5 dec. 2013

Jakten på higgspartikeln

Vetenskapsförfattaren Jim Baggott förklarar bakgrunden till upptäckten av Higgspartikeln, hur teorin om ett Higgsfält först konstruerades och hur Higgspartikeln passar in vår grundläggande modell för universums beståndsdelar. Från PI-symposium 2013.

1 kommentar:

Lennart W sa...

Rätt bra på den korta tiden.

När det gäller sambandet mellan gravitation och de andra krafterna är det dock långt ifrån klart än hur det fungerar. Det är just de teoretiska problemen med detta som är anledningen till att man håller på med t.ex. 10-dimensionell strängteori.

Higgspartikelns existens är faktiskt INTE bevisad. Det LHC-experimenten visar är att standardmodellen inte är falsierad av test som mycket väl hade kunnat göra just detta. Man kan inte bevisa någon existens öht med vetenskap.

Den korta tiden kanske förklarar att han inte nämnde att higgsmekanismen faktiskt bara förklarar ca 1% av atomernas massa. Resten kommer från E=mc^2 och bindningsenergin mellan kvarkarna. Å andra sidan skulle inte kvarkarna kunna binda ihop öht om de var masslösa*, så i en indirekt mening är det ju ändå Higgsfältet som ger även denna massa.

Tidsbristen förklarar nog också varför han inte på slutet tog upp det ännu större mysteriet med den mörka energin. Men den mörka materien är iaf ett område som man hoppas att LHC s.a.s. ska kunna sprida lite mer ljus över.

Det är lite märkligt detta att ju mer vi forskar, desto mindre andel av det vi vet (eller snarare tror oss veta) finns till är något som vi kan förstå. Den sortens materia som standardmodellen handlar om är bara ca 5% av allt som finns i universum.

* Nu är jag ingen fena på att s.k. kvantkromodynamik (om gluoner och kvarkar..). Men det är iaf sant att masslösa elektroner inte skulle kunna binda till en atomkärna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se