14 okt. 2013

Ett ärkebiskopsval, chips och dogmer

För några månader sedan diskuterade jag en närmast obetydlig händelse inom Svenska kyrkan. En av de mer konservativa och frispråkiga prästerna hade retat upp sig på en detalj. Kyrkans nya glutenfria oblater var tillverkade helt utan vetemjöl. Där gick denna prästs gräns. Om inte nattvardsbrödet innehöll "finaste vete" kunde han inte vara säker på att de var bundna till Kristus. Prästen tog saker i egna händer och beställde oblater med avgluteniserat vete.

Denna fundamentalism eller bokstavstro irriterade andra präster i Kyrkan. Jag frågade då om det för dem var okej att servera chips till nattvarden, ingredienserna är i stort de samma som i de glutenfria oblaterna. Där gick deras gräns, det var inte tänkbart. Det handlade om "värdighet och symbol". Ett vanligt chips skulle "påverka intrycket/dramat" vid ritualen. För dem var inte innehållet det avgörande, utan utsidan och uttrycket.

Nu pågår en annan mer betydelsefull gränsdragningskonflikt inom Svenska kyrka. Egentligen är denna motsättning redan avgjord. De som önskar en entydig innehållsförteckning, av Biskop Bonnier kallade "trospoliser", har förlorat. Debatten vi följer är deras högljudda ångest inför faktumet. Striden gäller den kristna trons sanningsanspråk och den tar i sig uttryck i hur man tolkar Marias jungfrufödsel och Jesus gudomlighet. Gränsdragningen handlar om när Svenska kyrkan upphör att vara en kristen kyrka, men också gränsdragningen mot de som inte tillhör gemenskapen.

Att nya gränser dras upp inom Svenska kyrkan skall dock inte förväxlas med att kyrkan är gränslös. De ärkebiskopskandidater som idag kritiseras försvarade för två år sedan inte prästen Ulla Karlsson när hon anmäldes till domkapitlet för att ha förespråkat en kyrka utan dogmen att Kristus dog på korset för att sona människornas synder. Ett andra exempel är att ärkebiskopskandidaterna med bestämdhet vet att Sverigedemokraternas människosyn inte hör hemma i Svenska kyrkan. Ett tredje är att gränsen för Svenska kyrkans gudsbegrepp i dag dras vid "kusinerna" i de Abrahamitiska religionerna.

Vi får vänta minst tills nästa ärkebiskopsval för att höra att Kali och Shiva ger en lika sann bild av gud som Jesus eller att sekulärhumanismen ger en lika god verklighetsbild som Kristendomen, från någon kandidat. Eller att det går lika bra med chips. Men det är (förhoppningsvis) bara en tidsfråga eftersom förändringen inom Svenska kyrkan (förhoppningsvis) inte kommer upphöra.

Kristendomen har inget unikt sanningsanspråk att luta sig emot. Den har bara en tradition och så fort traditionen stelnar, slutar röra sig, blir det en dogm och dogmer står i dag som tur inte högt i kurs inom Svenska kyrkans ledning. Men förändringen kommer ske långsamt, så att traditionen inte bryts. Därför är kyrkan inte gränslös. Dogmen måste skymta i det förgångnas dis. Traditionen är dogmens ättling.

Självklart kan min prognos och önskan om Svenska kyrkan slå fel, inte infrias. Om detta sker kommer det inte bero på att nya teologiska sanningar uppenbaras, utan på att de som försvarar de kontemporära traditionerna blir styrande i samfundet och får traditionerna att uppfattas som dogmer. Om samtidigt auktoritet istället för demokrati skulle forma Svenska kyrkan, skulle endast storleken skilja kyrkan från en bokstavstroende sekt.

Av denna anledning skulle en gudlös humanist, om han hade en röst att avlägga vid ärkebiskopsvalet, rösta på den kandidat som är gränsöverskridande, mest tolerant till andras religiösa tolkningar och inte drar några universella sanningsanspråk utifrån sin personliga tro.

21 kommentarer:

Nils sa...

Ulf,

"Ett andra exempel är att ärkebiskopskandidaterna med bestämdhet vet att Sverigedemokraternas människosyn inte hör hemma i Svenska kyrkan."

Intressant eftersom Jesus omfamnade de mest föraktade. Vill läsa mer om det, var har det återgetts?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag tänkte att detta var så självklart att ingen skulle ifrågasätta det. Jag saknar entydliga belägg för det jag påstår.

Här ett indicium:
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-visa-respekt-for-ratten-att-vara-annorlunda/

Anders Hesselbom sa...

Jag vill berömma Ulf för denna text. Den belyser hur svårt det är att navigera en skuta som bygger på föreställningar som inte är förankrade i verkligheten. Själv kan jag inte beskriva Svenska Kyrkans förändringar (eller frånvaro därav) som varken positiva eller negativa, eftersom jag ändå inte underkastar mig organisationen. Förändringarna som jag har åsikter om, är de som sker utanför organisationen i attityderna mot den. De förändringar som påverkar organisationens inflytande bland dem som inte underkastar sig organisationen.

Nils sa...

Ulf,

"Jag tänkte att detta var så självklart att ingen skulle ifrågasätta det."

Du kanske inte tänker som en kristen...

Kristian Grönqvist sa...

Intressant att åsikter utan förankring styr Ulfs tänkande. Indicier är inget annat än belägg för vad man TROR...

Ulf Gustafsson sa...

Nils och Kristian G,

Vilken uppfattning har ni om Svenska kyrkans lednings åsikter i denna fråga. Anser de SD:s människosyn ryms i deras version av kristendom?

Nils sa...

Ulf,

Det är svårt att säga men i artikeln anser de i alla fall att SD inte är sämre än andra. Men det Brunne sagt pekar väl mot att SDs värderingar inte hör hemma i Seglorafalangen av Svenska kyrkan.

Artikeln handlar om motståndet mot omskärelse av gossebarn och det förs ett rätt yvigt resonemang som sveper över det mesta. När de talar om förföljelsen av judar är det uppenbart att det bl a är Humanisterna de syftar på.

Men det vore logiskt om även kyrkan exkluderade SD från rätten att vara annorlunda. Redan idag nekas de att köpa opinionsundersökningar i Sverige, nekas hyra konferensanläggningar osv. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan sverigedemokrater nekas sjukvård.

Det börjar påminna om situationen för en annan folkgrupp, så de kanske skulle göra gemensam sak med romerna som nekas hyra bilar och inträde på campingar. Vore inte det ett politiskt genidrag?

Unknown sa...

"Kristendomen har inget unikt sanningsanspråk att luta sig emot. Den har bara en tradition"

Om kyrkan skulle ha den inställningen har den väl redan börjat avveckla sig?

Unknown sa...

Är det ändå inte mer relevant med trospoliser än PK-poliser?

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Med tanke på att Bibeln rekommenderar krossande av angränsande stammars barns huvud mot klippor, så anser jag personligen att SD är salongsfähiga i jämförelse. Utan relativisering..
Svenska Kyrkans ledning anser väl fortfarande att Bibeln är det sk rättesnöret...?
Även om man har blivit tvungen att gång på gång pudla inför vetenskapen...

Ulf Gustafsson sa...

Nils och Kristian G,

Några fler indicier:
- Flera ärekbiskopskandidater uttrycker att islam är en lika bra väg till Gud som kristendomen.
- Svenska kyrkans anställda hjälper till att gömma flyktingar, ledningen krisitiserar inte detta - stödjer det förmodligen i tysthet.
- Helena Edlund kunde inte vara präst och aktiv i SD
http://www.skanskan.se/article/20130225/MALMO/702249931/-/prast-kanner-sig-tvingad-lamna-sd

Inte direkt grejer som överensstämmer med SD:s åsikter.

Nils sa...

Ulf,

jag tvivlar inte på att kyrkan avvisar SD. Frågan är om det beror på det allmänna mediebilden av SD eller om det har sin grund i något konkret i SDs partiprogram.

Vad har kyrkan för officiell inställning till invandringen? Accepteras reglerad invandring som gäller enligt lag i dag eller är fri invandring det enda tänkbara?

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

På den punkten har Du alldeles rätt. Det är därför kyrkan nu splittras. Den delen av kyrkan sympatiserar inte heller med bokstavstrogna kristna...vad det nu kan vara värt? Så skall jag vara ärlig så vet jag inte vem kyrkan idag sympatiserar med... Inte kristna och inte SD. Kanske Islam? eller Buddismen? eller Konfuzianismen? Ett relativistiskt spektakel har det i alla fall blivit...

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Sv kyrkan har en mycket positiv inställning till flyktinginvandring. De skulle säkerligen vilja att den underlättades och fler kunde komma till Sverige den vägen. I den frågan står de långt från SDs partiprogram.
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642726

Nils sa...

Ulf,

SD är inte heller emot flyktinginvandring.

När det gäller länken du gav som mumlar kyrkan precis som man kunde vänta. Uppenbarligen är kyrkan inte för fri invandring och då blir det en gränsdragningsfråga och därmed tämligen godtyckligt vem som är god eller ond.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

SD vill begränsa flyktinginvandringen kraftigt, helt upphöra med anhöriginvandring. Från SD:s hemsida:
"Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet."

Svenska kyrkan har inget ideprogram att läsa, så jämförelser är svårt. Man få gå på hur de agerar.

Kristian Grönqvist sa...

Det är precis vad många andra vill också Ulf. Bara för att Du inte vill det, är det inte ett exempel på klandervärd politik. Du har lika fel som andra. Så har det alltid varit. Den tillfälliga kontexten styr vad som uppfattas som rätt, inte Du, även om det ibland låter som att det är så.
Folk har ofta en ganska begränsad syn på rätt och fel. Även frågan om ändamålsenligt och icke ändamålsenligt styrs av kontexten.
För att vara relativist har Du ibland barnsligt dogmatiska sagoboksåsikter. Vilket gör att jag personligen sällan tycker att Du har något fräscht att komma med.
Själv har jag ingen åsikt om rätt eller fel i invandringsfrågan. Men jag har gott om kritik mot hur dilemmat hanteras. Och jag kommer att politiskt rösta efter den övertygelsen. För det hanteras verkligt dåligt och sanningen förtigs i de allra flesta problemfall. Och problemen växer oss över huvudet. Religionen/kulturen hanteras inte alls. Vi som bor på landet ser problemen hopa sig dagligen. För hit tvingas de av invandrarverket trots kommunernas motstånd. Jobb finns inte här, uppstår inte heller. Men folkmängden fördubblas.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Vi har olika åsikter i denna fråga. Jag baserar mina åsikter på den etik jag anser är rätt. Jag behöver inte hänvisa till att det finns många andra som har samma åsikter eller komma med förklenande omdömen om mina meningsmotståndare. Om du inte gillar mina argument, så ändrar du självklart inte dina egna åsikter.

Men nu handlade denna diskussion inte om mina åsikter, utan om Svenska kyrkans åsikter. Tänk att du missade det.

Nils sa...

Ulf,

din ståndpunkt är symptomatisk för hela den här diskussionen, man håller sig med en etik utan att låtsas om verkligheten. Kyrkan flosklar på om medmänsklighet och generös invandringspolitik och det är i följderna av migrationspolitikens absurditeter som kyrkan verkar, gömmer flyktingar och hjälper ”papperslösa”. Att kräva fri invandring blir antagligen för mycket politik.

Allt pekar åt skogen, klassklyftor, utanförskap, arbetslöshet, brottslighet, skolmisslyckande, enorma underskott i kommunernas socialbudgetar osv osv, men regeringen fortsätter tvinga på kommunerna allt fler nysvenskar. Kommunalråden skriker, men hittills förgäves.

För som Kristian påpekar, det fungerar inte. Hela det svenska samhället är ”om demand” idag, stenhårt slimmat. Det finns inga stora lager av förskollärare, lärare eller hundratals miljoner i reserv för ökat underhållsstöd. Det finns inga jobb åt föräldrarna och det är inte bara att stoppa in tio nya barn i en landsbygdsskola och tro att det ska fungera. Tio barn som inte kan ett ord svenska. De stackars barnen är naturligtvis enormt resurskrävande vilket hela klassen blir lidande av. Följden blir att de svenska föräldrarna flyttar sina barn till andra skolor.

Din etik är en etik utan ansvarstagande som leder till ökad segregation och jag kan inte se att den mindre klandervärd än SDs.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Min etik bygger på största möjliga mån på verkligheten.

Det du beskriver är inte konsekvenserna av min etik. Om jag fick bestämma skulle staten använda de resurser som krävs för att slussa in invandrare i det svenska samhället. Alla invandrare skulle få bästa möjliga svenskundervisning, anpassade efter individens behov. Det fria skolvalet skulle skrotas. Kommunerna skulle satsa mycket mera på de skolor där barn med sämst förutsättningar går. Etc. Det skulle leda till mindre klassklyftor, mindre segregation. Bara inom skolan skulle många nya jobb skapas.

Nils sa...

Ulf,

tack för det svaret, för en sådan konsekvent genomförd politik skulle vara att ta det ansvar jag efterlyser.

Och det är precis så jag också tycker att vi ska göra, MEN – det kräver att invandringen minskas kraftigt så vi får förutsättningar att genomföra åtgärderna.

Med nuvarande inflöde skulle en sådan politik göra SD till landets största parti på nolltid. Det är bara att se vad som är på gång i Holland och Frankrike.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se