30 jan. 2014

Den arabiska våren är inte död - inte i Tunisien

Tunisien antog häromdagen en av världens mest progressiva konstitutioner, där endast 12 av 216 röstade emot. Bland annat innehöll den dessa inslag:
  1. Miljö som konstitutionellt mål: "Contribution to a sound climate and the right to a sound and balanced environment shall be guaranteed.[...] The state shall provide the necessary means to eliminate environmental pollution."
  2. Hälsa som mänsklig rättighet: “Health is a right for every person. [...Tunisia shall] guarantee preventative health care and treatment for every citizen and provide the means necessary to ensure the safety and good quality of health services.”
  3. Jämställdhet som statlig garanti: “The State shall commit to protecting women’s achieved rights and seek to support and develop them. [...] The State shall guarantee equal opportunities between men and women in the bearing of all the various responsibilities in all fields. [...] The state shall the necessary measures to eliminate violence against women.”
Också: "Islamist parties were [...] forced to agree to have Islam be the listed religion of the country, but to not promote sharia as the basis for future laws.

Törs man hoppas på en Tunisisk sommar...?

Läs mer hos Thinkprogress.

12 kommentarer:

Svante sa...

Artikel 1 blir i översättning ungefär så här; Tunisien är en fri, oberoende och suverän stat. Islam är dess religion, arabiska dess språk, och republik dess statsskick. Denna artikel kan inte bli ändrad.

Det är ju faktiskt rätt häpnadsväckande; att islam nämns som statens religion och att ”Denna artikel kan inte bli ändrad”.

Hela förtexten börjar ju dessutom med en hänvisning och hyllning till gud.

På en bild från parlamentet så ser man att många av kvinnorna bär slöja.

Okej, det är nog en rätt progressiv författning ändå för att vara ett land med muslimsk och arabisk befolkningsmajoritet. Men om även ett av de mera ”sekulära” länderna i arabvärlden inte kan hålla sig från att nämna islam i konstitutionen så säger det en del om hur illa det är.

Camilla Grepe sa...

Det är inte helt ovanligt att odemokratiska staters konstitutioner ser ut på det sättet. Först en "generalklausul" som gör följande paragrafer verkningslösa.
Varför? Alla stater vill framstå som demokratier, även om de inte är det.

Patrik Lindenfors sa...

Kan jag bara påminna om att det står inskrivet i den svenska grundlagen att statschefen ska vara protestantiskt kristen.

Camilla Grepe sa...

Patrik, om du med det vill antyda att Sverige är en bananrepublik på det rättsliga området, så har du i viss mån rätt. Men annat väger tyngre än statschefens påbjudna religionstillhörighet. Den är trots allt valbar, om än med konsekvenser för ämbetsinnehavet.

Unknown sa...

Det är monarken som är statschef i Sverige, inte statsministern. Hen är med andra ord inte vald utan född till sitt ämbete.

Erik M sa...

För att inte tala om Storbritannien, där monarken får sin makt av Gud och är försvarare av tron och överhuvud för statskyrkan. Och där överhuset innehåller 26 ovalda anglikanska präster med politisk makt.

Svante sa...

Patrik L 31/1 kl 09.26;

Jo det står tyvärr i den svenska grundlagen att statschefen skall vara protestant, det är jättedumt. Samt dumt att Sverige är en monarki. Men jag ser det som värre om det i ett land finns en huvudartikel som talar om vad landets religion är samt att den inte kan ändras.

Camilla Grepe sa...

Unknown, du behöver inte berätta för mig att monarken är statschef, men jag kan berätta för dig att vederbörande har möjlighet att abdikera.

Svante sa...

Jo visst är monarken statschef i Sverige. Men jag tror inte att det är så lätt att bara abdikera, till det skulle fordras ett mod utöver det vanliga (ifall man som kung inte gjort bort sig å det grövsta). Dessutom är det så för de kungliga att vid abdikation så är det en närstående familjemedlem som får ta bördan istället.

Jag är visst för republik, men jag är inte generellt negativt inställd till kungafamiljens medlemmar som personer. Ett problem med den ärftliga monarkin som man inte kommer runt är ju just det att de infödda medlemmarna i kungafamiljen inte själva har valt sin roll. Det är inte bara att abdikera. Vi vet nog för oss själva och andra i vår omgivning att vi drar oss för att göra det vi egentligen vill och ser som rätt. Just för att det är ett tryck från omgivningen. Att abdikera som kung är nog inte bara som att som förälder kritisera att barnens skola har skolavslutning i kyrkan, och bara en sådan sak är modigt. Att abdikera som kung skulle inte bara bli en liten kort kommentar på den kommande arbetsplatsträffen.

Jag ser kungafamiljens medlemmar som fångar, om än i förgylld bur.

Nils sa...

"Jo det står tyvärr i den svenska grundlagen att statschefen skall vara protestant, det är jättedumt."

Måla gärna upp några alternativa scenarier.

Svante sa...

Nils 2014-02-03 kl 09.14;

Ett bra alternativ skulle vara att det i grundlagen inte stod någonting om statschefens religionstillhörighet.

Svante sa...

Såg idag att Adonis (poet från Syrien, nämnd i diskussioner inför Nobel-priset) uttalat sig kritiskt om att islam även i den nya konstitutionstexten är officiell religion i Tunisien. ”Så länge staten inte är skild från religionen finns det heller inget fritt arabiskt samhälle”. I Le Monde, enligt Uppsala Nya Tidning (papperstidningen 8/2-14).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se