22 jan. 2014

Påven låtsas veta det han inte vet

We may define "faith" as a firm belief in something for which there is no evidence. Where there is evidence, no one speaks of "faith". We do not speak of faith that two and two are four or that the earth is round. We only speak of faith when we wish to substitute emotion for evidence. - Bertrand Russell (Human Society in Ethics and Politics)
Peter Boghossian använder i sin bok A Manual for Creating Atheists en definition på "faith" som går i Russells fotspår: Faith "pretending ot know something that one does not know". Vi saknar ett ord för "faith" på Svenska, men kanske kan detta översättas som att religiös tro (tro i religiös kontext) är att låtsas veta någon som man inte vet.

I alla fall förespråkar Boghossian att när någon använder ordet "faith" (tro i religiös kontext), så skall vi i huvudet översätta detta med hans definition, för att meningen skall få sin rätta betydelse. Detta har James Lindsay på Påve Franciskus essä Lumen fidei ("The light of Faith"), med följande roande resultat.

9 kommentarer:

Lars N sa...

Jag har lagt märke till att vissa svenska troende, varav de flesta från den s.k. dunbolster-falangen förmodar jag, använder sig av ordet 'tillit' istället för 'tro'. När jag t.ex. frågade prästen i vårt bostadsområde ifall han trodde på Gud så svarade inte han rätt och slätt 'ja' på denna fråga, utan han svarade i stället att han hade tillit till att Gud fanns.

Ulf Gustafsson sa...

Boghossian är lite oklar i definitionen av "faith". Han presenterar det som resultatet av en felaktig metod för lärande (epistemologi) och att det är metoden som skall angripas, inte försanthållandena i sig.

Samtidigt innehåller alltid "faith" något specifikt försanthållande eller är kopplad till en tradition. "Min tro" är specifik och inte alltid den samma som "hans tro".

När det gäller "tillit" (trust) påpekar Boghossian att detta inte är samma ska som hoppas. Tillit är starkare än hoppas och måste vila på kunskap, något man vet.

Så motfrågan till den präst som har tillit till Gud, kan vara "Du hoppas att Gud finns?".

Lennart W sa...

Och förutom också "A Manual for Creating Atheists" finns det ju inga "constant reinforcements" alls ju inom Humanism/ateism.

Undrar förresten hur Boghossian kan veta vad påven och andra vet och inte vet?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Boghossian tror sig veta eftersom påven använder ordet "faith" istället för vet eller ha kunskap.

Jonah sa...

Är det inte underligt att när man som kristen i ett engelskspråkigt land talar om faith så har det just med tillit att göra.
Det handlar då om att tro på Gud som när man tror på sin fru eller sina föräldrar. Man tar altså det de säger för sant.
Tron är på Guds löften inte på att Gud kanske finns.
Tron är altså inte i motsats till vetande utan mer för att man har har anledning att tro Gud för att han har gjort det han sagt förut.
Frågan om hans existens är då inte ens i definitionen om vad tron innebär.

Min fru som är från Skottland hade t.ex. svårt med skillnaden mellan tycka och tro (båda think på engelska) Eftersom tro var ett starkare koncept än att tycka för henne. Så när hon verkligen hade en stark åsikt om något så trodde hon det. Hon tyckte det inte.

När sedan folk som Boghossian definierar om ordet så blir det ju då en halmgubbe (straw man Det heter inte så på svenska va?) som är ytterst lätt att riva ner eftersom ingen försvarar den.

Så om en kristen säger att de tror på Gud så innebär det inte att de blint tror på att det kanske finns en Gud även om det inte finns några bevis för det. Utan det betyder för oss att vi tror på Gud för att han har visat sig hålla sina löften förut.

(Dock har jag hört om kristna som ser tro på Guds existens utan bevis eller anledning som en dygd men de är ofta inte speciellt insatta i den intellektuella debatten kan man säga)

Jag tror denna definitionsskillnad av ordet tro är en av anledningarna till att kristna och ateister aldrig förstår varandras argument om tro. Speciellt när kristna säger att ateism är en tro. Då bränner det ju till lite.

Och jag tror inte att det är "dunbolster-falangen" utan mer de "bokstavstroende" som ser faith som tillit som jag har förstått det.

Ulf Gustafsson sa...

Jonah,

"Tron är på Guds löften inte på att Gud kanske finns."

För att någon/något skall kunna infria ett löfte är det avgörande att han/hon/hen/det finns. Om jag sägar att jag har tillit till min fru, men jag inte har någon fru, så skulle andra fundera å om jag vore riktigt klok. Är det inte så med Gud?

"Tron är altså inte i motsats till vetande utan mer för att man har har anledning att tro Gud för att han har gjort det han sagt förut."

Att han gjort det förut är ett försanthållande, vars rimlighet kan bedömas. Vad hände? Vilka belägg finns det för att Gud är ansvarig för detta? Finns det andra rimliga förklaringar?

Om inte dessa frågor kan få rimliga svar, då är det inte helt fel att säga att även "religiös tillit" är att låtsas veta något man inte vet.

Om tro ses som tillit till Gud. Då är det någon felaktig få för sig att ateism är avsaknad av tillit till Gud. Men det är som sagt felaktigt och därför är ateism inte "tro".

Jonah sa...

Ulf

Det jag säger är att när man är kristen så är själva antagandet att Gud finns redan överstökat. Det är ett förutfattat försanthållande som man ju kan diskutera på sidan om. Och tro blir då samma som tilltro/tillit i detta läge.

Jag tror att ett av problemen med många diskussioner om tro är att vi missar att vi kan mena olika saker när vi säger samma ord.

Om man tittar i bibeln så är detta ett återkommande tema. I Gamla Testamentet så säger Gud till Moses "Jag är den som tog er ut ur egypten som jag lovade Abraham, därför..." Så eftersom han har gjort något så kan Israeliterna sätta tilltro till Gud. Det är återkommande i Bibeln att man ska komma ihåg vad Gud har gjort. Vi ser det i Judarnas påsk som ju är för att komma ihåg uttåget ur Egypten. Vi har nattvarden i den kristna kyrkan för att komma ihåg vad Jesus gjorde.

Och när vi kommer ihåg dessa saker så är det ju självklart att vi håller dem för sanna. Vi håller ju då vissa historiska dokument för trovärdiga där andra inte gör det men det är ju en annan diskussion helt och hållet.

Ordet ateist betyder väl utan Gud. rent semantiskt betyder det ju inte nödvändigtvis att man inte tror att Gud finns utan att man har valt att leva utan honom.

Nu vet jag ju att ateism definieras olika hos ateister beroende på vad som ska sägas men för det mesta bara betyder avsaknad av en tro på någon guds existens och därför inte är en livsåskådning och då heller inte är en tro. Det är ju sant.

Men ateism blandas ju ganska frisk med den naturalistiska livsåskådningen som ju håller vissa okntrollerbara försanthållande i botten och därför är ett sorts trossystem.

Jag tror att det är det folk menar när de säger att ateism är en tro även om den ju inte riktigt är det.

Unknown sa...

Stämmer dessa spekulationer på italienska och latin som är linguae francae i Vatikanen eller för all del spanska som är papans hemspråk?

Sen känns det lite unket att man ständigt fastnar vid en och samma fråga tro/försanthållande/vetskap som om det var det enda i den religiösa människans liv.

Man ropar väl ut sin egen problematik: att man får ångest av att inte ha fasta svar.

Men livet går att leva utan fasta svar; pröva, vet jag!

Ulf Gustafsson sa...

Jonah,

"Det jag säger är att när man är kristen så är själva antagandet att Gud finns redan överstökat. Det är ett förutfattat försanthållande som man ju kan diskutera på sidan om. Och tro blir då samma som tilltro/tillit i detta läge. "

I så fall bygger tilltron/tilliten på något (ett antagande) den kristen låtsas veta något den inte vet. (Ursäkta att jag upprepar mig.)

Om tilltron skall vara något annat än en subjektiv känsla, behöver det man har tilltro till konkretiseras så att det kan blir något vi intersubjektivt kan betrakta.

Ateist betyder inte teist. Teist betyder väl inte Gud?

Ja, de flesta ateister och naturalister gör också vissa grundläggande antaganden. Men exakt samma antaganden gör de flesta kristna. Dock gör kristna (och andra gudstroende) ytterligare antaganden, som de inte delar med ateister och naturalister.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se