17 jan. 2014

"This is better than we thought!"

.

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Är det typ något sånt här som Sagan efterlyser?

Frågan om världens och människans ursprung utgör ämnet för talrika vetenskapliga undersökningar, som på ett storslaget sätt har berikat våra kunskaper om världsalltets ålder och storlek, det levandes tillblivelse och människans framträdande. Dessa upptäckter uppmanar oss desto mera att beundra Skaparens storhet, att tacka honom för alla hans verk och för det förstånd och den vishet han ger åt vetenskapsmännen och forskarna. Dessa kan med Salomo säga: ”Det är han som har givit mig det sanna vetandet om det som finns, det är han som har låtit mig lära känna världens uppbyggnad och egenskaperna i dess beståndsdelar... ty det är Visheten som har gjort allt som har givit mig insikt”

Katolska Kyrkans Katekes, 283

Jonah sa...

Jag tor mig också finna en felaktighet i hur "evangelikala" talar.
Enligt den apostoliska trosbekännelsen tror vi på "en helig allmännelig kyrka".

Denna kyrka finns ju inte endast i en av alla förgreningar och ingen gren har 100% av sina medlemmar som är del av den.
Som jag förstår det så är det bara katolska kyrkan som anser (eller kanske har ansett) att frälsningen enbart finns att hitta i deras gren.

Men annars var det ju en rolig bild. Även om den byggde på felaktigheter och inte hade någon poäng som Lennart ju så fint visade ovan.

Roligt roligt. Fortsätt så.

Anonym sa...

Jag tycker serieteckningen var rätt talande!;) Men i humanismens namn tycker jag denna blogg kan ta upp denna artikel också:

http://www.dn.se/debatt/de-allra-flesta-som-forfoljs-for-sin-religion-ar-kristna/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se