9 dec. 2013

Kärleksbudskapet


Så här är versen i den nutida (nåja) bibeln: "Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn." Vad Jesus egentligen försöker säga är att han älskar alla, särskilt barn (nejnej, inte på det sättet).

13 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Kyrkan talar alltid om kärleksbudskapet hos Jesus, men glömmer hans talrika hotelser och förbannelser. Ser man till hans samlade budskap så är han inte alls något föredöme för mänskligheten.

Lokatt sa...

Ja, det här är nog mitt favoritbibelcitat. Jag hade det uppnålat på toaväggen ett tag men sen trillade det ner, spolades tror jag.

Annars är Jesus extra ond när han skickar bort sin oroliga moder som fotvandrat långt för att träffa honom, med att förklara att hon inte längre är viktig för honom, "Detta är nu min familj" säger han myndigt och pekar på sina tolv fans.
Riktigt hjärtlöst.

Anonym sa...

Citatet är hämtat från en liknelse. Det kan till och med vara så att det är en faktiskt händelse som Jesus återberättar. Att sådana våldshandlingar inte är vad Jesus uppmanar hans lärjungar att göra, framgår väldigt tydligt om man läser evangelierna i sin helhet.

Erik M sa...

Detta är den fullständiga texten för liknelsen:

För dem som hörde detta berättade han (Jesus) också en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Han sade: ”En man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: ’Gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka.’ Men hans landsmän hatade honom, och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: Honom vill vi inte ha till kung.

När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer. Den förste infann sig och sade: ’Herre, ditt pund har gett tio pund i vinst.’ Då sade han: ’Bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu skall du få härska över tio städer.’ Näste man kom och sade: ’Ditt pund, herre, har gett fem pund.’ Till honom sade han: ’Du skall få fem städer under dig.’ En annan kom och sade: ’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’

Han svarade: ’Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare, du visste att jag är en hård man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem.’

Och han sade till sina män: ’Ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de tio punden.’ – ’Herre’, sade de, ’han har ju redan tio pund.’ – ’Jag säger er: var och en som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.’”Några av de intressanta frågorna är: vad vill liknelsen säga? Vem är kungen? Vilka är männen som inte vill ha honom som kung och vad är det som menas med att kungen ger order om att hugga ned dem?

Anonym sa...

Liknelserna är berättelser som illustrerar en särskild poäng. I det här fallet är poängen att man troget ska förvalta de gåvor man fått. Övriga detaljer hör inte till huvudpoängen och är därför inget man ska bygga sin teologi på. Även om det är intressant att bygga vidare på dem så ska man vara försiktig i tolkningen av dem och väga det mot annat som sägs mer direkt. Om man t ex uppfattar liknelsens sista mening som att Jesus uppmanar till våld mot fiender måste man förstås se vad Jesus säger rakt ut (utan liknelser) i den aktuella frågan. Och där säger han helt klart att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss.

Men även om vi bara håller oss till själva liknelsen och analyserar den, så ser vi att det inte är en sådan uppmaning, eftersom tjänarna och kungens män inte är samma aktörer:

Kungen = Jesus
Tjänarna = alla som följer Jesus
Fienderna som hatade honom = alla som hatar Jesus, t ex de personer som ville döda honom, (samt alla nutida personer som skulle ha sällat sig till dessa mördare om de hade levt där och då).
Kungens män (som fick order att hugga ner fienderna - ej samma aktörer som tjänarna) = änglar som verkställer Guds slutgiltiga dom

Att en kung ger order om att avrätta sina fiender genom att hugga ner dem (bildens "slaughter" är ingen bra översättning) var knappast att betrakta som överilat för Jesus åhörare. Att förräderi föranleder avrättningar var helt självklart, och detta var den mildast tänkbara formen av avrättning. Jämför det med den tortyrdöd genom korsfästelse som väntade Jesus.

Sammanfattningsvis: Om man menar att Jesus med denna liknelse uppmanar sina lärjungar att bruka våld, så får man faktiskt säga att det är precis tvärtom: Det är inte lärjungarna som ska göra det ("Min är hämnden, jag ska utkräva den" = det är inte ert jobb.)

Och om man menar att Jesus är hård mot sina fiender så är det också tvärtom, eftersom han inte alls svarar dem med samma mynt. Även om det slutgiltigt är döden som väntar alla Jesus fiender, så vill han inte att någon ska utsättas för det lidande som han själv fick utstå.

Anders Hesselbom sa...

Att något är en liknelse innebär inte att budskapet ska ignoreras, det innebär att situationen är konstruerad i syfte att lyfta ett budskap.

Patrik Lindenfors sa...

Newtonbloggen,
Vem som uppmanas utföra våldsdåden kan knappast vara väsentligt, om du nu tror på änglar. "Mildast tänkbara form av avrättning" är i en nutida kontext horribelt. Visste Gud inte hur världen skulle utvecklas? Slutligen, vad gäller lidandet är du väl helvetestroende, som jag förstått det. I helvetet kommer det ynka lidande Jesus drabbades av betraktas som en belöning.

Jonah sa...

Detta är också en favoritvers för många muslimer som vill få Jesus att låta hård.

I Matteus 13 står det ju om varför Jesus talade i liknelser.
Det verkar som att han lyckades ganska bra.

Lennart W sa...

Enligt iaf den katolska katekesen består lidandet i helvetet i huvudsak av "den eviga skilsmässan från Gud. Ty i honom ensam kan människan uppnå livet och lyckan som hon är skapad för och som hon strävar efter". Tror på något sätt inte alls att Patrik hellre skulle torteras ihjäl på samma sätt som Jesus gjorde.

Och på tal om korsfästningen förresten, var det ju precis det som hände ungefär en vecka efter den här liknelsen. Gick m.a.o. ganska fort att konstatera att liknelsen iaf inte handlade om Jesus som en jordisk despot, om det nu var så att allt var förutsett.

Anonym sa...

Patrik. Du kanske såg att jag (Johannes Axelsson) kommenterade gällande det på FB, men här kommer iaf mitt svar gällande helvetet:

Läran om en evigt pågående plåga i helvetet är en obiblisk lära av hednisk-katolskt ursprung. Guds dom innebär att han räddar människor till ett evigt liv utan synd. Ett evigt liv i en syndig värld (där våld och själviskhet regerar) vore just ett sådant ett evigt pågående helvete. Det skulle bli den naturliga följden av att Gud inte ingrep för att stoppa lidandet, utan lät oss människor fortsätta att förstöra livet för varandra - samtidigt som han då mirakulöst skulle hålla behöva oss vid liv. Det är av kärlek till syndaren som Gud en dag slutar hålla honom/henne vid liv, för att det inte ska bli någon evig plåga. Det är alltså antingen evigt liv eller evig död, precis som i Joh 3:16 "Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende Son, för att alla som tror på Honom inte ska gå under (dö) utan ha evigt liv."

Erik M sa...


http://en.m.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_Hell

Erik M sa...

Lennart W, Newtonbloggen,

Ni kanske kan återkomma om vad som egentligen är den kristna positionen om helvetet. Vi andra vill ju inte argumentera mot halmgubbar.

Om ni inte kan nå enighet så kan ni kanske svara på en annan fråga: hur kommer det sig att olika kristna, som läser samma böcker och gissningsvis uppfylls av samme helige ande kan komma till så olika slutsatser om vad som väntar oss hedningar efter döden? Det känns som en rätt viktig fråga att svara på.

Lennart W sa...

Erik: Pass! Du ber ju andra om något som Humanisterna inte tycker är nödvändigt för egen del:

"Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas."

Alternativt svar: Otroligt som det tydligen är för dig, kan även icke-Humanister tänka själva och ha egna idéer och åsikter om saker och ting. Speciellt om de faktiskt inte är medlemmar i samma icke-Humanistiska organisation..

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se