9 nov. 2013

Att känna sig själv

Sedan antiken har man betonat betydelsen av att "känna sig själv", att ha kunskap om de egna önskningarna, uppfattningarna och känslorna. I dag får vi ofta höra att vägen till lyckan går via självreflektion. Föredraget diskuterar dessa idéer utifrån samtida filosofi och psykologi: Är det så lätt att få kunskap om sig själv? Och är det verkligen vägen till ett lyckligare liv? Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se