10 jan. 2014

Korantolkning?

[23:1] DET SKALL gå de troende väl i händer; [23:2] de som ber med ödmjukt sinne, [23:3] som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, [23:4] som gör en insats för hjälpen till de behövande, [23:5] som håller sina begär i styr [23:6] [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem.
Från Koranen, översättning: Koranens budskap.

Jag avstår från att tolka detta stycke. Till skillnad från kristna brukar muslimer inte hävda att det är ett tecken på obildning att läsa vad som står.

20 kommentarer:

Nils sa...

Ja, jag vill se den feminist som inte skulle betrakta det som våldtäkt när en man efter eget behag sätter på en eller flera slavinnor.

Typiskt för den ohederliga argumentation när det kommer till islam eller muslimer är krönikan av den oftast läsvärde Erik Helmerson i DN. Han drar paralleller med vad som står i femte Mosebok och skriver sen bl a:

”Dels finns förvisso många direkt kvinnofientliga lagar och traditioner i muslimska länder. Men det säger mycket lite om hur muslimska individer väljer att leva sina liv i länder som Sverige.”

Medan han får svårt att hitta en enda kristen som med stöd i femte Moseboken anser att otrogna kvinnor ska stenas vet vi från undersökningar att en alltför stor del muslimer, påfallande ofta unga muslimer i västländer, anser att sharialagar ska införas.

Och så är det alltid det här med hatet: ”Dels fortsätter SD, trots allt tal om nolltolerans, att vara hemvist för allsköns rena islamhatare.”

Mätt med samma standard är naturligtvis den här bloggen en häxkittel av religions- och särskilt kristendomshat.

Lars Torstensson sa...

Att säga att ägarna har rätt att ha sex med sina slavinnor är givetvis försvar för våldtäkt, eftersom alla slavinnor inte kan förväntas ställa upp frivilligt.

Det stämmer bra att fundamentalismen är starkare i islam än i kristendomen. Men det händer ändå inte så sällan att kristna präster hävdar att kristna ska bejaka alla bibelord, även de våldtäkts- och steningsförsvarande, och även om de inte förstår varför det står som det står, eftersom Bibeln är Guds ord.

Sd: nye rättspolitiske talespersonen, Richard Jomshof, har gjort gällande att islam är ett värre hot mot västvärlden än nazismen. Visst är det ett exempel på islamhat.

Humanistbloggen kritiserar religion på sakliga grunder.

Lars Torstensson sa...

En upprörande syn på våldtäkt finner man inte bara i Bibeln och Koranen utan också i vissa islamiska länder. Den 16-åriga marockanska flickan Amina Filali blev våldtagen, och tvingades sedan att gifta sig med sin våldtäktsman. Följden blev att hon begick självmord. Marockos strafflag medger nämligen att en våldtäktsman slipper straff om han i stället gifter sig med sitt offer, om hon är minderårig.

Efter denna händelse startades en kampanj mot lagen, och kampanjen ser nu ut att bli framgångsrik.

http://www.avaaz.org/en/forced_to_marry_her_rapist_f/?bGYYCab&v=33982

Lars Torstensson sa...

Klickbar länk:

http://www.avaaz.org/en/forced_to_marry_her_rapist_f/?bGYYCab&v=33982

Anonym sa...

Man behöver faktiskt inte ens gå så långt som att tala om slavinnor. Islam ger mannen rätt att nyttja sin hustrus kropp när och hur han vill, och om hon nekar så skall han i och för sig först försöka tala henne till rätta, men om hon inte ändrar sig så får han tillrättavis henne handgripligen. Kan man kalla det något annat än att våldtäkt är djupt rotat inom islam? http://argliberal.wordpress.com/2014/01/08/valdtakt-ar-djupt-rotat-i-islamsk-kultur/

Ulf Gustafsson sa...

argliberal,

Beroende på vad man menar "Islam" är för något så kan man kalla det något annat. Är det en samling texter? Är det bara en specifik tolkning av dessa texter? Är det hur människor lever utifrån sina tolkningar av dessa texter? Beroende på vad som som avses med "Islam" blir svaret mer eller mindre komplicerat.

StaffanG sa...

Marockanska lag ger faktiskt kvinnor rätt att skilja sig, men medvetenheten om dessa rättigheter - eller modet, viljan att kräva denna rätt - är tyvärr underutvecklad och traditionens makt starkare.

Patrik Lindenfors sa...

Om Koranen anses som tillräcklig grund för att utbrista saker om våldtäkt som "djupt rotad inom islam" så får man vara så god att göra exakt samma påståenden om kristendomen. Annars är man bara en simpel islamofob.

StaffanG sa...

Man måste kunna tala om islam och kristendom på samma sätt som man kan tala om humanism, liberalism, kommunism eller nazism. Det finns en grundförståelse, historia och tradition bakom vad dessa läror representerar, men modifieringar och preciseringar kan ibland krävas. Att säga att någon är kristen, muslim eller humanist betyder olika saker.

Patrik Lindenfors sa...

Om Koranen anses som tillräcklig grund för att utbrista saker om våldtäkt som "djupt rotad inom islam" så får man vara så god att göra exakt samma påståenden om kristendomen. Annars är man bara en simpel islamofob.

StaffanG sa...

Patrik,

Koranen tolkas till all övervägande del ännu bokstavligt över hela världen, medan Bibeln ofta sätts i kontext eller får symbolisk mening för judar och kristna. Den som föreslår metaforisk tolkning kan utsättas för dödshot i islam, som t ex den reformvänlige historie- och litteraturprofessorn Nasr abu Zayd i Kairo på 90-talet.

Koranens ställning inom islam kan inte alls generellt jämställas med Bibelns texter inom de andra abrahamitiska religionerna idag.

Patrik Lindenfors sa...

Det var inte textens ställning idag som jag refererade till, utan "grunden" för religionen. (För övrigt var inte min kommentar riktad till dig, den råkade bara hamna precis efter det du skrev.) Men visst finns det skillnader i texttolkningstradition.

StaffanG sa...

Koranläsning är inte oproblematiskt heller om den sker bokstavligt. Översättningar kan inte auktoriseras av teologerna och görs inte ens till standardarabiska av detta skäl. Endast originalversionen på klassisk arabiska är godkänd, vilket ingen längre talar som modersmål och som dessutom kräver ingående utbildning i sharialagen för att fullt ut kunna förstå.

Min sambo, som har syriska som modersmål, behärskar standardarabiska mycket väl och som studerat juridik med Sharialagstiftning vid universitetet i Damaskus förstår nästan allt i Koranen, men bara nästan. Eftersom hon är frånfälling och kvinna, så skulle ingen troende muslim sätta någon som helst tillit till hennes tolkning oavsett. Att som ateist läsa Koranen på svenska imponerar knappast på ayatollorna i Teheran.

Nils sa...

Patrik,

”Om Koranen anses som tillräcklig grund för att utbrista saker om våldtäkt som "djupt rotad inom islam" så får man vara så god att göra exakt samma påståenden om kristendomen. Annars är man bara en simpel islamofob.”

Jag tycker den kommentaren gör dig till en simpel sdfob. Så snart någon säger något mindre lämpligt om islam så mobiliseras hela etablissemanget – inklusive Patrik L – till islams försvar. Du genom att relativisera och jämställa islam och kristendom.

Åter: vet du någon kristen som propagerar för gammatestamentliga lagar? I princip i varenda västligt land finns det muslimer, Sharia4-rörelser som vill införa sharia. Var har du motsvarande kristna rörelser?

Som StaffanG påpekat finns inte utrymme för den individuelle muslimen att tolka koranen. Det görs av de lärde som i sin tur får gå till de 1,5 miljoner haditherna och reglerar varje skrymsle av muslimskt liv.

Lars Torstensson sa...

Vi får inte glömma att det finns många "vanliga muslimer" förhåller sig fritt till skrifterna, och väjer och vrakar i Koranen ungefär som många kristna gör i Bibeln. Men de är förstås illa sedda i moskéerna, och om de tar till orda offentligt kan de drabbas av allvarliga hot.

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Du pratar om nutida tolkningar. Jag pratar om djupa rötter. Skillnad.

StaffanG sa...

Patrik,

"Till skillnad från kristna brukar muslimer inte hävda att det är ett tecken på obildning att läsa vad som står." ger väl i a f en hint om att det är nutid och inte bara rötter vi diskuterar? Inte så långt tillbaka i tiden, även i Sverige, ansågs det vara tämligen obildat att inte kunna sin katekes. Att det numera anses oviktigt tyder på att man inte heller fäster särskilt avseende vid det.

Lokatt sa...

Precis som argliberal skriver:

Koranen ger mannen rätt att plöja sin åker, dvs använda hustrun sexuellt, när han vill och hur ofta han vill.
Det blir ju våldtäkt.
Jag kan inte säga var detta står, men senast i radioföjletongen "Yacoubians hus", skriven av egyptiern al-Aswani och skildrande nutid, undervisar den mer erfarne vännen den blivande brudgummen om kärlekens fröjder och teknik, och vännen återger just denna passage.

Om detta gällde mig, idag, så skulle jag definitivt uppfatta det som att sexuellt utnyttjande av min kropp är rätt enligt Koranen, och att jag ska snällt finna mig i detta gräsliga.Det är våldtäkt!
Varför ni, Patrik m.fl. hymlar med detta fattar jag inte riktigt (eller jo, det gör jag såklart). Sorgligt.

Lokatt sa...

Nils
Erik Helmerson skriver oftast intressant och genomskådande och han verkar (hyfsat) ärlig. Jag läser nästan allt han skriver.
Men det som kan hålla en vaken på nätterna är att han bekänner sig som "praktiserande katolik".
Hur i hela friden hänger detta ihop. Herrans vägar... obegripliga!

StaffanG sa...

Lokatt,

Det är förstås människans vägar som är snåriga och slingriga och då skyller man gärna på sin gud - om man har någon - för att slippa ansvar. Humanister, däremot, vill inte skjuta över ansvaret på någon annan.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se