12 nov. 2013

Söndagsskola för barn över 18 år


Bäst de satt där i godan ro omringades huset av männen i staden, en samling skurkar. De bultade på dörren och ropade till den gamle som ägde huset: ”Skicka ut mannen du har i ditt hus, vi skall ligga med honom.” Värden gick ut till dem och sade: ”Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd. Men här finns min dotter, som är orörd, och hans bihustru. Låt mig skicka ut dem, så kan ni utsätta dem för vad ni vill. Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd.” Männen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. Och de låg alla med henne, och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät de henne gå. Fram på morgonen kom kvinnan tillbaka. Hon föll ihop vid dörren till den gamles hus, där hennes man befann sig. Där blev hon liggande tills det var ljust. 
På morgonen steg hennes man upp, öppnade dörren och gick ut för att fortsätta resan. Då fick han se sin bihustru ligga vid dörren med händerna på tröskeln. ”Res dig upp, vi skall ge oss i väg”, sade han. Men han fick inget svar. Han lyfte upp henne på åsnan och begav sig hemåt. 
När mannen kom hem hämtade han en kniv och tog sin bihustrus kropp och styckade den i tolv delar, som han sände ut till hela Israel. Männen han sände i väg skulle säga till alla i Israel: ”Har något liknande skett alltsedan Israel drog ut ur Egypten och fram till i dag? Begrunda detta, håll rådslag och säg er mening!”
Domarboken 19: 22-30
Våldtäkt är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar våldtäkter som en biologisk fråga har helt missat poängen. Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff. Bibeln ska inte ses som en samling sanningar.

Detta är inte ett svar på frågan om huruvida under är möjliga. Om vi reducerar berättelsen till en teologisk fråga går vi miste om de rika biologiska övertonerna. Kvinnan som säger ett modigt ”ja” och så banar vägen för kyrkans tro på Jesus som den andra personen i treenigheten.

Exakt hur Gud har gått tillväga vet vi inte. Gud är större.

5 kommentarer:

Lokatt sa...

Vems är kommentaren till bibelberättelsen? Antje Jackeléns?
Det ser ut som om den är din Patrik L. Är du i så fall ironisk? Var snäll och förklara.

Jag tänker åter på den populära oljemålningen med den gamla kvinnan som ser upp mot himlen med salig min, hon har den heliga skriften uppslagen framför sig och har just läst...denna text?
Visst är Bibeln en underbar bok.

Patrik Lindenfors sa...

Kommentaren är min - jag har gjort den genom att använda och bygga om uttalanden från Antje Jackelén för att ge en satirisk knorr på bibeltolkning.

Anonym sa...

Patrik:

Du bör läsa hela Domarboken. Om du gör det så finner du att stycket du citerar ingår i en lång lista över händelser som orsakats av bristen på ledarskap. I kapitel 17 står: »På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott.« Detta upprepas sedan flera gånger som inledning på de exempel på konsekvenser av denna brist på fungerande rättssystem. I stycket som följer direkt på det du citerade beskrivs hur israeliterna förfäras över våldtäkten och bestämmer sig för att ställa de skyldiga till svars:

Alla israeliter, från Dan till Beer Sheva och från Gilead, drog ut, och menigheten samlades mangrant inför Herren i Mispa. Hövdingarna för folket, alla Israels stammar, infann sig när Guds folk kom samman, 400 000 väpnade män till fots. Benjaminiterna fick höra att israeliterna dragit upp till Mispa.

Israeliterna sade: ”Berätta hur detta illdåd gick till!” Leviten, mannen till den dödade kvinnan, sade: ”Jag kom till Giva i Benjamin med min bihustru för att stanna där över natten. På natten angrep Givas invånare mig och omringade huset. Mig tänkte de döda, och min bihustru våldtog de, så att hon dog. Då tog jag min bihustru och styckade henne och sände ut delarna till hela Israels område, eftersom ett så avskyvärt nidingsdåd hade begåtts i Israel. Israeliter, nu är ni alla samlade här. Håll rådslag om saken.”

Folket reste sig som en man och sade: ”Ingen av oss går tillbaka! Ingen vänder hem igen! Med Giva skall vi göra så här: Vi går till anfall, men först drar vi lott. I alla Israels stammar tar vi ut tio man av hundra, hundra av tusen, tusen av tio tusen. De skall skaffa proviant åt hären när den kommer för att ge folket i Giva i Benjamin vedergällning för det nidingsdåd de begått i Israel.” Och som en man slöt sig alla israeliter samman och gick mot staden, i förbund med varandra.


Vad som beskrivs är alltså ett statslöst land i kaos. Det som sker är inte helt olikt de scenarion som beskrivs i sekulärfilosofisk litteratur om naturtillståndet och om behovet av rättsystem och sociala kontrakt (Thomas Hobbes, John Locke, Robert Nozick, mf). Det finns således ingenting i Domarboken som säger att våldtäkt är bra och ska tolereras. Tvärtom.

Erik M sa...

5 mosebok kap. 21:

"När du drar ut till strid mot dina fiender och Herren, din Gud, ger dem i ditt våld och du tar fångar, får du bland fångarna kanske se en vacker kvinna, som du förälskar dig i och vill gifta dig med. Då skall du ta henne hem till ditt hus, och där måste hon raka sitt huvud och klippa sina naglar och lägga av de kläder hon bar när hon tillfångatogs. Sedan skall hon bo i ditt hus och sörja sin far och mor i en månad, innan du får vara tillsammans med henne och äga henne, så att hon blir din hustru. Men om du tröttnar på henne skall du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar, inte behandla henne som en handelsvara, efter att ha lägrat henne."


4 mosebok kap. 31:

Men Mose greps av vrede mot härens befäl, de högre och lägre officerare som nu återvände från fälttåget. Han sade till dem: ”Har ni låtit alla kvinnorna leva! Det var ju de som följde Bileams råd och lockade israeliterna att vara trolösa mot Herren när det gällde Pegor, så att Herrens menighet drabbades av hemsökelsen. Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del.

Patrik Lindenfors sa...

Tack för kontexten, Christopher. Jag har läst hela Domarboken och mitt inlägg var faktiskt inte en kritik mot denna utan mot vår nya ärkebiskop. Tolkningarna under bibelcitatet är förvanskade Jackelén-citat, tagna ur sitt sammanhang, i ett försök att visa att dunbolsterteologi inte är lika trevlig när den appliceras på andra berättelser. Själva godtycket gör att man inte kan ta avstånd ifrån saker som våldtäkt på ett konsekvent sätt.

Men jag tror inte denna poäng nått fram till någon... dåligt skrivet inlägg, helt enkelt. Beklagar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se