2 feb. 2014

Conformal cyclic cosmology

Den konventionella synen är att tiden började vid Big bang. Roger Penrose och Vahe Gurzadyan har framfört en alternativ hypotes,  Conformal cyclic cosmology (CCC), vilken hittills inte fått något större stöd. CCC innebär i korthet att universum är cykliskt och att Big Bang-singulariteten endast är startpunkten på en ny cykel. I denna video intervjuas Penrose om CCC, hypotesens uppkomst och vad som behöver göras för att utveckla den.

En som är tveksam till CCC är Sean Carroll. Han har i en bloggpost beskrivit vad som gör honom tveksam.

2 kommentarer:

Lennart W sa...

Carroll: "But I’ve been hesitant because, frankly, I don’t really get it."

Fair enough, men kanske ändå inte en tillräckligt tung invändning? Kan iofs inte heller påstå att jag förstår detaljerna, trots att jag har läst boken av Penrose som Carroll nämner. Själva textdelen i boken går hyfsat bra att följa med i, men i appendix har vi de tuffa matematiska delarna, och som jag förstår det inte heller är helt klart i de teoretiska detaljerna. Ffa behövs en ändring göras av den allmänna relativitetsteorin som tillåter att man gör denna konforma avbildning mellan den sena delen av en "eon" till den tidiga delen i nästa UTAN någon mellanliggande singularitet. Penrose formulerar vissa krav (ekvationer) som måste vara uppfyllda, men har vad jag förstår s.a.s. inte rott båten ända in i hamn. Vilket iofs inte är konstigt alls, t.ex. strängteori är ju inte heller färdigt i den meningen.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

När det varken du eller Carroll riktigt förstår CCC, så har jag inte ens ambitionen att göra det.

Men, vilka alternativa hypoteser finns det till det som ligger bortom Big bang-singulariteten? Krauss "A universe from nothing", vad mer?

Som du förstått det: Är det uppenbart att Krauss och Penroses hypoteset står i konflikt med varandra?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se