8 nov. 2013

Inte en djävul dyker upp, då räknas änglarna

Att Svenska kyrkan har problem med fallande medlemstal och minskande kyrkobesök är uppenbart. När statistik skall föras kan då nyskapande knep locka. Såsom att räkna alla änglar som besöker kyrkan. Om detta skriver kyrkoheder Johan Tyrberg - Osynligt.
En gång när vi skulle föra in statistik om hur många kyrkobesökare det var i kyrkan kom en kyrkvärd med ett kreativt förslag. ”Vi räknar in änglarna med! Då blir det många.” Eftersom vi inte kunde enas om hur många där kunde tänkas vara blev det inte så. Men tanken kittlar.
Denna tanke leder Tyrberg till att reflektera över det vi inte kan förklara och vad vi kan veta.
Jag tror att vi lite för ofta uttalar oss med säkerhet om saker vi inte vet, och inte kan veta med den säkerhet vi utger oss för att ha. Särskilt svårt blir det när vi ska säga vad som inte finns. 
Är det så farligt att konstatera att vi inte kan förstå allt? Att vara begränsad kan nog skrämma, men frågan är om det inte är lika bra att erkänna faktum.
Nej, det är verkligen inte farligt att säga att vi inte förstår allt. Att kunna säga "Jag vet inte" och inte dra för stora växlar på avsaknad av kunskap är en dygd. Men när jag läser Tyrbergs text får jag uppfattningen att hans problem är att det okända (t.ex. änglar) förnekas i för stor utsträckning. Själv tror jag dock att inom kyrkans väggar det omvända är ett större problem, det vill säga ett det okända bejakas i för stor utsträckning.

Ett rimligt förhållningssätt är att säkerheten i ett försanthållande skall stå i proportion till evidensen som styrker att det är sant. Om det upprättas en lista på alla kyrkobesökare i mänsklig gestalt i samband med att de passerar kyrkoporten är detta goda belägg för antalet mänskliga besökare.

Men hur göra med änglarna? Deras entré sägs inte vara begränsad till kyrkans dörrar. Inte heller kan de ses tillnärmelsevis tydligt av alla eller skriv in sig själva. Ingen teknisk mätapparatur är ännu uppfunnen som kan detektera dem. Inte ens de som säger sig kunna "se" änglar  kan bli överens om deras antal när de tillfrågas. Beläggen för deras kyrkobesök är helt enkelt skrala och tilltron till att de verkligen var i kyrkan skall därför sättas i proportion till dessa belägg.

Änglarna får tillsvidare ha en egen kolumn i statistiken för kyrkobesök. En kolumn för de besök vi inte alls är säkra på. I samma kolumn kan vättar och småfolk skrivas in. Även en djävul, om den mot förmodan dyker upp, kan antecknas där. Men djävlar har väl Svenska kyrkan med säkerhet bestämt att de inte finns? Ett inkonsekvent beslut och dumt, om nu antalet kyrkobesökare är det viktiga.

5 kommentarer:

StaffanG sa...

Om man räknar in alla småjävlarna också, så blir det ännu fler!

Skämt åsido är detta en viktig reflexion och den märkliga uppfattningen att vetenskapen är tvärsäker, medan religionen är förstående och ödmjuk, förbluffar alltid lika mycket. I verkligheten är det ju tvärtom, vetenskapen yttrar sig bara om det man kan veta, medan troende ofta påstår ganska långtgående saker om sådant man inte alls vet något om, ibland t o m mot bättre vetande.

Med vetenskapen måste man leva med osäkerhet, religionen tycks inte klara av detta, utan fyller i kunskapsluckorna med vilda spekulationer, som man sedan bygger sina luftslott på. Allt vårt vetande är provisoriskt, men religionen håller fast vid en grundläggande statisk uppfattning om världen, som inget kan rubba.

Björn Bäckström sa...

"En kolumn för de besök vi inte alls är säkra på."

Bör inte Stormogulen själv räknans in här? Visst fan, jag glömde. Han hänger ju permanent på väggen. Halloween alla dagar!

StaffanG sa...

Stormogulen, hen ska räknas som tre fortfarande väl, enligt SvK - eller är nya ÄB osäker på räknesätten där, kanske? Inte så lätt att veta. Det är ju så mycket vi inte kan vara säkra på.

Björn Bäckström sa...

Staffan G 2013-11-08 10:46

Visst fan. Smart. Tänkte bara på belätet på väggen ;-)

Lokatt sa...

Björn B
Hahahah! Belätet på väggen...Kul!
:-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se