24 dec. 2013

Dags för en sammanfattning igen

Seglora Smedja och Dagen gjorde gemensam sak av att återinföra religiöst firande i grundskolan. Eftersom advent är en religiös högtid ska man få vara i kyrkan och fira med religiösa inslag, menar Björklund. Med avstamp i kulturargumentet kan man alltså offra den sekulära skolan. Det räcker inte att barnen blir utbildade i olika religioner och livsåskådningar, firandet ska vara religiöst.

Och idag är firandet av religiösa högtider tillåtet, men om sekulärhumanister inte vill att sina barn ska närvara, så är det frivilligt. Alltså, eftersom Seglora Smedja inte kan tänka sig en skola där alla barn kan närvara, oavsett livsåskådning, så har man fixat detta så fint så att högtiderna blir frivilliga. Glada och nöjda över att sekulärhumanisters barn blir utpekade och exkluderade har alltså Seglora Smedja fått skolan att betrakta kyrkans särintresse som en kultur för den obligatoriska grundskolan att förvalta.

Som anhängare av detta särintresse, ställer självklart utbildningsminister Jan Björklund upp på Seglora och kyrkan.

En annan intresseorganisation skulle kunna göra ett nummer av att det är "svensk kultur" att äta julskinka. Köttindustrin kanske är intresserade? Rituellt ätande av julskinka går att motivera på samma sätt som religiöst firande i skolan - det är "svensk kultur", och därför inte något som skolbarnen blott ska läsa om, utan praktisera.

Det som oroar mig, är att Björklund inte håller sig ifrån detta på grund av att anhängare av en livsåskådning skulle bli exkluderad - julskinksätande kan exkludera muslimer. Nej, det går ju att göra evenemanget frivilligt och vinna nationalkulturella pluspoäng genom att peka ut muslimer som avvikande.

Det som håller Björklund ifrån detta är först och främst att det inte finns någon allmän opinion, vilket givetvis är en viktig faktor, men även att Björklund inte är allierad med köttindustrin utan med just kyrkan. Det som borde vara den avgörande faktorn, är att alla barn ska kunna närvara, oavsett vilken livsåskådning de har.

Den "svenska kulturen" och kyrkobesöken är inte hotade av att skolan är religiöst neutral, så denna seger var inget som varken Seglora Smedja eller Jan Björlund behövde, utan snarar något som sekulärhumanister inte behövde.

Idag finns 14 länder som klassas som fria och jämlika, och Jan Björklund är tillsammans med "statskyrkan" en av anledningarna till att Sverige inte kvalificerar till den listan.

Har inte alla barn rätt att få njuta av julskinka?

5 kommentarer:

Lennart W sa...

Det är IHEUs lista som Sverige inte kvalificerar sig till, för att IHEU inte tycker det tas tillräcklig stor hänsyn tas till bl a Humanister här. Humanister är offer med kofta?

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

IHEU pekar på högst reella inkränkningar i religionsfriheten som drabbar bl a ateister och sekulära humanister p g a det utbredda religiösa förmynderiet.

Anders Hesselbom skriver:

"Glada och nöjda över att sekulärhumanisters barn blir utpekade och exkluderade har alltså Seglora Smedja fått skolan att betrakta kyrkans särintresse som en kultur för den obligatoriska grundskolan att förvalta."

Just så är det! Och det är beklämmande att skolan nu ska överge sekularismen och bli ett redskap för detta kyrkliga särintresse.

Unknown sa...

Kul att majoriteten bedöms driva särintressen. Det ger en helt ny bild av demokrati.

Fast så gammal är den nog inte, kanske 1948?

Lars Torstensson sa...

Görel.

Majoriteten av svenskarna är inte alls kristen. Wikipedia skriver så här: "Religionssociologiska undersökningar visar att 46–85% av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-troende (på Gud). Vid enkät anger många att de tror på andliga ting men inte på kristendomens gudsbild. 2011 gjordes en av ett fåtal enkäter, med ca 500 svenskar som uppgav: 49% inte religiöst utövande, 35% kristna, 2% buddhister och 1% muslimer. 8% ville inte svara."

Många av medlemmarna i Svenska kyrkan är icke troende, men vill t ex vara med och betala för det kyrkliga kulturarvet, har en familjegrav på kyrkogården eller har blivit kollektivanslutna under statskyrkotiden, och är för oföretagsamma för att gå ur.

Även om 100% skulle tro att Jesus är Guds son så blir inte påståendet sant för det.

Kyrkan ska inte ställa sig bakom religiösa spekulationer, vars sanning inte kan styrkas, utan förmedla tillförlitlig kunskap. Oavsett hur opinionsläget ser ut.

Lars Torstensson sa...

Rättelse

Skolan ska inte ställa sig bakom religiosa spekulationer skulle det stå, förstås.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se