18 nov. 2013

De problematiska medlingarna

Kaliber i P1 sände igår ett avsnitt om de enorma risker som unga flickor och pojkar som lever i familjer med hederskultur utsätts för när socialmyndigheter och stödföreningar försöker medla mellan barnen och deras familjer.

Sarah Mohammed, ordförande i GAPF och Hedeniuspristagare, säger i programmet:
Om man använder medlingsmetoden utifrån det perspektiv som hela socialtjänströrelsen i det svenska samhället använder att förena familjen – det betyder att det alltid när det gäller den målgruppen med hedersrelaterat våld – det är alltid på bekostnad av flickan eller pojkens mänskliga rättigheter att han eller hon ska sänka ner sina förväntningar av mänskliga rättigheter.
Astrid Schlytter, docent i rättsociologi, kommenterar:
Det finns ingen evidens för någon metod att där här ska lyckas. Många gånger är det här en billig och lättvindig väg att de flyttar hem igen och då kanske de blir bortgift eller försvinner.
Lyssna: Kaliber 20131117 12:00

18 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

DN:s huvudledare tar upp programmet och frågan.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/heder-utan-samvete/

Lars Torstensson sa...

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/heder-utan-samvete

Lars Torstensson sa...

Länkar till Kalibers tidigare program om hedersvåld:

Balkongflickorna - framtvingade självmord i hederns namn (Kaliber 2006)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=965109

Fallen som aldrig når domstolarna (Kaliber 2011)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53988?programid=1316

Lars Torstensson sa...

Kloka ord från DN! Och ord som många behöver höra, i synnerhet kulturrelativisterna och mångkulturalisterna! Tidningen skriver bl a:

Den stora faran med medling är att den innebär att det offentliga Sverige i någon mån accepterar hederskulturens grundvärdering – att det är fel att unga kvinnor och män har egen vilja och får inflytande över sitt eget liv. Att de är livegna under sina äldre manliga syskon, sin pappa eller sina manliga släktingar.

Ingen skulle väl drömma om att medla mellan en misshandlad kvinna och hennes make på detta sätt: ”Om du bara kommer hem två timmar tidigare på kvällarna och slutar sms:a till dina manliga bekanta kanske han slutar slå dig och du kan flytta hem igen”. [...]

Den bild som målas upp i ”Kaliber” är typisk för det svenska samhällets tafatthet i förhållande till hederskultur och hedersvåld. Myndigheterna vill så väl, men konsekvenserna blir inte sällan oerhört tragiska, med svårt lidande och till och med dödsfall som följd.

Ett annat exempel på den goda viljans haveri är hur svenska myndigheter i åratal slussat skattepengar till diverse organisationer vars företrädare svävar på målet om, eller till och med helt förnekar, förekomsten av hedersvåld. Något som debattörerna Eduardo Grutzky och Lars Åberg i sin bok ”Heder och samvete” (Fri tanke, 2013) nyligen kunde redovisa flera obehagliga fall av. [...]

Om de familjer som begår hedersbrotten hade betraktats som svenska skulle ... samhället ha gripit in på en gång. Vi hade dessutom sluppit debattörer som krumbuktat sig med överslätande formuleringar om samma strukturella våld mot kvinnor här som där.

Hedersvåld handlar om att föräldrar kontrollerar, plågar och dödar sina barn, med hela släkters godkännande. Vi kan välja att leta ursäkter för att slippa kalla det för vad det är – eller vi kan ta till alla krafttag som samhället är mäktigt för att stoppa det.

Lokatt sa...

Dessa människor..." plågar och dödar sina barn, med hela släkters godkännande. Vi kan välja att leta ursäkter för att slippa kalla det för vad det är – eller vi kan ta till alla krafttag som samhället är mäktigt för att stoppa det."

Javisst, men hur? "Alla krafttag som samhället är mäktigt" - vilka är de krafttagen?
Hanna Gadban t ex har kommit med förslag om hårdare tag mot de som mördar sina barn. Extrema motståndare till hennes förslag, inte sällan svenska muslimer, har riktat riktiga drev mot henne och kallat henne nazist.
Det räcker inte med att säga "så här kan vi ju inte ha det" och "hu så hemskt, stackars dom".
Kom med förslag istället! HUR ska man gå till väga för att få stopp på barbariet?

Lars Torstensson sa...

Några förslag till åtgärder mot hedersvåldet:

Vi måste kräva att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett vilken etnisk, kulturell och religiös bakgrund de har. Att överse med vissa övergrepp mot sådana rättigheter, därför att de stämmer överens med en viss kultur eller religion, är i grunden rasistiskt.

Vi måste erkänna problemet, och sluta förneka det, som vissa gör. Framför allt måste politikerna bli mer medvetna om hedersförtrycket. De som försöker rasiststämpla kampen mot detta förtryck, och därigenom försvårar
kampen mot det, måste få höra att de hjälper förövarna. Främst vissa vänsterdebattörer är ledande "bovar" i detta sammanhang, men även Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ.

Samhället bör sluta ge pengar till föreningar, församlingar och moskéer som främjar kvinno- och hbt-förtryck och/eller hedersförtryck, eller förnekar att det finns. I stället bör större anslag ges till organisationer som motarbetar hedersförtryck, t ex Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Myndigheter som sprider kulturrelativism, t ex socialstyrelsen, ungdomsstyrelsen och länsstyrelsen i västra Götaland, måste kritiseras, och förmås att upphöra med detta.

Socialtjänsten måste ta problemet mer på allvar, och exempelvis ingripa snabbt, när en ung person utsätts för hedersvåld. Ibland har man dröjt med omhändertagande, trots att man har känt till hotbilden, och så har den unga hunnit föras till familjens hemland och bli bortgift mot sin vilja, innan samhället har "vaknat".

Kommunerna måste ställa upp och betala för hedersförtryckta unga, som måste flytta till en annan kommun för att få ett skyddat boende, i stället för att, som nu ofta sker, bara hänvisa till varandra.

Lars Torstensson sa...

Att gå med i Glöm Aldrig Pela och Fadime är också en bra åtgärd. Föreningen ger praktisk hjälp åt människor som är utsatta för hedersförtryck, samtidigt som den informerar både myndigheter och allmänhet om hur detta förtryck ser ut.

(I Göteborg har en arbetsgrupp inom denna organisation möte på onsdag.)

Lokatt sa...

Lars T
Ja alla dina förslag är bra.Förstås.
Vi i Sverige lider av en enfaldig snällism, en sorts välmenande feghet som drabbar de hedersförtryckta och snart hedersmördade.
Just nu är jag mest förbannad på Schymans gäng och flickorna i Fi, som inte tycks lyfta ett finger till de plågade döttrarnas försvar, de verkar mest upptagna med att gräla med varandra och strida om revir.
I Kaliber tyckte jag det framgick (hörde ej hela)att ett ytterligare problem var att en prestigemedveten projektledare ville vilseföra genom att påstå att just hennes behandlingsgrupp hade lyckats så bra, så bra, med sin medlarroll i dessa hedersstyrda familjer, medan en annan, ärlig projektledare frankt erkände att man hade misslyckats totalt med varenda fall som man åtagit sig, med bla en flicka bortförd och bortgift, en annan försvunnen, en tredje mördad.

Lars Torstensson sa...

Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap.

"Att barnäktenskap är ett globalt problem är väl känt. Betydligt färre vet att problemet finns även i Sverige. Genom att ladda ned en blankett från länsstyrelsens hemsida kan föräldrar enkelt ansöka om dispens för att gifta bort sina barn. Femton sådana dispenser beviljades mellan 2005 och 2010."

Källa: En AB-artikel från i somras av Bahareh Andersson, Eva Brunne, Eduardo Grutzky, Sara Mohammad, Christer Sturmark m fl.

Lokatt sa...

forts.
"Samhället bör sluta ge pengar till föreningar, församlingar och moskéer som främjar kvinno- och hbt-förtryck" Ja just det. Men ändra "bör" till "ska".
"Vi måste erkänna problemet, och sluta förneka det"
Ja just det!
Ingenting av det här kan verkställas förrän vi raderat rasist/islamofobistämpeln som skrämmer folk till feg undfallenhet och som är underbart användbar för förövarna.
Vi tänker trögt och långsamt också. Hur var det nu, visst skulle vi respektera främmande kulturers vanor.?
Jag kan inte låta bli att återge en elak dikt som jag nyss läste, skriven av Benjamin Brittens partner poeten WH Auden:

Swedish born and Swedish bred
Strong in the arm and dull in the head
Who can ever kill a Swede?
His scull is very thick indeed
But once you get an idea in
You´ll never get it out again

Henrik Larsson sa...

Lokatt.
Auden som översätte Hammarskölds vägmärken...
ganska uselt...
Men den var...Intressant. Varifrån lyfte du detta?

Lokatt sa...

Henrik Larsson
Jag råkade igår läsa en artikel i DN om Bejamin Britten och stötte på denna lilla vers. Jag vet ingenting om Auden för övrigt, men tyckte att det låg en viss skarpsynthet i versen. Plus att jag gärna vill peka på och uppmärksamma att det i andra kulturer är möjligt att häckla både enskilda personer och etablerade kulturella företeelser och grupper utan att man därför måste tillkalla korrekturpolis.
- Vägmärken? Bokstavliga. Och usla?
Ingen aning!

Lars Torstensson sa...

Auden var inte Brittens partner i den meningen att de var ett par, även om Auden också var homo. Den man som Britten levde ihop med hette Peter Pears. Däremot var Auden och Britten samarbetspartners i olika musikprojekt.

Henrik Larsson sa...

Och Vägmärken är Hammarskölds enda bok så vitt jag vet. Haikudikter. Postumt. Mycket religiösa...

Lokatt sa...

Det är bra att föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime hjälper de utsatta ungdomarna, naturligtvis är det bra och nödvändigt.
Men man måste våga gå till roten av det onda. Man måste angripa förövarna, det måste gå att komma åt dem på något sätt, innan katastrofen är ett faktum. Jag är inte säker på att dessa familjer med säkerhet vet att de kommer att dömas för mord (om de avslöjas). Vad är det för fel med obligatorisk upplysning, där man måste visa att man förstått lagen?
Säkert skulle ett sådant krav av många rödgröna rättänkande uppfattas som kränkande för människor som strax kommer att bli nya svenskar. Men vilket är värst, att pappa känner sig kränkt en stund - eller att hans dotter dör?

Ulf Gustafsson sa...

Lokatt,

Jag tror nog det flesta vet att mord är straffbart, även hedersmord. Men de kanske tror de kan komma undan med det. I enstaka fall är det nog så att de inte bryr sig om de straffas. Att återupprätta hedern anses viktigare och någon familjemedlem utses som den som får utföra mordet och ta ett eventuellt straff. En ytterligare komplexitet är att även om det svenska samhället ser morden som något fasansfullt, så kan det vara så att famlijens släkt i deras hemländer ser det som något nödvändigt och den bästa lösningen för att återupprätta hedern. Det är hemskt.

Ulf Gustafsson sa...

Sedan ingår det i Svenska för invandrare att eleven skall lära sig grundläggande regler och lagar i Sverige.
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=5&skolform=37&id=4061&extraId=

Att mord är straffbart borde grundläggande. Det är ju något som t.o.m. 10-gudsbud lyckades ta upp.

Lars Torstensson sa...

Seminarium om hederskultur 20/11

Datum: 20 november
Tid: 18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Förlaget Fri Tanke
(Seminariet kostar 60 kr)

Lars Åberg, samhälls- och kulturjournalist, berättar med utgångspunkt från sin och Eduardo Grutzkys nya bok Heder och samvete som är en både inträngande och övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i Sverige.

Hur kan en hedersideologi uppstå och hur kommer det sig att den kan leva vidare i ett modernt samhälle?

http://www.mynewsdesk.com/se/fri_tanke_foerlag/pressreleases/seminarium-om-hederskultur-930420

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se