5 feb. 2014

Birgitta Forsman om Religion för ateister

Borta på Forskning och Framstegs blogg (som ni bör läsa regelbundet) har Birgitta Forsman en intressant betraktelse utifrån Alain de Bottons bok Religion för ateister. Väl värt att läsa. Här är ett utdrag, men läs hela, för Guds skull.
de Botton försäkrar att han aldrig har vacklat i sin övertygelse om att Gud inte existerar, men i tjugofemårsåldern genomgick han en kris när han lyssnade på Bachs kantater, såg Bellinis madonnor och kom i kontakt med zenbuddhistisk arkitektur. Han landade i en hållning som han beskriver så här:
- Jag insåg att mitt fortsatta motstånd mot teorierna om livet efter detta eller om himmelska väsen inte var något giltigt skäl att ge upp religionernas musik, byggnader, böner, ritualer, högtider, helgedomar, pilgrimsfärder, gemensamma måltider och illuminerade manuskript.
Detta är, med undantag för böner, precis samma uppfattning som jag har hållit fast vid under mina drygt femtio år som ateist. Även om jag tycker illa om den etik och moral som särskilt de abrahamitiska religionerna har manifesterat genom tiderna, uppskattar jag estetiken. Som jag skriver i min bok ”Gudlös etik” skulle bönderna i min barndoms Småland aldrig ha fått höra musik av Bach och Buxtehude om det inte hade varit för att den spelades i kyrkan. Förvånansvärt många landsortskyrkor i Sverige klarade sig också undan den protestantiska bildstormningen på 1500-talet och visar upp en färgprakt som måste ha tett sig paradisisk för den på bilder och färger svältfödda menigheten. Under vinterhalvåret var ju nästan allt svart-vitt eller grått ända fram till 1900-talet.
Alain de Botton utgår i sin bok från att ”den viktiga frågan är inte huruvida Gud finns eller ej, utan hur man för diskussionen vidare när man väl har konstaterat att han uppenbarligen inte existerar”. Sedan kritiserar han sekularismen och ateisterna för att inte ha tagit vara på insikten om att religionerna skapades för att fylla vitala behov som ligger i människans natur. Enligt min mening generaliserar han för mycket när han kritiserar ateisterna, men kanske gör han det för att locka troende i fällan; de kan lätt känna igen sin egen ateismkritik.
På 1800-talet försökte Auguste Comte, annars mest känd som grundare av positivismen, skapa en religion för ateister som han kallade Mänsklighetens religion. Den skulle vara anpassad till den moderna människans emotionella och intellektuella krav, inte till behoven hos befolkningen i Judéen för två tusen år sedan eller den i norra Indien ett halvt årtusende tidigare. Comte menade att det inte finns någon anledning att förbli lojal mot trossatser som daterar sig till en tid då människan knappt kunde tillverka ett hjul, än mindre konstruera en ångmaskin. Däremot hämtade han det bästa ur olika religioner, det som rörde konst och ritualer.
Tyvärr förverkligades inte Comtes idéer, eventuellt beroende på att han använde ordet religion, som kan ha stött bort dem han ville nå. Men kanske finns det större möjlighet i dag med våra nya medier och kommunikationsmedel? I liten skala erbjuder Förbundet Humanisterna sekulära ceremonier vid livets milstolpar, och den internationella föreningen Brights gör också seriösa försök i samma riktning. I Holland deltar sekulära humanister på lika villkor med religiösa samfund i så kallad själavård på sjukhus.
de Botton menar att det krävs en institutionalisering för att goda idéer ska kunna förverkligas. Men då handlar det också om att få in pengar. Där lämnar de Botton några intressanta uppgifter: Katolska kyrkan har 97 miljarder dollar i årsintäkt, medan det multinationella företaget Procter & Gamble har 78 miljarder och världens bäst betalde författare får in 40 miljoner dollar. Inte undra på att katolska kyrkan har haft råd att låta prakten flöda över!
Det är inte så konstigt att sekulära alternativ till kyrkor och gudstjänster i stort sett saknas. Det har trots allt inte varit tillåtet att vara ateist särskilt länge och är fortfarande förbjudet i vissa länder. Religionerna har ett flertusenårigt försprång. Men tänk, om vi kunde knappa in lite på det! Om man varje söndag (eller lördag eller fredag) i någon vackert dekorerad lokal läste upp i förväg fastställda stycken ur världslitteraturen och ramade in högläsningen med välljudande musik från Bach till Beatles, skulle nog en glädje och andäktighet infinna sig utan de övernaturliga inslag som religionerna bygger på.
Här finns hela blogginlägget.

6 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

En god idé! Vilken humanistavdelning blir först med detta?

Nils sa...

Noterar särskilt

"Jag vill inte att Bibelns innehåll ska glömmas bort, men dess monopol måste brytas – utan att ersättas med Koranen eller andra religiösa skrifter."

Det sammanfaller rätt väl med min uppfattning.

Problemet är att utvecklingen går åt det hållet i Sverige och flera andra länder. Vilket uppmuntras av humanisterna som vill ha böneutrop och muslimska högtider i almanackan.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Noterar att du har ditt eget sätt att tolka texter.

Tidigare hade kyrkan monopol på meddela sina sammankomster via ljud. Nu får ÄVEN böneutrop höras.

Exakt som Forsman skriver allså. Monopolet brutet, men kyrkklockan är inte ersatt av böneutropet.

Nils sa...

Ulf,

och ditt sätt att tolka texter är förstås det riktiga.

Monopolet brutet till förmån för islam. Det finns inga andra religioner med i bilden. Över hela Europa ser vi en tilltagande ”kyrkodöd” och i stället uppförs nya moskéer.

Det tog oss nästan 2000 år att demokratisera kristendomen. Tyngda av skuld och kval över begångna synder är vi nu angelägna att börja om på ny kula med en religion som ligger flera hundra år efter utvecklingsmässigt, men som utan vårt destruktiva självförakt uppträder trosvisst och självsäkert.

Det är inte svårt att förstå islamisters förakt för vår livsstil.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag ingår inte i det "vi" du refererar till och har ingen förståelse för islamisternas förakt.

Du resonerar som om du delar livssyn med dem, bara byter ut Koranen mot Bibeln som maktinstrument.

Unknown sa...

Sympatiskt att Ulf inte har förståelse för islamisternas förakt.
Eller att man skulle erbjuda lite gullig högläsning och musik.

Frågan är väl bara varför islamisterna skulle bryr sig...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se