25 nov. 2013

En teologisk metod

Den postmoderna neoliberalteologin är inte alltid tydlig med att beskriva vilken metod som används vid tolkningen av de religiösa skrifterna. Ibland var det bättre förr, som i detta citat författat av Biskop Gert Borgenstierna (1911-1989).
Det är sålunda ett metodfel, om man enbart prövar dogmens system av påståenden med vanliga grunder och sedan helt sonika vänder den ryggen, när man funnit att den inte höll vid prövningen. Saken anvisar en väg till. Vad det gäller att få tag på verkligheten själv, som dogmerna talar om. För detta ändamål är det nödvändigt att studera dogmen, helst i dess enklaste nytestamentliga form, med bön, andakt och knäppta händer.
Citatet återges som inledning i Hedenius Tro och vetande (utgåva 1957). Förmodligen är citatet från Borgenstiernas skrift Behövs kyrkans dogmer? (1950), vilken skrevs som svar på första utgåvan av Tro och vetande (1949).

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se