27 jan. 2014

Hypoteser om religiöst behov

Ingemar Hedenius ur I stället för samtal (1958)
Hos somliga finns ett religiöst behov - en känsla av att vara beroende av en stark och god makt, som är högre än vi, samt en önskan att få beröring med den. Härav har vissa forskare slutit sig till, att det måste finnas en gud. Men det var ett felslut. Förklaringen var en helt annan. 
För mycket länge sedan fanns det på jorden en art varelser, som var lika överlägen mänskligheten som människorna nu är överlägsna hästen. Dessa varelser hade oss som sina husdjur. Under årtusendenas gång blev det en biologisk funktion hos oss att tjäna dem och vara omhändertagna av dem. 
Så småningom blev livet outhärdligt för våra herrar - delvis på grund av vår tilltagande uppfinningsrikedom och ondska samt därav orsakade svårhanterlighet, delvis av andra orsaker. I sorg beslöt sig övermänniskorna då för att förinta sig och hela sitt släkte och göra det så grundligt, att intet spår av deras tillvaro skulle lämnas kvar på jorden. 
De förstod, att de ej kunde hjälpa oss. De vill inte heller tillfoga oss något ont - inte minnas dem och vår underlägsenhet och vad som förlorats genom deras bortgång.
Ett litet förbiseende insmög sig emellertid i deras kalkyl. De biologiska spåren i våra nerver av mänsklighetens långa tid som deras husdjur dröjer sig kvar längre än beräknat. Det är de sista resterna av dessa spår som gör, att somliga av oss känner sig så ensamma. 
Ur rent vetenskaplig synpunkt är denna förklaringar så ofantligt överlägsen hypotesen om guds existens, att den senare framstår som rena mytologin i jämförelse. Men naturligtvis kunde man också tänka sig en tredje hypotes. Till exempel den, att en del av oss i otid tillhölls att suga på tummen. Så är det kanske.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se