27 dec. 2013

"Ayatollan tvingade Akademien att bli modern"

Idag skriver David Lindén intressant och lärt om hur Ayatollan tvingade Akademien att bli modern i Borås tidning. Här ett smakprov:
Rushdieaffären kom att inleda problematiken kring religion som vi fortfarande lever med. Den brittiske psykologen Kennan Malik har påpekat hur kontroversen i Storbritannien kom att bli startskottet för en ny sorts kulturrelativism där Islam kom att bli den nya vänsterns bundsförvant mot den rådande maktordningen. Det fanns en föraning om detta i Sverige, då Jan Myrdal tillhörde en av få som försvarade ayatollans agerande. En ensam ståndpunkt 1989 och som tyvärr skulle få oanade konsekvenser.
I sin uppgörelse med dagens extremistapologeter har litteraturvetaren Johan Lundberg i Ljusets fiender: Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten (Timbro) visat hur ”Jan Myrdals tankefigur letat sig in på svenska universitet, in på svenska kultursidor och in i statliga utredningar”. Idag skulle Rushdie ansetts kränka islam och Kerstin Ekmans uttalande om ”rätten att häda” skulle ses som den värsta sortens högerextremism.
På det hela taget är detta en ytterst farlig utveckling då det möjliggör för ljusskygga ideologier att förklä sig med hjälp av en yttrandefrihetskappa. I Sverige ersattes kalla krigets tredje ståndpunkt – där västvärlden och Sovjetunionen ansågs vara lika goda kålsupare – av en kulturrelativism där religion tjänade som ett skäl att ursäkta och släta över. På ett skickligt och skrämmande sätt har Lundberg också visat hur den förut så antireligiösa vänstern ”insett att islamofobibegreppet är ett effektivt vapen mot de ideologiska fiender som alltsedan 1950-talet har envisats med att ta parti för den västerländska demokratin och liberalismen”. Skrämmande för det var en utveckling som hade kunnat undvikas, om bland annat Svenska Akademien hade haft mod nog att direkt ta ställning för det fria ordet.

20 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Rushdie om kulturrelativismen

Så här har Salman Rushdie själv uttalat sig om den kulturrelativism som drabbade honom så hårt:

"... multikulturalismens oacceptabla sida" är "dess förvrängning till en kulturrelativistisk ideologi. Kulturrelativismen är döden för det etiska tänkandet, den stödjer tyranniska prästers rätt att tyrannisera, despotiska föräldrars rätt att könsstympa sina föräldrar, bigotta individers rätt att hata homosexuella och judar därför att det ingår i deras 'kultur' att göra det.

Fanatism, fördomar och hot om våld är inga mänskliga 'värderingar'. De är bevis på frånvaron av sådana värderingar. De är inte manifestationer av en människas 'kultur'. De är tecken på hennes avsaknad av kultur."

Lars Torstensson sa...

Ett annat Rushdiecitat:

"Om 25 år kommer folk att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället."

Göran sa...

Någon som vet mer om detta ang Satansverserna;
". I USA deklarerade ett författarkollektiv under ledning av Christopher Hitchens och Amerikanska Pens ordförande Susan Sontag att de bidragit till att skriva romanen. Enligt Hitchens var avsikten att testa dödsdomen då ayatollans utsända ”inte skulle klara av att döda flera hundra personer”." ?

StaffanG sa...

Detta är verkligen en vattendelare. Jag tror ändå att demokratin, rationaliteten, det öppna samtalet är starkare, mer dynamiskt än alla sina motståndare och kommer att överleva - bara man undviker att begå självmord.

Anonym sa...

Göran - Hitchens pratar om det i en BBC dokumentär om Rushdieaffären som finns på youtube.
/David Lindén

Lokatt sa...

Staffan G
"Jag tror ändå att demokratin, rationaliteten, det öppna samtalet är starkare, mer dynamiskt än alla sina motståndare och kommer att överleva - bara man undviker att begå självmord."

Men jag är pessimistisk. Vi kommer att begå kollektivt självmord.
Ser inte ni andra det? - Nej det gör ni inte, för just det är en viktig grund för självmordet - att vi vägrar att se.

Lokatt sa...

Fast jag läst både "Joseph Anton" där Rushdie skildrar sin tio år som ett jagat villebråd, och första hälften av "Satansverserna" (orkade inte hela) vågar jag inte uttala mig så mycket. Mer än att majoriteten av dem som ville skära halsen av Rushdie mot betalning med stor sannolikhet enligt författaren aldrig läst ett ord ur Satansverserna och egentligen inte alls fattat vad saken gällde - mer än att man blodstänkande skulle få lov att slakta en otrogen och samtidigt bli rik.

StaffanG sa...

Demokratin har hittills vunnit alla strider och människor i t ex Kina och arabvärlden vill också ha frihet och demokrati, samtidigt som informationsflödet är ostoppbart i längden. Jag menar inte att man ska vara naiv och passiv, men ha tillit till människan och förnuftet, samt oförtrutet jobba vidare för sina ideal.

Göran sa...

Tyvärr har jag väldigt svårt att uppfatta vad Hitchens säger trots att min engelska är OK.
Jag tror att en förändring som skett är att tveksamma strömningar tagit över en del vokabulär som kulturrelativism och multikulturalism. Inte heller har det gynnat saken att Lars Vilks tagit över hädandet efter Kerstin Ekman.

Marre sa...

Göran, Finns begreppet hädelse överhuvudtaget kvar i Västvärlden? Är det inte något som dröjer sig kvar bara i religiösa diktaturer?

I demokratiska stater och länder diskuterar man religion eller kritiserar religion.
Ordet hädelse för i Sverige tankarna till 1800-talet och hädelse-åtalet mot Strindberg, gällande om han uttalat sig hädande mot nattvarden.

Om en kristen grupp i Sverige idag skulle hävda att någon hädar dess religion då någon kritiserar/häcklar den, skulle resultatet bli en rungande skrattsalva eller en religionsfientligt initierad utsaga i media.

Om man inte använder ordet hädelse när det gäller kristendomen, bör man inte använda ordet när det gäller andra religioner heller. Man kan då lätt inbilla sig att den ena religionen är mer värd än den andra.

Lokatt sa...

Göran
"Tyvärr har jag väldigt svårt att uppfatta vad Hitchens säger trots att min engelska är OK."

Jag har också ofta mycket svårt att förstå Hitchens brittiska engelska, om det kan vara någon tröst. När sedan någon från California pratar är det som Sesam öppna dig.
Lyssna på teveserien Downton Abbey, dels hur de pratar, och dels hur de självklart snorkigt (tidsenligt?) förhåller sig till "amerikaner" - Det dyker upp sådana släktingar, avfällingar tydligen, t. ex den underbart karismatiska Shirley Maclaine.

MM sa...

Det klart det finns knäppgökar överallt, men generellt sett känner jag inte igen bilden av att kulturrelativismen skulle vara ett vänsterställningstagande.

Man kan givetvis säga att någon är islamofob utan att vara kulturrelativist. T.ex. genom att påpeka att de som ”alltsedan 1950-talet har envisats med att ta parti för den västerländska demokratin och liberalismen” oftast har tagit parti för västvärlden (främst USA) reflexmässigt även när västvärlden har levt rövare i muslimska länder på ett sätt som ingen skulle godta om de som drabbades var mer lika oss själva.

Rasismen, den mer generella kategorin, är ju hur som helst välbelagd – till exempel vad gäller svenska högerpolitikers ställningstagande i Apartheidfrågan. ”Det är inte hållbart att säga att just en form av förtryck eller förtryck i ett speciellt land är särskilt motbjudande.” skrev bl.a. Carl Bildt, i en motion (1986) MOT att agera mot Apartheidregimen. Är inte det kulturrelativism så vet jag inte vad som är det: Vår sida kan göra undantag från demokratiska och liberala principer eftersom vi är demokratiska och liberala. Och eftersom vi är det kommer det vi gör att vara demokratiskt och liberalt ändå. Ungefär så ser ju ryggmärgsreflexen ut på högersidan (vilken jag givetvis inte beskyller alla högerdebattörer för att följa). Då kan man göra affärer med korrupta regimer utan att behöva kritisera dem, eller invadera och plundra länder för att det är det bästa för dem.

Det är alltså en avgörande skillnad på att ta ställning mot västerländska staters beteenden och att ta ställning mot västerländsk demokrati och liberalism. Stater lever sällan upp till dessa ideal. Om stater direkt trotsar dem så kan man kritisera staterna på grund av att man hyllar idealen. Men om man skriver för Timbro så har man mycket att vinna på att lyckas få folk att tro att västvärlden, de mest rovgiriga kapitalistiska staterna i historien, per definition är demokratiska och liberala och att alla som är emot deras beteende i fattiga och försvarslösa delar av världen är antidemokratiska och illiberala.

För en massa år sedan skrev Noam Chomsky en text som hette något i stil med ”The Soviet Union Versus Socialism”. Tesen var att USA vinner på att folk tror att ett statskapitalistiskt och auktoritärt land som Sovjetunionen är socialistiskt, för då vill ingen ha socialism, d.v.s. värden som solidaritet och jämlikhet ryker på kuppen. Och på andra sidan järnridån sitter politruker och pekar på USA:s härjande i världen och säger: Titta, så ser kapitalismen ut! Och får folk att förknippa kapitalism med imperialism – och värden som personlig frihet och demokratiska rättigheter ryker på kuppen. Kalla krigets logik.

Men det var då, och om vi inte lämnar det bakom oss har vi inte lärt oss något om hur befolkningar manipuleras medelst hot om yttre fiender - t.ex. i kriget mot terrorismen.

Märk väl att jag inte dömer ut studien eftersom jag inte läst den. Det är beskrivningen av den jag opponerar mig emot.

/Mattias

Göran sa...

Marre,
jag använde mig bara av Kerstin Ekmans ord. Har över huvud taget väldigt svårt att se det konstruktiva i att håna vilket mer var det ord som jag var ute efter. Häda som begrepp kan vi gärna ta bort. Håna är ett fattigdomsbevis. Slutar med ett citat från just Kerstin Ekman;
"Själv har jag inte precis hittat någon frälsningsväg. Det skeptiska förnuftets humanism har aldrig gett sina anhängare mycket lycka. Inte heller särskilt mycket framgång."

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Problemet idag med att skämta om, håna och häda religiösa ideer inom islam är att Lars Vilks är (nästan) ensam om göra det i Sverige.

Så var det inte när det hånades och hädades mot kristendomen, eller rättare sagt: När det hånas och hädas mot kristendomen. Det pågår hela tiden, men det får i gen större uppmärksammhet.

Att Vilks är ensam innebär att hans hånande kopplas ihop med alla mer eller mindre tokiga ideer han har. Om Vilks hade varit en av flera, så hade detta inte skett.

MM,

Det du beskriver inom högern är lika illa, men jag vill inte kalla det kulturrelativism. Kulturrelativism handlar om argumenten som användas, om att vi i väst inte skall uttala oss om värdet i andra kulturer.

Så argumenterar inte dn höger du talar om. Där är det frågan om att bevara maktstabilitet, inte underblåsa frihetsrörelser som en dag skulle kunna drabba dem själva. Kanske kan detta kallas egoistisk pragmatism.

Unknown sa...

"Problemet idag med att skämta om, håna och häda religiösa ideer inom islam är att Lars Vilks är (nästan) ensam om göra det i Sverige.

Så var det inte när det hånades och hädades mot kristendomen, eller rättare sagt: När det hånas och hädas mot kristendomen. Det pågår hela tiden, men det får i gen större uppmärksammhet."

Är hånandet är ett självändamål, eller? Moget!

Ulf Gustafsson sa...

Gorel,

Självändamål? Nej!

Att skämta om regigösa ideer är en del i traditionen att genom humor ge sig på maktstrukturer.
Maktstrukturerna, religionerna, har försökt undvika genom att påstå att att detta är ett brott mot Gud, d.v.s en hädelse.
För de religiösa strömningar som lagt begreppet häda bakom sig, kan detta istället kallas att håna, för att försöka ge de som skämtar om religion dåligt samvete.

Lars Torstensson sa...


Satir kan ha sitt värde

Genom att använda överdrifter och skämtsamma grepp kan satiren - även den hädiska - på ett slagkraftigt sätt åskådliggöra missförhållanden, och därigenom bidra till deras avskaffande. Den är ett tacksamt vapen mot tyranner och hycklare.

När Vilks tecknar Muhammed som rondellhund tar han ner den "helige" profeten på jorden, och sticker hål på hans uppblåsthet. Han visar att det underdåniga förhållningssättet till Muhammed, som dominerar bland muslimer, inte är det enda möjliga. Det kan hjälpa muslimer att få en friare och mindre dogmatisk inställning till sin religion.

Lars Torstensson sa...

Multikulturalismen speglar och förstärker främlingsfientligheten

Göran skriver:

>... en förändring som skett är att tveksamma strömningar tagit över en del vokabulär som kulturrelativism och multikulturalism.

Dessa termer blir inte ogiltiga för att de också används av tveksamma strömningar.

Jag vill påstå att kulturrelativisterna och multikulturalisterna speglar och förstärker framlingsfientligheten. Eduardo Grutzky och Lars Åberg skriver så här i boken Heder och samvete: "När det kommer till kritan speglar sig multikulturalism och främlingsfientlighet i varandra, de skenbara motssatserna smälter samman. Multikulturalisterna vill att särskild hänsyn ska tas till hela grupper med hänvisning till deras kulturella bakgrund medan de främlingsfientliga vill bli av med dem av samma orsak."

När kulturrelativisterna och multikulturalisterna svävar på målet när det gäller att fördöma extrem islam och hedersvåld låter de också främlingsfienderna ta olyckliga politiska poäng på att tala klarspråk.

Lars Torstensson sa...

Kulturrelativismen är starkast inom vänstern, men finns inte bara där

MM skriver:

>... generellt sett känner jag inte igen bilden av att kulturrelativismen skulle vara ett vänsterställningstagande.

Vilka är det som visar störst förståelse för fördomar och förtryck i islam? Jo, debattörer som Mattias Gardell, Jan Guillou, Åsa Linderborg och Andreas Malm. Alla vänsterideologer. Helle Klein och Socialdemokrater för tro och solidaritet kan också nämnas i detta sammanhang.

Så här skrev Daniel Suhonen för ett par år sedan i Aftonbladet, i artikeln Vänsterprassel i islam: "... om vi synar det 00-tal som startade 11 september 2001 och avslutades på Tahrirtorget fredagen den 11 februari 2011 måste vi ställa oss frågan: Vilken var då egentligen vänsterns hållning under denna tid? Jag menar, att vänstern inte hade tillräckligt bra svar på de svåra civilisatoriska frågor som denna brännande tid ställt oss inför. Kampen mot mörkrets neokonservativa islamofober och radikalt kristna folkhemsrasister blev blind: vänstern hade överseende med allt."

http://www.aftonbladet.se/kultur/article12640062.ab

Men kulturrelativismen är inte begränsad till vänstern. Moderaterna har t ex placerat en mycket obehaglig islamist, Abdirisak Waberi, i riksdagen!

MM skriver också:

>Man kan givetvis säga att någon är islamofob utan att vara kulturrelativist.

Förvisso. Det finns både befogad och obefogad islamkritik.

>Det är alltså en avgörande skillnad på att ta ställning mot västerländska staters beteenden och att ta ställning mot västerländsk demokrati och liberalism.

Sant. Och USA stödde talibanerna så länge de bekämpade Sovjet. Ockupationen av Irak var också en förutsättning för de rena massmord som har utförts av islamistiska milisförband, ibland med den USA-stödda regeringens inblandning.

Det har dock som sagt inte hindrat flera vänsterdebattörer från att visa stor förståelse för islamismen.

Vissa vänsterextremister, som har behållit sin kommunistiska övertygelse, är dessutom motståndare till demokrati, och ser därför inte bristen på demokrati i islamiststaterna som något negativt.

Lokatt sa...

För ett antal år sedan var jag med bland andra min arabiske vän (född i Algeriet)på Liljevalcs vårutställning.Vårt sällskap vandrade runt som man gör, när jag plötsligt hörde demonstrativt hårda stampande steg och såg min vän argt klampa ut ur lokalen. Det visade sig att han sett två nakenbilder, två oljemålningar där en muslimsk kvinna i en sorts protest, (likt en tidig Femen) målat sig själv hängande upp och ner, naken och utsatt framför några betraktande (saudiska?) män i traditionell klädsel.
Min muslimske vän ansåg, visade det sig, att det borde vara totalförbjudet att på detta sätt kränka troende muslimers känslor - "Tänk om ni gjorde så inom kristendomen!" Jo men det gör vi ju, skrattade jag och dansade/sjöng lite ur "Always look at the bright side of life".
Detta var nära att kapsejsa hela vårt umgänge!
Var han en stackars analfabet, en nomadherde från Atlasbergen? Nejdå, läkare, med fin fransk utbildning.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se