21 nov. 2013

"When we oppose God, we are in danger"

Ärkebiskopen av Lipa på Filippnerna, Ramon Arguelles, har nu uttalat sig om varför katastrofer hemsöker landet så ofta.
Those that happened to us, earthquakes, floods, super typhoon, is a reminder to all of us, ” he said via ABS-CBN.
He also believes that the disasters send a message to people.
“It will remind us not to forget life. Our lives is in God’s hands so we better make it meaningful, ” Arguelles said.
He also related the disasters to the “ungodly” laws such as the Reproductive Health (RH) Law.
“Let us not forget him. We removed him eh, like making a law that is not based in God. So when we oppose God, we are in danger.”
[...]
Arguelles said recent calamities should serve as a reminder for people to avoid going against God’s rule.
Jomen givetvis måste gud låta döda över 4000 människor för att inskärpa sitt ogillande av utbildning, preventivmedel och hälsovård, det den ovan nämnda Reproductive Health Law handlar om. Att bara tala med dånande basröst från himlen skulle inte vara tydligt nog.

En alternativ förklaring till alla katastrofer skulle annars kunna vara att Filippinerna ligger mitt på the Pacific Ring of Fire och dessutom rakt i de årligt kommande tyfonernas väg. Man har helt enkelt väldigt mycket naturfenomen att hantera.

1 kommentar:

Ulf Gustafsson sa...

En stor del av religionen lever på dessa mer eller förtäckta hot om gudars vrede. Det är beklämmande att den "goda" religionen som inte tror på detta, inte aktivt propagerar emot dessa "fear monglers", men tydligen är ekumenik viktigare.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se