20 jan. 2014

Vilken präst är vidrigast?

Det finns präster som inte vill viga frånskilda och som tror att så kallade självspillingar kommer till helvetet och som har för sig annat i samma stil. Det brukar anses att präster, som sålunda tror mer än de behöver, är ännu vidrigare än sådana, som nöjer sig med det kyrkliga minimum. I denna bedömning ligger ett fullkomligt förakt för trons så kallade samvetsfrågor. Man tar det hela liksom från den mänskliga sidan i stället. 
Ingemar Hedenius ur Istället för samtal (1958)
Att de helvetespredikande ses som vidrigare är naturligt ur ett mänskligt perspektiv. Men hur blir det ur ett gudomligt perspektiv? Det är svårare att göra ett etiskt uttalande då.

2 kommentarer:

StaffanG sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
StaffanG sa...

Man bör ha respekt för trons samvetsfrågor, ja! Annars vore inte religions- eller åsiktsfriheten något värd.

Däremot undkommer man aldrig kritik, men den måste rikta in sig på rätt saker. Inom religionen är det inte konstigt att någon tror på sådant andra anser irrationellt, kunskapsfientligt och skadligt. Man kan alltså inte kritisera en religiös person för att tro på gud eller evigt liv, men man kan kritisera henne för att vara religiös. Man måste komma åt grunderna, för att kunna komma åt det ologiska och oförnuftiga i resonemangen, annars fortlever detta kvar som en latent fara, även när man tonat ned de mest iögonenfallande och extrema uppfattningarna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se