31 jan. 2014

Bibeläventyr på kommunal skola i Umeå

Lars Nilsson, ordförande för Humanisterna i Umeå, skriver i dagens Västerbottens-Kuriren en debattartikel om bibelundervisning på den kommunala Carlshöjdsskolan i Umeå.
På Carlshöjdskolan bedrivs delar av religionsundervisningen på mellanstadiet i form av något som kallas ”bibeläventyr”. Dessa bibeläventyr är utarbetade av den ekumeniska organisationen ”Svenska bibelsällskapet” som enligt deras hemsida anser sig ha i uppdrag av Gud att göra bibeln känd och använd.
Bibeläventyren på Carlshöjdsskolan leds av en troende barn- och ungdomskonsulent från den närliggande Carlskyrkan under 4,5 timmar (eller minst 6 st 45 minuters lektioner) i både årskurs 4 och 5. Vissa år utan att föräldrarna överhuvudtaget har informerats. På dessa bibeläventyr redogörs för olika avsnitt i bibeln. Dessa redogörelser görs i stor utsträckning i sagoform eller dramatiserad form, på ett sätt som mer verkar likna söndagsskola än adekvat undervisning.
Skolans undervisning ska, enligt läroplanen, vara saklig och allsidig, men som Lars Nilsson skriver:
Carlshöjdsskolans sätt att bedriva kristendomsundervisning på mellanstadiet verkar inte ge utrymme för kritisk tänkande utan syftet är troligtvis att ensidigt förmedla en så positiv bild av bibeln och den kristna tron som möjligt.
Nilsson avslutar:
Att Carlshöjdsskolan år efter år understödjer kyrkan och Bibelsällskapet med detta är mycket märkligt och beklagligt. Carlshöjdsskolans ledning borde snarast inse vikten av att religionsundervisning bör vara värdeneutral och att den bör skötas av utbildad lärare. I sin nuvarande form kränker den barnens lagstadgade rätt till religionsfrihet i skolan och visar dessutom på dålig respekt för den mångfald av kulturer som är representerad på Carlshöjdsskolan.
Läs hela debattinlägget i Västerbottens-kuriren.

Humanisterna kommer under 2014 uppmärksamma frågor som berör skolan.

(Detta inlägg finns även publicerat på Humanisternas hemsida.)

Bibeln vs. Wikipedia


Introduktion till Humanism

Andrew Copson introducerar Humanismen vid the Ancestor's Trail, augusti 2013.

30 jan. 2014

Den arabiska våren är inte död - inte i Tunisien

Tunisien antog häromdagen en av världens mest progressiva konstitutioner, där endast 12 av 216 röstade emot. Bland annat innehöll den dessa inslag:
  1. Miljö som konstitutionellt mål: "Contribution to a sound climate and the right to a sound and balanced environment shall be guaranteed.[...] The state shall provide the necessary means to eliminate environmental pollution."
  2. Hälsa som mänsklig rättighet: “Health is a right for every person. [...Tunisia shall] guarantee preventative health care and treatment for every citizen and provide the means necessary to ensure the safety and good quality of health services.”
  3. Jämställdhet som statlig garanti: “The State shall commit to protecting women’s achieved rights and seek to support and develop them. [...] The State shall guarantee equal opportunities between men and women in the bearing of all the various responsibilities in all fields. [...] The state shall the necessary measures to eliminate violence against women.”
Också: "Islamist parties were [...] forced to agree to have Islam be the listed religion of the country, but to not promote sharia as the basis for future laws.

Törs man hoppas på en Tunisisk sommar...?

Läs mer hos Thinkprogress.

9-årig pojke utsatt för exorcismTur att det finns präster ändå. Kom ihåg att det här är en begränsad tro hos en begränsad del av kristenheten: Katolska kyrkan.

Biskop i Megalomani

Den grekiske Biskopen av Gortyna och Megalopoli har fått storhetsvansinne. Vid ett tal i Aten visar han upp sin kappa och varnar sina kritiker för att den har speciella krafter (trefas?):
Whoever wants to do anything to me, my clerical robe has three-phase power.
Sedan fortsätter han uppmana troende att välsignas sig själva innan de går och röstar och att de inte skall rösta p å någon som inte tror:
The ruler of our country must bless himself. He doesn't have to clutch a prayer rope – where could we found such a person – but he needs to say 'I believe in Christ; I believe in the Virgin Mary' rather than saying 'I don't believe'. [EnetEnglish]
I Grekiska kyrkan, som biskopen tillhör, betalar staten prästernas löner. I förra veckan ifrågasattes oppositionsledaren Alexis Tsipras att han kanske är ateist.

29 jan. 2014

Islamofobins svarta ägg

'Jesus and Mo'-kontroversen fortsätter och fortsätter i Storbritannien. I går döljde Channel 4 Mo, men visade Jesus, när det visade teckningen det handlar om, i samband med ett reportage om frågan.

Kenan Malik sammanfattar vad som hänt och förklarar varför rätten av förnärma är viktig - On the importance of right to offend:
What gives the reactionaries the room to operate and to flex their muscles is, however, the pusillanimity of many so-called liberals, their unwillingness to stand up for basic liberal principles, their fear of causing offence, their reluctance to call so-called community leaders to account. This is why Channel 4’s stance was so obnoxious. The broadcaster’s role is not to take sides in these debates. It is to tease out the arguments, and to stand by basic journalistic principles, including the principle of free speech. What Channel 4 did was the very opposite. It abandoned its journalistic principles, refused to stand up for free speech and took sides with the reactionaries.
Huvudpersonen Maajid Nawaz berättar i Guardia om skälen för varför han inte är förnärmad av 'Jesus and Mo' och varför han talar om detta - Why I'm speaking up for Islam against the loudmouths who have hijacked it:
However, in the final analysis, my intentions are irrelevant. What matters is this simple truth: I am free not to be offended by a cartoon I did not draw. If my prospective constituents do not like me not being offended, they are free not to vote for me. Other Muslims are free to be offended, and the rest of the country is free to ignore them. I will choose my policies based on my conscience. As such, I will continue to defend my prophet from those on the far right and Muslim extremes who present only a rigid, angry and irrational interpretation of my faith. I will stand for fairness, as Amnesty International once stood for me when I was a prisoner in Hosni Mubarak's Egypt. Because I believe that the difference between fairness and tribalism is the difference between choosing principles and choosing sides.
Tydligast är 'Jesus and Mo', vilka pekar ut var fördomarna mot muslimer och rädslan finns. Hos de som censurerar.

Orionnebulosan

Väldigt snygg inzoomning av Orionnebulosan.


M42: Live View Optical Zoom from isidro.villo@upct.es on Vimeo.

Religiösa länder mer korrupta

I en forskningsrapport publicerad i Journal of East-West Business rapporterar två amerikanska forskare att de har funnit ett starkt samband mellan korruption och religiositet. De undersökte även socioekonomisk utveckling samt huruvida länderna i fråga hade kommunistiskt förflutet och även dessa faktorer förklarade grad av korruption. Specifika religioner hade inte olika effekter, utan det var grad av religiositet, oberoende av vilken religion det handlade om, som var den förklarande faktorn.

Att religiösa länder är korrupta kanske inte kommer som någon överraskning, eftersom vi redan vet att fattigare länder tenderar att både vara mer religiösa och korruptare. Tvärtom har man ju tidigare visat att tanken på en övernaturlig övervakare, även när denne är uppenbart påhittat (Prinsessan Alice ser dig!), medför ett ärligare beteende. För att se denna positiva effekt av religiositet måste därför förstås plocka bort effekten av socioekonomisk utveckling. Det var denna tänkta positiva effekt forskarna egentligen var ute efter att testa.

Det nya med den här studien är att när forskarna plockade bort effekterna av fattigdom så fann de fortfarande en negativ effekt av religiositet (och kommunistisk historia - vilket är mindre förvånande)! Det här är förbluffande, varför skulle sambandet se ut på det sättet? Forskarna lägger fram några hypoteser.
Considering the variety of corruption measures, the reliability of data, and the large number of included countries, we have to conclude that religiosity not only does not impede corruption but tends to promote it.
[...]
We offered some possible explanations and particularly stressed that while religion provides abundant guidelines on morality, it supports a hierarchical socio-cultural order that endorses increasing discretionary power of elites, unaccountability, and ultimately corrupt business behavior. Moreover, we argued that the function of religion with regard to corruption is to provide sedation rather than a solution. We referred to the modernization theory (Bell 1973; Inglehart, 1997; Weber 1930) and argued that rationality and secularity rather than religiosity can be identified as the main causes of ethical decision making. In fact, the least religious countries of the world such as Finland, New Zealand, and Denmark are ranked among the least corrupt ones by TI (2010). Unlike religiosity, rationality promotes egalitarianism, accountability, effective institutions, and the rule of law, all of which hamper corruption. Religiosity offers too much guidance on morality but inherently may lead to corruption. By contrast, rationality, without too much emphasis on morality, wordlessly and effectively hinders corruption and supports ethical behavior.
Mer rationalitet i politiken! Det låter självklart på något sätt, men för många av världens fattiga gäller tragiskt nog motsatsen. Hur länge ska religion stå i vägen för fattigdomsbekämpningen i världen?


28 jan. 2014

"They try to control us, brainwash us"

Aliaa Magda Elmahdy, kvinnorättsaktivisten som flydde Egypten och fick en fristad i Sverige, talade vid norska Hedningsamfundets årsmöte. Bilden nedan är hennes tal som återfinns på Elmahdys hemsida.

Prophet Quest

Det är inte lätt att vara profet...

27 jan. 2014

Radio Houdi #68 - Radio Houdi går på bröllop


Dags igen för ett löftesrikt avsnitt av Radio Houdi när John Houdi och Anders Hesselbom går på bröllop!

John börjar med att berätta om en pinsam anekdot från sitt Las Vegas-bröllop och spelar up klipp från sina felsägningar under vigselakten. Detta beror på att John sett ett klipp på YouTube med en “våfflig fru” vid bröllop.
Hur bra är Disneys Frost? Varför slår man sönder övergivna bilar? Vill Johns mamma ha ett nytt avgasrör på sin 85-årsdag? Hur kan illusionister liknas med svartkonst enligt kristna eller är dagens illusionister konkurrenter till Jesus? Kan Jesus trolleritrick reproduceras av illusionister? Vad är Poes lag och ska man sluta manipulera vädret med chemtrails?
Och hur var det nu med vad som sades på Guldbaggengalan och vad skrev egentligen Max Hamburgerrestauranger?

Många frågor får sitt svar när John och Anders tillsammans går ner för altargången i detta bröllopsavsnitt av Radio Houdi.

Hypoteser om religiöst behov

Ingemar Hedenius ur I stället för samtal (1958)
Hos somliga finns ett religiöst behov - en känsla av att vara beroende av en stark och god makt, som är högre än vi, samt en önskan att få beröring med den. Härav har vissa forskare slutit sig till, att det måste finnas en gud. Men det var ett felslut. Förklaringen var en helt annan. 
För mycket länge sedan fanns det på jorden en art varelser, som var lika överlägen mänskligheten som människorna nu är överlägsna hästen. Dessa varelser hade oss som sina husdjur. Under årtusendenas gång blev det en biologisk funktion hos oss att tjäna dem och vara omhändertagna av dem. 
Så småningom blev livet outhärdligt för våra herrar - delvis på grund av vår tilltagande uppfinningsrikedom och ondska samt därav orsakade svårhanterlighet, delvis av andra orsaker. I sorg beslöt sig övermänniskorna då för att förinta sig och hela sitt släkte och göra det så grundligt, att intet spår av deras tillvaro skulle lämnas kvar på jorden. 
De förstod, att de ej kunde hjälpa oss. De vill inte heller tillfoga oss något ont - inte minnas dem och vår underlägsenhet och vad som förlorats genom deras bortgång.
Ett litet förbiseende insmög sig emellertid i deras kalkyl. De biologiska spåren i våra nerver av mänsklighetens långa tid som deras husdjur dröjer sig kvar längre än beräknat. Det är de sista resterna av dessa spår som gör, att somliga av oss känner sig så ensamma. 
Ur rent vetenskaplig synpunkt är denna förklaringar så ofantligt överlägsen hypotesen om guds existens, att den senare framstår som rena mytologin i jämförelse. Men naturligtvis kunde man också tänka sig en tredje hypotes. Till exempel den, att en del av oss i otid tillhölls att suga på tummen. Så är det kanske.

Peace in our time

Hur det gick? Gud vet.

26 jan. 2014

Kartans vita fläckar

Jag har presenterat argument för att gudstro saknar legitimitet och hävdat att inget tyder på att Gud finns. Som exempel har jag hävdat att gudomliga väsen placeras in kunskapsluckor på samma sätt som man förr placerade in drakar på kartans vita fläckar.

Kunskapsluckornas Gud, alltså den Gud som legitimeras genom argument som bygger på vädjan till okunskap lever och har hälsan, inte minst i USA där Intelligent Design-teorin har ett väsentligt antal anhängare, är frågeställningar som "hur kunde den informationsbärande DNA-strängen skapas utan närvaron av en intelligent designer?" att betrakta som rimliga debattinlägg. Förutom Intelligent Design finns även en fallang som benämns som "Creation Science", som anser att Bibeln är en kunskapskälla och något man ska förhålla sig till när man studerar den verklighet man uppfattar omkring sig. Här är ungjordskreationister som Eric Hovind tongivande.

I takt med att kartans vita fläckar försvunnit, har även föreställningen att det bor drakar på outforskade platser försvunnit. Men vår förståelse om hur vår omvärld är beskaffad, kommer aldrig någonsin att bli komplett, och gapet mellan lekmäns förståelse och fackmäns kunskap är oroväckande stort, vilket närvaron av skapelsetro är ett exempel på. Således är föreställningen om en Gud fortfarande vital. Denna kvarleva har dock muterat i ljuset av förståelsen att något allsmäktigt väsen med homofobi inte finns där ute. Han är inte längre ett väsen, men en subtil kraft, omöjlig att detektera för den som är nyfiken på honom, uppenbar och tydlig för dem som vill dyrka honom.

Något som återstår är att legitimera gudstro genom goda argument för att Gud finns, till skillnad från argumenten som har sitt fäste i vår oförståelse. Jag påpekade i ett tidigare inlägg att föreställningen om Gud har något gemensamt med föreställningen om drakars existens: Föreställningen frodas i vår bristande kunskap. Detta fick Per Ewert att påpeka att det inte är vem som helst som misslyckats med att påvisa Guds existens - det är våra bästa och smartaste filosofer som misslyckats.

Jag håller med.

Söndagsföredraget: Vad är det som är så speciellt med den mänskliga hjärnan?Jag har bedrivit den här typen av forskning, om varför hjärnor skiljer sig åt, och gör det väl fortfarande i viss utsträckning, även om jag nu mest fokuserar på annat. Hypotesen om att det är matlagning som tillåtit människohjärnan att bli speciell har funnits sedan 1999, fast har aldrig - i mina ögon - haft så mycket som talat för sig. Men det är det som är det vackra med forskning: man får vackert böja sig för fakta. Och de nya resultat som presenteras i det här föredraget gör plötsligt resonemanget väldigt övertygande. Så ok, det är förmodligen matlagning som tillåtit människohjärnan att bli speciell. Vadå speciell? Se föredraget.

Neil deGrasse Tyson om vetenskap, science fiction och religion

25 jan. 2014

Ingen "riktig" muslim...

'Jesus and Mo'-kontroversen fortsätter i Storbritannien. Den liberale muslimen Maajid Nawaz uttryckte att han inte blev kränkt av teckningar på Jesus och Muhammed. Den liberale(?) muslimen Mohammed Shafiq tycker inte muslimer skall få säga så, i alla fall inte om de skall representera Liberal Demokraterna.

Uppenbarligen en kamp om vem som skall få representera muslimerna och hur en "riktig" muslim skall vara.

Lyssna på kloke Kenan Malik i detta BBC samtal.


Patricia Churchland hos Colbert

Neil deGrasse Tyson om "nya" Cosmos

24 jan. 2014

Sara Silverman och Jesus tillsammans för reproduktiv hälsaFörslaget om hur minska mäns intresse för onani fick mig att tänka på ett blogginlägg som inte alls handlar om videoklippet - Nytänk i modebranschen - men likväl feminism.

Spionerar staten tillräckligt på paranoida?


In The Know: Is The Government Spying On Paranoid Schizophrenics Enough?

23 jan. 2014

No fun in fundamentalism

Reduced Shakespeare Company har sedan 1995 spelat pjäsen The Bible: The Complete Word of God (abridged). Men nu har deras föreställning i Newtonw Abbey, Nordirland inställd. Lokala politiker har agerat:
For Christians, the Bible is the infallible word of God and it’s not something to be made fun of. These people are treating something sacred with irreverence and disrespect.
Teaterensemblen försöket få in "fun" i fundamentalism. Det uppskattades inte av fundamentalismen.

[via Index on censorship]

Den grekiska tragedin fortsätter

Filippos Loizos, den grekiske bloggaren som gjorde en pasta-satir på den ortodoxa munken Elder Paisios, har dömts till 10 månaders villkorligt fängelse för hädelse och för att ha förolämpat religion. Gripandet av Loizos skedde efter att en parlamentsledamot från nazistpartiet Gyllene Gryning startat ett upprop mot honom hösten 2012.

Ett annat exempel på den ortodoxa kyrkans makt över tanken i Grekland är att oppositionsledaren Alexis Tsipras i veckan kritiserats för att han kanske är ateist. Angreppet kom från det konservativa regeringspartiet Ny Demokrati som ett försök att underminera Tsipras partis förslag om att den ortodoxa kyrkan inte skall bekostas av staten, utan av kyrkans medlemmar.

EkathimeriniNyheter24Fria tidningen

Religiös omskärelse

En listig semantisk undanflykt

Teckning: David Levine
Filosofer kan man skämta om. Har aldrig läst ett filosofiskt resonemang om att det skulle vara oetiskt att göra detta.

Nedan en text från Beyond the Fringe (1962), i vilken Jonathan Miller imiterar Bertrand Russell. I den lurar Russell sin kollega G.E. Moore in i en logisk osanning. Finns att lyssna på via YoutubeSpotify (ljudet är bättre) eller ladda ner mp3-fil.

Russell: One of the advantages of living in Great Court, Trinity I seem to recall, was the fact that one could pop across at any time of the day or night and trap the then young G. E. Moore into a logical falsehood by means of a cunning semantic subterfuge. I recall one occasion with particular vividness. I had popped across and had knocked upon his door. “Come in,” he said. I decided to wait awhile in order to test the validity of his proposition. “Come in,” he said once again. “Very well,” I replied, “if that is in fact truly what you wish.” 
I opened the door accordingly and went in, and there was Moore seated by the fire with a basket upon his knees. “Moore,” I said, “do you have any apples in that basket?” “No,” he replied, and smiled seraphically, as was his wont. I decided to try a different logical tack. “Moore,” I said, “do you then have some apples in that basket?” “No,” he replied, leaving me in a logical cleft stick from which I had but one way out. “Moore,” I said, “do you then have apples in that basket?” “Yes,” he replied. And from that day forth, we remained the very closest of friends.

22 jan. 2014

Hitchens om Humanism


Indeed I've always thought one of the great advantages of humanism is precisely that it doesn't need a priesthood, it doesn't need constant reinforcement. People can come to it themselves as a logical conclusion. And many people do. It's one of its strengths.
- Christopher Hitchens, ur en intervju om George Orwell från 2002

Påven låtsas veta det han inte vet

We may define "faith" as a firm belief in something for which there is no evidence. Where there is evidence, no one speaks of "faith". We do not speak of faith that two and two are four or that the earth is round. We only speak of faith when we wish to substitute emotion for evidence. - Bertrand Russell (Human Society in Ethics and Politics)
Peter Boghossian använder i sin bok A Manual for Creating Atheists en definition på "faith" som går i Russells fotspår: Faith "pretending ot know something that one does not know". Vi saknar ett ord för "faith" på Svenska, men kanske kan detta översättas som att religiös tro (tro i religiös kontext) är att låtsas veta någon som man inte vet.

I alla fall förespråkar Boghossian att när någon använder ordet "faith" (tro i religiös kontext), så skall vi i huvudet översätta detta med hans definition, för att meningen skall få sin rätta betydelse. Detta har James Lindsay på Påve Franciskus essä Lumen fidei ("The light of Faith"), med följande roande resultat.

21 jan. 2014

Hederskulturen, ett fängelse

EU-minister Birgitta Olsson skriver om hedersvåld och hedersförtyck med anledning av att det idag är tolv år sedan Fadime Sahindal mördades.
Vi har alla en föreställning om vad ett fängelse är. Vi ser gallerförsedda fönster, taggtråd och rastgårdar framför oss. Övervakningskameror, vakter med vapen och höga murar mot omvärlden. För många kvinnor och flickor, men även pojkar, är det egna hemmet ett fängelse och den egna släkten fångvaktare. Fadime Sahindal fick Sverige att öppna ögonen för dessa osynliga anstalter mitt ibland oss. 
Jag kommer alltid att minnas den där kalla januaridagen 2002, då vi på tv fick höra om det brutala mordet på henne. 
Fadime och jag var då lika gamla, 26 år. Vi brann bägge för kvinnors rättigheter, vi hade studerat på universitetet och vi var inte nöjda med hur världen såg ut. Men samtidigt såg våra liv så olika ut. 
Mina föräldrar hade alltid uppmanat mig att gå min egen väg. Fadimes släkt hade valt åt henne. Jag hade valt min identitet. Andra hade valt Fadimes liv och valde att också avsluta det.
Olsson fortsätter debattinlägget med att ta upp EU:s arbete i frågan, speciellt bekämpandet av kvinnlig könsstympning.

Hennes inledning belyser dock det centrala förtrycket i hederskulturen: Ett kraftigt begränsande av individens frihet. Mord och våld är ytterligheter i sammanhanget. En yttersta konsekvens när normer, traditioner, indoktrinering, kontroll och hot inte räckt för att kuva en individ.

Idag är det Martin Luther Kings dag

"Being spiritual does not mean being dead serious"


Exakt så här var det på min klosterskola när jag var liten, driven av Skolsystrarna de Notre Dame. Det är människor bakom symbolerna, det får man inte glömma som religionskritiker, vilken religion det än gäller...

5 minuter med Jonathan Miller

Ät gräs och kom närmare Gud

Herrens vägar äro outgrundliga. En sydafrikansk pastor predikar att människor kan äta allt och överleva. Därför äter hans församling gräs. Läs mer och se bilder i MailOnline eller titta på ett reportage från eNCA nedan.

20 jan. 2014

SÄSONGSSTART! Radio Houdi #67 - Radio Houdi ger nyårslöfteRadio Houdi är tillbaka efter julledigt med ett par nyårslöften inför den nya podcastsäsong år 2014 efter vår tideräkning.

Anders är nu utvilad efter sin efterlängtade semester och blickar fram emot sommarsemestern.

Innan dess ger han Radio Houdis lyssnare ett nyårslöfte som heter duga.

Förutom fler nyårslöften behandlar John och Anders även biofilmernas TV-avsnittskaraktär med oavslutade filmer och cliffhangers och Sherlocks intellektuella tv-series cliffhangersslut (OBS! Ingen spoiler för säsong 3).

Är människor apor och hur påverkar aspartam och har den kombinationen något med Penn & Tellers Bullshit och Kent Ekeroths (SD) otur när han dricker öl på lokal och hur värdigt är Kristna Värdepartiet?

Detta och mycket mer i säsongens första avsnitt av Radio Houdi.

Äktenskapstvång, ny brottsbenämning

I går meddelade regeringen att de inom kort kommer lämna på en ny lag för att stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. En ny brottsrubricering skapas - äktenskapstvång.

Detta är en länge efterlängtad lag bland de som bekämpar hedersförtryck och att justitieminister Beatrice Ask presenterade lagförslaget vid Fatimedagarnas minneshögtid på Berns i Stockholm var naturlig. GAPF och dess ordförande Sara Mohammad har kämpat hårt och ihärdigt för att få frågan om hedersförtryck högst upp på den politiska dagordningen och för en eftermiddag var frågan där.

Vid det utmärkta arrangemanget deltog, vid sidan om justitieministern, Mikael Damberg (Gruppledare S) och Birgitta Olsson (EU-minister). Damberg och Olsson höll utmärkta tal som visade på deras engagemang i frågan. GAPF presenterade också ett flertal "ambassadörer" som skall arbeta för att frågan skall få fortsatt fokus under valåret. Bland dem återfinns flera riksdagsledamöter och även Humanisterna Eduardo Grutzky och Ellis Wohlner.

En annan nyhet som presenterades vid arrangemanget är att en insamlingsstiftelse har bildats med syfte att långsiktigt stödja GAPF:s. Uppropet för stiftelsen presenterades av dess ordförande Nyamko Sabuni. Sabuni är en annan person som länge efterfrågat och arbetat för den aktuella lagen.

Foto: Ulf Gustafsson

Vilken präst är vidrigast?

Det finns präster som inte vill viga frånskilda och som tror att så kallade självspillingar kommer till helvetet och som har för sig annat i samma stil. Det brukar anses att präster, som sålunda tror mer än de behöver, är ännu vidrigare än sådana, som nöjer sig med det kyrkliga minimum. I denna bedömning ligger ett fullkomligt förakt för trons så kallade samvetsfrågor. Man tar det hela liksom från den mänskliga sidan i stället. 
Ingemar Hedenius ur Istället för samtal (1958)
Att de helvetespredikande ses som vidrigare är naturligt ur ett mänskligt perspektiv. Men hur blir det ur ett gudomligt perspektiv? Det är svårare att göra ett etiskt uttalande då.

"From the infancy of our intelligence"

19 jan. 2014

Finns det evidens för att Satan finns?

Debatten i BBC The Big Questions tar avstamp i bevisläget med att Koranen och en annan bok presenteras som evidens. Sedan fortsätter debatten åt alla möjliga håll och Kate Smurthwaite är klokast (9:25).

Del 1 nedan och del 2 här.

Darkside - en filosofisk radioteater

Förra året var det 40 år sedan Pink Floyds episka album The Darkside of the Moon släpptes. Till minne av detta producerade då BBC en magnifik radioteater skriven Tom Stoppard. Darkside är ett filosofiskt drama i vilket vi får följa filosofistudenten Emily McCoy. Hennes tankeäventyr startar med att hon möter pojken som offrades i utilitarismens namn i 'Trolly problem'. Resan fortsätter sedan bland annat till den visemannen som vet livets hemlighet och till dalen som ödelades i 'allmänningens dilemma'. Dialogen är ackompanjerad av Pink Floyds musik.
There’s a juggler on the radio. He sounds exactly the same as if there’s no juggler. There’s lots of people listening to the radio and some are saying, ‘I believe in the juggler’ and some are saying, ‘There is no juggler.’ And there’s a few philosopher-type people saying, ‘How is there a juggler you can’t hear or see or smell or touch different to no juggler?’
Darkside finns på Youtube, Spotify och Soundcloud.

"Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror." Typ.

Jesus är tillbaks?

Ni har väl inte missat nyheten om nunnan i Italien som födde ett barn, enligt egen utsago ovetandes om sin egen graviditet? Mystiskt. Normalt brukar ju den där typen av överraskningsgraviditeter föregås av besök av "änglar".

Läs mer i Expressen.

18 jan. 2014

"What science cannot discover, mankind cannot know"

What science cannot tell us, mankind cannot know.
Det påstås i Ted Peters "Cosmos As Creation: Theology and Science in Consonance" (1989, p. 14), att Bertrand Russell yttrade detta "to a BBC audience earlier this century".

Detta har han i alla fall skrivit:
While it is true that science cannot decide questions of value, that is because they cannot be intellectually decided at all, and lie outside the realm of truth and falsehood. Whatever knowledge is attainable, must be attained by scientific methods; and what science cannot discover, mankind cannot know.
Bertrand Russell Religion and Science (1935), Ch. IX: Science of Ethics.

För att påståendet ska hålla måste begreppet "vetenskap" även inkludera de ämnen Russell själv sysslade med - filosofi och matematik. Gör man det ser jag dock inga problem med det. Gör ni?

Ateister spekulerar

Lättsam diskussion om skepticism, ateism och religion med Mike Hall, Mitch Benn, Lawrence Krauss och Richard Dawkins. Moderator Carrie Poppy, inspelat vid QED 2013.Tipstack till BlackLabel

Vidskepelsens arrogans

Av pedagogiska skäl brukar jag välja att diskutera problemet med gudstro genom att exemplifiera med tron på ett annat övernaturligt väsen än en gud. Den som tror på något, t.ex. Gud, tenderar att vara mindre hemmablind för logiska inkonsekvenser om man samtalar om något annat än Gud. Problemet gör sig gällande på lite olika vis, beroende bakomliggande teologi.

Tillåt mig exemplifiera med ett resonemang från den skapelsetroende Eric Hovind som jobbar med osäkerhetsfaktorn. Han brukar fråga naturalister om de inser att allt de tror sig veta skulle kunna vara inkorrekt? Eftersom Hovind har rätt i att allt en person kan ha fel i allt, så är även naturalistens frånvaro av gudstro föremål för att vara felaktig, även om ateisten gör ett bra jobb i att legitimera varför han inte tror. Så även om vi inte kan påvisa att Gud finns, kan vi ha fel om vi inte tror att han finns. Alltså är teism lika legitimt som ateism och alltså kan Gud finnas utan att vi vet om det.

Att vi kan lära oss något om vår omvärld genom att studera den, är ett antagande som naturalisten inte kan bevisa, men det är ett användbart antagande som fungerar i väldigt många situationer. I mångt och mycket håller Hovind med om detta, men han kan inte acceptera detta antagande fullt ut i ett läge där varken naturvetenskapen eller filosofin gör ett bra jobb att peka ut möjligheten att något gudomligt väsen kan existera. Därför betonar Hovind att det vi vet kan vara fel.

Men vad är det som säger att det bor välsinnade gudar i det gap av okunskap som Hovind har målat upp? Det skulle lika gärna vara ett utrymmer befolkat av illasinnade drakar. Givetvis finns inget som garanterar att förståelsegap befolkas av just gudar - det blir vi tvingade att ta på tro. Och om vi blir tvingade att ta det på tro, varför inte låta våra föreställningar om den ovetbara delen av verkligheten få vara öppna och härledda från det vi faktiskt vet? Nästan alla fenomen som vi har studerat, har visat sig ha naturliga orsaker, och de resterande har inte visat sig ha övernaturliga. Erfarenheten säger oss att vi lever i en naturlig värld, och det finns inga logiska invändningar mot detta antagande.

Hur hanterar troende detta? Per Ewert hänvisar till att ingen seriös filosof någonsin hävdat att drakar existerar, eller ens har existerat, och att det därför är både nedlåtande och löjligt att ta upp dem för diskussion (Fritt tolkat, i Gud och hans kritiker, 2012, nämns inga drakar men bl.a. påskharen). Den hemmablindhet som är så svår att tränga igenom, är helt plötsligt som bortblåst. Jag skulle önska att den som tror på Gud, har detta i åtanke när andan faller på att försvara sin gudstro, då den som inte tror på Gud har exakt samma förhållande till Gud som till drakar. Det finns alltså ett pris i förlorad trovärdighet som man måste vara beredd att betala, om man vill försvara sin tro.

Gud finns, på samma sätt som drakar finns. Det saknas evidens för existensen av både gudomliga väsen och för drakar, både gudomliga väsen och drakar förekommer som litterära karaktärer, inte minst i Bibeln. "Ty av ormens rot skall en kobra komma, den skall föda en flygande drake."

17 jan. 2014

"This is better than we thought!"

.

Ett slut för arrogant ateism

Roy Speckhardt, Executive Director för American Humanist Association, kritiserar det han kallar "arrogant ateism" och använder Richard Dawkins som exempel på detta - An End to Arrogant Atheism:
As an atheist who is also a humanist, I find that in our efforts to point out the dangers and failings inherent in religion, we sometimes fall into the language of arrogance. I read arecent quote from famed evolutionary biologist and past Humanist of the Year awardee, Richard Dawkins, which, upon reflection, showed that even he can fall prey to this tendency. He stated that "religion is an organized license to be acceptably stupid." While Dawkins certainly has a valid point regarding mainstream religion's frequent opposition to critical thinking and empiricism, he makes his point in such a way that is likely to leave religious people offended by, instead of interested in atheism and rational thinking.
[...]
The problem with arrogant atheism is that it scares away those who would otherwise self-identify as atheists, and it prevents us from building the alliances we need in order to achieve our aims. This is an argument about tactics and attitude. Religion is by no means beyond criticism, so we should feel free to critique and even poke fun at the occasional absurdity. Most people appreciate humor, whether it's in the form of stand-up or just friendly banter. But when that humor is used to hurt others, it becomes a form of derision that is inconsistent with humanism's compassionate principles. When critique becomes belittling, when poking fun becomes ridiculing, the respect that is the foundation for any meaningful conversation is lost.
[...]
If we ever want to truly reach the general public with our message of skepticism, scientific inquiry and a conviction about the importance of basic civil rights and liberties, we need to recognize that you can respectfully disagree, but you can't respectfully ridicule. Let's drop the arrogance and reemphasize the humanist values that appeal to so many people of varying faith traditions. We can still be vocal about our disbelief and should seek to challenge ignorance (be it religious or otherwise) whenever it rears its head, but we should do so in the way that opens minds instead of closes them.

16 jan. 2014

Vad tror Svensk kyrkan på?

I dagens Människor och tro var det samtal mellan författaren Lena Andersson, som myntade begreppet dunbolsterteologi i en kritisk debattartikel om substanslösa påståenden som inte kan granskas och ifrågasättas och Åke Bonnier, biskop i Skara stift. Insprängt ett reportage från en ALFA-kurs i kristen tro (7:15-15:15).

Det enda tydliga svar Bonnier ger är att Svenska kyrkan (eller i alla fall han) tror på Jesu uppstådelse och att för en gudstroende kristen är detta en rimlig tro. Detta eftersom Gud finns och kan göra undantag från naturlagarna.

Alltså - frågan om gudsexistens är avgörande och inte någon akademisk övning för filosofer och teologer.

Lyssna: Vad tror Svenska kyrkan på?

World Humanist Congress 2014

8-10 augusti i år kommer World Humanist Congress att genomföras i Oxford. Arrangörer är Brittish Humanist Association. Mer information: www.whc2014.org.uk.

Ignorance is a choiceImran Khan, för er som inte vet det, är stor Bollywoodstjärna.

15 jan. 2014

Samtal med Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni, Hedeniuspristagare 2012, har intervjuats i svt:s program Min sanning. Samtalet med den tidigare integrations- och jämställdhetsministern handlar mycket om hennes arbete mot hederskultur och den kritik hennes förslag fick.

Se programmet på svt play: http://www.svtplay.se/video/1729036/del-1-av-8-nyamko-sabuni

Fadimedagarna 2014

Den 19-22 januari genomförs Fadimedagarna 2014. Då hedras minnet av Fadime Sahindal, som mördades för 12 år sedan. Humanisterna deltar i och är medarrangör i arrangemang i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Aktiviteter genomförs också i Karlstad och Örebro. Förutom själva minneshögtiden, genomförs ett flertal panelsamtal och föreläsningar/konferenser om hedersvåld och hederskultur.

Hos GAPF finns information om arrangemangen under Fadimedagarna.

Nedan en ny reklamfilm för GAPF - Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, vilka är huvudarrangörer för Fadimedagarna.

"Tro som tro som icke-tro"

Idag skriver DNs ledarskribent Susanna Birgersson initierat om religionsfrihet.
[S]om många före mig har påpekat är religionsfrihetens särställning något av en anomali i moderna, västerländska samhällen. Den ger ett speciellt skydd mot diskriminering. Den ligger också till grund för ett slags positiv särbehandling av religiösa sammanslutningar.
Religionsfriheten är roten till den liberala demokratins åsikts-, mötes och yttrandefrihet. När 1600-talsfilosoferna argumenterade för religiös tolerans, var det mot bakgrund av förtryck av och våldsamma motsättningar mellan olika kristna inriktningar.
Under gångna århundraden var religionen intimt förknippad med staten, lagen, utbildningsväsendet och det offentliga samtalet. Det fanns ingen sfär som inte var genomsyrad av religion. Att förfäkta religionsfrihet var att kräva att människor skulle ha rätt att välja den trosinriktning inom vilken de kunde tänka och söka frälsning.
I stora delar av världen är situationen för konvertiter och religiösa minoriteter liknande den som rådde i Europa för flera hundra år sedan. Kampen för människors rätt att tro – eller inte tro – är på många håll en kamp på liv och död.
Det är också viktigt att hålla i minnet att tro inte alltid är något man ”väljer” – det är en samvetsfråga. Därför kan det vara orimligt att kräva att människor, som söker asyl undan religiös förföljelse, borde dölja sin tro i hemlandet.
Men frågan är om inte begreppet religionsfrihet i sekulära, demokratiska stater snarast förvirrar och fördunklar. Att människor får tycka och tro vad de vill, och leva i enlighet med sina samveten och övertygelser, är själva fundamentet i ett fritt land. Att det måste finnas förbud mot sådant som uttrycker hets och hot är lika självklart – även om gränsdragningarna är svåra. Men inte sällan blir religionsfriheten ett slags upphöjd idé som leder till ­irrationell politik.
Som att religiösa samfund får statsbidrag – medan gudlösa sammanslutningar, som inte desto mindre ägnar sig åt livsåskådningsfrågor, inte får det. ­Givetvis kan det finnas skäl att ge bidrag till dem som också bedriver särskild verksamhet för till exempel ungdomar på glid eller missbrukare. Det är heller inte orimligt med offentliga medel till samfund som förvaltar kulturhistoriskt viktiga byggnader. Men själva verksamheten som sådan, att människor träffas för att tillbe sin Gud, borde knappast skattefinansieras.
Det är också ”religionsfriheten” som spökar när offentliga arbetsgivare eller myndigheter blir helt rådvilla inför människor som av religiösa skäl inte kan tänka sig att göra det ena eller andra. Till exempel att handhälsa på en person av motsatt kön. De självklara frågorna borde vara: Kan man sköta det sökta jobbet utan att ta i hand? Eller: Tror vi att den här personen kan bete sig respektfullt mot sina arbetskamrater? I stället uppstår genast en andfådd debatt om människors rätt att med hänvisning till sin religion bete sig på ett avvikande sätt.
I kölvattnet följer absurda diskussioner kring om ett specifikt beteende verkligen är att räkna som en omistlig del av en viss religion.
För att inte tala om förslagen om blasfemilagar: förbud mot att uttala sig nedsättande om religioner. De är givetvis inte en följd av religionsfriheten som sådan, snarare en bisarr utväxt på idén att religiös tillhörighet utgör en särskild grund för skydd.
Integrerade som vi är i det internationella samfundet, bland annat genom FN-konventioner och annat, kan vi inte avskaffa religionsfrihetens särställning. Men det vore utmärkt om trosfriheten, i politiken och det offentliga samtalet, placerades där den hör hemma: under de grundläggande rättigheterna att tycka, tänka och tala fritt. Det skulle inte utesluta de pragmatiska lösningar som krävs i ett mångkulturellt samhälle, utan tvärtom underlätta.
Läs hela artikeln hos DN.

En utveckling av 'Wrecking Ball'

Alternativ världshistoria

Skall mänskliga rättigheter alltid trumfa religiösa rättigheter?

BBC:s debattprogram  The Big Questions är ofta intressant. Söndagens program var riktigt bra. Först är det en allmän diskussion där kristna är oense om synen på homosexualitet, kristna vill ha egna rättigheter, men förvägrar muslimer dessa och alla de bra argumenten ges av sekularisterna. Därefter tas omskärelse av pojkar upp (34:20) och slutligen handlade det om könssegregering inom islam (44:00), samt rätten att ha 'Jesus and Mo'-t-shirts.

14 jan. 2014

Det smakar som kyckling

Om våldtäkter och islam

På religionsvetenskapliga kommentarer har Jonas Otterbeck, Professor i islamologi vid Lunds universitet, gjort en förnämlig genomgång om islam och våldtäkter. Det är värt att läsa i sin helhet, men här nedanför är några väl valda delar. Otterbeck skriver också så här, i en mailväxling vi haft, om Korantolkning: "Koranen och haditherna har en påfallande lång, mångfaldig och intellektualiserande tolkningshistoria av alla ursprungstexterna. Tolkningarna har en spridning i alla riktningar från mystika, panteistiska, legalistiska, rationalistiska, antiintellektuella osv. Islam är inte en enkelt avgränsningsbar tolkningstradition lika litet som Kristendom, kanske nästan mindre så än kristendom. En ledande antropolog Talal Asad talar om islam som en diskursiv tradition inom vilken det pågår en ständig kamp om tolkningsföreträde, lokalt, nationellt som globalt." Det här är värt att hålla i minnet. Även om Koranen är Guds egna ord så är det inte alls säkert att man tolkar samma stycken på liknande sätt. Tvärtom visar historien på en mängd olika läsningar av Koranen. Här är några valda stycken ur Otterbecks text:
Jag fick en fråga den 9 januari om ett par SD-politikers ordande om våldtäkt och islam. Jag skrev då ett relativt långt svar (här litet bearbetat) som jag delger läsarna av denna blogg. Journalisten Maria Gisselquist bad mig kommentera följande uttalanden:

”Islam i enlighet med bokstavstrogen tolkning accepterar våldtäkt”
”Det finns belägg för det Hess skriver, att våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna”

Påståendena innehåller flera medvetna eller omedvetna oklarheter som gör att de inte går att svara kort på. Vad avses mer exakt med våldtäkt här? Vad menas med bokstavstrogen? Vad är islamisk kultur?

Jag ska diskutera detta nedan men först tror jag det är viktigt att klargöra en sak. Varför är dessa politiker inte intresserad vad muslimer i nutid, i Sverige har att säga om dessa frågor? Om man vill veta något om hur kristendom förstås i dagens Sverige rekommenderar jag att man kontaktar en präst eller en troende eller en religionsvetare och om man vill veta något om hur islam förstås kan man lämpligen tala med en rättslärd, en imam eller en troende muslim eller kanske en islamolog. Att bara anta att man kan slå upp en påfallande gammal helig skrift och läsa i den och tro sig veta hur en religion är idag är naivt. Det fungerar inte med islam, inte med kristendom, eller med någon annan religion heller. Det är till och med svårt att avgöra hur man uppfattade det som står på den tid som en skrift författades. Det blir dessutom många gånger synnerligen svårt om man dessutom läser översättningar utan att ta stöd i hur lärde har förklarat olika textpassager.
[...]
Om våldtäkt implicerar överfall, alltså våldtäkt med betoning på våld, finns inget stöd för våldtäkt i islamiska källor som Koranen eller hadithsamlingarna eller i sharia eller fiqh (islamisk jurisprudens). Om man med våldtäkt menar en patriarkal sexuell ordning där mannens sexuella önskemål överordnas kvinnas lust förekommer våldtäkt som sanktionerat i klassisk islamisk teologi, vilket det även gör i Bibeln särskilt i GT (där även våldsamma våldtäkter omskrivs gjorda av rättfärdiga) och historiskt i kristen teologi (t.ex. inom äktenskapet). I relation till svensk lagstiftning där individen förutsätts vara den som bestämmer över sin kropp och där fenomen som våldtäkt inom äktenskapet erkänts som fenomen och kriminaliserats sedan 1965 i Sverige och numera är ett specificerat brott i mer än 100 länder finns stora problem med abrahamitiska religioners traditionella sexuella ordningar.
[...]
Det finns många problem med denna diskussion, ett av dem är att just att man använder en nutida lagstiftning i Sverige och jämför det med accepterat bruk vid en annan tid. Och sedan hävdar att så är islam. Men sedan länge tar muslimer avstånd från slaveriet (med stöd av etiska principer även de tagna ur Koranen och haditherna om att slavar bör behandlas väl och helst friges). Det finns en del påfallande marginaliserade extrema muslimska sheikher som de facto fortfarande tycker att eftersom Koranen ger uttryck för att slaveriet är tillåtet kan man inte förbjuda det och som talar om muslimska soldaters rätt att ha sex med krigsfångar. Dessa är dock inte tongivande för samtida islam och påfallande irrelevanta för hur svensk islam levs och lärs ut vad jag känner till.
[...]
Islamisk kultur, vad ska man säga? Finns det en kristen kultur delad av de 2 miljarder katoliker, protestanter, ortodoxa, evangelikala, kopter osv. över jorden? Nej. Finns det en islamisk kultur delad av sunniter, tolvshia, ibaditer, ahmadiyyamuslimer, alevimuslimer, ismailiter osv. från alla typer av samhällen över hela jorden. Nej. Det är att missbruka ordet kultur, både så som ordet spontant förstås i allmänt ordbruk och så som det förstås mer specifikt till exempel inom samhällsvetenskap.

Att hävda att ”våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna” är intellektuellt genant i förhållande till vad vi vet om kultur från antropologisk, etnologisk forskning och vad vi vet om tolkning från t.ex. litteraturvetenskap och religionsvetenskap.
Kommentera gärna inlägget hos Religionsvetenskapliga kommentarer, även om kommentarer förstås också är välkomna här.

"Flera politiker vill göra det tillåtet att håna en religion"

Detta är en rubrik man inte förvänta sig läsa i en dansk tidning, men i gårdagens politiken.dk fanns den. Orsaken är att Danmark fortfarande har en gällande blasfemilag som kan rendera böter eller upptill fyra månaders fängelse om man hånar en religion.

Även om lagen i praktiken verkar vara vilande, är det ett framsteg om den tas bort. Senast någon dömdes enligt paragrafen var 1946, då ett par dömdes för att ha döpt en docka vid en maskerad. Senast någon åtalades var 1971. Då hade Trille sjungit "Øjet" i radio och tv, men de åtalade programdirektörerna slapp undan straff. Muhammedteckningarna anmäldes, men något åtal väcktes aldrig.

Marianne Jelved (kulturminister) och Sofie Carsten Nielsen (gruppledare), båda Radikale Venstre, skriver i en debattartikel:
Religionsfrihed er udtryk for åndsfrihed og er en af de mest fundamentale frihedsrettigheder. 
Men det betyder ikke, at vi ikke kan og skal kritisere religion, når religionen eksempelvis legitimerer undertrykkelse – når imamer prædiker kvinders plads i hjemmet, eller når Vatikanet prædiker modstand mod kondomer til bekæmpelse af aids-epidemien. 
Det er også ved at være tid til at ophæve blasfemi-paragraffen.

Tacka Gud

13 jan. 2014

Hjälp till och bygg en skola i Uganda

I Uganda håller Kasese Humanist Primary School på att uppföras. Projektet kan stödjas via Atheist Alliance International. Bildspelet om skolbygget är gjord av Godless Poutine och Shelly Segal har donerat sin sång "Gratitude" till projektet.

Livet börjar vid den första snön

12 jan. 2014

Rysk-ortodoxa kyrkan vill ha en folkomröstning om homosexförbud

Inlägg av Lars Torstensson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mot bakgrund av kritiken från väst inför vinterolympiaden i Sotji mot inställningen till mänskliga rättigheter i Ryssland har den mäktiga Rysk-ortodoxa kyrkan föreslagit en folkomröstning om att förbjuda homosexuella relationer. En lag mot "homosexuell propaganda" finns redan i Ryssland.

Kyrkans talesman Vsevolod Chaplin pekar på den negativa synen på homosexualitet bland flertalet ryssar, och han menar att en återgång till Sovjettidens förbud mot homosexualitet borde diskuteras, "eftersom vi lever i en demokrati". Han säger också: "Jag är övertygad om att sådana sexuella kontakter bör uteslutas fullständigt från vårt samhällsliv."

Emellertid torde en sådan lag bli svår att genomföra med tanke på Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

"Om man håller en folkomröstning i Ryssland skulle 90% stödja både dödsstraffet och idén om att skjuta alla homosexuella," säger en representant för den ryska hbt-rörelsen.

[Global Post]

Lars Torstensson

Greatest HitchNu har det väl ändå gått för länge utan ett Hitchensinslag. Tack till Magnus Timmerby för påminnelsen!

11 jan. 2014

10 jan. 2014

Vad är Humanism?

Den brittiske filosofen Stephen Law har i sju punkter sammanfattat sin minimidefinition av Humanism:
1. Humanists place particular emphasise on the role of science and reason. They believe that, if we want to know what is true, reason and science are invaluable tools – tools we should apply without limit. No beliefs should be placed beyond rational, critical scrutiny. 
2. Humanists are atheists. That is not to say that they must be atheists in the positive sense, however. Humanists need not deny there is a god or gods. But they do not sign up to belief in a god or gods. [...] 
3. Humanists suppose that this is very probably the only life we have. There is no heaven or hell awaiting us. Nor are we reincarnated. 
4. Humanists usually believe in the existence and importance of moral value. Humanists tend to have a particular interest and concern with moral and ethical issues. Most Humanists believe that actions can be objectively morally right or wrong. [...] 
5. Humanists emphasize our individual moral autonomy and responsibility. They insist each individual must ultimately take responsibility for making moral judgements, even if that judgement is that that individual ought to stick with the moral framework handed to them by a tradition or community. [...]
6. Humanists are secularists in the sense that they favour an open, democratic society and believe the State should take neutral stance on religion. The State should not privilege religious over atheist views, but neither should it privilege atheist views of those of the religious. Humanists believe the State should protect equally the freedom of individuals to hold and promote both religious and atheist points of view. [...] 
7. Humanists believe that we can enjoy significant, meaningful lives even if there is no God, and whether or not we happen to be religious. Many Humanists would go further and insist that, in some respects, our lives may become rather more meaningful in the absence of gods and/or religion. [...]
Law fortsätter sedan i sitt omfattande inlägg att utveckla: Vad Humanism inte är, att Humanism inte bara är negativa åsikter, Humanismens relation till upplysningen, Humanismens förhållande till moralisk relativism och att ett gott samhälle kan finnas utan religioner.

Besvärliga ställen i barnens bibel - nattvardenInnan du tänker "Stopp där! Det här ska inte tolkas bokstavligt!" så betänk att Katolska kyrkan tolkar just det här bibelstället bokstavligt och i hundratals år varit beredda att döda de som inte håller med. (Nej, inte bokstavligt på det bokstavliga sättet - tror du vi är obildade som inte vet det? - utan bokstavligt med inslag av trolleri!)

Korantolkning?

[23:1] DET SKALL gå de troende väl i händer; [23:2] de som ber med ödmjukt sinne, [23:3] som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, [23:4] som gör en insats för hjälpen till de behövande, [23:5] som håller sina begär i styr [23:6] [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem.
Från Koranen, översättning: Koranens budskap.

Jag avstår från att tolka detta stycke. Till skillnad från kristna brukar muslimer inte hävda att det är ett tecken på obildning att läsa vad som står.

9 jan. 2014

Stoppa anti-homosexuell lag i Uganda!


Stoppa anti-homosexuell lag i Uganda! Ugandas parlament har godkänt en "anti-homosexuality bill" som stärker hat och diskriminering mot de som är eller misstänks vara hbtqi-personer. En lag som kan innebära långa fängelsestraff för bland annat förespråkande av homosexualitet. Förslaget ligger nu hos presidenten som kan välja att använda veto mot förslaget. Skriv under detta vädjande för att påverka presidenten att avstyra denna lagstiftning!

Måttlig religiositet nödvändigt för barns religionsfrihet

I går hade DN Insidan ett läsvärt reportage om en kvinna som brutit sig fri från Jehovas vittnen - ”Jag är livrädd för att min dotter ska välja att bli vittne”. Ett tydligt exempel på varför religiös tro skall delges barn i ringa omfattning. Annars blir religionsfrihet något en del behöver kämpa sig till i vuxen ålder.
– När jag hade fått mitt barn blev allt ännu tydligare. Plötsligt förväntades jag välja min Gud och tron framför mitt barn, vilket var otänkbart på alla sätt. Skulle något hända mitt barn skulle jag inte få ge henne den läkarvård hon behövde. Och om barnet en dag väljer en annan tro måste jag vända det ryggen. För en 22-åring var det väldigt mycket insikt på en gång. Då bestämde jag mig igen för att lämna församlingen, jag kunde inte stå för någonting i deras tro längre och kunde inte ha den stämpeln på mig.
[...] 
Med din erfarenhet, hur ser du på religionsfriheten i Sverige? 
– Jag är inte så förtjust i religion, numera är jag ateist. Jag har släppt min tro helt och hållet, den Gud jag lärde känna är en skitstövel. Han har ingen rätt att regera. Troligen finns han inte och gör han det så struntar jag i honom. Nu läser jag mer om biologi och evolutionsteori, sådant som varit förbjudet under min uppväxt och det som jag så fint har tvingats ignorera i skolan. Men religionsfrihet, jo, den måste finnas. Tar vi bort den så tar vi samtidigt bort yttrandefriheten och den behövs. Däremot borde samhället ha bättre koll på den här typen av slutna sekter.

Diderot om kunskap

Det som i mitten av 1700-talet var ovanligt är idag standardmetod inom vetenskapen. Så sätt är ett kreativt geni inte en gudagåva, utan resultatet av ett metodiskt arbete.
There are three principal means of acquiring knowledge available to us: observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination. Our observation of nature must be diligent, our reflection profound, and our experiments exact. We rarely see these three means combined; and for this reason, creative geniuses are not common.
Denis Diderot (ur On the Interpretation of Nature, 1753)

Problemet med "sofistikerad teologi"

.

8 jan. 2014

Nytt kristet fundamentalistparti bildat i Sverige

Presskommentar från Humanisterna

Nytt kristet fundamentalistparti bildat i Sverige

Tidningen Dagen skriver idag om ett nytt kristet parti som bildats i Sverige inför valet 2014. Partiet har redan tagit fram ett principprogram, där de lyfter fram familjefrågor, men framförallt är det abortmotståndet som ligger högst på agendan. -Vi vill ha ett totalförbud. Människovärdet ska skyddas, säger Mats Selander till tidningen Dagen.

- Sverige har fått sitt första religiösa fundamentalistparti, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Deras kvinnosyn och HBT-syn är närmast medeltida. Men det är bra med tydliga positioner i samhällsdebatten. Humanisterna ser fram emot att ta fajten med dessa mörkermän.

Baphomet och De tio budorden

Tokigheterna fortsätter i USA. Eller rättare sagt strävan att staten skall vara neutral gentemot olika livsåskådningar och behandla dem jämlikt. Så när kristna har fått sätta upp en staty med De tio budorden, så vill satanisterna självklart sätta upp sin staty. En drygt två meter hög staty av en sittande Baphomet och två barn som beundrar det gethuvade kreaturet.

Det hade varit en bättre idé om ingen livsåskådning fick nyttja statens mark för sina ändamål. Speciellt utan för den byggnad där demokratiska beslut skall fattas.

Läs mer eller roas av Foxnews.

Pastafarian vann lokalval i USA


Obetalbar bild. Läs mer om valvinsten hos Friendly Atheist.

I en relaterad nyhet (båda handlar om religionsfrihet) har "The Satanic Temple" ansökt om att få uppföra den nedan avbildade statyn av Satan utanför Oklahomas stadshus. Detta efter att en kristen grupp uppfört 10 guds bud där. I religionsfrihetens namn är väl en religion så god som en annan? Statyn avbildar en get-hövdad gudom sittande på en tron, med två barn stående bredvid.

7 jan. 2014

Släpp ceremonierna fria på marknaden

Gästinlägg från Catarina Thestrup. Finns även publicerat på hennes blogg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Släpp ceremonierna fria på marknaden!

En av mina bästa kompisar, en amerikansk homosexuell kvinna har efter flera års väntan äntligen kunnat gifta sig i kyrkan. Underbart! Grattis! Jag är jätteglad för hennes skull!

Självklart ska homosexuella ha samma rättigheter. Har heterosexuella rätt att gifta sig i kyrkan, ska naturligtvis homosexuella också ha det. Men jag hade hellre sett att det hade gått åt andra hållet, d.v.s. att kyrkans, kommunens och andra officianters vigselrätt hade tagits bort och att äktenskap (hetero och homo) juridiskt benämndes som partnerskap och endast kunde ingås genom undertecknande av juridiska dokument upprättade av jurister.

Som Humanister bör vi bekämpa kyrkans dominans, dogmer, allt förheligande och att någon annan än individen bestämmer vad som är värt en ceremoni. Det faktum att Humanisterna erbjuder ceremonier utan gud och alternativa ceremonier för ett litet antal personer leder inte långt i den kampen. Mitt förslag för att lösa problemen med ceremonier är att alla ceremonier blir just bara ceremonier som kan förrättas av vem som helst, på vilket sätt som helst. Allt juridiskt sköts av jurister och benämns med juridiska, ”neutrala” ord, såsom t ex partnerskap (istället för äktenskap) och namnregistrering (istället för dop och namngivning). Partnerskap kan ingås mellan vilka som helst och mellan hur många som helst.

För att på allvar utmana kyrkan och tillgodose dem som har behov av ceremonier, traditionella och andra, bör ceremoniverksamheten läggas ut på marknaden. Kyrkor och andra officianter får slåss om kunderna med ceremoniföretag, eventföretag, organisationer, hembygdsföreningar, slott, resturanger, hotell och extraknäckande författare, kändisar och musiker etc. Har vi kunnat lägga ut tågtrafik, elförsörjning, apotek, skola, vård och omsorg på en marknad torde det vara en småsak att göra detsamma med ceremoniverksamheten. Låt ceremoniföretag och andra som vill in i branschen etablera sig och marknadsföra sig så ser vi vilka ceremonier och förrättare som efterfrågas. Kanske önskas en ceremoni vid skilsmässa, när hunden har dött, när man bytt jobb, köpt hus, sprungit ett maraton, skaffat hund, blivit friskförklarad, förlovat sig, startat företag, tagit körkort, blivit sambo, fått bonusbarn, fyller 50… Listan kan göras hur lång som helst och ceremonibranschen kan bli en ny intressant bransch som ger nya arbetstillfällen. Självklart skulle många inledningsvis vilja ha de traditionella ceremonierna, men jag tror att på sikt skulle nya, mer tidsenliga och väl så högtidliga och trevliga ceremonier skapas.

När marknadskrafterna släpps fria beträffande ceremonier försvinner förheligandet, det blir kunden som bestämmer vilka de ceremoniella behoven är, och kyrkan blir en aktör bland många och utmanas på allvar, både utifrån och inifrån.

Catarina Thestrup

För varje hatbrott finns det en blomma

Häromdagen hade någon klottrat hakkors på moskén på Södermalm. Igår möttes besökarna istället av denna utsmyckning. Ett av de vackrare sätten jag sett att bekämpa hatbrott.

(Foto: Cherin Awad)

"Alexamenos tillber sin gud"

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexamenos_graffito
Någon gång runt år 300 ristades en graffititeckning in på en husvägg i Rom. Denna upptäcktes 1857 och kallas Alexamenos graffito (eller Graffito blasfemo).

Bilden är en av de första kända avbildningarna av Jesus på korset och då den tolkas som en hädelse (bl.a. av Katolska kyrkan), kan man läsa in att Alexamenos inte bara smädas för att han tillber en åsna (vilket var en fördom bland hedningar mot kristna och judar), utan också tillber en gud som blir avrättad.

Från Wikipedia

6 jan. 2014

Idag är det Jesus födelsedag - enligt kristna i Iran


Iranska kristna i Isfahan firar Jesus födelsedag idag.

Motsägelsefull trettondag

.

5 jan. 2014

"I'm like Shakira meets Muhammad Ali"Ett TED-framträdande av den CP-skadade komikern Maysoon Zayid: "I got 99 problems... palsy is just one".

4 jan. 2014

"Respektera min tro!"


Sekulär glädje och universalitet i Bachs musik

Contrary to the popular image, I think, that many people have of Bach as being a bit kind of mathematical and remote and severe, the music itself tells you something quite different. The music is complex. The music is mathematical. But it has amazing dance impregnated rhythm and secularity even when he's writing to the glory of God there is a sense of kind of secular joy, secular ebullience and effusion in his writing which makes it so attractive. And it leaps over all the boundaries of nationality, of date, of period. And really it reinforces the idea that this is music that is for our time.
John Eliot Gardiner har skrivit en biografi om Bach: Music in the Castle of Heaven.

Tolkningsfråga

3 jan. 2014

"Religionsbyten hennes kall"

Ur dagens DN Insidan:
Madeleine Sultán Sjöqvist, lektor och religionsforskare vid Uppsala universitet, är en av få i sin yrkesgrupp som själv inte är troende, berättar hon när DN träffar henne i en julpyntad lunchrestaurang. 
– Jag studerar religioner för att jag är fascinerad av människor som tror, liksom av religionens ställning i samhället. Jag tror nog att jag tänker på religion dygnet runt, jag är gravt yrkesskadad, säger Madeleine Sultán Sjöqvist. 
I sin forskning har hon fokuserat mycket på konvertiter. När frågan om vad som driver människor till att byta religion kommer på tal vill Madeleine Sultán Sjöqvist först poängtera skillnaden i åsiktsperspektivet mellan någon som är religiös och någon som förhåller sig mer till vetenskap. 
– Många som konverterar ser beslutsögonblicket som en uppenbarelse, jag som forskare kan tolka det annorlunda ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

2 jan. 2014

Årets folkbildare och årets förvillare 2013

Vetenskap och Folkbildning har nu annonserat vilka som vunnit priserna som Årets folkbildare och årets förvillare:

Dan Josefsson är Årets folkbildare 2013

Dan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får priset för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim). Båda handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversiella patient. På kliniken rådde, som Dan Josefsson visat, under många år ett tankesystem utan minsta vetenskaplig grund.

Boken och filmen sprider kunskap om att dagens psykologer inte längre accepterar något av de centrala resonemangen eller begreppen i Sigmund Freuds lärobygge, fastän många av dessa ingår i dagligt tal. Därtill klargör Josefsson psykologins forskningskonsensus att bortträngda minnen av traumatiska upplevelser inte finns. De hämtas inte fram i efterhand, utan ”minnena” uppstår genom suggestion av troende terapeuter. Folk som har varit med om hemska saker har i själva verket oftast svårt att sluta tänka på dem. Josefsson har gjort ett viktigt populärvetenskapligt bidrag till den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.

Josefsson varnar för slutna sektliknande kunskapssystem som gör sig själva immuna mot kritisk prövning. Boken och filmen säger något viktigt på ett åskådligt sätt om vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är.

Strålskyddsstiftelsen är Årets förvillare 2013

Lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen får utmärkelsen Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stiftelsen får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.

Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.

Genom sin webbsajt samt debattartiklar och insändare i tidningar runt om i landet har Strålskyddsstiftelsen spritt en ensidig bild av forskningsläget kring farorna med radiofrekventa fält. Att de flesta forskare och myndigheter inom området inte delar stiftelsens syn på farorna försöker man förklara med en konspirationsteori, nämligen att meningsmotståndarna skulle vara köpta av mobiltelefonindustrin. Stiftelsen fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar och låter stiftelsen undvika det faktum att forskning visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni är ofarliga för vuxna. Att barn skulle vara mera känsliga är högst tveksamt. Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se