6 feb. 2014

Kraftfull kritik mot Katolska kyrkan

FN:s kommitté för barns rättigheter (UNCRC) riktade i onsdag omfattande kritik mot den Heliga stolen. I en rapport om övergrepp mot minderåriga inom katolska kyrkan anklagas de för att ha gjort för litet för att skydda barn mot övergrepp, samt för att inte resolut ingripit mot förövarna.

UNCRC uppmanar den Heliga stolen att omedelbart förflytta skyldiga och misstänkta från sina uppdrag inom kyrkan och överlämna dem till myndigheter inom rättsväsendet. Rapporten nöjer sig inte med detta, utan kritiserar även Katolska kyrkan för deras syn på homosexualitet, preventivmedel och aborter. [BBC]

Den Heliga stolen svarar på kritiken med att säga att de ser viss del av kritiken "som ett försök att blanda sig i den Katolska kyrkans lära om den mänskliga personens värdighet och i uttrycken för religionsfriheten." [Vatikanradion]

Nedan reportage från Voice of America.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se