2 jan. 2014

Årets folkbildare och årets förvillare 2013

Vetenskap och Folkbildning har nu annonserat vilka som vunnit priserna som Årets folkbildare och årets förvillare:

Dan Josefsson är Årets folkbildare 2013

Dan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får priset för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim). Båda handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversiella patient. På kliniken rådde, som Dan Josefsson visat, under många år ett tankesystem utan minsta vetenskaplig grund.

Boken och filmen sprider kunskap om att dagens psykologer inte längre accepterar något av de centrala resonemangen eller begreppen i Sigmund Freuds lärobygge, fastän många av dessa ingår i dagligt tal. Därtill klargör Josefsson psykologins forskningskonsensus att bortträngda minnen av traumatiska upplevelser inte finns. De hämtas inte fram i efterhand, utan ”minnena” uppstår genom suggestion av troende terapeuter. Folk som har varit med om hemska saker har i själva verket oftast svårt att sluta tänka på dem. Josefsson har gjort ett viktigt populärvetenskapligt bidrag till den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.

Josefsson varnar för slutna sektliknande kunskapssystem som gör sig själva immuna mot kritisk prövning. Boken och filmen säger något viktigt på ett åskådligt sätt om vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är.

Strålskyddsstiftelsen är Årets förvillare 2013

Lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen får utmärkelsen Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stiftelsen får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.

Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.

Genom sin webbsajt samt debattartiklar och insändare i tidningar runt om i landet har Strålskyddsstiftelsen spritt en ensidig bild av forskningsläget kring farorna med radiofrekventa fält. Att de flesta forskare och myndigheter inom området inte delar stiftelsens syn på farorna försöker man förklara med en konspirationsteori, nämligen att meningsmotståndarna skulle vara köpta av mobiltelefonindustrin. Stiftelsen fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar och låter stiftelsen undvika det faktum att forskning visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni är ofarliga för vuxna. Att barn skulle vara mera känsliga är högst tveksamt. Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi.

19 kommentarer:

Göran sa...

Dan Josefsson är ett riktigt bra val!

Anders Hesselbom sa...

Strålskyddsstiftelsen är inte helt klockrent. De predikar bara för kören.

Jan E sa...

Tiderna förändras. Hade priset ”Årets förvillare” funnits 2002 så hade Dan Josefsson kunnat vara en het kandidat. Jag tänker på den tid när han som programledare för Mediemagasinet i SVT ifrågasatte begreppet hedersbrott efter Fadimes död. Folk som talade om hedersbrott var i princip lika med rasister. Och nu är han folkbildare. Intressant.

Lokatt sa...

Dan Josefsson har gjort ett imponerande arbete! Han är verkligen väl värd utmärkelsen.
Enda problemet, som jag upplever det efter att ha läst hans bok om Bergwall/Quickhistorien, är att man tvingas tappa förtroendet för i stort sett hela den knasiga headshrinkingkåren, tillsammans med alla maktfullkomliga och egotrippade höga jurister, liksom en hel del auktoritetsbugande poliser. Trist.

Lokatt sa...

Jan E
Oj, det låter ju skrämmande. Förhoppningsvis har Josefsson ändrat sig i frågan om hedersbrott. Men man kan inte lita på di där vänstermännscherna det är då ett som är säkert..

Josefsson kastar lite grand ut barnet med badvattnet i Bergwallboken, när han med emfas upprepat skåpar ut de konstruerade/framtvingade "bortträngda minnena" av incest, man får nästan intrycket att själva övergreppet incest i sig inte existerar. Men det gör det ju, det är ett stort problem, ett isberg med endast toppen synlig enligt min uppfattning. Kanske ser Josefsson en parallell hedersbrott/incest, som något som inte riktigt finns? I så fall gör han skada. Men de här psykologtokarna, som med önskan om egen vinning, ära - och reda pengar för stora upplagor av böcker om sina påstådda vetenskapliga upptäckter, tillsammans med svagsinthet, som "framkallade" aldrig existerande bortträngda minnen av incest är ju de som orsakat verkliga skador.

Pike sa...

Jan E Det är väl bra att han går från att vara förvillare till att vara folkbildare istället för tvärt om?
Vet du förresten om han fortfarande ifrågasätter begreppet hedersbrott och i så fall hur?

Lokatt sa...

forts
Sture Bergwall själv har ju skadat människor svårt, det glöms nästan bort i den här skandalhistorien. Det verkligt förfärliga är att en mängd verkliga mördare går fria på grund av Bergwalls skådespelartalanger. Men, en udda pojke som börjat sniffa thinner som elvaåring, som aldrig lyckats skaffa sig en utbildning, ett riktigt jobb, ett vettigt umgänge eller en egen familj, som levt med drogrus i hela sitt liv, kan inte jämföras med till exempel ett bara vanligt korkat juristhögdjur från Östermalm.

Göran sa...

Först och främst bör Jan E styrka med källor att Dan J faktiskt påstått att hedersmord inte existerar.
För det andra har han fått priset för sin senaste bok och dokumentär som är mycket välgjord.
I övrigt så visst har var och en ansvar för sina gärningar,
även under rus och svår uppväxt.
Men den största skulden må gänget ha som trodde på sagorna och till och med hjälpte honom att hitta på hur morden gick till.
Exempelvis minnesexperten som till och i efterhand publicerade den "forskning" han hänvisade till i rättegången.

Jan E sa...

Jag skulle gissa att han kommit till insikt vad beträffar hedersrelatera brott, men jag har iofs inte hört honom tala om det.

Det finns ju dessvärre fortfarande folk som inte gärna vill tala om sådana trista saker som hedersbrott, professor Stefan Jonsson t ex.

Men Josefsson hade gott sällskap av bl a Guillou och Liza Marklund när det gäller förnekandet. Det finns mycket skrivet om detta för 10 år sedan, bl a var Hanne Kjöller aktiv i debatten. Hon ställde sig tidigt på de utsatta tjejernas (det var mest tjejer) sida.

Göran, man kan kanske på något sätt få fram det avsnitt av Mediemagasinet där hedersbrott diskuterades, men jag vet inte hur man gör. Även om Josefsson som programledare inte uttryckligen förnekade begreppet hedersbrott så hade en väldigt nedlåtande, nästan hånfull attityd mot dem som talade om hedersbrott. Och han hade en trist intervjuteknik och försökte med hjälp av försåtliga kameravinklar och irrelevant information om de intervjuade misstänkliggöra dessa.

Jag tycker också som Lokatt att Josefsson kastar lite grand ut barnet med badvattnet med sin bok. Den är för svartvit helt enkelt. ”Bortträngda minnen” existerar faktiskt. Jag tycker att Magnus Kihlblom skrev väldigt bra om detta i DN häromdagen. Han var inte det minsta polemisk, utan ville bara nyansera debatten något.

Lokatt sa...

Har det skett en sammanblandning här? Dan Josefsson skrev boken, men Jan (Janne) Josefsson är väl den som brukar vara programledare..?
Beträffande förnekande av hedersvåld mot kvinnor (i första hand kvinnor) så är väl nästan de värsta förnekarna, igår som idag, de knäpp tysta feministerna, de fala systersvikarna. - För jag menar, den hopplöst förutsägbara Jan Guillou, vem lyssnar på honom... och Liza Marklund, nä.. Men Hanne Kjöller är bra!

Lokatt sa...

Göran skrev:
"Men den största skulden må gänget ha som trodde på sagorna och till och med hjälpte honom att hitta på hur morden gick till.
Exempelvis minnesexperten som till och i efterhand publicerade den "forskning" han hänvisade till i rättegången."

Just den här "minnesexperten " gjorde mig riktigt förbannad. Han visste mycket väl att han var fel ute angående "bortträngda minnen om övergrepp i barndomen, främst från pappan", han hade tidigare forskat i USA tillsammans med den ansedda Elizabeth Loftus som visat på otillförlitligheten med frammanipulerade/suggererade minnen om sexuella övergrepp. Men S-Å Christianson svängde raskt om kappan efter vinden inför utsikten att bli en rikskändis i fotoblixtar,vilket han blev, och smått förmögen på sin bok baserad på Quick som kom att bli lärobok för blivande psykologer - tills den nyligen drogs in från studentlitteraturen.

Jan E sa...

Lokatt,
Nej, Mediemagasinet 2002 hade Dan Josefsson som programledare.
Bland förnekarna måste man förstås också nämna Gudrun Schyman. Men smidig som hon är så får hon det numera att låta som om det var hon som började kämpa mot hedersbrott ;)

Göran sa...

Som jag befarade, hedersmordsförnekare är en tolkning som följer att man inte vill skuldbelägga alla kurder kollektivt. De kallas visst också kulturrelativister. Så jag tar de beskyllningarna med en stor nypa salt.
Ang förträngda minnens existens eller ej.
Det Dan J visar är konsekvensen av att bygga en terapi på att hitta förträngda minnen på alla som fick terapi och de katastrofala följderna det fick.

Jan E sa...

Göran, Inte alls, detta har du totalt missuppfattat. Att se att det inom vissa kulturkretsar finns klaner/släkter där hedersbegreppet tillämpas aktivt innebär definitivt inte att man skuldbelägger kurder kollektivt. Kolla gärna igenom skriftväxlingen mellan professor Stefan Jonsson och debattören Sakine Madon (med kurdiskt påbrå) så förstår du.

Ja, Dan Josefsson har förtjänstfullt beskrivit övertron på en terapiform för förträngda minnen. Och det skrev också psykiatrikern Magnus Kihlblom i sin artikel i DN. Men Dan Josefsson går för långt, han har inte förmågan att nyansera.

Lokatt sa...

Aha, rätt Josefsson alltså, ok.
Nej jag glömmer inte Gudrun Schyman, hon är väl ledarhunden eller vad man ska säga för alla damerna med foträta åsikter.
Feministerna och deras anhängare vill inte förstå skillnaden, så fort de hör "hedersvåld" skyndar de sig att ropa, i kör: "Våld mot kvinnor finns överallt! Män har alltid misshandlat kvinnor!", de fattar inte skillnaden mellan en manlig hustrumisshandlare - och att en hel familj, med fadern som planerare och med modern till offret i spetsen och med bröderna eller kusinerna som verktyg tar kål på en dotter, en syster, en av dem, för att återupprätta familjens status inför släkten.

Göran sa...

Jan E, har nu läst Kihlboms artikel och det är en mycket mild kritik av Dan Josefsson.

Dan J hänvisar ju till Loftus och Kihlbom menar att Loftus har fått nyansera sig. Kihlbom menar att man inte så noga kan veta och hävdar att det kan finnas förträngda minnen.

Men i det omfånget som det förekom när det blev modernt och som det beskrivs i boken är det ju inte ens i närheten av verkar det som.

Lokatt sa...

Nu hamnar jag väl lite snett här, men måste ändå säga att jag inte tror på "bortträngda minnen av sexuella övergrepp inom familjen". De som anser att det är tvärtom, att obehagliga och omskakande händelser glömmer man inte, tvärtom, de har säkert rätt. Men att man kämpar för att glömma, att man försöker tränga bort händelserna från sitt medvetande, det är en annan sak.

När en auktoritet, en psykoanalytiker kanske, envist försöker leda en mot ett specifikt "minne", så lyckas hon förr eller senare. Av många skäl. Ett är att behandlaren förespeglar en psykisk lättnad, jag ska äntligen bli fri från min ångest och mina grubblerier om jag bara lyckas "hämta fram" det som är "grunden till min olycklighet". Ett annat skäl är att jag som klient/patient vill göra terapeuten till lags, jag vill att hon ska tycka att jag gör framsteg,att jag är duktig.
Jag tror att det är riktigt lätt att förmå en person att tro att hon upplevt något hon inte har upplevt, om man vet vilka strängar man ska knäppa på och vilka punkter man ska trycka på, och det vet den som klarade psykologikursen med godkänt.

Lokatt sa...

Men obs att incest existerar, och i högre grad än man vågar tro enligt min uppfattning. Det ligger i sakens natur att företeelsen omges med absolut tystnad. Offret berättar inte, förövaren berättar inte. Ett eventuellt vittne (modern) hör inte, ser inte, och berättar inte. Flera mycket starka skäl samverkar till tystnaden.

Lokatt sa...

Angående "Mannen som slutade ljuga"

Den 8 januari 2014 kl. 18:30 föreläser Dan Josefsson på Stadsbiblioteket i Stockholm, Sveavägen 73.
Fri entré.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se