21 nov. 2013

"Utsläppen slår mest mot fattiga länder"

Idag har jag en debattartikel på SvD Brännpunkt. På Uppsalainitiativet finns en länkad version av hela artikeln.

 

10 kommentarer:

Nils sa...

Bortsett från allt annat tycker jag ändå din text visar på ett intressant faktum.

Du skriver att vi släpper ut sju gånger mer per person, men det spelar inte så stor roll. Enligt din länk släpper vi ut 1,53 per person och Filippinerna 0,24. Eftersom vi är omkring 9 miljoner invånare och de nästan 97 miljoner så bidrar Filippinerna med nästan dubbelt så mycket koldioxid som vi.

Så frågan är om inte överbefolkningen är största hotet.

Ulf Gustafsson sa...

Bra artikel, Patrik! Uppfriskande med klarspråk om behovet av politisk handlingskraft.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Det är inte är nationer som är den viktigaste enheten, utan personer. Överbefolkningen kommer det ta många många år att göra någonting åt. Överkonsumtionen kan vi göra något åt mycket snabbare.

Patrik Lindenfors sa...

Tack Ulf! Både för komplimang och svar till Nils.

Nils sa...

Ulf,

”Det är inte är nationer som är den viktigaste enheten, utan personer.”

Befolkningsprognoserna är otroligt dystra. De som tillkommer vill ha det bättre vilket innebär att de kommer att öka sina utsläpp. Säg då att vi sänker våra och möts någonstans på vägen, i slutändan blir det antalet som har betydelse.

Jag säger inte att vi inte ska anstränga oss för att dra ner på konsumtion och utsläpp, men jämförelsen pekar på att överbefolkningen blir största utmaningen.

Patrik Lindenfors sa...

Du har förstås rätt, Nils. Men vad hjälper det analysen? Att vi bör minska vårt barnafödande i västvärlden så mycket som möjligt eftersom det har sex gånger så stor effekt som att minska barnafödandet på Filippinerna?

Nils sa...

Patrik,

Återigen, jag vet inte hur många barn man föder per familj i Filippinerna, men det gissar att det är fler än i Sverige. Om vi skulle föda ännu färre per familj så har det mycket, mycket mindre betydelse än om det skulle födas färre barn per filippinsk familj.

Dessutom kan vi nästan inte föda färre än vi gör. Enligt SCBs senaste prognos står invandring för hela den beräknade befolkningsökningen fram till 2030. Det kanske är minska invandringen vi ska göra?

Att leva på norra delen av klotet måste innebära en betydligt större påverkan på miljön jämfört med att bo längre söderut.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Idag är det så eftersom de som bor längre från ekvatorn generellt har en högre levnadsstandard. Men om alla hade samma levnadsstandard är det frågan om det skulle stämma. Kylning skulle dra enormt med energi, mat skulle behöva transporteras dit etc.

Ditt resonemang verkar bottna i att människor rätt till en viss levnadsstandard och en viss andel av jordens resurser beror på var i världen de föds. Det anser inte jag varje person har rätt till likvärdiga livsmöjligheter, oavsett var de föds.

Nils sa...

Ulf,

jag tycker det är något fel rättighetsresonemanget. Det är ett välfärds/överflödsresonemang men också skuldresonemang. Det är bara att födas och sedan har du rättigheter till allt.

Det måste väl också handla om att skapa sig en tillvaro, ett liv. Jag anser inte att jag har skuld i alla andras olycka. Begära att jag/vi ska avstå från att föda barn när andra inte vill utan föder 8-10 barn är en omänsklig begäran. Den långsiktiga konsekvensen av det är att vi ska gå med på att utplånas för att andra ska få leva.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Vilka "vi" pratar du om, i din sista mening?

Tror du det barn som föddes med 9 syskon skapade den tillvaron, det livet?

Jag har tycker inte vi har någon kollektiv skuld, men jag som person ha ansvar för det för konsekvenser mitt sätt att leva (även hur jag hittills levt) påverkar klimatet och människor i t.ex. Filippinerna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se