig trångsynt och intolerant om de inte får den. De borde vända bort blicken från Ulf Ekman för en sekund och titta sig i spegeln i stället.
Dessa församlingar skryter om hur varma och välkomnande de är, men de vackra orden gäller inte alla. Var som oss eller brinn för evigt tillsammans med de andra, är det ultimatum som gömmer sig bakom deras stelnade leenden.
För egen del väljer jag det sistnämnda. Om det är den typen av människor som kommer till himlen, då festar jag hellre loss med bögarna i helvetet.

23 sep. 2013

Sakrala riter och en sekulär samling

Godmorgon, Världen! sände i söndags ett reportage om den sakrala rit som sker i samband med riksdagens öppnande och frågade varför denna fortfarande genomförs i "världens mest sekulära land". I avslutningen på det 5 min långa inslaget nämns Humanisternas sekulära samling och Morgan Johansson intervjuas om denna.

Lyssna: Sakrala riter i sekulärt land

Vad ska man tro på?

Samtal mellan Christer Sturmark och Stefan Gustavsson i Hedvigslundskyrkan (Gävle) i september. Samtalet startar med vad ska man tro på?, men tar sedan upp flera olika livsåskådningsfrågor.
(En kort intressant meningsutbyte om att också sekulärhumanism är en tro, startar 18:00)

"Det är inget skämt att män skapade Gud i sin egen avbild"

Utrdrag ur en intervju med Francesca Stavrakopoulou (FS), professor i Hebrew Bible and Ancient Religion vid the University of Exeter, om religion och feminism. 
VB: You study theology and religion in great depth – you’re already a Professor at a young age. Having researched many of the world’s religions, do you feel their overall bias is toward, or away from, feminism? 
FS: A number of the world’s religions today do privilege men over women – mainly (but not solely) because many religions are inherently hierarchical, both in terms of their construction of the relationship between gods and people, and in terms of the relationships within and among the worshippers themselves.
VB: And those hierarchies tend to be male dominated?
FS: Yes. Given that religions are social and cultural constructs, the gendered hierarchies inherent within society tend to be reflected in the religion that society creates and promotes. So if men tend to be valued over women in terms of social, economic and sexual empowerment, they will be in religions, too. That’s why Judaism, Christianity and Islam, the major monotheistic religions of the world, have a deity distinctively imaged as male. It’s no joke to claim that man made God in his own image. 
[...] 
VB: Would you say that atheism and humanism are the only way for true feminists to go, if they want to be true to their passion for liberation and equality? 
FS: Some New Religious Movements offer feminists and others committed to social equality a better chance of fulfilling a need for religious activities and experiences. So atheism isn’t necessarily the only alternative in that sense. And some older forms of humanism were not considered incompatible, in philosophical terms, with religious belief. But I find it hard to see how mainstream Judaism, Christianity and Islam can ever offer feminists and their allies a coherent religious framework in which social equality is both fundamental and attainable.
Läs hela hela intervjun hos Faith in Feminism.

Guds budskap: Tänk inte!


Tack till Olle Häggström på Häggström hävdar för bildtips.

(Om du har betänkligheter, fundera (men inte för mycket) över detta: vem är du att ifrågasätta Meyers gudomliga insikt? Bevisa att hon har fel! Kan du det? Va?)

22 sep. 2013

Fri migration en rättighet, eller?

I lördagens kolumn skrev Lena Andersson om den godtyckliga begränsningen som gör att vi inte kan röra oss fritt - Rätten att röra sig är absolut.
Trots att standardläget i världen är att människor inte får leva och arbeta var de vill utan att be överheter om lov har jag aldrig hört någon princip, annan än jord och blod, som försvarar denna ordning. Både argumenten för och emot ökad eller fri migration brukar vara ändlöst pragmatiska och nytto­inriktade. [...]
Argumenten för fri rörlighet borde i stället förskjutas till den som förflyttar sig, så att objektet blir rättighetssubjekt, och samtidigt bort från hjälptanken. [...] 
Livet består av många val. Bland dem ingår inte att välja om andra ska flytta på sig eller stanna där de är. Grundfriheterna härleds inte ur sina utfall, utan ur insikten att bara godtycklig pragmatism kan upphäva dem. Pragmatism i frågor som dessa blir alltid auktoritär. [...]
Sant är nog att i en värld av fri rörlighet där länder inte är som stora familjer kan välfärdsstaten inte se ut som hittills och inte heller arbetsmarknadens villkor. Lägre lön, hårdare arbetsförhållanden och torftigare bostäder kommer att finnas både inom synhåll och långt borta. Så är det även utan migration, och framför allt då. Inget hindrar förstås att man utformar nya system för att upprätta skydd mot livets hårdhet, vilande på övertalning och överenskommelser. 
Grundfrågan att ställa sig är om man har rätt att hindra andra från att fritt söka försörjning för att man själv riskerar att få sämre levnadsstandard och större osäkerhet, alternativt måste bli mer produktiv för att behålla nivån. Anser man det bör den rätten formuleras och uttalas. Jag tror det blir svårt utan att grunda den i någon obehaglig gemenskapsteori.
Det är svårt att finna god argument varför inte fri rörlighet är en rättighet, bland andra mänskliga rättigheter. Denna rätt står idag inte inskriven i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, men det borde den göra. De andra mänskliga rättigheterna vilar inte på en solidare grund.

Kanske finns det argument mot fri migration, förutom de rent pragmatiska? Två ofullständiga förslag:
- Inga rättigheter är absoluta, olika rättigheter krockar med varandra.
Detta är sant, men vilka andra mänskliga rättigheter står i konflikt med fri rörlighet? Och även inte en rättighet är absolut, kan den gälla i de absolut flesta fall.
- Har ett samhälle moraliskt ansvar att låta vem som helst utan motkrav ta del av dess nyttigheter?
Detta ifrågasättande flyttar rättigheter från individen till gruppen (samhället). En form av multikulturalism (en obehaglig gemenskapsteori). Och självklart kan ett samhälle ställa krav på en individ för att den skall få tillgång till samhällets nyttigheter. Kravet måste dock vara något annat än jord och blod.

Andersson har helt rätt i att migrationsförespråkarna skulle vinna på att argumentera utifrån ett rättighetsperspektiv. Frågan är dock om migrationsmotståndarna är intresserade av en diskussion bortom det pragmatiska och självcentrerade nyttoperspektivet.

Feminism från Indien: "Its Your Fault"


Are women responsible for protecting themselves from rape? Bollywood actresses are using sarcasm to decimate common arguments that critics say "blame the victim" for sexual assault. 
Comedy group All India Bakchod's "It's Your Fault" video shows women sarcastically blaming themselves for what they wear, working late into the night, and not fighting back. The video shows women increasingly bruised and bloodied as they repeat the phrase, "Women, it's your fault". 
The video added fuel to India's ongoing debate on tackling rape, as well as raised questions about whether sarcasm was the best vehicle for the discussion.
Tack till min fru Anna för länktips!

21 sep. 2013

Skapelsen i 3D - alltså Gud (men skicka pengarna först)Smakproven de bjuder på ser rätt styltiga ut. Men varför inte låta dem konkurrera med Avatar, Sagan om ringen och Jurassic Park? Det får bara hålen i berättelsen att bli ännu tydligare. Ärligt talat, Bibeln är inte speciellt bra något som blir skriande tydligt om man jämför med andra narrativ. (Om inte jämförelsen är Koranen - i den jämförelsen är Bibeln ett genialt mästerverk med fulländad etik för alla tider.)

20 sep. 2013

Påven vill tona ner- men inte förändra - katolska kyrkans åsikter om homosexuella, preventivmedel och aborter

Det går inte att säga annat än att den nya Påven är en slipad marknadsförare (och då är redan Vatikanen historiska übermästare på propagandaområdet). Utan att förändra Katolska kyrkans budskap en millimeter får Påven det att framstå som att det är en ny och mer tolerant kyrka vi möter under hans ledning. Vad han egentligen säger är att han vill flytta fokus från de frågor där kyrkan har åsikter som i ett nutida sammanhang framstår som oetiska. Här, några bitar ur en stor, mycket uppmärksammad intervju i America (en amerikansk jesuitisk veckotidning), så ni ser vad jag menar. Först, den obligatoriska skuldpåtagningen - det kristna grundbudskapet. Vi är alla små lortar i Guds ögon, till och med Påven.
I am a sinner. This is the most accurate definition. It is not a figure of speech, a literary genre. I am a sinner.
Men kyrkan har räddningen! (Från detta problem de själva hittat på.)
The most important thing is the first proclamation: Jesus Christ has saved you. And the ministers of the Church must be ministers of mercy above all.'
Varför bry sig om vad påven säger? För att det påverkar hundratals miljoner människor runt hela världen. Sådan är enväldets makt.

Om homosexualitet. Notera att han inte svarar på frågan, eller ändrar kyrkans lära; han bara undviker frågan och pratar om annat ("the mystery of the human being").
A person once asked me, in a provocative manner, if I approved of homosexuality. I replied with another question: ‘Tell me: when God looks at a gay person, does he endorse the existence of this person with love, or reject and condemn this person?’ We must always consider the person. Here we enter into the mystery of the human being. In life, God accompanies persons, and we must accompany them, starting from their situation. It is necessary to accompany them with mercy. When that happens, the Holy Spirit inspires the priest to say the right thing.
Om aborter? Inget nytt. Det är en synd - men kyrkan kan ge förlåtelse.
The confessional is not a torture chamber, but the place in which the Lord’s mercy motivates us to do better. I also consider the situation of a woman with a failed marriage in her past and who also had an abortion. Then this woman remarries, and she is now happy and has five children. That abortion in her past weighs heavily on her conscience and she sincerely regrets it. She would like to move forward in her Christian life. What is the confessor to do?
Så sluta prata om aborter, samkönade äktenskap och preventivmedel. Varför? "it is not necessary to talk about these issues all the time." Samma gamla unkna kyrka, men nu under en mer välpolerad yta.
We cannot insist only on issues related to abortion, gay marriage and the use of contraceptive methods. This is not possible. I have not spoken much about these things, and I was reprimanded for that. But when we speak about these issues, we have to talk about them in a context. The teaching of the church, for that matter, is clear and I am a son of the church, but it is not necessary to talk about these issues all the time.
Det enda ställe han öppnar för verklig förändring är vad gäller kvinnornas roll i kyrkan.
The woman is essential for the church. Mary, a woman, is more important than the bishops. I say this because we must not confuse the function with the dignity. We must therefore investigate further the role of women in the church. We have to work harder to develop a profound theology of the woman. Only by making this step will it be possible to better reflect on their function within the church. The feminine genius is needed wherever we make important decisions. The challenge today is this: to think about the specific place of women also in those places where the authority of the church is exercised for various areas of the church.
Men han gör också en intressant avsiktsförklaring för oss som är vetenskaps- och filosofiintresserade.
I ask Pope Francis about the enormous changes occurring in society and the way human beings are reinterpreting themselves. At this point he gets up and goes to get the breviary from his desk. It is in Latin, now worn from use. He opens to the Office of Readings for Friday of the 27th Week in Ordinary Time and reads me a passage from the Commonitorium Primum of St. Vincent of Lerins: “Even the dogma of the Christian religion must follow these laws, consolidating over the years, developing over time, deepening with age.”
[...]
Even the other sciences and their development help the church in its growth in understanding. There are ecclesiastical rules and precepts that were once effective, but now they have lost value or meaning.The view of the church’s teaching as a monolith to defend without nuance or different understandings is wrong.
[...]
The church has experienced times of brilliance, like that of Thomas Aquinas. But the church has lived also times of decline in its ability to think. For example, we must not confuse the genius of Thomas Aquinas with the age of decadent Thomist commentaries. Unfortunately, I studied philosophy from textbooks that came from decadent or largely bankrupt Thomism. In thinking of the human being, therefore, the church should strive for genius and not for decadence.
Det där sista är bitande kritik, men av vilka? De som är mer insatta får gärna berätta i kommentarerna.

Från dröm till terror

Forum för levande historia har producerat en film, för utbildningssyfte, som beskriver de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja. Filmen och tillhörande övningar riktar sig till årskurs 9 och gymnasiet. Läs mer hos Forum för levande historia.


Trailer: "Från dröm till terror" from Levandehistoria on Vimeo.

True facts about the frog

19 sep. 2013

Det är bara metaforer för kärlek


Humanistisk andlig rådgivning

Chris Stedman, Humanist Chaplain vid Harvard, berättar om sitt uppdrag som andlig rådgivare på humanistisk grund.

18 sep. 2013

Forskaren Svantesson

Sveriges nya arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, tillhör med sin licentiatexamen de högst utbildade i nuvarande regering, en av få med egen erfarenhet av forskning. Svantessons licentiatavhandling är en studie av invandrares möjligheter att komma i arbete och har således en koppling till hennes ansvarsområde i regeringen. Örebro Universitet skriver följande om studien (2006):
Elisabeth Svantesson är doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet. Hon har undersökt vilka faktorer som påverkar sannolikheten för en invandrare att ha arbete två och halvt år efter det att personen fått uppehållstillstånd samt vad i den kommunala introduktionen som ökar chansen till arbete. Detta är den första svenska akademiska studien på området. 
– Resultaten visar att tidigare arbetslivserfarenhet, att vara gift med en svensk partner och att befinna sig på en lokal arbetsmarknad med goda förutsättningar, ökar sannolikheten att få ett arbete, säger Elisabeth Svantesson. 
Studiens mest anmärkningsvärda resultat är att invandrare som deltar i kommunala introduktionsprogram har lägre sannolikhet än andra invandrare att ha ett arbete. Bara 18 procent av den grupp som ska delta i kommunal introduktion arbetar medan 40 procent av de individer som inte med automatik deltar har ett arbete 30 månader efter att de fått uppehållstillstånd. 
– Det finns tydliga skillnader mellan grupperna, till exempel skillnader i ålder, födelseregion och arbetslivserfarenhet, säger Elisabeth Svantesson. Men även när jag kontrollerat för detta är utfallet sämre för den grupp som deltar i programmen. En möjlig förklaring kan vara att de ofta långa introduktionsprogrammen har en inlåsningseffekt. 
Hon har därför också, tillsammans med kollegan Ted Aranki, studerat vilka delar av den kommunala introduktionen som är effektiva redskap för att invandraren ska få ett arbete. Det är tydligt att för de invandrare som fått del av arbetsmarknadskontakter under sin kommunala introduktion är sannolikheten betydligt större att få jobb än för dem som inte haft någon kontakt med arbetsmarknaden alls. Dock har språkpraktik ingen mätbar effekt på sannolikheten att få ett arbete. 
– Introduktionen i Sverige bör fokuseras än mer på tidiga arbetsmarknadskontakter, säger Elisabeth Svantesson. Idag får många inte någon kontakt alls med arbetsmarknaden under sin introduktion. Vi har också sett att introduktionsprogrammens utformning varierar stort mellan kommunerna i Sverige. För en invandrare har det därför idag betydelse vilken kommun man hamnar i. 
Studien visar även tydliga könsskillnader. Män har högre sannolikhet än kvinnor att komma i arbete 30 månader efter det att uppehållstillstånd givits. För män ökar sannolikheten att få ett arbete av gymnasie- och universitetsutbildning medan detta inte gäller för kvinnor. 
– Även när det gäller förmåga att tala svenska väl, skiljer sig resultaten för män och kvinnor. Det är bara för kvinnor som vi kan se att förmågan att tala svenska språket väl påverkar sannolikheten att ha ett arbete, säger Elisabeth Svantesson.
Nedan länkar till de två publikationerna:
Determinants of Immigrants’ Early Labor Market Integration, Elisabeth Svantesson

Ministern och Kristet Center Örebro

Kristet Center Örebro, en församling med kopplingar till Livets Ord, är aktuell eftersom Sveriges nya arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson (M), är medlem i den. Detta väcker igen frågan om vilka religiösa församlingar man kan vara medlem i och samtidigt vara politiker. Kan man skilja sin religiösa övertygelse, från sina politiska, om nu dessa innehåller motstridiga idéer? Vad säger Svantesson om detta:
– Min tro är en del av den jag är, jag delar inte in mig själv i olika bitar. [Dagen
– Jag är troende och vilken kyrka jag går till tycker jag är privat. [Världen idag]
Men eftersom inte Svantesson kan delas upp i bitar är det svårt att, låta bli att intressera sig för vad hennes församling har för trosföreställningar.

Kristet Center Örebro skriver på sin hemsida att deras profil är "evangelikal väckelsekristendom", "ett lokalt uttryck för Trosrörelsen i Sverige". I församlingens grunddokument står det:
Församlingens uppdrag är att vara Guds medarbetare för Guds Rikes utbredning genom att stå Satan emot och att i den Helige Andes kraft verka för människors frälsning, befrielse, helande och upprättande på alla livsområden.
Församlingen gör klart att de skall verka på alla livsområden. Och i deras församlingsvision vänder de sig till Bibeln:
Utöver grunddokumentet har församlingen ett ord från Jesaja 54:1-3 som riktmärke och tilltal för arbetet.
”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma skall ha många barn, fler än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.”
Ibland kan det vara svårt att veta hur en församling tolkar skriften. Därför är det tur att Kristet Center är öppen med den tolkning de gör:
I ordet ser vi både ett uppdrag och ett löfte.
1. Ett löfte om tillväxt och inflytande
2. Ett uppdrag om prioritering
- av den unga generationen
- och missionsarbete
3. Och ett ansvar för nyckelområden i samhället, som:
- Utbildning
- Politik
- Näringsliv
Det är uppenbart att Kristet Center är en församling som anser att deras kristna tro skall genomsyra hela livet. De skall missionera sin tro, bland annat genom att ta ansvar för politiken i samhället. Denna församling tillhör Sveriges nya arbetsmarknadsminister. Om hon följer de skrifter hennes församling satt upp kommer hon sprida församlingens trosföreställningar via sitt regeringsarbete. Då behöver vi förstå Kristet Centers trosföreställningar för att först vad som påverkar Sveriges regering. Kristet Centers trosföreställningar stämmer i stort överens med Livets ords.

ps. Svantesson har tidigare varit aktiv abortmotståndare, lagt ner sin röst i riksdagen när det röstades om könsneutrala äktenskap, emot pappamånad och för vårdnadsbidrag (borde hon inte vara medlem i KD istället?).

pps. Jessica Schedvin (M) skriver på svt Debatt - Svantesson måste ta avstånd från abortmotståndet

Intervju med Stephen Hawking

BBC har gjort en intervju med Stephen Hawking inför premiären av dokumentärfilmen om hans liv, vilken har englandspremiär i veckan. Intervjun, som kan ses här, handlar om hans handikapp, humor, döden och eutanasi.
"I think those who have a terminal illness and are in great pain should have the right to choose to end their lives, and those who help them should be free from prosecution", said Professor Hawking.
Nedan trailern för dokumentärfilmen.

Hijabupprop - varför inte för män?


Varför var hijabuppropet bara för kvinnor? Jesus and Mo sätter fingret på problemet - det är ju så j-a obekvämt så ingen vill ha plagget på sig. Och i patriarkala sammanhang bestämmer männen. (Fast det är förstås en burka.)

Möt vår nya arbetsmarknadsminister

Elisabeth Svantesson (M) har blivit ny arbetsmarknadsminister. Hon är kristen och före detta medlem i Livets Ord. Det är inget problem, att ha en kristen livsåskådning har man förstås full rätt till som minister. Tvärtom innebär en sekulär stat just att staten ska vara livsåskådningsneutral - människor med alla möjliga olika livsåskådningar ska vara med och bestämma. Dessutom innebär hennes nya position inte att hon ges något inflytande över pengar till sina ideologiska fränder (på det sätt Stefan Attefall har).


Problemet med Svantesson är hennes värderingar.
 • Elisabeth Svantesson är (var?) HBT-motståndare
Alliansfritt Sverige skriver: "En­ligt blog­gen An­ti­gay­re­to­rik var Eli­sa­beth Svan­tes­son en av 61 le­da­mö­ter i Sve­ri­ges riks­dag som var mot könsne­utra­la äk­ten­skap vid om­röst­ning­en. Hon gick allt­så mot sitt par­tis linje."
Tidningen Dagen citerar Svantesson: "Eftersom sex miljarder människor anser att äktenskapet är till för man och kvinna kan vi ju inte vara en sådan liten minoritet."
 • Elisabeth Svantesson är (var?) abortmotståndare
Alliansfritt Sverige skriver: "Hon var fram tills hon val­des in i riks­da­gen ar­bort­mot­stån­dar­or­ga­ni­sa­tio­nen Ja Till Li­vets in­for­ma­tions­sek­re­te­ra­re, en­ligt med­lems­tid­ning­en."
  Enligt Dagens Arena är det dock inte helt klart riktigt vad hon står för i frågan: "På regeringens presskonferens under tisdagen tog Elisabeth Svantesson avstånd från sitt tidigare abortmotstånd. – Det är en komplex fråga som inte är lika svart eller vit för mig i dag som den var tidigare. Men jag sitter i riksdagen och ställer mig bakom svensk abortlagstiftning, sa hon. Men enligt Petra Oscarsson, tidigare redaktör för Ja till livets tidning Enim och hustru till riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) som grundade organisationen år 1991, delar Elisabeth Svantesson fortfarande organisationens åsikter i abortfrågan."
Så här beskriver Dagens Industri svenskkontraktet: "Enligt Elisabeth Svantessons förslag skulle det framgå av kontraktet vilka skyldigheter den svenska staten och nyanlända har gentemot varandra. ”Att bryta överenskommelsen måste få reella konsekvenser för båda parter. Kontraktet ska också vara kopplat till den ersättning som den nyanlände får och ska innehålla en tydlig gräns för hur lång tid ersättningen ska utgå”"
Villkorade bidragsrättigheter alltså, men bara för invandrare?
Det skulle onekligen kännas tryggare med en arbetsmarknadsminister som inte svävade på målet vad gäller tanken om att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter, då även homosexuella, kvinnor och invandrare.

17 sep. 2013

Sekulär samling vid riksmötets öppnande

I samband med riksdagens högtidliga öppnande arrangerade Förbundet Humanisterna för andra året i rad en sekulär samling. Alla riksdagsledamöter hade fått en inbjudan, men Riksdagen ville inte hjälpa till att informera om detta arrangemang.

Riksdagen väljer dock att informerar om Svenska kyrkans gudstjänst som skedde samtidigt i Storkyrkan. Detta genom ha med den som en av programpunkterna under dagen. Talmannen Per Westerberg har motiverat beslutet med att Riksdagen inte kan hantera två arrangemang, huvudsakligen säkerhetsmässigt, i samband med riksmötets öppnade. Riksdagens beslut att stödja en gudstjänst, men inte ett sekulärt alternativ, ställer frågan om hur sekulär den svenska staten egentligen är?


Trots Riksdagens ointresse samlades ändå 20 personer på Den Gyldene Freden, för att delta i den sekulära samlingen. Av deltagarna var åtta riksdagsledamöter, inte många, men en fördubbling sedan förra årets arrangemang.

Samlingen inleddes med ett gemytligt samtal över en kopp kaffe och en smörgås. Därefter höll Christer Sturmark en kort introduktion, innan huvudtalaren Staffan Ulfstrand höll sitt anförande - ”Människan: en social solist”.

Ulfstrand, professor emeritus i zoologisk ekologi, berättade om människans evolutionära historia, från att vi gick skilda vägar med schimpanserna tills dagens Homo sapiens. Han fokuserade på det som särskiljer människan från andra djur; vårt upprätta gång, vår hårlöshet, vår stora hjärna, samt vår förmåga att samarbeta.

Med årets sekulära samling vid riksmötets öppnande har en tradition etablerats. Ett litet steg på vägen mot en riksdag som är sant livsåskådningsneutral.


Sturmark i TV om Humanisternas sekulära högtidsstund i samband med riksdagens öppnande

Christer Sturmark medverkade i SVT Gomorron om Humanisternas sekulära högtidsstund i samband med riksdagens öppnande, alternativet till Storkyrkans gudstjänst idag kl 12.30. (Start 01:00 nedan)

Nytt avsnitt av podcasten Radio Houdi: #52 - Radio Houdi och ficktjuvskungen


Det är tisdag och det är dags för NYTT avsnitt av Radio Houdi med John Houdi och Anders Hesselbom!


Denna vecka diskuterar John Houdi och Anders Hesselbom kyrkovalet, Apple-event, nya iPhones, Jimmy Kimmel, World Trade Center och religion, Svenska Podradiopriset och mycket mer.

Programmet avslutas med en intervju med en äkta Las Vegas-artist som har världen som arbetsfält i bedrägeriets namn. Världsberömda ficktjuven Bob Arno – född i Sverige men numera amerikansk medborgare – berättar hur vi bedras, varför vi bedras, varför vi vill bedras och hur vi bör tänka för att inte förlora plånboken i folkvimlet.

Bibeln för barn?Läser man det i rätt kontext betyder det att Lots döttrar söp honom full och låg med honom för att bli gravida. Fast det är en metafor för Guds kärlek.

Det enda verktyg man behöver för bibeltolkning...

Självreflektion
...man behöver inte ens en bibel.

16 sep. 2013

Bohemian Gravity!Finns även en liknande video om higgspartikeln A Capella Science - Rolling in the Higgs (Adele Parody)

Sex och samlevnad i religionskunskapen

Svenska Evangeliska Alliansen störde sig på att RSFU presenterade förslag på hur sex och samlevnad kan integreras i skolans undervisning. SEA:s svarade med att föreslå kristendom i alla kärnämnen. SEA hade dock missat att sex och samlevnad, enligt läroplanen, skall integreras ämnesövergripande. I läroplanen lyfts också vikten av ett normkritiskt perspektiv.
Läroplanen för grundskolan säger också att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
Gymnasieskolans läroplan säger att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.
 Sex och samlevnad är något som religioner historisk sätt intresserat sig mycket för och reglerat hårt. Därför är religionskunskapen är ett ämne i vilket sex och samlevnad måste ingå. Skolverkets film nedan är intressant att titta på. Den visar bra hur dessa ämne kan integreras och även på hur ett normkritiskt perspektiv uttrycks i undervisningen (från 5:20).

Verkningslöst

15 sep. 2013

Tonårsexorcisterna

BBC dokumentär om tre amerikanska tonårsflickor som åker runt i världen och driver ut onda andar ur besatta kristna. Deras ledare, pastor Larson, säger att han började med exorcism efter att ha rest runt i USA om mött demoner överallt. På frågan om han tjänar några pengar på sin exorcism, svarar han "Folk betalar för att besöka en psykriatiker eller drogavvänjning, men det finns en underlig idé att andlighet skall vara gratis." Läs mer om programmet hos BBC.

Se ett liv passera framför dina ögon


Danielle from Anthony Cerniello on Vimeo.

14 sep. 2013

"Kyrkovalet och SD"


Christer Sturmark har skrivit ett inlägg på sin blogg som här återges i sin helhet.
________________________________________________________________________________

Imorgon är det kyrkoval i Sverige. För oss som inte är medlemmar i kyrkan är detta en icke-fråga. Icke desto mindre har kyrkovalet fyllt en viktig funktion: Det har lockat Sverigedemokraterna att avslöja sitt verkliga ansikte på ytterligare ett område.
Ett av Sverigedemokraternas grundläggande tankefel känner vi till sedan tidigare: De har en essentialistisk människosyn där de tror att människor definieras av sin kategori, att varje kategori har en statisk och medfödd essens. Så resonerar de om kvinnor respektive män, så resonerar de om invandrare respektive svenskar.
De tycks tro att egenskapen att vara kvinna, man, invandrare eller svenska säger något om den människans grundläggande essens. Problemet med denna vanföreställning är, bortsett från dess moraliska tveksamheter, är att det är rent pseudovetenskapligt nonsens. Det saknar empirisk evidens.
Nåväl, detta är ”old news”. Men inför kyrkovalet har SD nu meddelat att de i tanken slår följe med islamisterna, de troende muslimer som dessutom vill se en islamistisk stat, snarare än en sekulär stat. Sverigedemokraterna skriver på sin hemsida att “den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral”. De säger alltså, precis som islamister, nej till den sekulära staten.
Detta är häpnadsväckande nyheter. Ett riksdagsparti i ett land som Sverige, där en överväldigande majoritet av medborgarna tror att idén om Gud är skapad av människan, vill alltså att staten ska ta ställning för en speciell religiös livsåskådning.
För alla förnuftsstyrda människor är det uppenbart att den sekulära staten är den enda statsform som garanterar lika respekt för alla människor, oavsett livsåskådning. Detta vill SD alltså inte acceptera. De vill pådyvla medborgarna en kristen ideologi, oavsett om medborgaren är buddhist, hindu, jude, muslim eller sekulär humanist.
I själva verket handlar detta förstås om något annat än kristendomen: SD försöker kamouflera sitt främlingsförakt i form av ett vurmande för kristendomen och ett religionskritiskt förhållningssätt till islam. Det hela är alltför lätt att genomskåda.
Projektet blir pinsamt inkonsekvent: Religionskritik är givetvis ofta befogad, men det gäller kristendomen likväl som islam och alla andra religioner. Men SD:s kombination av en essentialistisk människosyn och kravet på en kristen stat är livsfarlig. Det går överhuvudtaget inte att tala om muslimer som en definierad grupp. Sverigedemokraternas enögda syn på muslimer bygger på missuppfattningen att religion är en egenskap – som hudfärg eller kön – snarare än ett självständigt ställningstagande som kan diskuteras, ifrågasättas och potentiellt förändras.
Sverigedemokraternas intellektuella haveri bygger också på missuppfattningen att muslimer är en folkgrupp, men så är inte fallet. Muslimer kan vara indier, indoneser, afrikaner, araber eller konverterade ursvenskar. De behöver inte ha något mera gemensamt än att de betecknar sig själva som muslimer.
När en religion ur statens eller samhällets perspektiv betraktas som bättre eller överordnad andra uppfattningar, då är inte staten sekulär.
Sverigedemokraternas desperata försök att formulera en antites till islam lyckas inte dölja det faktum att de ideologiskt går hand i hand med islamisterna.
Liksom islamisterna vill Sverigedemokraterna se ett monokulturellt samhälle byggd på religiös etik och värdegrund. I islamisternas fall bygger det på islam, i Sverigedemokraternas fall på kristendom. Båda ideologierna menar att tron ska ligga till grund för samhällets politiska spelregler.
Sverigedemokraternas och islamisternas motsats är istället den sekulära humanismen. I humanisternas sekulära samhälle är både kristna och muslimer välkomna. I ett sådant samhälle har de mänskliga rättigheterna och den mänskliga friheten alltid företräde framför religiösa dogmer eller kulturella traditioner.
Bara en sekulär stat kan leva upp till detta. Därför sänder jag en tacksam tanke till kyrkovalet imorgon: Det har lockat ut Sverigedemokraterna på banan, där de vandrar hand i hand med islamisterna.
Christer Sturmark

From the Friendly Atheist: Guess Which of These Religious Practices Are Made Up!

Från bloggen the Friendly Atheist. Ge era gissningar där eller här. Svaren kommer imorgon. Quizen är skriven av Terry Firma som annars håller hus på bloggen Moral Compass.
Three of the following 15 behaviors are not a religious or spiritual practice — I made them up. Can you guess which three? No Googling and no peeking at the comments from smartypants readers!


1. During the yearly fall festival, taking enemas of lemongrass smoke, for purification.
2. Throwing a baby off a five-story building for good luck.
3. Transferring one’s sins onto a condemned-to-death chicken.
4. Regarding the marks in one’s underwear as a sacred symbol.
5. Chopping up dead bodies and feeding the chunks to birds.
6. Pulling chariots uphill with ropes attached to sharp hooks that pierce one’s back.
7. Spitting on a newborn baby and telling the infant how bad it’s being.
8. Sucking the freshly-cut, bloody penis of a baby boy.
9. Ingesting several pounds of pebbles or shells before a ritual swim in a holy lake.
10. Eating a cracker in the belief that it is the actual body of a tortured half-god.
11. Fanning perfumed smoke onto a car to bless it.
12. Running naked through the streets while inviting thousands to play tag.
13. Sticking one’s hands in gloves filled with large predatory ants and enduring their immensely painful bites.
14. Pleading for fertility by sneaking up behind a male cloven-hoofed animal and licking its testicles.
15. Taking sacred instruction to relieve the sorrow and anxiety caused by disembodied alien souls.
 

Extra points for matching the 12 non-fictional ones with the correct religion, tribe, or cult. Hit the comments to explain your hunches, guesses, and thoughts.
Stay tuned — I’ll publish the answers tomorrow!

Maryam Namazie om sharia och sekularism

Maryam Namazie, bloggare och politisk aktivist, har i dagarna tilldelats utmärkelsen Journalist of the year av Women into Leadership. Samtidigt fick Malala Yousafzai utmärkelsen International Women’s Rights Champion. Namazie skriver på twitter:
Muslims not = Islamists. I abhor Islamism which kills mostly 'Muslims'. And I love Malala whatever her beliefs.

Bin som parar sig - filmade i flyktenMakalöst filmat. Trailern för hela dokumentären Inte bara honung finns att se här. Situationen för världens bin är inte sådär jätteljus...

13 sep. 2013

"Den laddade slöjan"

Radioprogrammet Tendens har i veckan sänt ett program med Sara Azmeh Rasmussen. Hon brände sin slöja på internationella kvinnodagen för fyra år senare, men deltog i år i Hijabuppropet. Några dagar tidigare hade Rasmussen protesterat vid Stockholms moskén, bland annat emot att den religiösa tolkningen att kvinnor skall bära slöja. Hur håller man två tankar i huvudet samtidigt?

Lyssna: Den laddade slöjan

Lydnadsprov


Har ni märkt hur kyrkan alltid släpar fram det mirakulösa - även de kyrkor som inte längre tror på mirakler - då de riktar sig till barn? Ovanstående är ur Barnens bibel.

Tack till Lars Nilsson för bild!
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se