20 nov. 2013

Harmful and untrue

1 kommentar:

Anders Hesselbom sa...

Även religiösa brukar prata om religion när de beskriver en fallerad hypotes. För inte länge sedan sade en kreationist till mig att "evolutionsteori är religion". Jag håller inte med om utsagan i fråga, jag kan konstatera att åberopandet av religion används för att förvara felaktigheter. Föreställningen om Guds existens håller sig inte kvar genom evidens för hans existens, utan genom religion.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se