28 feb. 2014

Ett samtal om tro och icke-tro

Ett samtal mellan John Houdi och Anders Hesslbom om tro och icke-tro:


Evolutionen av en äktenskapslagstiftning för alla

.

Var tar fåglarna vägen under vintern?

Var tar fåglarna vägen under vintern? En gång i tiden var inte detta känt och en av hypoteserna var att de gick i dvala på bottnen av sjöar. En annan var att de flyttade, t.ex. till månen. Hur kunde man klara ut vilken av dessa hypoteser som var korrekt? Med vetenskap så klart.

27 feb. 2014

Den omvända bevisbördan har motats bort

Den omvända bevisbördan dyker fortfarande upp i samtal mellan teister och naturalister, men det är inte ofta man stöter på en debattartikel som påpekar att man inte kan bevisa att Gud inte finns. I en debatt om Gud är påpekandet helt poänglöst, om inte påpekandet förväntas säga något om Guds (potentiella) existens, vilket det faktiskt inte gör.

"Man kan inte bevisa att Gud inte finns, alltså finns Gud."

Detta följer givetvis inte. Argumentet adresserar inte frågan. Så vilka syften kan leda till att påpekandet görs?

"Man kan inte bevisa att Gud inte finns, alltså kan Gud finnas."

Om detta är ett grepp som syftar till att skapa legitimitet för gudstro, är det ett uttalande om hur den gudstroende hanterar icke motbevisade påståenden, i stil med "eftersom vi inte har bevisat att Gud inte finns, så finns legitimitet för min gudstro". Alltså, om detta grepp syftar till att skapa legitimitet för tro på icke motbevisade väsen och fenomen, har man helt plötsligt skapat ett gränsdragningsproblem: Vilka väsen och fenomen vars existens inte kan motbevisas, ska man tro på? Här delar Guds existens ett attribut en enhörningsflock på månens baksida: Icke-existensen är inte bevisad.

Om teisten tror på den ena, men inte på den andra, och kan legitimera sin icke-tro på den andra, har han samtidigt utvecklat en förståelse för den naturalistiska världsbilden. Av den anledningen är det nästan lite synd att den omvända bevisbördan har fått stryka på foten i debatt.

Du gamla men inte så fria...

Debatt: "Gud och kosmologi"

Debatt mellan William Lane Craig och Sean Carroll, vid Greer-Heard Forum.

24:00 - William Lane Craig, inledningsanförande
44:00 - Sean Carroll, inledningsanförande
1:04:30 - Craig, 2:a anförande
1:16:30 - Carroll, 2:a anförande
1:35:30 - Craig, avslutning
1:44:00 - Carroll, avslutning (Carroll ger avslutningsvis religiösa ett gott råd.)
1:56:00 - Publikfrågor

Farbod Einaly Tabrizi - om att vara ateist i Iran

Ateism kan vara en fråga om liv och död om man råkat födas i fel land. Här är en berättelse av Farbod Einaly Tabrizi, ursprungligen från Iran men nu boende i Turkiet, som han via Facebook bett mig vidareförmedla till en större läsekrets.
*Slapped me on the chick, he shout on my ears, “How dare you say there is no God?”
-“I … I …”
“Do not even say a word, just shut up, for sure you are one your maternal family, i must call your father, he was right from the beginning.”
-“Please … No … He would kill me …” “Just you shut up, your mind is sick, kind of sickness that will spread among others and … and your father is a known man, a religious known man … your father always says that …”
-I tried to say something, “I am …”
“I just told you to shut up, you have no place here, you are not a human, because of advertising this things they will kill you, you must ask forgiveness. You are ruining mind of other students here.”
*I really wanted to run away from there. He did not even let me speak, even a one word. I thought all the world is falling on my head. It was even hard to imagine what my father would say me, what teasing words he would say. I only remembered the last time, when he smacked me and granted me to stay at home and all these happened in front of my friends eyes, just remembering this memory make me sick.
*He was still speaking to me and this time with a calmer tone he said, “You are a good boy, even good in education but what is the results of all these? Your words are your problems, really, what is your problem? You are a silent boy and you just start to speak and challenging God’s existence, and the result is that your place in hell!!! I must call your father; you put me in a position that I have no other option.”
“Alo? Mr. Tabrizi? Hi, how are you in the realm of God? I am moderator of your son’s school … there is an important issue that I must speak with you about it.”
-“Sir … Please … I beg you … he would kill me …”
“Just be silent. I am sorry I was not with you; you must come here to school. You have no time? But this is your son… your son would be banish from this school.... I warned you before … we must put him out of school … you have no problem with that?... It is not important for you?... Ok, you know yourself Mr. Tabrizi … have a good day. “Idiot … you just stay out of office … wait … where is your mother? We have no phone number from her!”
-“Not here.”
“Not here? What do you mean by that?”
-“She is not here. She had gone.”
“I would call your brother right now. We are going to banish you from this school.”
-“But I am …”
“Be silence!”
*That day nobody understand what is in my mind… I just cried, I was thinking about my brother, about my mother, if they introduce me to officials they would put me on Death for reason of fighting with God … I was such an idiot, why I speak aloud about my ideas? Why I just cannot sit silence? Why I just cannot say YES? It was my bad dreams of seeing me hanged and all my family gathering there, my mother crying and… oh! *Just if I could be silence, like others and expects everything without questions… oh if God was real and world was calm, if I just could be like others…
“Farbod? What happened? What did you tell them this time?”
-“Farzad I am sorry, this time they were talking about birds stoning army in Mecca.”
“And what did you done?”
-“I just asked them if God can do such a thing why he is not stopping things like earthquakes that ruin mecca several times and forced Arabs to remake it.”
-“Farbod again you ruin everything, why cannot you be silent? What’s your problem? Ah! Why your eyes are red? What happened to your face? Fuck this country and fuck this government … I do not want you stay here, this wasn't a place for you from the beginning … with that father that cares nothing and you are just 17 … you are so intelligence and passed the exams to go to genius schools but he is not paying for that school and so this is a government school that banishing you and that’s out mother that runs from that home… I am just tired too, just wait I must speak with our aunt. And be man, clean your tears, and believe me, this is not a place for you.”
*Farzad was always kind to me, he is more than a brother to me, he is my friend, even while we were fighting… it was just my mother remained for me… I was not aim to put them in any kind of trouble.
-“Hello.”
“Hello my lovely son.”
*From his teasing tone I understand that there must be something happening. I was so frightened in that moment.
“I have a surprise for you, just come and take it…”
-“What is this?”
He just become angry and told me, “It is an order from court. I could not make you human; maybe they can do something about it. Just go and ask for forgiveness.”
*All my body was so cold … I could not stop my tears … I just crying … I was feeling that I am ruining from inside … hanging … my family … my brother … my mother … oh, my mother … After a few moments my aunt comes to me, “Farbod …” I could not answer, I was so frightened I could not talk a word in that moments.
“I know everything … do not tell anything …”
-“I am …”
“Shhhhhhh … we prepare everything, take these… just right now go to this address, they will help you …”
-“Aunty I …”
“Shhhhh, do not say anything, your father is out just go right now before he imprison you again … just believe in God …”
-“You helped me, I believe in you…”
“You start again?! This is not a time for these words … just go …”

Varieties of Democracy: Global Standards, Local Knowledge

Det här är första gången jag är med på ett TED-framträdande. Bara som bild, men ändå (6 minuter in i föredraget, mittenraden längst till höger). Det är Michael Coppedge, professor i statsvetenskap vid University of Notre Dame, som presenterar V-Dem-projektet där jag ingår i som exotiskt inslag. Tanken med min medverkan är att vi ska fortsätta de kulturevolutionära undersökningar av demokratins evolution som jag tidigare varit delaktig i (populärvetenskapligt sammanfattade i den här artikeln). Det här data-setet kommer att vara ofantligt när det är klart, både till sitt omfång och sin betydelse. så jag ser verkligen fram emot att börja bolla med siffrorna när insamlandet är klart till sommaren.

 

Dödshjälp, en mänsklig rättighet

A. C. Grayling resonerar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, specifikt dess tredje artikel: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Grayling anser att denna skrivning ger människor rätt till dödshjälp.
Bild från Rationalist
But there is indeed a place for philosophical exploration of the ideas involved. Take the right to life, for example. Obviously enough, it cannot be regarded as a right to mere existance, but must imply a right to life of a certain quality and meaning. A number of of important considerations follow from this. One might seem surprising at first; that the right to life entails a right to die. Even more specifically, it implies a right to die in a manner and at a time of one's own choosing, and with the help of medical technology, if necessary, to make it an easeful death. This follows because dying happens in the cause of life, even though it is the very end of life, and a right of life of a minimum quality entails that, like anything that happens in lived experience, dying should not be unpleasant and difficult if there are reasonable means of making it otherwise. (ur The God Argument)

26 feb. 2014

Slutsatser från Carroll vs Craig-debatten

Nedan avslutande diskussion och frågestund vid Greer-Heard Point-Counterpoint Forum, 22 februari 2014. Debattdeltagarna (från vänster): Alex Rosenberg (N), William Lane Craig (T), Tim Maudlin (N), Robin Collins (T), Sean Carroll (N) och James Sinclair (T).

(N) = Team Naturalism, (T) = Team Teism

Sean Carrolls har sammanfattat sina intryck av hans debatt med William Lane Craig på sin blogg.

"I'll pray for you"

Derek om att göra gott

Ur TV-serien Derek, Channel 4

I don't think it matters if there is a god or not. I've met people who believe in God that are good and that are bad. And I've met people who don't believe in God that are good and that are bad. 
So, just be good. I'm good. Not cos I think I'll go to heaven but because when I do something bad, I feel bad. And when I do something good, I feel good. 
- Derek

25 feb. 2014

Nytt avsnitt av Radio Houdi: #72 - Radio Houdi goes bananas


Nytt avsnitt av Radio Houdi med John Houdi och Anders Hesselbom som denna gång går bananas!

Nu är måttet rågat. John går bananas över att Michael Bublé fick bara tre flugor/plus i skymningspressen och att självpåstådda medium försöker få seanser att bli religion.
Bananas blir Anders över Newtonbloggaren som jämför abort med förintelsen, att välja fel kö och denna evinnerliga gradering av ateism.
Både John och Anders går bananas över bananmannen Ray Comfort som förespråkar intelligent design via intelligenta bananer.
Men positivt bananas kan man gå om man gillar svärdslukning, Jimmy Carr, Sweeney Todd och What about Dick!
Ett svängigt avsnitt ni kommer gå bananas över.

Mänskliga rättigheter måste hanteras bättre

I veckan sammanträder FN:s råd för mänskliga rättigheter. Bland rådets medlemmar återfinns Ryssland, Kina, Saudiarabien och Kuba. En av frågorna som skall diskuteras idag är hur idrott och de Olympiska idealen kan hjälpa till att förmedla mänskliga rättigheter. (Ni kommer ihåg Sotji.)

För oss som tar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter på allvar är det självklart oacceptabelt att länder som så flagrant bryter mot de mänskliga rättigheterna kan ha ett så stort inflytande över FN:s arbete med dem.

the Geneva Summit for Human Rights and Democracy är en organisation som arbetar för att förändra detta.

Higgs-bosonen omförklarad


24 feb. 2014

"Nu är Uganda ett av världens farligaste länder för hbtq-personer"

Pressmeddelande från RFSL:
Idag klubbade Ugandas president Yoweri Museveni igenom en skärpt antigaylag. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att homosexuella kan dömas till livstids fängelse på grund av sin sexuella läggning.

President Museveni har sagt att han driver igenom lagen eftersom forskare i landet sagt att det inte går att bevisa att homosexualitet är medfött, utan att det är något man lär sig att bli. Att vara homosexuell är straffbart i de flesta afrikanska länder och homosexualitet räknas redan idag som ett brott i Uganda.
– RFSU har följt läget i Uganda under lång tid och vi är bestörta över situationen i landet. Mot bakgrund av läget för hbtq-personer är det viktigare än någonsin med fortsatt dialog, samarbete och att biståndet till Uganda går just till främjandet av mänskliga rättigheter, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson
Christine Gave, International Programme Manager på RFSU, som kom hem från Ugandas igår har varit i huvudstaden Kampala för att hålla en workshop om sexuella och reproduktiva rättigheter på Naguru Teenage Information Health Centre.
– Att lagen går igenom får fruktansvärda följder inte bara för enskilda hbtq-personer utan även för organisationer och andra aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter och sexuella rättigheter, då lagen även innebär att det blir förbjudet att prata om samkönade relationer i positiva ordalag samt att försvara det som en mänsklig rättighet, säger Christine Gave, International Programme Manager på RFSU.
Vad är det för forskare han refererar till... Teologer?

Var kommer vattnet ifrån?

När man öppnar vattenkranen, var kommer vattnet ifrån? Från vattenverket! Ja, men innan dess? Från sjöar och grundvatten! Ja, men innan dess? Från vattnets kretslopp på jorden! Ja, men hur kom vattnet till jorden?

Det finns 1.338.000.000.000.000.000.000 liter vatten på jorden och jag hade hittills inte funderat på varifrån det kommer. Tur att andra gjort det.

Inget ifrågasättande, tack

Öppenhet verkar inte vara Förenade Humanisters grej, i alla fall inte vad gäller redovisning av medlemskap, formulering av syfte och fri diskussion. Hela projektet verkar ha imploderat, vilket projekt inte sällan gör. Men att försöka lägga locket på är lite osnyggt. Det här är ingen organisation som uppskattar kritik eller offentlighet.

23 feb. 2014

Förenade Humanister förenar ... "fler än noll"

Den 17:e januari 2013 bildades föreningen Förenade Humanister för att "främja en positiv humanism och arbeta för ökad dialog mellan olika livsåskåningar" [sic - citatet är klippt från deras första bloggpost - de kanske bara tar emot skånska föreningar som medlemmar?]. Det utlovades storartade ... ja, någonting, men i alla fall skulle föreningen förena humanistföreningar i en stor varm paraplyförening. Eftersom man redan från början gick i hård polemik med det största humanistförbundet - oss i Humanisterna - var intresset från vår sida naturligt nog väldigt ljumt.

Men man kanske har lyckats förena andra Humanistföreningar? Christer Sturmark frågade om detta idag på Twitter varpå följande konversation utspelade sig.


En titt på Förenade Humanisters hemsida visar på exakt inga medlemsföreningar, men med "fler än noll" kanske man kan gissa på typ ... en? Senaste aktiviteten på hemsidan var för övrigt i april förra året. Så jaha, så det var försöket i föreningsvärlden.

Under tiden arbetar vi i Humanisterna envetet vidare för det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Bli medlem du också!

Den förälskade hjärnan

.

"Hullabaloo Over Satanic Verses"

Brittisk dokumentär från 1989.

22 feb. 2014

Jesus försvarar stening...


...fast bara om man är fundamentalistisk nog att läsa innantill. Annars försvarar han kärlek så klart, vad trodde ni? Nej nu går jag fundamentalisternas ärenden igen. Jesus är kärlek menar jag, KÄRLEK! I alla fall enligt de ställen där det står att Jesus är kärlek. (Om man nu ska läsa de avsnitten innantill. Annars är Jesus hat, förstås. Ska man läsa tvärtemot så ska man. Fast på rätt ställen. Eller vänta nu...)

Vad är problemet med filosofi?

Vissa framstående vetenskapsmän retar, av oklara skäl, upp sig på filosofi. På Darwindagen kände sig Richard Dawkins nödgad att kritisera filosofer för att de inte kom på evolutionsteorin före Darwin. (PZ Myers skrev mer om detta.) En av Dawkins antiteist-kollegor, Lawrence Krauss, har samma problem. Han kan dock se viss nytta med filosofi, bara filosoferna håller sig undan från hans intresseområden, fysik och kosmologi. I ett samtal i november 2013 försöket Massimo Pigliucci och Daniel Dennett förklara poängen med filosofi för Krauss. Det gick så där. (Se hela samtalet här.)

21 feb. 2014

Gud och kosmologi

Natten mot lördag debatterar Sean Carroll mot William Lane Craig. Carroll har ett klart mål med debatten:
I want to make the case for naturalism, and to do that it’s obviously necessary to counter any objections that get raised. Moreover, I think that expectations (for me) should be set ridiculously high. The case I hope to make for naturalism will be so impressively, mind-bogglingly, breathtakingly strong that it should be nearly impossible for any reasonable person to hear it and not be immediately convinced. Honestly, I’ll be disappointed if there are any theists left in the audience once the whole thing is over.
Carrolls blogg finns länk till arrangemanget, för den som vill nattsudda.

Öppenhet är en förutsättning för välfungerande demokrati

Demokrati är, som jag ser det, den bästa metoden för beslutsfattande i stora kollektiv. Demokrati är inte samma sak som majoritetsstyre och för att metoden skall fungera bra krävs det mycket. Bland annat måste medborgarna, de röstberättigade, ha goda förutsättningar för att kunna göra välinformerade val.

För att detta skall vara möjligt behövs fri och opartisk media som granskar och informerar. Men det krävs också att staten är öppen för granskning. I Sverige är offentlighetsprincipen en grundsten för att detta. Staten har dock i undantagsfall rätt att sekretessbelägga uppgifter. I det bästa fall är sekretess (hemlighetsstämpling) till nytta för hela samhället, men samtidigt förvårar det alltid granskningen av staten och nuvarande makthavare. Andra sätt som offentlighetsprincipen urvattnas är genom att offentlig verksamhet läggs ut på privata företag eller överstatliga samarbeten (såsom EU) kräver att svensk offentlighetsprincip inte gäller.

När fler och fler delar av statens verksamhet undanhålls enkel och snabb granskning så urholkas och hotas demokratin.

Edward Snowden tog upp dessa aspekter i ett tal vid Sam Adams Award*. Han säger i talet att en styrka med demokrati är dess förmåga till självkorrigering när saker går fel. (Inte olikt den vetenskapliga metoden.) Efter granskning kan helt enkelt odugliga eller korrupta representanter för staten röstas bort.

* Sam Adams Award delas ut till personer som arbetar inom underrättelseorganisationer och som tagit ställning för integritet och etik. Årets pris tilldelades Chelsea Manning. Edward Snowden fick utmärkelsen förra året.

20 feb. 2014

Poänglöst inlägg? En tolkningsfråga...

.

En slöja av historieblindhet

Gift kvinna som gick till kyrkan fick bära helklut. När ogift lägrad kvinna gick till kyrkan måste hon bära halvklut, på det att man skulle kunna se vem som var hor-cona. 
Så länge hor-cona var ogift i Veberöd, måste hon ständigt i kyrkan bära Kainsmärket. Blev hon gift, avlades Kainsmärket.
Denna inblick i svenskt 1800-tal fås i en doktorsavhandling av Elisabeth Hallgren Sjöberg: Så som en slöja - Den kristna slöjan i svensk kontext. I pressmeddelandet från Umeå universitet kan man läsa:
Under 1800-talet ansågs kort hår vara en skam för kvinnan, men på 1920-talet blev det modernt. Från att ha varit en symbol för sexuell lössläppthet blev det en symbol för moderna tider. Kvinnans rättigheter i samhället hade förändrats och fler förändringar krävdes. 
Inom kyrkan debatterades hur bokstavstroget man borde följa Bibelns olika påbud. Äldre kvinnor på landet dolde ännu håret med schallett, övriga med hatt, men teologerna menade ändå att denna typ av huvudbonad inte var en slöja. Detta berodde på att traditionen att bära slöja ansågs vara österländsk och därmed dålig. Det var alla överens om. 
Det innebar att man dolde ansiktet och att kvinnan var förtryckt. Den heltäckande slöjan hade redan under 1800-talet blivit en symbol i Sverige för allt som var fel med Orienten. Att kristna kvinnor dolde håret sågs inte som ett bruk av slöja – de visade ju ansiktet och de var ju västerlänningar. 
Oavsett vad de bar på huvudet och varför så var det inte en slöja. Slöjan blev per definition ett orientaliskt plagg som aldrig brukats i väst, punkt slut. Svenska kvinnor ansågs alltså inte upphöra att bära slöja, de ansågs aldrig ha börjat. Dåtidens teologer och etnologer drabbades av religionsblindhet för sin egen kulturs traditioner.

19 feb. 2014

Om eutanasi

Gästinlägg skrivet av Andreas Creutz. Inlägget kommer från hans blogg - Literature connoisseur.
_________________________________________________________________________________

Om eutanasi
"...det finns ingenting i denna värld till vilken varje människa har mer okränkbar besittningsrätt än till sitt eget liv och person." Schopenhauer
Min grunduppfattning är mycket enkel: människan äger rätt att bestämma över sitt eget liv.

Utifrån den premissen följer resten lätt: jag äger också rätten att avsluta mitt eget liv efter eget behag. För en frisk människa är lösningen enkel: medlen är många. Men det finns situationer när min egen förmåga är bruten.

En sådan situation kan vara en sjukdom av grövsta art – en sjukdom av sådant slag, att mig inget annat väntar, än lidande som trotsar beskrivning utan hopp om tillfrisknande eller lindring, där jag inte kan agera för min egen räddning.

Således – finns min övertygade vilja att jag vill avsluta mitt liv trots att jag inte förmår utföra det själv, och finns där ett proffs som kan ge mig de medel som krävs när jag inte längre orkar agera själv, så giv honom rätt att agera.

Den människan kränker inte människan eller, hon begår ingen missgärning mot livet. Den människan hedrar tvärtom det liv som bestämt sig för att inte nötas ner och förtvina i plågor utan slut. Den människan gör något gott, något vackert, något fint. Något humant.

* * *

Ännu har icke den människa funnits till, som överskridit dödens gräns i livet och blott fortsatt leva, och leva, och leva. Vi vet därför vad vi var och en har att vänta. När vi nu vet att döden är livets slutdestination, hur kan vi då klandra den människa som vill gå dit vi alla går, på ett sätt som för honom eller henne innebär en lättnad av sådant slag att det är svårt att förstå, och vars smärtsamma fortlevande skulle förskräcka var och en som tvingades genomlida samma öde?

Naturligtvis menar jag inte att vi ska vara vårdslösa med livet, och låta det gå ifrån oss lättvindigt. Inte heller att människor med psykiska åkommor och fördunklat omdöme lättvindigt ska få avkasta sig livet med hjälp av läkarkåren. Med minsta hopp om tillfrisknande bör vi rimligen hålla livets låga brinnande.

Men jag menar emellertid, att det är upp till mig att fatta ett övervägt beslut om huruvida det liv jag lever längre är uthärdligt att bära. För lidandet är inget självändamål, som Schopenhauer skriver.

Det är inte nödvändigtvis fegt att säga "stopp". Kanske kan det, ibland, vara det enda uthärdliga.

Andreas Creutz

Hur vargar förändrar floder

18 feb. 2014

Nathan Shachar: Passar inte kartan med terrängen så gäller kartan

Efter att ha avfärdat vetenskapen bakom ADHD som en konspiration försöker sig Nathan Shachar idag på en perspektivförskjutning gällande Mellanöstern. Perspektivrevisionism, kan vi kanske kalla det. Shachar hävdar nu att allt ont vi ser i regionen inte alls har med religion att göra, utan är produkten av ... tradition.
I Nablus 1927, när poeten Fadwa Tuqan var tio år, tände hon en brand i en pojkes hjärta. Han räckte henne en ros, och någon såg det. För detta togs hon ur skolan. Tuqans, än i dag stormän i Nablus, skickade karavaner till Damaskus. Sladder om deras kvinnfolk var otänkbart.
Jaha, säger någon, islam genom­syrade deras liv. Nej, tvärtom. Inte islam, utan traditionerna. Klanen Tuqan var inte särskilt religiös, de var tidiga nationalister. En son, palestiniernas store diktare Ibrahim Tuqan, var en av de första i landet som skickades till Beirut för att studera vid de otrogna ”frankernas” lärosäten.
En anekdot, alltså har han rätt? Nej, riktigt så illa är det inte.
Det finns platser i islams länder där alla ansikten vänds mot Mecka i bönetimmen – men där traditionerna, i allt väsentligt, övertrumfar islam. När en far dör i Palestina finns det tre möjliga arvsskiften: det sekulära, som ger alla barn samma andel; islam, som ger dottern hälften så mycket som bröderna; och traditionen, som inte ger henne något alls. Då och då ger det rubriker i ett arabiskt land när en kvinna försöker uppbåda islam och myndigheterna i kampen för sin arvedel – i regel förgäves.
Ett exempel där traditionen trumfar religionen, alltså har han rätt? Nej, riktigt så illa är det inte.
I nästan allt det centrala, gifte, tvistemål, blodsfejder, arv och kvinnors rätt – har islam knappt krusat ytan. En stor och viktig förändring kan dock bokföras: miljoner kvinnor når högre studier. Men det är inte en seger för islam utan för moderniteten.
Är det inte traditionen är det moderniteten - har islam inte betytt någonting alls för regionen?
Det som blockerar regionens väg mot öppna politiska system är inte islam. Religioner kan böjas efter behov. Medeltidens högkulturer i Bagdad och Sevilla florerade under islam, liksom Khaddafis och talibanernas blodiga barbari. Bromsklossen är traditionerna, de förislamiska axiomen om familjen och kvinnan – som är lika ingrodda bland Orientens icke-muslimer.
Makalöst argumenterat. För det första är religion en tradition - det går inte att skilja de båda. För det andra så har Shachar valt ut en räcka exempel och anekdoter som passar hans tes och bortser helt ifrån sådan forskning som faktiskt undersökt frågan. Hur böjligt är religion? Frågan som går att besvara är istället hur böjligt samhället för religionens påverkan.


Som World Values Survey visar finns det grundvärderingar som är gemensamma för muslimska länder från Marocko till Irak. Shachar kanske vill försöka sig på hävda att alla dessa länder har samma traditioner? Det skulle vara ren orientalism att bortse ifrån de markanta kulturskillnader vi talar om över denna gigantiska yta. Den tradition som är gemensam för alla dessa länder är istället just religionen. (Detta betyder givetvis inte att religioner inte går att förändra - se kastreringen av den svenska statskyrkan som ett tydligt exempel på detta.)

En gång i tiden var jag beundrare av Shachars skrivkonst (Den gåtfulla passionen), men nu undrar jag istället om det inte är dags för DN att fundera över hans roll som kolumnist. Någon sorts faktaanknytning ska väl tidningens texter ändå ha?

Storefar ser dig

.

En boxningsmatch mot gelé

Contesting religion is like engaging in a boxing match with jelly; it is a shifting, unclear, amorphous target, which every blow displaces to a new shape. This is in large part because the religious themselves often do not have clear ideas, or much agreement among themselves, about what is meant by 'religion', 'god', 'faith' and  associated concepts. And this is not surprising given the fact that these concepts are so elastic, multiple and ill-defined as to make it hard to attach a literal meaning to them.
 A. C. Grayling, ur The God Argument

17 feb. 2014

Är vissa frågor för heliga för att skämta om?

Den frågan debatterades i ett intressant och humorfriskt avsnitt av BBC Big Questions. Många kloka synpunkter, även om det inte klarlades om det är okej, eller inte, att skämta om präster.

Radio Houdi #70 - Radio Houdi ser på freakshow


Nytt avsnitt av Radio Houdi som denna gång ser på freakshow
John äter solrosfrön och förvandlas till ett freak på akuten.
Anders har botaniserat freakiga skivomslag och fastnade för ett magiskt omslag med illusioner på skiva.
Vad har freakshows och sideshows med Radio Houdi att göra? Hur kan “hummermannen”, en uppstoppad val, fakirer och Gabora – gorillakvinnan fascinera så? Och hur var det med Elefantmannen och Fantomen på operan? Var de med på freakshows?
Och är inte True Detective en lysande aktuell tv-serie när det kommer till freakshow?
Men så kommer vi till en annan freakshow när vi diskuterar kreationister. Allt toppat med ett ljudklipp av Richard Dawkins.
Välkommen till showen som gör något av inget. 
Välkommen till freakshowen Radio Houdi.

Eddie Izzard har sina egna kläder, inte kvinnokläder

Eddie Izzard intervjuades i ett australiensiskt tv-program 2011 och intervjuaren säger att han känd för att klä sig i kvinnokläder. Izzard svarade:
No, I wear dresses. They are not 'women's dresses'. They're my dresses. I buy them. It's like when women wear trousers. They're not cross-dressing. They're not wearing 'men's trousers'. They are wearing trousers.
Så är det. Lyssna på Izzard svar 2:20 nedan.Från Crossdreamers

16 feb. 2014

Söndagstalet: Ellen Page

Om hur stereotyperna för hur män och kvinnor skall bete sig skadar, framföra allt för hbqt-personer. Och ett stort tack till de som försöker förändra detta.

15 feb. 2014

Ateisters logikAteister måste i stort sätt vara idioter, det står ju så i Koranen.

Den mystiske Jesus

Vad är likheten mellan att gå på vatten och att laga god mat? Vissa gör det ena, andra gör det andra.

Detta klipp kommer från avsnitt 70 av Radio Houdi:

14 feb. 2014

En fatwa som förändrade världen

14 februari 1989 utfärdar Irans ledare Ayotollah Khomeini en fatwa. Det var en dödsdom mot Salman Rushdie och alla som publicerat hans "blasfemiska" bok Satansverserna. Detta var förmodligen den händelsen, vid sidan om Berlinmurens fall, som i störst utsträckning format den värld vi lever i idag.

Fatwan fick förödande konsekvenser för Rushdie, som därefter levde gömd i nästan tio år. Men andra råkade ännu värre ut. Bokens japanske översättare, Hitoshi Igarashi, höggs till döds 1991. Samma år skadades den italienske översättaren, Ettore Capriolo, allvarligt vid ett attentat. I oktober 1993 sköts den norske förläggaren William Nygaard med tre skott, men även han överlevde. Tidigare samma år hade en mobb stormat ett hotell i Turkiet för att komma åt Aziz Nesin, vilken planerade att översätta boken till turkiska. 37 personer dödades vid detta attentat.

Fatwan förändrade också vår idévärld. 1989 var det självklart att boken skulle publiceras trots alla hot. Trots att den bannlyses flera länder. Sedan dess har, av rädsla och hänsyn till kollektiv kränkthet, publicister börjat censurera sig själva eller förhandlat bort yttrandefriheten. Reaktionerna på Satansverserna visade sig framgångsrika. I dag har vi en marknad för kränkthet och olika religiösa och etniska grupper konkurrerar om vilka som kan vara mest lättkränkta och att ha idévärld som inte är mogen att hantera yttrandefrihet.

Det är symptomatiskt att Pengiun, som gav ut Satansverserna, i år har kapitulerat inför påtryckningar från hinduiska sekterister. Förlaget har i Indien dragit tillbaka boken: The Hindus - An Alternative Story, skriven av den amerikanska religionshistorikern Wendy Doniger, då den anses "anstötlig". I Indien är censur av böcker och tystandet av författare ett växande problem.

Läs mer:
Changing landscape of free speech - Kenan Malik
A book censor’s paradise - Salil Tripathi
Penguin's day in court - Mukul Kesavan

Glad alla hjärtans dag!

Valentindagen har en väldigt blodig historia som ni kan läsa om i den här artikeln på Huffington Post. Den första gången Valentindagen associerades med romantisk kärlek var in Geoffrey Chausers Parlement of Foules (1382) där han skrev följande:
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make.
(För det här var på St. Valentins dag, när varje fågel kommer dit för att välja sin partner.)


Pullman om yttrandefrihet

Philip Pullman har skrivit romanen Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren (2010). Vid ett föredrag i Oxford i mars 2010 fick han frågan om inte romanens titel var kränkande för kristna. Pullman säger på 43 sekunder allt som behöver sägas om rätten att uttrycka sig, fast än vissa finner det som sägs, skrivs eller tecknas anstötligt.

13 feb. 2014

Europakampanj för transrättigheter

Text: Lars Torstensson
En Europakampanj för transrättigheter har lanserats av Transgender Europe. I kampanjen säger man:

"GÖR ALLA OMRÅDEN TILLGÄNGLIGA!
Erkännande öppnar dörrar.

Vanliga saker som att hämta ut ett paket, öppna ett bankkonto eller helt enkelt använda en personlig biljett i något offentligt transportmedel kan bli en daglig källa till svårigheter om din könsidentitet inte stämmer med ditt juridiska kön, som uppges på ditt identitetskort, pass etc.

Eftersom de ofta misstänks för att använda förfalskade dokument måste transpersoner avslöja sin transidentitet mot sin vilja. Detta kränker rätten till privatliv och leder regelbundet till diskriminering och våld. Som en följd härav utesluts många transpersoner från samhället och arbetsmarknaden. Transpersoner kan också bli rädda för att komma ut, vilket leder till oro, depression eller självmord. Att ha utbildnings- och anställningsbetyg som inte stämmer med det kön de lever som är en vanlig drivkraft till arbetslöshet bland transpersoner.

Snabbt, tillgängligt och transparent erkännande av juridiskt kön hindrar diskriminering, skyddar människors privatliv och utgör grunden för ett värdigt liv."

TGEU

Diskriminering av icke-religiösa

BBC om diskriminering av icke-religiösa, med reportage från Egypten och diskussion med bland andra Bob Churchill, talesperson för IHEU och redaktör för the 2013 Freethought Report.

Sherlock om Gud

I avsnitt 2 säsong 3 av TV-serien Sherlock håller Sherlock Holms tal på John Watsons bröllop.


Finns att se på svt play t.o.m. 15 februari.

VetenskapsreklamDet här är ett klipp ur Bill Nyes argument från debatten med Ken Ham.

Kreationistreklam

...och nu blir det kreationistreklam (Darwindagen var ju igår). De tycker i alla fall själva att det är reklam. Jag blir bara mörkrädd.

Kunskap om Bibelns sagor är inte allt

Det är inte bara i Sverige Bibelundervisning i skolan diskuteras. En studie i visade det sig att brittiska barn mellan 8-15 år inte i speciellt stor utsträckning kände till Bibelns berättelser eller att en känd berättelse kom från Bibeln. En representant från Bibelsällskapet såg självklart detta som ett stort problem. Andrew Copson, från British Humanist Association, satt dock det hela i perspektiv. Barn i den åldern känner förmodligen inte heller till andra antika berättelser och många av de andra är mycket bättre, både som vackra berättelser och sedelärande historier.

12 feb. 2014

Tvivlarens guide till Nya Testamentet

I höstas kom Lennart Lundmarks bok Tvivlarens guide till Nya Testamentet ut. Boken beskriver på ett populärvetenskapligt sätt nuläget för den historievetenskapliga forskningen om berättelserna i Nya Testamentet. Men den är också ett litet upprop riktat till Lundmarks kollegor om att försvara ämnets vetenskaplighet.
I [Bengt Holmbergs] bok "Mer än människa: Jesus i forskningens ljus" förklarar han att många forskare i dag inkluderar Jesus underverk i "listan på vad som är historiskt sannolikt". Enligt honom beror detta på att forskningen om Jesus "nu har börjat befria sig från upplysningstidens verklighetsuppfattning att allt övernaturligt är mytologiskt". Holmberg avslutar sin bok med att sanningen om Jesus inte kan greppas av någon forskning. "Men den historiska utforskningen av Jesus från Nasaret är en hjälp för tron att finna denna sanning, en gåva från Gud till vår tid och kultur, som vi har fått för att förstå och tillägna oss det största som har hänt på vår jord." [...]
* Holmberg har lyckats i så måtto att hans blandning av tro och låtsasvetenskap numera ingår i den mest använda läroboken om Nya Testamentet vid svenska universitet. [...] 
Det är anmärkningsvärt att denna blandning av religion och vanställd historisk metod har tagits in i en grundläggande lärobok på svenska universitet där utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund. 
Runt om i västvärlden står naturvetare på vakt mot försöken att infoga skapelseberättelsen som en ”vetenskaplig” del av biologiundervisningen. Förhoppningsvis kommer källkritiska historiker värna sitt ämnes vetenskaplighet i samma anda. (Ur kap. 9. Teologi och historia)
Tillägg: * Läroboken är Jesus och de första kristna (Verbum 2006)

Lennart Lundmark, docent i historia, höll den 6 februari en föreläsning om sin bok.

Glad Darwindag till alla biologilärare

Glad Darwindag!

Forskare har i Norfork, England, gjort en upptäckt som förmodligen är ca. 800.000 år gamla fotavtryck av tidiga människor. Det ser ut att vara en familjegrupp med fem individer, kanske av arten (eller underarten) Homo antecessor. Om det stämmer, är detta de äldsta kända fotavtrycken av människor utanför Afrika. [NHM]

Värsta musikvideon någonsin?

Så här på Darwindagen bör ni väl fira med lite musik? Det här är förmodligen den mest kräkreflexretande musikvideon jag någonsin sett: "Lookout, Science" med "Erin Hill and her psychedelic harp". Inte nog med att musiken är fruktansvärd (psykedelisk harpa och New Age-harmonier), texten skulle få en plattmask att skruva sig i medömkan över det pinsamma budskapet (psykedelisk vetenskap och New Age-kristendom). Se den på egen risk.På YouTube hotas om mer: "Both “Lookout, Science” and “Giant Mushrooms” are from the upcoming Video Album “Girl Inventor,” which will comprise 10 sci-fi harp music videos, each like a little 4-minute Twilight Zone episode set to a pop tune."

Man önskar att det vore ett skämt, men det är det tydligen inte.

11 feb. 2014

Hiphop/rap för konspirationsteoretiker

För många kameler i Bibeln

Det finns gått om kameler i Bibeln, alldeles för många. I alla fall i de delar av Gamla Testamentet som sägs beskriva historien tidigare än 1.000 f.v.t. Israeliska arkeologer har letat lämningar efter domesticering av kameler och inte funnit några äldre än sista tredjedelen av 900-talet f.v.t. [nytimes]

Detta är ett exempel på hur det historiska värdet av Bibelns texter motbevisas av vetenskap. Ovetenskapliga bibelvetare är dock snabba med att konstatera att detta inte motbevisar allt som står i Bibeln:
One should be careful not to rush to the conclusion that the new archaeological findings automatically deny any historical value from the biblical stories,” Dr. Mizrahi said in an email. “Rather, they established that these traditions were indeed reformulated in relatively late periods after camels had been integrated into the Near Eastern economic system. But this does not mean that these very traditions cannot capture other details that have an older historical background.
Det är korrekt, men Bibelns historicitet gömmer sig i vetenskapskartans vita fläckar, en variant av God-of-the-gaps.

Länk till kamelerna i Bibeln 2000.

Podcasten Radio Houdi: #70 – Radio Houdi ser på OS i ateismNytt avsnitt av Radio Houdi som denna gång sveps med i OS-stämningen

Superbowl, rundtur på ISS, Melodifestival, OS-invigning, Bruno Mars half-time-show, vinter-OS och rysslands anti gay-lagar. Var Jesus trollkarlen från OS eller en trollkarl från Egypten?

Och vad säger den kristna trollkarlen i Australien som blev ateist?

Är ateister hemska människor det OSar elakhet från och varför snattade Anders en dörr på IKEA av misstag?

Anders reder ut både den ärliga snattningen av dörren och vad ateism är i samma tempo som en isdans och med träffsäkerheten hos en skidskytt under vinter-OS.

Vatikanen representerar inte katolikerna

Mer än 12.000 katoliker, från tolv länder på fem olika kontinenter, har deltagit i en opinionsundersökning om hur de ser på vissa centrala doktriner som Vatikanen predikar. Svaren stämmer dåligt med Katolska kyrkans officiella hållning:

  • 45% av katolikerna anser kvinnor skall få bli präster
  • 50% av katolikerna anser präster skall få gifta sig
  • 66% anser abort skall vara tillåtet i vissa fall
  • 78% av katolikerna är för att preventivmedel används
Detta förvånar inte Catholics for Choice. Deras president, Jon O’Brien, kommenterar resultatet:
It’s time for the media and policymakers to recognize that when it comes to what Catholics think about these critical issues of social justice and public health, the Vatican simply does not speak for us.
Sedan finns det frågor där en klar majoritet av katolikerna fortfarande har trångsynta åsikter. Endast 30% är för samkönade äktenskap.

Förtryckt majoritet

Tur att världen inte ser ut så här.

Man måste visa respekt för andras tro!

.

10 feb. 2014

Varning: Ej för känsliga läsare

South Bank Atheist Society har av studentkåren vid London South Bank University förbjudits att visa nedanstående bild. Detta eftersom bilden kan väcka anstöt hos religiösa. Läs mer hos British Humanist Association.

Det är oklart om studentkåren vill göra en parodi på religiösa, eller på sig själva.

Desinformation eller matematisk insikt? Vad är summan av alla positiva heltal - del 2

Efter gårdagens blogginlägg om hur summan av alla positiva heltal skulle vara lika med minus en tolftedel visade det sig finnas en diskussion kring videon som jag inte var insatt i när jag la ut den. Är Numberphiles bevis verkligen giltigt? Svaret är i princip nej, de använde begreppet "summa" på ett sätt som inte är synonymt med hur vi normalt använder begreppet "summa", men svaret är också "Sometimes, kinda" som Phil Plait formulerar det. Intressant nog har Numberphile själva diskuterat problemet tidigare, i en video om serien 1-1+1-1+1-1+1-1+1.... (se nedan). De har även en korrektare diskussion av ursprungsproblemet som ni kan se här.Om ni vill läsa mer om diskussionen så börja på Scientific American och fortsätt sen gärna till Bad Astronomer (som också la ut ursprungsvideon, så jag är i gott sällskap). Det finns också en informativ Wikipediasida. För en lite ilsknare protest så kan ni läsa kommentaren på bloggen Good Math, Bad Math, som i princip anser att vi som postat ursprungsvideon varit korkade, eftersom det så uppenbart inte kan stämma att summan av en stigande serie positiva tal är negativ, vilket jag kanske måste hålla med om.

Men innan ni klickar er vidare kan det vara bra att veta att det finns en hälsovarning utfärdad om att fundera för mycket över oändliga serier. De uppför sig på underliga sätt, något vi verkligen blivit varse om i och med denna diskussion.

Tony Padilla, som är en av de som gör Numberphile, försvarar sig på sin blogg med att videon fått intresset för matematik att öka eftersom människor nu diskuterar videon överallt. För min det stämmer det, eftersom jag varit tvungen att läsa på för att förstå vad det är frågan om. Men hur många av de en och en halv miljon människor som sett inslaget har gjort det? Det är viktigt med korrekt information och jag ber om ursäkt för bristande bakgrundskontroll av den här historien.

Väl ställda frågor är ibland den bästa religionskritiken

St:a Katharinastiftelsen lyckas med att producera riktigt intressanta samtal om religion, i synnerhet kristen tro. Förra veckan samtalade Eskil Franck, Stefan Gustavsson och Carl Reinhold Bråkenhielm om religionsmöten och sanningsanspråk: Kanske alla har rätt - eller fel?

Det blev riktig spänning mellan Gustavssons evangelikala syn på kristendomen som den mest sanna vägen till Gud, ett tydligt exkluderande sanningsanspråk, och Bråkenhielm kristna pluralism, där all(?) religiös tro är lika bra, på sitt sätt. Båda dessa positioner ifrågasattes av agnostikern Franck.

Lyssna speciellt på Francks inledning (6:35-11:55), hans kommentar till att religion kritiseras för att ha bidragit med hemskheter i världen (1:07:15-1:09:10) och publikfrågan från Christer Sturmark och de svar som följer (1:09:15-1:15:25): Lever Svenska kyrkan upp till svensk lag, är de fortfarande vara en evangeliskt-lutherskt samfund?

Efter att ha lyssnat på detta samtal står Francks frågor från inledningen obesvarade:
- Hur påverkas sanningsanspråket att Jesus är den enda vägen, när man ser alla olika religiösa rörelser med människor med lika goda föresatser?
- Om man företräder en religiös pluralism, men ändå kallar sig kristen, vad innebär då en kristen identitet och hur ser man på kontinuiteten i kristen tro?

Väl ställda frågor är ibland den bästa religionskritiken.

Världens smartaste fågel?

I en BBC dokumentär visas hur en kråkfågel, för att komma åt mat, löser ett puzzelproblem i åtta steg.
Läs mer om detta på Why Evolution Is True.Tipstack till Lars Höglund

"I have become an Atheist"

En amerikansk pastor, för en nätkyrka för döva, kommer ut som ateist. I sin videoblogg berättar han hur det gick till och att han numera ingår i Clergy Project, en organisation för före detta och aktiva religiösa ledare, vilka inte längre har en tro på Gud.

9 feb. 2014

En halsduk som värmer

Bild från Etsy
Sara Mats Azmeh Rasmussen behöver hjälp. Sara kommer kommande två veckor sitta utanför Rysslands ambassad i Stockholm och sticka en halsduk. En halsduk till våra vänner i Ryssland. Hon behöver hjälp med att sticka, med att skriva kärleksfulla meddelanden, med uppmärksamhet och med stöd för sin aktivism för hbtq-rättigheter, mänskliga rättigheter.

Söndagsfunderingen: Vad är summan av alla positiva heltal?

Nu ska ni få något att bita i, ett matematiskt resultat som kan hålla en vaken på natten. Det gäller svaret på den här frågan: vad är summan av alla positiva heltal? Dvs. svaret på detta:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + ... = ?

Remarkabelt nog finns det ett svar. Och ännu mer remarkabelt så är svaret ... -1/12 (ja, du läste rätt, det står minus en tolftedel).

Nej, det här är inget matematiskt trick utan ett specialfall av Riemans zeta-funktion, först utarbetad av Euler på 1700-talet och sedan vidareutvecklad av Riemann i en berömd artikel från 1859. Funktionen spelar en central roll inom fysiken.

Så hur i hela friden kan det stämma? Här ska ni få se ett matematiskt bevis som även icke-matematiker kan förstå. Den här videon, av Numberphile har till dags dato visats en och en halv miljoner gånger och blivit omskriven i New York Times.Oändligheten är fundamentalt ointuitiv.

Vill ni tjäna en miljon dollar så kan ni försöka ger er på ett besläktat problem: Riemannhypotesen.

8 feb. 2014

Hur många djur tar Hollywoods Noa?

För den bibliskt intresserade kommer snart en storslagen filmatisering av berättelsen om syndafloden och Noas ark (eller möjligen Noaks ark, beroende på vilken bibel du läser i).Jag vet inte hur många exemplar av varje djur som kommer ombord på båten, men det verkar vara minst ett par av rätt många olika arter, alltså inte bara två ormar, utan många olika arter av ormar.

Ursprungsberättelsen har ett starkt budskap som kretsade kring Guds missnöje med vad sin skapelse har utvecklats till att bli, och därför beslutar sig för att dränka alla varelser, utom dem som får plats på en ark som flyter omkring ovanpå syndafloden. Från denna berättelse har gudstroende gjort uttolkningar om hur man såg på Gud och hans intentioner vid tiden då berättelsen skrevs. Några få personer har kommit till den extrema ståndpunkten att berättelsen är ett dokument som beskriver en verklig händelse. Detta skapar en del problem.

Många djur, kräver en större båt med mer plats för djuren och den föda som de skulle behöva för att klara 150 dygn till sjös. Färre djur ställer mindre krav på arken, men gör det svårt att förklara den enorma artrikedom vi ser idag. Eftersom artbildning är en så långsam process, kan inte allt för många nya arter ha tillkommit sedan tiden för syndafloden. Andra problem som uppstår om man betraktar detta som en verklig händelse, är problematiken för djuren att ta sig till arken och från arken till sitt naturliga habitat idag. Koalan är anpassad till ett liv på Australien, men Noa lät djuren stiga av båten i Turkiet.

Själva båten var byggd i trä och enligt Bibel 2000 är den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Här pratar vi alltså om en kritisk konflikt mellan en struktur som antingen är för liten för att djuren ska få plats, eller för stor för att orka bära sin egen vikt. Föga förvånande är de största kända träbåtarna betydligt mindre än arken. Regalskeppet Vasa var t.ex. 69 x 12 x 5 meter stort, vilket ger en volym på "endast" 163 m3, jämfört med arkens 383 m3 (fördelat på tre våningar). På denna yta finner vi två exemplar av varje orent djur, och 14 exemplar av varje fågel och varje rent djur (sju par).

Man kan alltid argumentera kring den exakta storleken på båten och det exakta antalet djur som var ombord, men det är svårt att hitta en tillfredsställande konfiguration. Testa gärna själv med verktyget Do-It-Yourself-Ark för Windows.

Kalla tog silver!

Crowdfunding: Nutty Bible Quotes/Tokiga Bibelord

Jakob Ståhle - mannen bakom atesitbibeln.se (numera TokigaBibelord.se) - har i dagarna startat ett crowdfunding-projekt för en ny bok om tokiga bibelord. Flera av dessa tokiga bibelord har du hört citteras i bl a Radio Houdi men nu är planerna att publicera en en bok för den generella publiken och för att slutföra boken och betala illustratören behöver Jakob samla ihop $9.000


Så här beskrivs projektet:
The purpose is to amuse, enlighten and get people to think and talk about the actual content in the worlds most influential book - The 'Holy' Bible.
The book will have a softcover with 128 pages containing 50 nutty bible quotes with fun and vivid illustrations divided into 7 chapters (categories). This also includes a gallery describing 6 biblical celebrities and 15 interesting or fun bible facts as an extra bonus.
The book will also be available in Swedish - 'TOKIGA BIBELORD'.

Här på Indegogo kan du läsa mer om projektet och hjälpa till att ekonomiskt bistå. Allt från $1 till $1.500 kan man vara med och sponsra. Dessutom får du olika gåvor och synlighet i färdiga boken beroende på vilket val du väljer.

Penn Jillette, från Penn & Teller, stödjer t ex detta projekt. han skriver:

"I tell everyone the fast track to atheism is to read the bible.  
This book is a faster track . . . and it has pictures."  
- Penn Jillette, Penn & Teller.


Stöd projektet här!

Nya regler för religionEn Bill Maher-kompilation, såhär på lördagen. Mycket nöje.

7 feb. 2014

Livsåskådning och medlemskap

Här följer ett gästinlägg av Hans Iwan Bratt:
Att vara katolik är inte bara att ha en viss livsåskådning eller att ha en viss gudstro, det är också att vara medlem i en kyrka där de avgörande besluten tas av en person som sägs vara en slags reinkarnation av dess gud. Denna organisation anser sig ha rätt att kräva att deras övertygelser om t.ex. sexualitet ska åtlydas av alla - oberoende trosuppfattning. Av sina egna medlemmar kräver de absolut lydnad.
Därför är medlemskap i den Katolska kyrkan är ett bevis på lojalitet till de beslut som denna kyrka tar. Varje medlem i Katolska kyrkan har möjlighet att fortsätta att tro samma gud och att själv följa de bestämmelser som katolska kyrkan fastställer men bryta sin lojalitetsförklaring till kyrkan.
Den Katolska kyrkan har begått en fruktansvärd mängd förbrytelser inte bara mot barn utan mot människor i alla åldrar. Det handlar om många 10.000-tals övergrepp som utförts sedan 1950-talet.
Kyrkans förbrytelse är att den skapat en organisation som underlätta för systematiska övergrepp, som tigit om övergreppen och som gömt förbrytarna undan rättvisan. Kyrkans högsta ledning, påven Benedictus XVI, var personligen ansvarig för denna organiserade kriminalitet.
Du som fortfarande är medlem i den Katolska Kyrkan; jag föraktar ditt ställningstagande. Du blir genom din passivitet medskyldig till de brott Katolska kyrkan gjort och gör.
Inse att Katolska Kyrka fortsätter med brottslig verksamhet genom att gömma förbrytarna även idag. Ta ditt ansvar och berätta för polisen vad du vet om den brottsliga verksamhet som sker inom och av den Katolska kyrkan.
/Hans Iwan Bratt

Musikalisk religionskritik

Swedish Music Hall of Fame presenterade igår de första tolv musikskapare och artister som valts in detta celebra sällskap. Nedan några väl valda textrader från fem av dem.

Cornelis Vreeswijk (Somliga går med trasiga skor)
Somliga går med trasiga skor
säg vad beror det på
Gud fader som i himmelen bor
kanske vill ha det så
Ebba Grön (Häng Gud)
Gud e rasist, Gud javisst.
Med präster å påvar har han lurat miljoner,
med bibeln har han skapat traditioner.
Har han några känslor för nån?
Och förresten, är det en han eller hon?
Entombed (Out of hand)
Jesus christ
Lord of flies
in disguise
it's all built upon lies
out of hand
is this a fucking joke
out of mind
and it makes me fucking choke
Eva Dahlgren (Jag är gud)
Jag är
Jag är gud
Säg mej vem är du?
ABBA (Tack för alla sånger)
Jag säger: Tack för alla sånger
För ord och toner
Vem behöver
Religioner
Dom kan vi va' utan
Men om musik inte fanns
Inte nånstans
Alla behöver en sång och en dans
Övriga som valdes in är: Evert Taube, Jan Johansson, The Latin Kings, Nationalteatern, Stina Nordenstam, Monica Zetterlund, Roxette

Jorden - sedd från Mars


Det är Curiosity som vänt kameran mot himlen. Där är vi. Allihop.

Hedenius om historievetenskap

23 januari 1982, bara månader innan han dog, höll Ingemar Hedenius ett anförande på Sigtunastiftelsen om den historiske Jesus. Ett avsnitt om historievetenskap presenteras nedan.
Inom religionen antas ofta, att vissa övernaturliga, endast för tron existerande goda eller onda makter direkt har ingripit i olika historiska skeenden i vår värld. Ett exempel är den så kallade bebådelsen som gjorde att Jesus kom till utan medverkan av någon jordisk man. Ett annat exempel är Satan, som i likhet med den ängel som utförde bebådelsen är en övernaturlig varelse som endast existerar för tron. Denne sägs ha frestat Jesus i öknen. 
När dylika berättelser påträffas i en litteratur som inte tillhör den hos oss vördade heliga historien, anser man dem utan tvekan vara legender, som inte återger några faktiskt inträffade händelser. Orsaken härtill är att man då tillämpar den vetenskapliga principen att inte godta existensen av övernaturligt ingripande i vår värld. Ingenting sådant får en vetenskaplig undersökning påstå ha ägt rum, egentligen. 
Sålunda godtar även teologerna denna princip. Men de gör det bara utanför sitt eget område. Ingen om sin framtid som forskare mån teolog accepterar att den uppenbarelse som Muhammed påstod sig ha fått av Gud verkligen bestod däri, att den övernaturliga makt, som även enligt våra teologer är himmelens och jordens skapare, verkligen har talat med Muhammed och sålunda legitimerat hans olika beslut, som ur både kristen och profan synpunkt ofta nog framstår som bisarra eller åtminstone synnerligen betänkliga. 
En seriös historieforskning godtar inte påståenden om övernaturliga övergripanden i den värld där sådant som är åtkomligt för vetenskaplig beskrivning har tilldragit sig. 
Det innebär också, att den historiska vetenskapen inte accepterar förekomsten av underverk. En princip som orubblig i all seriös historieforskning är, att om en händelse påstås vara ett under, så har den antingen inte ägt rum eller också var den inte något under utan en naturlig händelse, som orätt troddes vara ett under. Denna princip är generellt giltig och står fast även vid ett allvarligt studium av vem den Jesus var och vad han gjorde.
Utdrag ur Den historiske Jesus av Ingemar Hedenius. Publicerat i Om människovärde (1982)

Film inför OS: "Young and Gay in Putin's Russia"

.
Tack till Marcus Kymell för tips!

6 feb. 2014

The games have always been a little gay

"Använd förnuft, visdom och empati i er beslutsfattande"

En Humanistisk officiant fick den 4:e februari möjlighet att inleda kommunfullmäktigemötet i Oak Harbor, Washington. Nedan ett utdrag ur Robert Rays tal:
My Secular Humanism, which is to say, reason and science lead me to believe that we, as humans, can meet the challenges of these differences and create a society with less dissension and leave a better, more equal culture for future generations. 
It is incumbent upon this council to make the best decisions for the community. In this regard, I ask that you use reason, wisdom and empathy in your deliberations today. To take into account the implications your decisions will have now and in the future. We should all plant an acorn, even though we may not live to hear the wind rush through its leaves or the joyous laughter of children playing in the comfort of its shade. We plant the seed for the benefit of future generations.
In the words of Bertrand Russell, in order to do our part "One must care about a world one will not see."

Kraftfull kritik mot Katolska kyrkan

FN:s kommitté för barns rättigheter (UNCRC) riktade i onsdag omfattande kritik mot den Heliga stolen. I en rapport om övergrepp mot minderåriga inom katolska kyrkan anklagas de för att ha gjort för litet för att skydda barn mot övergrepp, samt för att inte resolut ingripit mot förövarna.

UNCRC uppmanar den Heliga stolen att omedelbart förflytta skyldiga och misstänkta från sina uppdrag inom kyrkan och överlämna dem till myndigheter inom rättsväsendet. Rapporten nöjer sig inte med detta, utan kritiserar även Katolska kyrkan för deras syn på homosexualitet, preventivmedel och aborter. [BBC]

Den Heliga stolen svarar på kritiken med att säga att de ser viss del av kritiken "som ett försök att blanda sig i den Katolska kyrkans lära om den mänskliga personens värdighet och i uttrycken för religionsfriheten." [Vatikanradion]

Nedan reportage från Voice of America.

Dagens bibelord: femte Mosebok, 28 kapitlet, verserna 15-68

Hur har jag kunnat missa det här bibelstället? Här är vad som väntar er - ni hedningar.
15Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:
16Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.
17Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.
18Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.
19Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.
20Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig. 21Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning. 22Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats. 23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn. 24Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats. 25Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden. 26Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem. 27Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas. 28Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck. 29Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten. 31Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig. 32Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra. 33Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad. 34Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.
35Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot. 36Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
38Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda. 39Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans. 40Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av. 41Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap. 42Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur. 43Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare. 44Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig. 46Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider. 47Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, 48måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
49Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår, 50ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig. 52De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.
53I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig. 54En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer. 56En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter 57både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.
58Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud, 59då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över. 60Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp. 61Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats. 62Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud. 63Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.
64Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten. 65Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna. 66Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva. 67På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se. 68Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.
Lite i överkant, kanske.

5 feb. 2014

Vad skulle få dig att ändra uppfattning?

Denna enkla fråga ställdes till debattörerna Ken Ham och Bill Nye i gårdagens debatt och kreationism och den visar på den fundamentala skillnaden mellan kreationisten och forskaren.

Birgitta Forsman om Religion för ateister

Borta på Forskning och Framstegs blogg (som ni bör läsa regelbundet) har Birgitta Forsman en intressant betraktelse utifrån Alain de Bottons bok Religion för ateister. Väl värt att läsa. Här är ett utdrag, men läs hela, för Guds skull.
de Botton försäkrar att han aldrig har vacklat i sin övertygelse om att Gud inte existerar, men i tjugofemårsåldern genomgick han en kris när han lyssnade på Bachs kantater, såg Bellinis madonnor och kom i kontakt med zenbuddhistisk arkitektur. Han landade i en hållning som han beskriver så här:
- Jag insåg att mitt fortsatta motstånd mot teorierna om livet efter detta eller om himmelska väsen inte var något giltigt skäl att ge upp religionernas musik, byggnader, böner, ritualer, högtider, helgedomar, pilgrimsfärder, gemensamma måltider och illuminerade manuskript.
Detta är, med undantag för böner, precis samma uppfattning som jag har hållit fast vid under mina drygt femtio år som ateist. Även om jag tycker illa om den etik och moral som särskilt de abrahamitiska religionerna har manifesterat genom tiderna, uppskattar jag estetiken. Som jag skriver i min bok ”Gudlös etik” skulle bönderna i min barndoms Småland aldrig ha fått höra musik av Bach och Buxtehude om det inte hade varit för att den spelades i kyrkan. Förvånansvärt många landsortskyrkor i Sverige klarade sig också undan den protestantiska bildstormningen på 1500-talet och visar upp en färgprakt som måste ha tett sig paradisisk för den på bilder och färger svältfödda menigheten. Under vinterhalvåret var ju nästan allt svart-vitt eller grått ända fram till 1900-talet.
Alain de Botton utgår i sin bok från att ”den viktiga frågan är inte huruvida Gud finns eller ej, utan hur man för diskussionen vidare när man väl har konstaterat att han uppenbarligen inte existerar”. Sedan kritiserar han sekularismen och ateisterna för att inte ha tagit vara på insikten om att religionerna skapades för att fylla vitala behov som ligger i människans natur. Enligt min mening generaliserar han för mycket när han kritiserar ateisterna, men kanske gör han det för att locka troende i fällan; de kan lätt känna igen sin egen ateismkritik.
På 1800-talet försökte Auguste Comte, annars mest känd som grundare av positivismen, skapa en religion för ateister som han kallade Mänsklighetens religion. Den skulle vara anpassad till den moderna människans emotionella och intellektuella krav, inte till behoven hos befolkningen i Judéen för två tusen år sedan eller den i norra Indien ett halvt årtusende tidigare. Comte menade att det inte finns någon anledning att förbli lojal mot trossatser som daterar sig till en tid då människan knappt kunde tillverka ett hjul, än mindre konstruera en ångmaskin. Däremot hämtade han det bästa ur olika religioner, det som rörde konst och ritualer.
Tyvärr förverkligades inte Comtes idéer, eventuellt beroende på att han använde ordet religion, som kan ha stött bort dem han ville nå. Men kanske finns det större möjlighet i dag med våra nya medier och kommunikationsmedel? I liten skala erbjuder Förbundet Humanisterna sekulära ceremonier vid livets milstolpar, och den internationella föreningen Brights gör också seriösa försök i samma riktning. I Holland deltar sekulära humanister på lika villkor med religiösa samfund i så kallad själavård på sjukhus.
de Botton menar att det krävs en institutionalisering för att goda idéer ska kunna förverkligas. Men då handlar det också om att få in pengar. Där lämnar de Botton några intressanta uppgifter: Katolska kyrkan har 97 miljarder dollar i årsintäkt, medan det multinationella företaget Procter & Gamble har 78 miljarder och världens bäst betalde författare får in 40 miljoner dollar. Inte undra på att katolska kyrkan har haft råd att låta prakten flöda över!
Det är inte så konstigt att sekulära alternativ till kyrkor och gudstjänster i stort sett saknas. Det har trots allt inte varit tillåtet att vara ateist särskilt länge och är fortfarande förbjudet i vissa länder. Religionerna har ett flertusenårigt försprång. Men tänk, om vi kunde knappa in lite på det! Om man varje söndag (eller lördag eller fredag) i någon vackert dekorerad lokal läste upp i förväg fastställda stycken ur världslitteraturen och ramade in högläsningen med välljudande musik från Bach till Beatles, skulle nog en glädje och andäktighet infinna sig utan de övernaturliga inslag som religionerna bygger på.
Här finns hela blogginlägget.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se