7 feb. 2014

Livsåskådning och medlemskap

Här följer ett gästinlägg av Hans Iwan Bratt:
Att vara katolik är inte bara att ha en viss livsåskådning eller att ha en viss gudstro, det är också att vara medlem i en kyrka där de avgörande besluten tas av en person som sägs vara en slags reinkarnation av dess gud. Denna organisation anser sig ha rätt att kräva att deras övertygelser om t.ex. sexualitet ska åtlydas av alla - oberoende trosuppfattning. Av sina egna medlemmar kräver de absolut lydnad.
Därför är medlemskap i den Katolska kyrkan är ett bevis på lojalitet till de beslut som denna kyrka tar. Varje medlem i Katolska kyrkan har möjlighet att fortsätta att tro samma gud och att själv följa de bestämmelser som katolska kyrkan fastställer men bryta sin lojalitetsförklaring till kyrkan.
Den Katolska kyrkan har begått en fruktansvärd mängd förbrytelser inte bara mot barn utan mot människor i alla åldrar. Det handlar om många 10.000-tals övergrepp som utförts sedan 1950-talet.
Kyrkans förbrytelse är att den skapat en organisation som underlätta för systematiska övergrepp, som tigit om övergreppen och som gömt förbrytarna undan rättvisan. Kyrkans högsta ledning, påven Benedictus XVI, var personligen ansvarig för denna organiserade kriminalitet.
Du som fortfarande är medlem i den Katolska Kyrkan; jag föraktar ditt ställningstagande. Du blir genom din passivitet medskyldig till de brott Katolska kyrkan gjort och gör.
Inse att Katolska Kyrka fortsätter med brottslig verksamhet genom att gömma förbrytarna även idag. Ta ditt ansvar och berätta för polisen vad du vet om den brottsliga verksamhet som sker inom och av den Katolska kyrkan.
/Hans Iwan Bratt

17 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Ehm, nej, Katolska kyrkan kräver inte absolut lydnad. Då skulle de ha straff, inte bikt. Katolska kyrkan accepterar människans felbarhet - det är faktiskt hela grunden för deras lära.

Sen så försvarar faktiskt inte kyrkan sexövergreppen. Det har ingen företrädare gjort, någonsin. Det de gör är att sätta sin egen organisation före den världsliga makten och därmed inte fullt ut ta ansvar för de övergrepp som begås inom deras hägn. Det är det de ska ha kritik för, inte för att de "har begått en fruktansvärd mängd förbrytelser inte bara mot barn utan mot människor i alla åldrar" - för det har *kyrkan* aldrig gjort. Tvärtom är alla inom kyrkan (utom möjligen förövarna) eniga om att sexövergreppen ska stoppas. Man har inte gjort tillräckligt för att göra detta - det är det kyrkan får kritik för.

Det här inlägget är en osaklig pinsamhet som borde plockas bort.

Anders Hesselbom sa...

Man kan givetvis argumentera för att negativa gärningar, såsom t.ex. alliansen med MRND i Rwanda, är individers verk medan positiva gärningar är kyrkans verk. Det kanske rentav är så, och det river i så fall ner mitt argument som bygger på att man har ett ansvar för vilka organisationer man är medlem i. Om någon är medlem i en organisation som till synes har en dålig track reckord, men i själva verket bara råkar husera korrupta medlemmar, kan man inte säga att man stöttar detta genom att vara medlem.

Patrik Lindenfors sa...

Jag tycker det finns tillräckliga skäl att klaga på kyrkan och gå ur: (1) deras unkna lära, och (2) att de inte hanterar alla övergrepp på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt. Men jag ifrågasätter formuleringarna i Hans Iwans artikel, där "kyrkan" har begått övergrepp och kräver "absolut lydnad". Det är inte budskapet, det är bakgrundsbeskrivningen, som är problemet.

Ulf Gustafsson sa...

Om Katolska kykan kräver absolut lydnad är det underligt att de accepterar medlemmar som organiserar sig för att föra ut ett budskap som direkt strider mot kyrkans offentliga lära. Så som t.ex. Catholics for choice gör http://www.catholicsforchoice.org/

Anders Hesselbom sa...

Ulf, om vi väger denna kritik: Givet vad vi vet om katolska kyrkan, skulle du gå med i organisationen om du delade deras livsåskådning?

Patrik Lindenfors sa...

Det skulle inte jag.

Anders Hesselbom sa...

Då viktar du som en förnuftig människa skulle ha gjort, enligt min subjektiva definition av "förnuftig".

Ulf Gustafsson sa...

Anders,

Jag vet inte mycket om hur katoliker ser på sitt medlemskap i kyrkan, så det är svårbedömt.

Rent hypotetiskt skulle jag kunna vara med i en förening som historiskt haft stora brister, om jag var övertygad om organisationen idag inte hade dem, utan istället gjorde bra saker.

Men detta är ett stickspår som inte har något med den kritik Patrik och jag levererade mot blogginlägget.

Anders Hesselbom sa...

Kritiken är ett annat stickspår, eftersom den inte adresserade inläggets viktigaste poäng. ;-)

Lennart W sa...

Jisses.

Om nu sådana här verbala spyor publiceras i en bloggpost här, varför är då egentligen Björn portad som ju iaf bara skrev kommentarer som typ ingen läser? Och det ändå med en glimt i ögat, om jag nu inte misstolkade honom helt. För hur det nu ändå var med rop på yrkesförbud för religiösa lärare osv, så kände jag aldrig något annat än respekt och intresse för det jag hade att komma med i fysik.

/Katolik

Ulf Lundberg sa...

Jag anser att det är berättigat att kritisera Katolska kyrkans medlemmar för att frivilligt vara medlemmar i en organisation som inte är demokratisk och vars förre ledare aktivt skyddat pedofiler. Vad jag vet samarbetar Kk fortfarande inte fullt ut med rättsvårdande myndigheter.

Jämför med följande hypotetiska situation:
På Humanisternas sommarläger har förekommit allvarliga systematiska kränkningar av ungdomar.
Ordförande har länge vetat detta men arbetat för att skydda förövarna. Ingen tvekan föreligger kring dessa fakta. (Hypotes slut)

Enligt min mening står jag som medlem inför följande val i detta läge:
Uteslut ordföranden och andra delaktiga eller lämna organisationen.
I Kk kan inte "ordföranden" uteslutas.
Återstår att lämna organisationen.

Ulf Lundberg

Ulf Gustafsson sa...

Anders,

Ett sätt att undvika att huvudpoängen i ett inlägg inte döljs av stickspår, är att få sakförhållandena rätt från första början.

Anders Hesselbom sa...

Givetvis är det så. Det pågår grova brott medan vi pratar, detta ventileras effektivt om kritiken är korrekt. Vi är skyldiga katolska kyrkans offer att angripa organisationen hårt och sakligt.

Patrik Lindenfors sa...

Då är vi överens.

hi sa...

Patrik försöker sätta nivån på den humanistiska debatten, men det blir bättre sedan.

En inspirationskälla till mitt inlägg var den viktiga filmen Philomina som baserad på en verklig händelse beskriver hur unga flickor som blivit havande låses in, förvägras livsnödvändig sjukvård, blir bestulna på sina barn som utbjuds till försäljning (http://www.sf.se/filmer/Philomena/). Det hände på Irland samtidigt om präster i kyrkan våldtog sina elever.

Frågan blir hur man då ska reagera?

Samtidigt kommer FNs skarpa fördömande av Katolska kyrkan för att den gömmer förbrytarna. Vatikanen svarar att det ska inte FN lägga sig i.

A United Nations human rights committee has made an unprecedented demand that the Vatican "immediately remove" all clergy accused of child abuse and turn them over to civil authorities.

In its response to the report, the Vatican accused the U.N. of interfering with church teachings on the dignity of human person and in the exercise of religious freedom.

http://www.voanews.com/content/scathing-un-report-demands-vatican-act-against-sex-abuse/1844754.html

Vari ligger det osakliga, Patrik?

Katolska kyrkan kräver inte bara lydnad med hot om helvetesstraff, den kräver också att dess regler ska införlivas i länders lagar och därmed gälla för såväl katoliker som andra.

Katolska kyrkan har varit medveten om våldtäkterna utan att ingripa. I stället har man flyttat upptäckta pedofiler till andra församlingar där övergreppen fortsatt. När sedan myndigheterna söker våldtäktsmännen gömmer Vatikanen dem för rättvisan.

Är jag saklig nog Patrik?

Patrik Lindenfors sa...

Nu var du saklig, Hans Iwan.

6Tant sa...

Jaha, här är vi smarta och konsekventa. Om katoliker skall gå ur sin kyrka vad skall då SÄPO och regeringen göra?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bordellh%C3%A4rvan

Gå ur regeringen tills vi har dömt asen?

Nej, maken till degenererat tänk får man leta efter. Så här är det, och så här kommer det alltid vara: Makt drar till sig ohyra. Sedan kan det vara allt från röda korset till feministpartiet.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se