1 dec. 2013

Antje Jackelén försöker blanda ihop religionskritik med främlingsfientlighet

Jag blir mindre och mindre imponerad av vår nye ärkebiskop. Hon har blivit illa åtgången på främlingsfientliga hemsidor efter sin tillsättning, på grund av en felaktig läsning av hennes valspråk, och detta bör hon förstås försvaras från och få försvara sig mot. Men hur gör hon det när hon får chansen, på DN Debatt? Genom att börja med att prata om Lena Anderssons kritik mot den moderna teologins otydlighet:
Är Svenska kyrkan för otydlig? Ropen efter mer tydlighet har skallat högt de senaste veckorna. Det sägs att kyrkans ledare måste precisera trons innehåll och dess yttre ram. Visst är det bra med tydlighet. Och visst behövs det mer kunskap om kristen tro och kristet liv i både kyrka och samhälle.
Men det finns också en skentydlighet som reducerar tillvarons många ”både och” till ett fåtal ”antingen eller”. Kristen tro har per definition problem med absoluta gränsdragningar, eftersom kristendom i sin kärna handlar om gränsöverskridande: Gud överskrider gränsen mellan gudomligt och mänskligt genom att bli människa i Jesus. För den Gud som är större än allt är inget mänskligt främmande. Inte undra på att det kristna julfirandet blev så folkkärt och att det är ”något visst” med att få sjunga Hosianna på första advent.
Vill kyrkan ha både och så går det förstås alldeles utmärkt. Men både vadå och vadå? Det räcker inte med att säga både och, det krävs ett förklarande led till som Jackelén inte har specificerat hittills. Både Gud och människa? Bra - säg det då.

Efter detta ett snabbt ämnesbyte - utan att påpeka att de nu kommer handla om något helt annat - till de felaktiga tolkningarna av hennes valspråk, som är taget från 1 Johannesbrevet 3:18-20. 

Sen snabbt tillbaka till den generella religionskritiken - igen utan att påpeka att det nu igen kommer att handla om något helt annat:
Ökande mångfald och globalisering kräver mer religionsvetenskaplig och teologisk kompetens av både journalister och beslutsfattare än vi ser i dag. Läget kompliceras av en växande polarisering på många håll i samhället: ekonomiskt, utbildningsmässigt, politiskt och teologiskt.
Till exempel är det teologiskt allmängods att bibeltolkning var ett diskussionsämne redan på 200-talet. Ändå sprids i dag den falska bilden att den ordagranna bibelläsningen var typiskt för kyrkan ända tills liberalteologin kom i början av 1900-talet. Så skapas en konstgjord motsättning mellan ”klassiskt” troende och ”flumtroende”. Likaledes, trots att vi i Svenska kyrkan inte på länge haft problem med relationen mellan tron på Gud som skapare och naturvetenskap (evolutionsteori), vinner i dag positioner mark som polariserar mellan vetenskap och tro.
Jag ser med oro på dessa och liknande polariseringstendenser. De spelar extrema och fundamentalistiska krafter i händerna och är ett hot mot samverkan i samhället och människovärdet. De leder till diskussioner där åsikter krockar utan att nya insikter föds.
Mer religionsvetenskaplig kompetens skulle verkligen behövas - sluta fokusera så mycket på kristendomen i religionsundervisningen och vidga vyerna till både andra religioner än de största, samt till religioner som inte har så många anhängare längre, som till exempel asa-tron och den greko-romerska religionen. Vad gäller bibeltolkning har det förstås varit ett diskussionsämne sedan texternas begynnelse, det är väl bara bokstavstrogna själva som hävdar annat. Anklagelserna om flumtro handlar snarare om när man vägrar säga vad man står för. Till sist krocken mellan vetenskap och religion som verkligen inte bara handlar om evolutionsteorin utan om den fundamentala skillnaden mellan att bara tro på sådant det finns en god anledning att tro (vetenskap) och att tro på sådant som traderats utan att själv kunna eller vilja kontrollera utsagorna (religion). Det är en grundläggande filosofisk skillnad mellan dessa som Jackelén måste vara medveten om.

Men det är den sista ihopklumpningen som är riktigt olustig. Var i hela friden är det här? "Jag ser med oro på dessa och liknande polariseringstendenser. De spelar extrema och fundamentalistiska krafter i händerna och är ett hot mot samverkan i samhället och människovärdet." Som om inte religion har ett tillräckligt frikort i samhället - nu ska religionskritik stämplas som främlingsfientlig också - även när det är Svenska kyrkan som kritiseras!?

15 kommentarer:

Kenneth Karlsson sa...

Bra skrivet Patrik.

Nils sa...

"Gud överskrider gränsen mellan gudomligt och mänskligt genom att bli människa i Jesus."

Som beslutades i Niacea på 300-talet. De arabiskkristna vägrade godta denna hellenska spetsfundighet utan ansåg att Jesus var en i raden av profeter.

"..spelar extrema och fundamentalistiska krafter i händerna.."

Huuuur många gånger har man inte hört detta? Guuuuud så tröttsamt.

Men tänk om hon skulle lyckas i sin samverkan, smälta samman de två religionerna. Nobels fredspris?

Förresten, i koranen omtalas Moses 136 gånger, Maria 34 gånger, Jesus 24 gånger, men Muhammad bara 4 gånger (och med muhammad avses sannolikt en titel motsvarande kristus och messias och inte en person).

Ulf Gustafsson sa...

Nyss sa Jackelen i radio angående att hennes valspråk - Gud är större -
"..spelar extrema och fundamentalistiska krafter i händerna.."
att man måste skilja på bruk och missbruk.

Vilket hon uppenbart inte gör i denna debattartikel. I tankelättjans tjänst behöver man aldrig vara konsekvet.

Anders Hesselbom sa...

Bra skrivet, Patrik. Men Gud är förmodligen större.

Patrik Lindenfors sa...

Tack. Jag glömde det i hastigheten.

Camilla Grepe sa...

Märklig slutsats av Jackelén att avkräva journalister och beslutsfattare religionsvetenskaplig och teologisk kompetens. Varför då? Idag är det kyrkan som har egna intressen av att bli förstådd och därmed är det också kyrkans ansvar att göra sig förstådd. Allt annat är dimridåer och intellektuella undanflykter.

Lennart W sa...

Humanisterna är ju en av de mest polariserande krafterna i dagens Sverige, och står sig nog ganska bra även i en historisk jämförelse. Vilka andra har t o m lyckats spräcka Riksdagens öppnande i två delar?

StaffanG sa...

Med kompetens menas här apologetisk inställning till tron, men vad som behövs är ökad kunskap om människan, inte om gud.

Dessutom, gud skapade ju människan till sin avbild, så vilken gräns är det egentligen som ska överskridas när Jesus blir människa, om människan redan från början är gudomlig och skapelsens krona?

Creutz sa...

Jag undrar fortfarande vad Jackelén månne skulle tycka vara den kvalitativa skillnaden mellan exempelvis kristendom och fornskandinavisk religiositet sett ur ett sanningsperspektiv.

Anders Hesselbom sa...

Jag tror att humanisterna är på rätt väg för att vara en kraft mot polarisering.

StaffanG sa...

Humanister och polarisering, tja, inte alla polariserar sig i alla fall.

En tidigare styrelseledamot i förbundet, Maria Robsahm (f d Carlshamre) står med bland undertecknarna av ett stödupprop för biskop Antje i dagens Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17942918.ab

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Du kanske skall beskylla den 1/4 av riksdagsledamöter som inte ställer in sig i ledet och kommer till kyrkan när Svenska kyrkan kallar? Och sen har vi Luther, vilken poliserande figur. Och glöm inte Catholics for Choise! Vilka onda krafter som inte blint lyder påven. Nej, skyll först och främst på Gud. Om han bara kommunicerat tydligt så att alla människor lydigt ställt sig under hans lag.

Unknown sa...

Polarisering, hmm. Om X säger att Oslo ligger i Norge och Y att Oslo ligger i Danmark. Kan inte Oslo ligga i nordsjön då så slipper vi polarisering?

Per Ewert sa...

Patrik,
jag tror jag har stått bakom den mesta av den kritik som riktats mot dunbolsterteologin (numera etablerat begrepp?) - även från ateistiskt håll.
Måste här bara lägga till att du blir alldeles för förenklad i din vetenskapsfilosofi här. Vi vet både du och jag att det finns rätt många saker som vi tycker oss ha god anledning att tro som inte är vetenskap i strikt mening. På samma sätt som det finns goda anledningar att hålla sig skeptisk till flera påståenden som presenteras som vetenskap. Precis som det finns flera saker som traderats och som vi inte kan kontrollera men ändå håller för sant. Riktigt så enkel är ju inte dikotomin.
I övrigt: bra poänger. Det går utmärkt att säga "antingen eller", och man gör väl i att förklara vad man inkluderar i "både och".

Henrik Larsson sa...

Per Ewert / mods.
Intressant det du skriver Per. Är mycket intresserad av detta som glad amatör och boklus och har försökt skriva och fråga om detta här fast inte lyckats göra det lika lugnt och skickligt som du gör;)
Vore spännande vid tillfälle att se en tråd där man kunde få fråga och höra lite om moderna vetenskapsfilosofiska demarkationslinjer och diskutera detta vettigt.
Oerhört spännande och viktigt ämne!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se