6 feb. 2014

Dagens bibelord: femte Mosebok, 28 kapitlet, verserna 15-68

Hur har jag kunnat missa det här bibelstället? Här är vad som väntar er - ni hedningar.
15Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:
16Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.
17Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.
18Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.
19Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.
20Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig. 21Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning. 22Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats. 23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn. 24Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats. 25Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden. 26Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem. 27Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas. 28Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck. 29Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten. 31Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig. 32Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra. 33Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad. 34Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.
35Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot. 36Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
38Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda. 39Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans. 40Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av. 41Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap. 42Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur. 43Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare. 44Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig. 46Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider. 47Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, 48måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
49Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår, 50ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig. 52De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.
53I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig. 54En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer. 56En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter 57både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.
58Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud, 59då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över. 60Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp. 61Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats. 62Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud. 63Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.
64Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten. 65Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna. 66Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva. 67På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se. 68Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.
Lite i överkant, kanske.

22 kommentarer:

Jonah sa...

Som vanligt är kontext allt Patrik.

Om du läser vad som står innan så ser du att det inte talar om hedningar alls utan Israels barn och vad som kommer att hända när de följer resp. inte följer de bud som. Så du behöver inte oroa dig. Det är mer av ett kontrakt Gud har lovat något, Israel har lovat något se nedan.

5 Mos 26:15-19: 16 Herren, din Gud, befaller dig i dag att följa dessa stadgar och föreskrifter. Du skall hålla fast vid och följa dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. 17 Du har i dag sagt att Herren skall vara din Gud och att du skall vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst. 18 Och Herren har i dag gett dig sitt ord på att du skall vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du skall hålla alla hans bud. 19 Han skall upphöja dig till lov, berömmelse och ära över alla folk som han har gjort. Du skall vara ett heligt folk åt Herren, din Gud, så som han har lovat.

Hela gamla testamentet följer sedan detta folk genom det du nu läste. Israel lämnar Gud som har gett dem framgång, dåliga saker händer (som de du nu la upp), de vänder tillbaka eftersom de behöver honom i sina svårigheter, de får framgång och välstånd, eftersom de har välstånd känner de att de inte behöver Gud längre och dåliga saker händer igen. Det är ett av de klaraste temana (vad är tema i bestämd form plural?) i Bibeln.

De första 14 verserna säger så här: "28 Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag i dag ger dig, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. 2 Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till Herrens, din Guds, röst.

3 Välsignad skall du vara i staden,
och välsignad ute på marken.
4 Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara
och din marks gröda,
det din boskap föder,
din nötboskaps kalvar
och lammen i din hjord.
5 Välsignad skall din korg vara
och välsignat ditt baktråg.
6 Välsignad skall du vara när du kommer in,
och välsignad skall du vara när du går ut.

7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. 8 Herren skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som Herren, din Gud, ger dig.

9 Herren skall upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du håller Herrens, din Guds, bud och vandrar på hans vägar. 10 Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter Herrens namn och de skall frukta för dig. 11 Herren skall ge dig överflöd av allt gott - barn, avkomma från boskapen och gröda på marken - i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. 12 Herren skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon. 13 Herren skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. 14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem."

Lokatt sa...

Jösses!
Oj vad rädd jag blir..

Patrik Lindenfors sa...

Jonah,
Så Gud ska bara plåga och döda judar. Låter bekant på något sätt.

Jonah sa...

Patrik

Jag sa bara att förståelsen av GT hänger mycket på dessa verser och att du inte behöver oroa dig.

Jag ville bara visa att du hade läst verserna ur sitt kontext eftersom du hänvisade till hedningar.

Jag antar att det bekanta du syftar på är förintelsen?
Du kan säkert härleda förföljelsen av judarna under 1900-talet till dessa verser om du vill. Jag skulle nog inte vilja göra det men du är nog inte ensam om den parallellen skulle jag gissa.

JonasQ sa...

Kontext - När man läser sånt här så är det intressant att se hur individuella straff och kollektiva straff blandas hej vilt. Det måste väl ses i kontext av stam, där "du" är synonymt med stammen.
Varför ska en nutida människa läsa detta. Jag har provat frågan på kristna om det inte finns någon interndebatt om att stryka GT ur bibeln. Jag tycker att den delen belastar varumärket.

Nils - Vers 43 är till dig tror jag.
Vers 44 förstår jag inte alls. Vad är det hemska där?

Patrik Lindenfors sa...

Jonah,
Jag menade inte att förintelsen går att härleda ur bibeln (även om det förstås är sant) utan att Gud och nationalsocialisterna verkar ha haft ganska lik inställning till det judiska folket.

Pike sa...

Jag tycker faktiskt att Jonahs resonemang om vikten av kontext är väldigt bra. Jag tycker också att det är en sansad tolkning av texten – att det rör sig om ett kontrakt mellan Gud och israeliterna och att bibeln beskriver konsekvenserna när man bryter ett sådant. Hade man inte haft ett så poetiskt berättarspråk så hade det räckt att säga: ”Om vi håller oss till våra (israeliternas) religiösa lagar så blir allt bra men om vi bryter mot dem så går det åt helvete! Capiche?”

Det skulle ha blivit en väldigt kort och tråkig bibel, men med i stort sett samma budskap.

Det enda tråkiga är att alla inte har den här synen på kontext när man talar om texterna i nya testamentet.

Jonah sa...

JonasQ

Debatt vet jag inte men det finns olika syn. Det borde nog vara mer debatt tycker jag.

Det finns många som vill stryka GT (eller åtminstånne bara plocka ur de bitar man gillar/förstår) ur Bibeln i svensk kristenhet. Många av dessa är högt uppsatta också.

Problemet med att gör det är dock att det inte går att första NT utan GT och leder till alla möjliga konstiga teologiska ståndpunkter.

Personligen är jag av ståndpunkten att GT och NT behövs tillsammans.

Jag är inte helt säker men jag tror Görel är ser saken lite mindre så.

JonasQ sa...

Vill bara konstatera också att texten hänger ihop ganska dåligt. Inte särskilt höga krav på logik här inte. Hur många gånger kan man bli förintad, ihjälsvulten osv.
Man kan ju tycka att de enbart plågande plågorna skulle komma först och de rent fatala åtgärderna sparades till sist och ett litet "eller" fördes in mellan dödsförebuden.

Kristian sa...

Den kanske viktigaste kontexten här är ju att man inte har uppfunnit helvetet ännu.

Det är också därför man hittar sådant som bestraffning i tredje och fjärde led och liknande. Ibland känns det helt enkelt inte tillräckligt att hota med döden, och då får man hitta ett sätt att ta det några snäpp till när så behövs.

I NT blir det ju sedan mycket mindre av straff i jordelivet.

Och intressant nog talas det också betydligt mindre i Koranen om straff i jordelivet, om man jämför med GT (men inte med NT).

Så det finns faktiskt en fördel med helvetesläran; man kan så att säga dra ner på andra hemskheter.

Lokatt sa...

Va! Inget helvete?
När uppfanns det då?

Nils sa...

JonasQ,

"Nils - Vers 43 är till dig tror jag."

Haha ;-)

Med den sortens invandring, dvs högutbildade och experter typ vallonerna på 1600-talet, skulle det inte finnas något SD.

Som nämnts är kontexten viktig. Judarna var uppenbarligen ett otroligt styvnackat folk. Romarna hade fullt upp med ständiga upplopp trots att de var utsiktslösa. Livet offrade man utan att blinka.

Man förstår att mot den bakgrunden krävdes det avtalsvillkor utöver det vanliga. Sanktioner i form av dagsböter lär inte ha avskräckt.

Pike sa...

Lokatt Det tidiga judarna som skrev GT trodde inte på helvetet. Det gör inte moderna judar heller, även om det finns en del koncept som delvis påminner om det kristna helvetet (Sheol, Gehenna).

Det är först i NT som det finns grunder till helvetesmyten och den har sedan byggts på i tidig kristen tradition.

Lokatt sa...

Aha.

Anna sa...

Ingen vill köpa dig. BURN!

Unknown sa...

Ah så t.ex 10 Guds bud gäller bara judarna?! Men varför tuggas det jämt om dem då?

Lokatt sa...

"Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er"

Å så fin han jämt är, gulleguden! Och glad nästan jämt. Jag bara känner starkt att jag vill kasta mig för hans fötter i hänförelse (Har han fötter.?)

Avsnittet om att man ska tvingas äta sina barn om man inte gör som han säger är häftigt saftigt. Mumsigt, liksom.

Vad säger ni troende om det här? För det är väl guden själv som har skrivit den heliga skriften.

Lokatt sa...

Johnny Lilja
(fint namn :)
Svaret på din fråga är: Herrans vägar äro outgrundliga.
Så är det bara, försök häng med lite här!

Jonah sa...

Johnny Lilja

Kontexten för de 10 Gud bud är väl att de gavs till Judarna (eller israeliterna eftersom Juda bara är en av 12 stammar i Israel.

Så som kristna så ser vi de 10 buden som en del i vem Gud är och Jesus talade om dem på ett par ställen också. Lagen är där för att visa på vår synd. Kolla Romarbrevet kapitel 7 om du är intresserad varför Kristna talar om "Lagen".

Sen var ju många (alla?) av europas lagar byggda runt dem länge. Det är kanke därför det "tuggas" så mycket om dem. Och det vi tar som "sunt förnuft" angående stöld och mord etc är nog mer av "indoktrinering" av de 10 budorden än vi vill erkänna.

JonasQ sa...

Jag vill minnas att de 10 budeorden som vi får lära oss i Sverige är i orginal 9 st. Vi skall visst ha delat på budet om avund för att det fortfarande ska vara tio efter det att förbudet mot avbildning blev för jobbigt(jmf med äta gris och andra saker som vi gärna vill fortsätta med)

Anders Bergdahl sa...

Jonah:

Nu har du fel, igen:
"Sen var ju många (alla?) av europas lagar byggda runt dem länge"
Faktum är att våra lagar i mångt och mycket var en fortsättning på Romersk lagstiftning. Tydlagst är detta i det Byzantinska riket som skriver om den Romerska lagen med en del Kristna hänvisningar men i sak är det en Romers tradition som subtilt ändras genom historien.
Lagar liknande de "10 buden" har funnits i alla civilisationer (utom att man ska älska Gud mer än sin nästa och likanande vansinnigheter) i alla tider.
Alltså är den rimliga slutsatsen att Isreals folk helt enkelt skiver ner lagar som naturligt uppstår i alla civilisationer.. i en eller annan form.

Frågan är om vi inte hade kommit längre om vi hoppat över den kristna dogmatiken och i stället förvaltat Romersk lagtradition. MEdeltidens mörkar var ju till stor del att gå från Romers civilsation till Kristen dogm i väst europa.
I Byzans levde dock Rom kvar och inget medeltida mörker kom i den delen av världen.

Jonah sa...

JonasQ

Det 10 budorden har historiskt delats upp lite olika beroende på tradition. Katolsk och Luthersk tradition delar upp det sista budet i två och tar bort det andra budet om avbilder.

Om man läser vad bibeln säger så blir det fortfarande 10 det är bara att Romerkkatolska kyrkan i sin tradition tog bort förbudet mot avbilder (man kan ju undra varför ;-P) och den lutherska kyrkan gick på samma linje.
Man skulle ju kunna tänka sig att den bibliska texten skulle gälla här men i vissa kretsar är nog tradition värderad högre än skrift tyvärr.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se