26 jan. 2014

Kartans vita fläckar

Jag har presenterat argument för att gudstro saknar legitimitet och hävdat att inget tyder på att Gud finns. Som exempel har jag hävdat att gudomliga väsen placeras in kunskapsluckor på samma sätt som man förr placerade in drakar på kartans vita fläckar.

Kunskapsluckornas Gud, alltså den Gud som legitimeras genom argument som bygger på vädjan till okunskap lever och har hälsan, inte minst i USA där Intelligent Design-teorin har ett väsentligt antal anhängare, är frågeställningar som "hur kunde den informationsbärande DNA-strängen skapas utan närvaron av en intelligent designer?" att betrakta som rimliga debattinlägg. Förutom Intelligent Design finns även en fallang som benämns som "Creation Science", som anser att Bibeln är en kunskapskälla och något man ska förhålla sig till när man studerar den verklighet man uppfattar omkring sig. Här är ungjordskreationister som Eric Hovind tongivande.

I takt med att kartans vita fläckar försvunnit, har även föreställningen att det bor drakar på outforskade platser försvunnit. Men vår förståelse om hur vår omvärld är beskaffad, kommer aldrig någonsin att bli komplett, och gapet mellan lekmäns förståelse och fackmäns kunskap är oroväckande stort, vilket närvaron av skapelsetro är ett exempel på. Således är föreställningen om en Gud fortfarande vital. Denna kvarleva har dock muterat i ljuset av förståelsen att något allsmäktigt väsen med homofobi inte finns där ute. Han är inte längre ett väsen, men en subtil kraft, omöjlig att detektera för den som är nyfiken på honom, uppenbar och tydlig för dem som vill dyrka honom.

Något som återstår är att legitimera gudstro genom goda argument för att Gud finns, till skillnad från argumenten som har sitt fäste i vår oförståelse. Jag påpekade i ett tidigare inlägg att föreställningen om Gud har något gemensamt med föreställningen om drakars existens: Föreställningen frodas i vår bristande kunskap. Detta fick Per Ewert att påpeka att det inte är vem som helst som misslyckats med att påvisa Guds existens - det är våra bästa och smartaste filosofer som misslyckats.

Jag håller med.

3 kommentarer:

John P sa...

På tal om "kartans vita fläckar" så är USA:s delstater fortfarande ganska många kaffefläckar vdg att lära ut kreationism i (statsfinansierade) skolor i olika utsträckning:

SLATE.com (20140126): "Map: Publicly Funded Schools That Teach Creationism"

Lennart W sa...

Har det egentligen någonsin funnits så många vita fläckar på kartan som idag? Tänker mig då att "vita fläckar på kartan" för det första måste finnas på kartan - de är det Rumsfeld skulle kalla för "known unknowns". Jordens landyta får väl anses vara nästan helt utforskad vid det här laget, men numera finns det ju så många fler kända platser där det ev kan finnas liv. Jag tänker då på det snabbt växande antalet kända exoplaneter.

(Intressant från Wikipedia om jordliknande planeter, bl a om hur vanliga dessa kan vara: Earth analog.)

Sen har vi ju även det faktum att av all materia som finns i universum är bara ca 5% är av något slag som vi känner till (se t ex intervjun med Neil deGrasse Tyson i en av de senare bloggposterna). Resten är s k mörk materia och ffa den ganska nyupptäckta mörka energin som vi än så länge bara känner till genom deras gravitationella effekter. (Kanske borde man även nämna parallella universa som det ju iaf spekuleras seriöst om och alla världar som kan finnas där.)

Det är nog iaf lite tidigt än att utropa att vi numera minsann har kartlagt alla kartans vita fläckar och att kunskapsluckorna blir allt färre och allt mindre, för det är helt enkelt inte sant. Tvärtom verkar trenden vara att det kända okända blir allt större, och det med en rent rasande fart. (Tyson hade ett resonemang även om det - att det naturligt blir allt fler frågor ju mer vi vet..)

Detta betyder å andra sidan också att det aldrig någonsin förr har funnits så mycket att göra för forskare, vilket ju är toppen för oss vetenskapsälskare.

Därmed inte heller sagt att drakar finns någonstans men osvuret är nog ändå bäst, imho. Kanske eldsprutande drakar kan verka lite väl fantastiska för att vara verkliga men hade jag inte vetat bättre hade jag sagt samma sak om t ex elektriska ålar..

Anders Hesselbom sa...

Att drakar finns är ett blygsammare anspråk än att Gud skulle finnas, men jag tror ändå inte att många vetenskapsmän ser dessa fläckar som potentiella draknästen. Gudstro behöver inget naturvetenskapligt incitament alls, eftersom det har sociala, kulturella och psykologiska skäl. Inget tyder på att någon gud över huvudet taget finns på riktigt, det är därför gustro rimmar illa med sekulärhumanism och vetenskaplig skepticism.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se