21 nov. 2013

"Glöm inte filosofins dag"

Med anledning av att det är Filosofins dag, instiftat av UNESCO år 2005, skriver Nina Martinsen, Helena Modin och Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar i Barrometerna om betydelsen av filosofi och kritiskt tänkande:
Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som bejakar det filosofiska samtalet. Vi tycker att det är särskilt viktigt för våra unga. Barn och ungdomar bombarderas i dag med budskap via media och internet. När påståenden från andra sidan jord­klotet kan poppa upp i mobiltelefonen på en millisekund, kan inte vuxenvärlden alltid finnas där för att hjälpa barnen att bedöma och värdera informationen. Barnen behöver tankeredskap som hjälper dem att ställa frågorna om sant och falskt. Det har aldrig varit så lätt att sprida viktig information och kunskap som i dagens globala internetvärld. Det är ett hisnande framsteg. Samtidigt har det aldrig varit lika lätt att blixtsnabbt sprida falska rykten, manipulerad information och bedrägerier som kan ställa till stor skada om de får fäste. Därför är det viktigare än någonsin att barnen från tidig ålder får hjälp att utveckla tankeredskap för att ifrågasätta och kritisera. 
Läroplanen för grundskolan, LP11, håller med om detta. Det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Men i långtifrån alla ämnen ger läroplanen lärarna något konkret exempel på hur detta ska göras. 
Här vill Humanisterna hjälpa till. Vi arbetar med att ta fram ett material med tips om olika sätt att få in filosofi och kritiskt tänkande i nästan alla skolämnen. 2014 kommer att vara skolans år för Humanisterna. Som en del i detta kommer vi också att sprida vårt kompendium till lärare och lärarstudenter som en källa att hämta ­inspiration ur. Elever som utvecklar sin förmåga att reflektera, tänka kritiskt och underbygga sina åsikter med goda argument och välgrundade fakta är bättre rustade för att möta det mesta i livet.

4 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Samtidigt som alla understryker behovet av att lära eleverna tänka kritiskt så stödjer samhället religiösa friskolor, som bedriver religiös indoktrinering av eleverna genom att hålla skolgudstjänster, och därigenom motverkar kritiskt tänkande. Skolministern vill ändra lagen, så att böner och psalmsång i kyrkan blir möjliga även på den vanliga skolans avslutningar. Också det är ett slag mot det kritiska tänkandet.

Lennart W sa...

Lär de där skrifterna ut även hur man tänker kritiskt om Humanisterna? Det behövs ju verkligen också. Humanisternas systematiska negativa bias mot religioner är också ett försök till att indoktrinera, och något som är väl värt att sätta fingret på. Humanisterna vill gärna framstå som vetenskapliga, men just denna negativa propagandaverksamhet är ju faktiskt väldigt långt från vetenskaplig och kylig objektivitet.

Sen är det också verkligen dubbelmoral att gnälla om religiös indoktrinering i skolorna samtidigt som man försöker få in sina egna propagandaskrifter i ordinarie undervisning.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det är det som är bra och viktigast med kritiskt tänkande och filosofi, det kan appliceras på Hunanismen. Vem vill ha en livsåskådning som inte får granskas och ifrågasättas?

Lars Torstensson sa...

Ja, givetvis bör det kritiska tänkandet även gälla Humanisterna. Vi vill inte att skolan ska ta ställning vare sig för eller emot religion eller sekulär humanism, utan informera objektivt om olika religioner och livsåskådningar, och sedan låta eleverna själva ta ställning, när de känner sig mogna för det.

Eftersom det i skolbiblioteken brukar finnas både Bibeln, Koranen och olika religiösa programskrifter så anser vi att de också bör innehålla sekulärhumanistisk litteratur, så att den totala bilden blir allsidig och balanserad. Det finns inget dubbelmoraliskt i det.

Lennart W talar om "Humanisternas systematiska negativa bias mot religioner". Det handlar emellertid inte om "bias" utan om sakligt grundad kritik mot negativa företeelser i religionen. Något som det är positivt att framföra. Och vi säger inte att allt i religionen är dåligt.

Vi är inte objektiva när vi kritiserar intellektuell ohederlighet och etiskt betänkliga föreställningar och handlingar i religionen, utan stödjer oss då på våra värderingar. Men vi kan åberopa vetenskapen så tillvida att inget i vetenskapen styrker religionernas gudomliga sanningsanspråk.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se